Vodskov-Østervraa

 Jernbane - VØ.

 

 

 

 

 

 

Vodskov-Østervrå banen var indeholdt i jernbaneloven af 27. maj 1908. Eneretsbevillingen meddeltes den 30. april 1914, hvorefer man straks gik i gang med udstikningen af banen i terrænet, og i 1916 påbegyndtes arbejdet på linien. På grund af verdenskrigen kneb det med at få det bestilte skinnemateriale fra Tyskland, hvorfor arbejdet på banen blev stillet i bero indtil 1922, hvor arbejdet på overbygningen kom i gang.


Indvielsen af Vodskov-Østervrå banen (VØ) fandt sted den 20. maj 1924 under festlige former. Dagen efter indledtes den daglige drift med to tog dagligt i hver retning (tre på søn- og helligdage).

 

Køreplan fra april 1944  -  under 2. verdenskrig.


Banen, der gennemløb et meget tyndt befolket område, havde i næsten hele sin levetid meget begrænsede transporter, hvad der tidligt bevirkede en negativ indstilling til banen. Den anden verdenskrig forlængede dog VØ´s levetid. Men den 31. marts 1950 var sidste trafikdag på VØ.

Banens sidste køreplan i 1950.


Banen havde fra starten driftsfællesskab med privatbanerne udgående fra Hjørring og indgik pr. den 1. april 1939 sammen med disse i Hjørring Privatbaner. Banen havde hovedkontor og værksteder i Hjørring samt remiser i Vodskov og Østervrå.
Stationer: Vodskov, Skytteplantagen, Uggerhalne, Bruusholt, Lyngdrup, Frederikshvile, Hjallerup, Klavsholm, Bjørnholm, Kildedal, Klokkerholm, Røgelhede, Hellum, Kirkholt, Mylund, Vester Mylund, villestrup, Vejen, Østervrå. (Danske Jernbaner 1847-1972)

( www.jernbanen.wwwhttp://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=176&n=vodskov-oestervraa )

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Rullende materiel.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Stationer.

 

FFJ.  VODSKOV.   --   24. august 1965.

 

 

   

 

FFJ-billet Aalborg - Vodskov

 

. . 

FFJ Vodskov.  --  Udat. postkort, men inden stationen blev udvidet til den endelige udførelse - se nedenfor.

 

Vodskov station   --   25. august 1965.   Bemærk perronbelysningen:  Een enlig lampe over det samlede perron-område . . .

 . . . nåhh, jahh,  der er da også lige en lampe over stationsskiltet, men så har stationen også været "badet i lys".
At dømme efter masten, løfter den en særdeles tung opgave.    

 

FFJ.  Vodskov.   Svinefolden.   --   25. august  1965.

 

VØ´s -nu forhenværende- remise i Vodskov.   --   25. august 1965.

 

Nu er verden imidlertid ikke lutter jernbane:

 

Lademans forlag:  "Danmark - Seværdigheder", 1976,  omtaler Vodskov således:     --->

Der burde dog have stået 1924 for banens start.

 

(POLITIKEN, "Danmark Rundt", 1944, nævner desværre ikke Vodskov.)

 

 

VØ-banemærke.

At holde styr på Vodskov-Østervraa Jernbane´s banemærker, er en "rimelig nem" sag:  6 mærker blev det til i de 15 år (fra åbningen i 1924 - 1939), der gik til banen blev optaget i Hjørring Privatbaner i 1939.

 

Vodskov kirke.   --   25. august 1965.   ^---v
Flot er den unægtelig  --  for en modelbygger nok kun for "den let øvede".

 - - -

 

 

 

Uggerhaldne.   --   km. 4,5 fra Vodskov. 

 

Uggerhaldne station (med eller uden "d") fotograferet omkring indvielsen i 1924, eller årene kort derefter.  (Danmarks Jernbaner - Alex Kappels Forlag - 1935)

Uggerhaldne station.   --   24. august 1965.   ^---vv   (perronfacaden)

 - - -

(Vejfacaden)

 

Uggerhalne -tidligere stavet Uggerhaldne- er en by i Vendsyssel med 285 indbyggere (2012), beliggende 14 km NØ for Aalborg og 5 km NØ for Vodskov. Byen hører til Aalborg Kommune og ligger i Region Nordjylland.

Motorvej E45 (Frederikshavnmotorvejen) ligger ½ km fra byen, hvilket giver hurtig og direkte forbindelse til Aalborg eller andre egne af landet. Byens offentlige transport udgøres af Aalborg Bybussers linje 1 hver halve time.

Uggerhalne ligger tæt op ad Hammer Bakker, der rummer mange fredede områder.

 

Byen var stationsby på Vodskov-Østervrå Jernbane i årene 1924-50, og stationsbygningen er bevaret på Ledvej 7 (2013).

 

 

Hjallerup.   --   km. 10,7 fra Vodskov.

Hjallerup station fotograferet -som nævnt- omkring indvielsen i 1924 (Danmarks Jernbaner - Alex Kappels Forlag - 1935).

 

Hjallerup.   --   km. 10,7 fra Vodskov.

"Landsby i Vendsyssel, ca. 15 km NØ for Nørresundby;  1573 indb.

I Hjallerup afholdes Danmarks største hestemarkeder."

(Lademann,  1974.)

 

I vore dage (2013) koster en overnatning kr. 500,  en varm ret 100-150 kr.  og kaffen hertil kr.  32 .

http://www.hjallerupkro.dk/ 

Bemærk telefonnummer:  "Tlf. 11" og vore dages 45 9828 1011

Der er automatiseret, men det oprindelige nummer "11" er bevaret.

. . . ^---  POLITIKEN, "Danmark rundt" 1943.

 

Hjallerup station - perronfacaden / sporarealet, set i køreretning mod Østervraa . . .   ^---v    24. august 1965.

Bemærk --^-- den lille bygning herover, i fotografiets venstre side.

 

. . . og set i køreretning mod Vodskov. 

Vejfacaden - også set mod Vodskov.   --   24. august 1965.

 

Den ovennævnte "lille bygning", --et forhenværende ledvogterhus, idet banens forløb -mod Østervraa- var over vejen her, og langs ad og på venstre side af den nuværende indkørsel.   --   24. august  1965.

 

De to bygninger, stationsbygningen og ledvogterhuset, eksisterer stadig i vore dage, men området er ombygget til ukendelighed, bl. a. fordi bane og stationsareal er ombygget til en forsænket omkørselsvej.  Et "klik" på f. eks. nutidens Google-luftfotos kan anbefales.

 

 

 

Bjørnholm.   --   km. 13,8 fra Vodskov. 

Bjørnholm station, perronfacaden, set i køreretning mod Østervraa.   --   24. august 1965.   ^---vv

 . . . og tilbage mod Vodskov.

En og anden kan måske få den tanke:  Hvad er det for to små "knopper", der er på facaden mellem stueetagen og første sal på alle disse nedlagte stationer ! ! !

Det er et par mursten (eller tre), der er trukket frem, som konsoller for / understøttelse af  "fortidens" stationsskilte, 
her  f. eks: "BJØRNHOLM".

Vejfacaden - set mod Vodskov . . .

 

(Det er ikke rigtig til at se, om bygningen på dette tidspunkt er tom og forladt ! ! ! ???) 

. . .  og set i køreretning mod Østervraa.   Bjørnholm station.   --   24. august 1965.

  

 

 

Klokkerholm.   --   km. 17,5 fra Vodskov. 

Klokkerholm station, set i køreretning mod Østervraa . . .   --   24. august 1965.

 

 . . . og set tilbage mod Vodskov.

 

Klokkerholm, vejfacaden, også set i køreretning mod Vodskov.   --   24. august 1965.

 

 

Banen er nedlagt, men der er stadig åbent
i ventesalen  --  for rutebilpassagererne ! ! !

 

 

 

 


 

 

Hellevad kirke. 

Den anselige kirke består af et romansk kor og skib, sengotisk tårn i vest og våbenhus i syd.

Den romanske bygning -kor og skib- er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, mens det sengotiske tårn forneden er bygget af kvadre og foroven af munkesten.

Tårnets jernankerbogstaver (PSF - DGT 1759) står for Peder Stenfeldt til Klavsholm (den nær-liggende herregård) og Dorthea Gundersdatter Thorup.

Kirkens klokke stammer fra 1552, og er støbt af Las Klokkestøber.

 

 

Hellevad kirke.   Der er flere byer i Danmark med navnet "Hellevad". Formentlig derfor har stationen fået navnet Klokkerholm.

24. august 1965.

 

Her er det desværre slut.

Resten min cykeltur til Østervraa ville bestå af yderligere 19 km (langs banen - noget længere ad landevejene), og familien ventede hjemme hos den familie vi gæstede.

 

 

Røgelhede.   --   km. 20,3 fra Vodskov.

Fotos haves desværre ikke.

 

 

Hellum.   --   km. 24,6 fra Vodskov.

Hellum station formentlig fotograferet omkring indvielsen.  (Danmarks Jernbaner - Alex Kappels Forlag - 1935).

 

Andre fotos af stationen haves desværre ikke. 

 

 

Mylund.   --   km. 30,1 fra Vodskov.

Fotos haves desværre ikke.

 

Østervraa.   --   km. 36,5 fra Vodskov.

Fotos haves desværre ikke.

 

 

Hvis der blandt læserne af denne "side" skulle være nogle, der har sådanne -helst ældre- fotos i "skrivebordsskuffen", modtages scanninger meget gerne.

 

 

Se i øvrigt meget mere på:  Nordjyllands jernbaner - Stationer - Vodskov - Klavsholm    eller   http://baner-omkring-aalborg.dk/?Hj%F8rring_Privatbaner:Vodskov_-_%D8stervraa_banen    

 

 

 

 

På vej til Vodskov ! ! !

AHJ ML 5206 ankommet fra Aalborg til Vodskov.   "Tog mod Frederikshavn"   --   24. august 1965.   ^---v

 - - -

 

 - o -