http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/67-kystbaneskilt.jpg

København H - Klampenborg


 

( København H - Østerport, egentlig = Boulevardbanen. )


København - km 0,0

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/40-koebenhavn_h.jpg

København H, 1912.  -   Indsat: P&T-frimærke fra 1976 - Ankomsthallen. Bemærk.  Selv det store ur er med -

"Vi mødes under uret", --og dem vil man erstatte med blå urskiver ! ! !

Stationen behøver i øvrigt næppe større omtale, og -i det mindste- ikke her.  

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/98-koebenhavn%20h.2.jpg

København H.  Udateret postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/99-koebenhavn%20h.1.jpg

København H,  -  nu med det store sekskantede skilt for S-tog.

Udateret postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/101-koebenhavn%20h.4.jpg

København H, den oprindelige korte sidefløj mod Bernstorffsgade/Tivoli.  Udateret postkort.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/102-koebenhavn%20h.5.jpg

København H, --afgangshallen.

Udateret postkort.

 

Afgangshallen, set mod Tivoli.   --   1969.

Foto:  Georg Schmidt.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/100-koebenhavn%20h.3.jpg

København H, perronerne.  Her skal det bemærkes, at Kystbane-togene kører ud gennem hallerne ande ende.  Udateret postkort.

 

 


Nørreport - km 1,5     

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/60-noerreport-1.jpg

Ganske vist er der mellem København H og Østerport stationer tale om Boulevardbanen, idet Kystbanen først begynder på Østerport station, men i praksis opfattes de to baner vel i vore dage som Kystbanen.

For en københavner, er disse Bymuseum-fotos fra årene omkring 1913-14 måske ikke ukendte, de ses ofte flere steder, men måske lige et par af tidens fotos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<--- Udgravninger ved Nørreport station. Sporvognen er en Frederiksberg Sporveje-vogn.

 

 

Næsten samme område efter, der igen er kommet jord på. ---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/61-noerreport-2.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/62-noerreport-3.jpg

En af perronerne under jorden.

 

 

Strækningen mellem Nørreport og Østerport.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/57-boulevardbanen-1.jpg

Grave- og byggearbejder mellem Statens Museum for Kunst og Statsbanernes Generaldirektorat i Sølvgade.

^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/59-boulevardbanen-3.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/58-boulevardbanen-2.jpg

Stokhusgadebroen der midt i 1980´erne skulle blive megen blæst omkring, da DSB ønskede at rive den ned.

Det blev den, men områdets beboere har ikke glemt det, og kæmper stadig for at få en erstatning.

 

 

Østerport - km 3,1    


Gammel beskrivelse . . . 

af byggeriet/udførelsen af strækningen Østerport-Rungsted ("INGENIØREN" 7. august 1897)

https://ing.dk/artikel/interessante-jernkonstruktioner-paa-nyaabnede-kystbane-185326


Kjøbenhavn Ø, som stationen hed indtil 1911, i landlige omgivelser, inden Boulevardbanens bygning.

Udateret postkort.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/105-oesterport...jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/103-oesterport.jpg

Østbanegaarden / Østerport station tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck.

Udaterede postkort, men det øverste er tilsyneladende optaget inden der kom elektriske sporvogne forbi, hvilket der er på det nederste.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/104-oesterport..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/63-oesterport-1.jpg

Østerport station  -  1948.

Det lille tårn midt på taget er væk og erstattet af en "tagrytter-bygning", der indeholdt stationens kommandopost.

Denne bygningsændring blev aldrig populær, og i 1983 genetableredes tårnet.

 

Mo-tog under udkørsel.  -  1968.

Foto © :  Helge Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/1-p.b.p.jpg

Østerport set fra Frihavnsbroen. -   1972.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/2-p.b.p.jpg

C708  Østerport, set mod stationsbygningen og København H.  -  December 1973.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

Atter set fra Langeliniebroen, men her mod nord / Helsingør.  I baggrunden "Nordisk Fjer"-bygningen, i vore dage hovedsæde for Banedanmark.  -  1973.

Foto © :  Helge Pedersen.

 

 

Langeliniebroen og Østerport remise i begyndelsen af 19-hundredeårene.

.

.

Kystbanen må næsten have været som en magnet, der tiltrak sager omkring sine broer:

 

Langeliniebroen

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/77-langeliniebroen.jpg

Langeliniebroen, der også endte som en "sag", denne gang mellem Københavns Kommune og Københavns Havn, idet man ikke kunne blive enige om udgifterne til broens fremtidige vedligeholdelse. Broen blev derfor nedtaget med henblik på genopførelse og blev opmagasineret i Frihavnen.

Da man et par år efter var blevet enige, viste det sig at broen var blevet skrottet i mellemtiden ! ! !

( ". . . og hvad kan vi så lære af det", som overlærer Andersen (Gotha Andersen) ville have sagt.)

 

 

(Helgoland - km 5,2)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/86-svn-krydsningsstation_ca-1918.ark.sbj.jpg

Svanemøllen krydsningsstation.  -  Krydsningsstationen blev nedlagt/ændret i 1910 i f. m. omlægningen af Frihavnsbanen mellem Svanemøllen og Østerport.

Ark: Svend Brandt Jensen.


Svanemøllebroen, set mod øst.  Bag broen i billedets højre side, ligger i vore dage "Helgoland maskindepot" m. fl. navne i årenes løb.


Svanemøllebroen set mod øst.  Bag broen i billedets højre side ligger i vore dage "Helgoland maskindepot" m. fl. navne i årenes løb. I baggrunden ses Københavns ældste badeanstalt Helgoland som gav navn til det senere DSB anlæg, og hvor nu Svanemøllehavnen er beliggende. Bygningen til venstre i billedet er den tidligere hovedbygning for møllekomplekset Svanemøllen.

 

Signalerne hører til "Posten ved Svanemøllen St. 97" som var mellemblokpost for begge dobbeltspor Østerport-Hellerup frem til 1933/34.

 

 Ud fra sporanlæggets udformning, bygninger på billedet ---^ samt detaljer på sporvognstoget, vurderes fotografiet til at være taget omkring 1922-23.

 

1894:

Frihavnsbanen anlagt Nørrebro-Kjøbenhavn Ø.

 

1897:

Kystbanen anlagt. Sporet for Frihavnsbanen lå fortsat mellem Kjøbenhavn Ø (som stationen hed frem til 1911) og krydsede Kystbanens dobbeltspor i niveau på Svanemøllen Krydsningsstation.

 

1910:

Frihavnsbanen omlægges til nuværende placering. Samtidig ændres formentlig stationen til mellemblokpost Posten ved Svanemøllen St. 97 . Signalhuset ses ved bageste højre mastesignal.

 

1921:

Anlæg af yderligere et dobbeltspor Østerport-Hellerup (spor III og IV).

 

1934:

S-banen indvies.

 

1935:

Helgoland ibrugtaget.


 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/90-i-signal.helgoland,c.sbj.jpg

I-signalet til Helgoland fra Hellerup  -  stort set samme motiv som ovenstående, omend i nærfoto.  -  Ca. 1964.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/41-my_1102.jpg

My 1102, netop ankommet fra NOHAB, og blev fremvist for DMKJ´s medlemmer.  -  Marts 1954.

Foto: EVP.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/89-maskindepot_helgoland.c.sbj.jpg

Nedkørslen til maskindepotet. Bemærk stopmærket - og det er nok ikke Skjold Burne-vin, som opvares i beholderne i baggrunden.  -   1964.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/87-db_vt_12.5-koebenhavns_ekspres.c.sbj.jpg

Det tyske materiel - DB VT 12.5 - som senere på eftermiddagen returnerer til Hamburg-Altona som København Express. Fra Helgoland skal materiellet dog først en tur forbi Frihavnen for at medtage passagerer fra Malmö-færgen.   -   1964.

Foto © : Svend Brandt Jensen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/88-helgoland_1964.c.sbj.jpg

Henstående materiel på personvognsdepotet. CR-vognmateriel synes at være i overtal denne eftermiddag, men det skyldes måske at det finere materiel er ude at køre .... Det tyske materiel ses holde i baggrunden.  -   1964.

Foto © : Svend Brandt Jensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/22-helgoland_maskindepot.1972.foto.p.b.p.jpg

Helgoland set mod nord med remisen i baggrunden.  -  1972.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 


 

Strækningen mellem Helgoland og Hellerup.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/42-fremskudt_sign.jpg

De to fremskudte signaler for Hellerup station på strækningen langs Ryvangs Allé.  Daglyssignalet for S-tog / Nordbanen, vingesignalet for Kystbanen.   -  9. oktober 1937.

I baggrunden ses de militære arealer for Ryvangen Kaserne.

Arkiv. EVP.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/43-indk.mod_hellerup.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellerups indkørselssignaler for kørsel mod nord (Daglyssignal: S-tog / Nordbanen og vingesignal: Kystbanen), --og igen stående langs Ryvangs Allé.

 

9. oktober 1937.

Arkiv: EVP.

 

Nedenfor:

 

"Samme signaler"  men i 1972.   ---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/3-p.b.p.jpg

 

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/132-s-maskine.hellerup.efteraar_1963-c-tom_boye_poulsen..jpg

S-maskine. Hellerup. Efterår.  -  1963.

Foto © : Tom_Boye_Poulsen.

 

 

 

Hellerup - km 7,8

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/14-hellerup.1928.rask.gb.jpg

Hellerup station,  1928.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^---v

Foto. Rask, Gb./ Ark. evp.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/16-hellerup.1928.rask.gb.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/15-hellerup.1928.rask.gb.jpg

Hellerup station, 1928.

Foto. Rask, Gb./ Ark. evp.

Nedenstående foto vedrører egentlig kun delvis Kystbanen, men optagelsesstedet er da Hellerup: 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/44-2_x_ma.jpg

2 benzinmotorvogne litra MA, "ryg mod ryg", men for kørsel på den senere S-togslinie "F" / Højbanen mod Vanløse/Frederiksberg.  -  1928.  

Hellerup med den gamle kommandopost i baggrunden.

 

Den nye kommandopost.   --   1978.

Foto:  Georg Schmidt.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/45-sporarbejde.jpg

Sporarbejde i sydenden af Hellerup st.

Her skal man måske især bemærke sporskiftet med den såkaldte Stockfleths sporskiftelås, hvor de små "hammerhoveder" i låset stand "vippes" over mod den aktuelle sporskiftetunge.  Her er sporskiftet stillet således, at den nærmeste/højre tunge kunne aflåses, men er det ikke, ---formentlig pga. sporarbejdet.

. . . men hvad sker der så i øvrigt ??? --  vi må vel være helt ovre i vest-siden af syd-enden af stationen, ved F-linie-sporene ???  Hvad "forestiller" den "planke" med elforbindelser ???


"Hellerup forsøges med elektrisk opvarmning af sporskifter for smeltning af sne. Der anvendes varmelegemer fra almindelige strygejern; men forsøgene led under mange fejl i disse varmelegemer."  Således står der i 1932 i "Dansk Signalindustri’s skrift i anledning af DSB’s 125 års jubilæum".

Kan det tænkes at det er det man ser på billedet ???

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/66-sporskiftelaas-1.jpg

DSB-illustration af en Stockflethsk sporskiftelås.


 

På illustrationen er låsestangen med hoved lagt an mod sporskiftetungen, og hindrer dermed tungen i at bevæge sig væk fra sideskinnen.  Hvis man vil sikre sig, at sporskiftelåsen ikke omlægges utidigt eller utilsigtet, forhindres dette med en hængelås gennem det lille hul mærket "c". Tilsvarende kan man forhindre utidig/utilsigtet aflåsning af skiftet ved -efter omlæghning af låsestangen- at sikre denne med hængelåsen gennem hullet "d".  

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/111-hellerup%20ca%201962.-c-.hbds.jpg

De to godstog kan være på vej fra eller til Nordbanen eller Kystbanen. Godstoget med S-maskinen (S 732?) er på vej mod Lersøen og muligvis direkte til Godsbanegården. Godstoget med Mx-lokomotivet afventer et ledigt "hul" i køreplanen (i dag vil man sige "en ledig kanal"), så det enten kan køre mod Lyngby/Hillerød eller Helsingør uden at forsinke den øvrige toggang.  -  1962.

Foto: H.B.D. Sørensen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/46-dvaergsignal.jpg

Dværgsignal.  ---  Foto dateret 1. juni 1950, --men formentlig "rimelig nyopstillet" signal, og derfor fotograferet.

Set mod nord Hillerød / Helsingør.

Arkiv: EVP.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/79-hellerup_kmp.jpg

Betjeningsrummet i Hellerup´s nye kommandopost-bygning (foto: DSB, ca, 1946-47) ibrugtaget i 1930 og erstattet af ny kommandopostbygning i.f m ibrugtagning af to nye relæsikringsanlæg (for hhv nær- og fjerntrafikken) i 1981.

Centralapparatet var så stort, at det skulle betjenes af to stationsbestyreruddannede (trafikassistentuddannede) medarbejdere. Desuden var der i perioder på dagen yderligere medarbejdere på tjeneste som ”telegrafvagt”.

Apparatet i billedets højre side er betjeningen af den manuelle linjeblok. Alle strækninger udgående fra Hellerup havde manuel linjeblok, som efterhånden blev afløst af automatiske linjeblokanlæg således:

 

Til/fra Helgoland (fjerntrafiksporene)      1980

Til/fra Østerport (nærtrafiksporene)        1934

Til/fra Lersøen                                             1969

Til fra Charlottenlund (fjerntrafikspor)    1968

Til fra Charlottenlund (nærtrafikspor)     1968

Til/fra Gentofte                                            1953

 

Fotografiet  er formentlig "rimelig kendt" af mange jernbaneinteresserede, men "siden" er - som bekendt- også for andre.

 

Broen over Hellerupvej, set mod øst.  Nedenfor, til venstre, ses opkørslen til Godsekspeditionen, der lå mellem sporene for Nordbanen.

Postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/49-rangersignal.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/47-fremskudt_sign.jpg

Rangersignal  ---^ . . . . . . . . . . . . . . . og fremskudt signal. ---^


Rangersignal:  En gennembrudt blå skive.  "Rangering forbudt", når signalets skive ses.   Natsignal:  Blåt lys.

("Rangering tilladt", når skivens kant ses / natsignal: Brandgult lys).

Signalet er tydeligvis opstillet ved siden af  den nedadgående adgangsvej til/fra godspladsen og -ekspeditionen.

---men det fremskudte ???

Foto.   9. oktober 1937.

Arkiv: EVP.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/64-rangersignal-01.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/65-rangersignal-02.jpg

Signalets beskrivelse i DSB´s signalreglement af 1944 - SIR.

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/91-mx1016xmy1125.hellerup.1976.c.steen_larsen.jpg

MX 1016 krydser MY 1125 ved Hellerup.  -  1976.

Foto © :  Steen Larsen.

 

 

Charlottenlund - km

 

Charlottenlund station.   --   1973.

Foto:  Georg Schmidt.

 


Klampenborg - km 13,3

Tidligt foto fra Klampenborg station. - Der er dog to-etages vogne med toget, så fotografiet et taget efter 1870.

.

Klampenborg.  Udateret postkort.


"Billetudsalget", Klampenborg.   Postkort stemplet 1906.

 

Klampenborg stationsbygning.  Postkort stemplet 1923.

 

Broen for Peter Lieps Vej og udkørselen mod nord / Helsingør.     Tidligt, men udateret postkort.

Bemærk de to udkørselssignaler.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/48-klampenborg.jpg

 

 

 

 

 


"Samme" signaler, --men fotograferet 9. oktober 1937.

 

Foto:  Arkiv: EVP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/51-uheld.jpg

Bagsideteksten lyder ganske kort: "Uheldet i Klampenborg, marts 1934".

 

"Ifølge de af auditøren behandlede sager kan der måske være tale om følgende (uddrag fra oversigt over behandlede sager):

”Tog 849 den 11. Marts 1934 forbikørt Stopsignal for Klampenborg og inde paa Stationen stødt sammen med det samtidig udkørende Særtog 9646. Lokomotivføreren har, antagelig ved Distraktion, ikke bemærket Signalernes Stilling og gav ikke Lokomotivfyrbøderen nogen Melding om sin Signalobservation. Lokomotivfyrbøderen var paa Grund af Fyring for sent paa Færde med sit Udkig.”."

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/50-mo_569.jpg

Mo 569+ 2 CR i retning mod Helsingør. -  29. oktober 1937.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/52-mo_552.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo 552  -  den ene af de to B&W-byggede Mo-vogne.

Ca. 1952-53.

Foto: EVP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/5-p.b.p.jpg

Klampenborg. Indkørsel fra Hellerup.  -   1964.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/6-p.b.p.jpg

Østre billetsalg.  -  1973.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/4-p.b.p.jpg

Tog mod Helsingør.  -  1963.   Billedet er optaget fra "ventesalen" i bygningen ovenfor.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/7-p.b.p.jpg

Den gamle stationsbygning.  -  1973.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/133-s-maskine.klampenborg.efteraar_1963-c-tom_boye_poulsen.jpg

S-maskine. Klampenborg.  -  Efterår 1963.

Foto © : Tom_Boye_Poulsen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/135-e-maskine.klampenborg.efteraar_1963-c-tom_boye_poulsen.jpg

E-maskine. Klampenborg.  -  Efterår 1963.

Foto © : Tom_Boye_Poulsen.         ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/134-e-maskine.klampenborg.efteraar_1963-c-tom_boye_poulsen.jpg

... på vej mod Helsingør.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/114-klampenborg_station.1971.-c-.p.b.p.jpg

Kystbanen set mod syd / København.  Et herligt eksempel på de typiske Kystbane-sporplaner, de to "lige" hoved- spor i midten (beregnet for de hurtigt- og gennemkørende tog), medens de standsende tog benytter de yderste spor.  -  1971.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/113-klampenborg_1973.-c-.p.b.p.jpg

Tog mod Helsingør, efter standsning på stationen.  -  1973.

Foto © :  Per Bjørn Pedersen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/80-skifolk-klampenborg.jpg

Københavnere på vej til en dag på ski i Dyrehaven.

Foto: DSB. Ca. 1946.

 

 

Fortsættes på næste side:

 


Forrige side: Klampenborgbanen
Næste side: Frihavnen.