Horsens - Odder Jernbane -

HOJ.

 

 

Stationer.

Alle nedenviste evp-fotos dateret 1967, er fra banens sidste driftsdag, 31. marts 1967.

 

Horsens  -  km  0,0

Det skal lige nævnes, at fotografierne stammer fra en DMJK-særtogsudflugt på Aarhus-Odder-Hou Jernbane og Horsens-Odder Jernbane. HOJ-strækningen blev dog gennemkørt i retningen Odder-Horsens.  Motorvognen, Lm 415, vender derfor "næsen" mod Horsens på alle fotos, hvor den optræder, selvom "siden"/"Dagens" bevæger sig mod Odder.

Horsens (DSB) 

 

 

 

Horsens-Odder Jernbanes forløb gennem Horsens By.
Tegning:  Hans Gram Alkjær, Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4:  Signalposten 1982/4 , og 19. årg. nr. 2, 3 og 4.

 

HOJ.  Horsens.   --   31. marts 1967.

 

HOJ. Horsens.31. marts 1967.   ^---v

 

HOJ.  Horsens. 31. marts 1967.


HOJ-skinnebus,  Sønderbrogade i Horsens, perronen for tog mod Odder.  --  1967, kort før banens nedlæggelse.
Foto:  Benny Sivertsen.

 

 

HOJ.  Varehuset.  Horsens.   --   31. marts 1967.

HOJ.  Remisen. Horsens.   --   31. marts 1967.

 

 

 

 

Horsens Havn  -  km. 1,8  fra Horsens.

HOJ Lm 415 og C 423,  Horsens Havn.   --   23. maj 1965.

 

HOJ Lm 415 og C 423,  Horsens Havn trb.  23. maj 1965.


HOJ.  Horsens Havn trb.   --   31. marts 1967.


 

Næsset / Horsens Fjord.

HOJ Lm 415 og C 423,  Næsset - Horsens Fjord.   --   23. maj  1965.

 

 

 

Linde Allé trb.

Lindeallé trb, v. Strandpromenaden.   --   31. marts 1967, --  banens sidste driftsdag.   ^---v

 - - -

 

Husodde trb.  -  km 5,2  fra Horsens.

HOJ.  - "HUSODDE" -   --   23. maj 1965.

 

HOJ Lm 415 og C 423, Husodde.   --   23. maj 1965.   ^---v

 

 - - -

 

1967.

Husodde trb.   --   31. marts  1967  --  banens sidste driftsdag.   ^---v    (set i køreretning mod Horsens ---^)

 - - -   (Set i køreretning mod Odder)

 

 

 

 

 

Fotos fra det indre (over planen) og ydre Horsens (under planen - markeret med rødt).  

Tegning:  Hans Gram Alkjær, Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4:  Signalposten 1982/4 , og 19. årg. nr. 2, 3 og 4.

 

Gennem Strandskoven langs Horsens Fjord.

HOJ Lm 415 og C 423, Strandskoven - Husodde.   --   23. maj 1965.   ^---v

Bemærk skiltet  med hastighedsnedsættelsen lige til højre for motorvognen:  45 km/t viser tavlen.  Som jeg er underrettet, skiftede hastigheden ofte, alt efter den bagved liggende stræknings øjeblikkelige tilstand.  Da jeg på et andet tidspunkt -vel et par år efter- gennemkørte strækningen i en skinnebus, var hastigheden nedsat til 10 eller evt. 15 km/t.

Årsagen til dette var, at banen -på en strækning af ca. 100-150 meter bag skiltet-  krydsede et stykke af skråningen, som konstant skred langsomt ned mod og ud i fjorden.

 

Emnet nagede så meget, at jeg for 3-4 år siden ringede til Skov- og Naturstyrelsen, hvor jeg meget hurtigt blev stillet om til en medarbejder, der kendte forholdet ganske nøjagtigt, da han tidligere havde været tilknyttet området.   "Plastisk ler"  Det har skredet ud altid, det skred ud da banen lå der, og det skrider ud den dag i dag, hvor der er sti på den nedlagte banestrækning.  --  Plastisk ler, dvs. Lillebælts-ler eller Brejning-ler, han vidste ikke nøjagtigt -på stedet- om det var det ene eller det andet.  Han var dog også klar over, at der var en bakkeskråning på venstre side af banen, når man kører mod Odder, ligesom det falder ned mod Horsens Fjord på højre side.  Han henviste også til en anden medarbejder, den stedlige naturvejleder, Jan Kjærgaard, dengang kendt fra radioens P 1, der også straks sagde: "Plastisk ler", samme type som Lillebæltsbroen står på, ---altså "Lillebælts-ler".  

 

 Plastisk ler.

Sådan har det altid skredet ud, og det vil det blive ved med til verdens ende.  Det ville være stor synd, at beskylde HOJ´s "baneafdeling" for dårligt arbejde.  Det er de totalt uden skyld i.  Der ville måske have kunnet piloteres mod det, men der skulle være piloteret MEGET dybt. Derfor har man sikkert fra banens anlæg baseret det hele på, at sporet jævnligt skulle rettes op, kombineret med langsom-kørsel for resten. 

Hvis man kommer forbi, kan man den dag i dag se, hvor det sker, hvor det skrider ud, og skovvæsenet må også, stadig, rette strandstien op.

 

 Kilde:  Lademann.

 

 - - -

HOJ Lm 415 og C 423, Strandskoven.   --   23. maj 1965.   ^---v

 

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

 

 - - -

HOJ Lm 415, Strandskoven.   --   23. maj 1965.   ^---v

Også en ganske køn strækning:  "Skønhed, som De ikke aner, findes langs de private baner", som forhen var et af privatbanernes slagord.

 

 - - -

 

 

Haldrup strand trb. 

HOJ Lm 415, Haldrup Strand trb.   --   23. maj 1965.

Bemærk trinbrættets fint hvidmalede læskur --Horsens Privatbaners "normal-løsning"-- et aftaget bremsehus fra en -formentlig- udrangeret godsvogn.  Man smed ikke om sig med betroede midler ! ! !

 

 

 

 

Haldrup  -  km 11,3  fra Horsens.

 

  

HOJ-sporplaner:  Haldrup - Tendrupvejen.
Tegning:  Hans Gram Alkjær, Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4:  Signalposten 1982/4 , og 19. årg. nr. 2, 3 og 4.

 

Haldrup  --   km.  11,3 fra Horsens.

 

Haldrup.   --   23. maj 1965.

DMJK-særtoget er ankommet til Haldrup, og toget vil herefter blive bakket ind på stationens læssespor, hvor det skal blive holdende til en efterfølgende skinnebus er ankommet.

 

Skinnebussen -HOJ Sm 411- er ankommet og blevet afmeldt til næste togfølgestation, Horsens.

 

HOJ.  Haldrup,  vejfacaden.   --   23. maj 1965.

 

HOJ. Eksp. Lis Christensen og Sm 411.  Haldrup.   --   23. maj 1965.   ^---v

Skinnebussen er -som nævnt afmeldt til Horsens- og klar til afgang.  Togføreren synes mere interesseret i at blive fotograferet  ! ! !

Bag skinnebussen er motorvognen, Lm 415,  allerede ved at køre ind i hovedsporet / spor 1, for at være klar til afgang så snart Horsens har meldt skinnebussen ankommet.

(Der blev taget mange fotos under den overhaling ! ! !  (men hvor er de henne ???) )

 

HOJ. Lm 415.  Haldrup.   --   23. maj 1965.

Et noget kunstigt , opstillet foto, optaget i ventetiden medens skinnebussen er på vej mod Horsesns, og "til ære" for en stribe tur-deltagende fotografer.  Ekspeditricen giver afgang mod motorføreren, mens togføreren fra "vores tog"/motortoget, smilende ser til i baggrunden.  Ren paradeforestilling, men vi siger det ikke til nogen, --vel ! ! !


I øvrigt holdt ekspeditricen den dag børnefødselsdag i ventesalen, hvor hele familien var bænket til kaffe og blødt brød, men gæsterne måtte undvære værtinden i den ca. halve time (+/-), hvor der blev rangeret og fotograferet på stationen, samt afgivet/afventet af-og tilbagemeldenger mellem de nærmestliggende togfølgestationer Horsens og (som jeg husker det) Hundslund st. for de implicerede tog.

 

1967.

Haldrup station, set mod Horsens.    --    31. marts 1967, banens sidste driftsdag.   ^---v

 - - -

 

Indkørselssignalet på "Kør ind", set mod Odder, hvorfra skinnebussen er ankommet.

 

31. marts 1967,  ---  der var banens sidste driftsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sm 411,  Haldrup.   --   31. marts 1967.

 

Haldrup.   --   31. marts 1967,  --  banens sidste driftsdag.   ^---v     (set i køreretning mod Odder ---^)

 - - - (Læssesporet, til nød vigesporet, set i køreretning mod Odder  ---^)

 

 

 

Toftumvejen trb.

Toftumvejen trb.  set i køreretning mod Odder.   ^---v   31. marts 1967, banens sidste driftsdag.


 . . .  Der skulle ikke meget til anlæg af en perron ! ! !

Toftumvejen trb.  

Bemærk via Havmark-Tyrrestrup(?)-vejens forløb på modsatte side af banen, hvorledes den lille, nydelige sø, slet ikke er en sø, men alene smeltevand fra vinterens sne.

31. marts 1967.

 

 

 

Søvind  -  km. 13,5 fra Horsens.

HOJ. Søvind.   --   23. maj 1965.   ^---v

 

 - - -

Søvind by.   --   23. maj 1965.  Et kik ind over byen ved ankomsten til stationen.

 

1967.

 

Søvind station,  set i køreretning mod Odder.   --   31. marts 1967.   ^---v

 - - -

 

Søvind station, set i køreretning mod Horsens.   --   31. marts 1967.

 

Søvind,  vejfacaden.   --   31. marts 1967.

 

Søvind, --stationsareal set mod Horsens.   --   31. marts 1967.

 

 

 

Thorupvolde st/trb.  -   km 15,1  fra Horsens.

 


Torupvolde trb. med den nedlagte stationsbygning i baggrunden, set i køreretning mod Odder.    ^---v   
31. marts 1967.

Torupvolde nedlagte stationsbygning, set i retning af en flok høns og duer, der "græsser" til højre for bygningen . . .

 . . . med hønsehus og dueslag i den lille retiradebygning.

 

 


Kronholmvejen trb.

Af en eller anden grund har jeg ikke et foto fra Kronholmvejen trb.  Ulf Holtrup og jeg var der begge på nedlæggelsesdagen, d. 31. marts 1967, og jeg har tegnet en sporplanskitse på mit papir. Alligevel "mangler" der ikke nogle billeder i negativrækken på den farve-negativfilm jeg optog den dag ! ! !  

Jeg har derfor -for fuldstændighedens skyld- benyttet et par af Holtrups fotos fra en af hans tidligere ture, i 1965, og som indgår i "Signalposten"s artikel om HOJ. (nr. 4, december 1982 --  Signalposten 1982/4)

Kronholmvejen.   --   August 1965.  Foto. Ulf Holtrup.   ^---v

 - - - 

 

 

 

Tendrupvejen trb.

HOJ Lm 415 og C 423, Aakjær-Odder-vejen.   --   23. maj 1965.

 .... og så "den klassiske":  Selvfølgelig er der lige "en klovn", der skal stige ud af motorvognens bagdør, på fotograferingssiden, i samme øjeblik, som hele rækken af fotografer er linet op og parat til / ved at trykke på knapperne ! ! !

 

1967.

Kronholmvejen trb. (?) set i køreretning mod Horsens ---^  og Odder ---v    ---   31. marts 1967.

 - - -   (Lige til modeljernbanen.)

 

 

 

 

 

Hundslund  -  km  18,5 fra Horsens.

Tegning:  Hans Gram Alkjær, Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4:  Signalposten 1982/4 , og 19. årg. nr. 2, 3 og 4.

 

 

Hundslund  --   km.  18,5 fra Horsens.

HOJ - Hundslund station.  Udat. postkort.

 

"HUNDSLUND"   --   .23. maj 1965.

 

HOJ Lm 415.  Hundslund.   --   23. maj 1965.

 

HOJ C 423, Hundslund.   --   23. maj 1965.

 

 

1967.

Hundslund station, set i køreretning mod Odder.   --   31. marts 1967.   ^---v
 - - -
 
 
Hundslund, cyklernes by , set i køreretning mod Horsens.   --   31. marts 1967.   ^---v
 
 - - -
 
Hundslund st, vejfacaden.     Hads herreds Sparekasse er i byen med sparekasse-bussen.
 
 
Hundslund. Stationsarealet øst for stationen / mod Odder.   --   31. marts 1967.
 
 

2010.

Hundslund station,  vejfacaden, set fra sydøst    --   1. maj 2010.  Foto: Thomas Boberg Nielsen.

 

 

Strækningsfoto:

HOJ Lm 415 og C 423  på strækningen Oldrup-Hundslund.   --   23. maj 1965.   ^---v

 

 

 

Oldrup trb.  -  km  21,0  fra Horsens.

 

HOJ. Oldrup trb.   --   23. maj 1965.

HOJ Lm 415, Oldrup trb.   --   23. maj 1965.   ^---v

Den lokale "trinbrætbestyrer" er ude for at udveksle hilsner / bemærkninger med motorføreren.

 

1967.

Oldrup trb, set i køreretning mod Odder.   --   31. marts 1967.   ^---v

Nyd dette / disse motiver --ikke mine fotografier, men-- hele synsindtrykket.  Det lille, gamle murede varehus, den -ligeledes- lille træbygning som ventesal- jordperronen og privatbeboelsen bagved. --  Lige til modeljernbanen.

. . . og når dagen er gået, --er det hele forbi.  --  (Man kommer til at tænke på Kim Larsen: "Om lidt bli´r her stille".)

"En sidste hilsen."

"Nu standser Banens travle Færd med Gods og Passager,
. . . . . . . . . . .  .og det aldrig mere sker -
. . . . . . . . . . . Romantik i dens Kupéer -.
og Mødet paa Stationen med min "Pakke" Kl. ti - - 
naar det sidste Tog er gaaet, er det hele jo forbi ! "

 

 

Tammebjerg Skov, indkørsel mod Oldrup fra Odder. -- 1. maj 2010.  Foto:Thomas Boberg Nielsen.

 

 

 

Bilsbæk  -  km 23,2  fra Horsens. 

HOJ  Lm 415.  Bilsbæk ny "station" ---^  og gamle station---v   --   23. maj 1965. 

Atter en flot, gammel/ældre stationsbygning, og som der tilsyneladende er hæget om.

 

 

1967.

Bilsbæk station, senere kun trinbræt, set i køreretning mod Odder.   --   31. marts 1967.

Den gamle, forhenværende stationsbygning  --  tilsyneladende nydeligt vedligeholdt  --  dejligt at se.

(Fotomæssigt burde telefonmasten -yderst til venstre- nok være beskåret, men som dokumentation må den da med.)

 

2012.

 

Bilsbæk station,  2012.  --  Set fra det gamle spor  ---^   og fra vejen  ---v
Foto: Christian Ruegaard Hansen.

 

 - - -

"Billederne viser Bilsbæk station, dels fra trace'et, dels fra vejen.  På trods af bevoksningen kan man se, at der nu er kommet en ny kvist på stationsbygningen, en ny skorsten og et ovenlysvindue.  Derudover ser bygningen ud til at være velholdt, og det er jo dejligt at se."
 

 . . . og jeg vil tilføje:  Herlige fotos, der både er den gamle bygning og Christian Ruegaard Hansen værdige.  --  Tak,  evp."

 

 

 

Falling  -  km  25,3  fra Horsens.

 

Tegning:  Hans Gram Alkjær, Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4:  Signalposten 1982/4 , og 19. årg. nr. 2, 3 og 4.

 

 

 

HOJ. Falling.   --   23. maj. 1965.   ^---v

 - - -

 

Falling station m. HOJ-bus.   --   23. maj 1965.

 

 

1967.

Falling station set i køreretning mod Odder  ---^  og mod Horsens  ---v.   --   31. marts 1967.

(Som man kan ane på skyggen ved flagstangens fod: Desværre i næsten direkte modlys.)

Stationsarealet / læssesporet set i retning mod Horsens.

 

 

Trekanten trb.

HOJ  Lm 415.  Trekanten trb.   --   23. maj 1965.


 

1967.

Trekanten trinbræt set i køreretning mod Odder.   --   31. marts 1967.

 

 

 


 

 

 

 

Ørting  -  km  27,9  fra Horsens.

 

HOJ Lm 415.  Ørting.   --   23. maj 1965.   ^---v v

 - - -

 - - -

 - - -

 

1967. 

HOJ Sm 411.  Ørting,  fotograferet i køreretning mod Odder.   --   31. marts 1967.   ^---vv

( HOJ Sm 411 + Sp 422.   ^---v )

 - - -

 

Toget er kørt ! ! !   (Det huer mig ikke rigtig, at der stadig vises indkørsel fra Odder.  OK,  personalet ved naturligvis
at der kun er eet tog på strækningen, og det er lige kørt forbi på denne "indkørsel", men alligevel  ! ! !

Ørting - Vejfacaden.
 

 

Drammelsbæk trb.  -  km  30,3  fra Horsens.

 

HOJ. "DRAMMELSBÆK".   --   23. maj 1965.   ^---v

 

 - - -    (set mod Odder . . . )

 

 - - - 

 

1967.

Drammelsbæk trinbræt.   --   31. marts 1967.   ^---v
 - - -
 

 

HOJ-grusgrav.

 

 

Strækningsfoto:

  

Strækningen Odder - Drammelsbæk trb.   --   23. maj 1965.   NBNBNB:  Billederne er set "bagud", mod Horsens.

 

 

Odder (HHJ)  -  km 34,0 fra Horsens.

 

Tegning: Tv: evp. Th:  Hans Gram Alkjær, Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4:  Signalposten 1982/4 , og 19. årg. nr. 2, 3 og 4.

  

HHJ.  Odder station, hvor togene mod Horsens normalt holdt i dette spor 1.   --   23. maj 1965.     
Tog mod Hou anes yderst til højre i billedet / spor 2.

 

Det skal huskes, at Odder station er en mellemstation på strækningen Aarhus - Odder - Hou, hvorpå HOJ er optaget (som det hedder). 

Se nærmere om stationen og Hads-Ning Herreders Jernbaner på f. eks. siderne: HHJ - Indledning.  eller  HHJ - Stationer.

 

 

Tak til:

Benny Sivertsen, Thomas Boberg Nielsen og Christian Ruegaard Hansen for lån af foto og til Mette Alkjær for tilladelse til brug af Hans Gram Alkjærs tegninger.

 

Litteratur.

Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4 og 19. årg. 1983 nr. 2, 3 og 4.

 

På nettet.

Signalposten, 18. årg. 1982, nr. 4:  Signalposten 1982/4 , og 19. årg. nr. 2, 3 og 4.

jernbanen.dk:  Horsens - Odder Jernbane

 - o 0 o -