Strækningen Svendborg - Oure.

 

Svendborg - 0,0 km


. . . . . . . Detail-kort:
Svendborg 1964, større kortudsnit og detail-kort som den røde indramning.

Odense-Svendborgbanen kommer ind fra venstre og banen fra Svendborg - Nyborg fra højre, for at mødes stort på Svendborg station, stort set i midten af detail-kortudsnittet.


Svendborg "nord", ...
den oprindelige Svendborg-Nyborg-remise og senere tiders opstillingsspor.

Selve stationsarealet med den oprindelige SFJ-remise øverst til venstre, fragtgodsekspeditionen i midten, den store SFJ-stationsbygning nederst til venstre for hovedsporet og den oprindelige SNB-stationsbygning, senere ilgodsekspedition til højre.

Svendborg havneområde
med færgelejerne for bl. a. Langelands- og Ærøfærgerne.

Svendborgs stationsskilt, maj 1964.


Der vinkes farvel til nogle rejsende i Odense-toget. I baggrunden ses Fragtgodsekspeditionen.
Foto: Finn Johannessen, 1961.

Klokken er 6.47 d. 23. maj 1964. Mo 1833 er klar
til afgang kl. 6.48 med il-tog i 1205 til Odense (kun med stop i Stenstrup, Kværndrup, Ringe og Fruens Bøge), hvortil det ankom kl. 7.40.

En læser af siden skriver:
”Kiosken på perronsiden bevarede i mange år (efter Svendborgbanens nedlæggelse) en rest af arrangementet inde i ventesalen, idet den blev ombygget og benyttet til grillbar.
I ventesalen var der hver jul i 1980'erne opstillet en akvariestor modelbane (Lima-MZ). Det varede ved, indtil MZ'en en skønne dag smeltede. Så var det slut med juletog på banegården. Jeg spurgte siden hen om delene, men de var forsvundet.

Og flagstangen på taget forsvandt sporløst under december-orkanen i 1999. Tre dage var toggangen indstillet.”

Den første, egentlige Svendborg station,
tegnet af N.P.C. Holsøe til Odense - Svendborgbanen. Indvielsen af denne stationsbygning fandt sted den 10. juli 1878.

Interieur fra
Svendborg station.
Illustreret Tidende 11. juli 1897.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SNB/nytaarskort-svendborg_banegaard-postkort.arkiv.per%20soerensen,%20kolding.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Banegaard, udateret.

Postkortet. Privateje, Per Sørensen, Kolding.Cps 3229
i bagenden af et styrevognstog mod Odense.
Togets motorvogn er Mo 1874.

Bommene er rullet ned ...
... og "toget er kørt" (dog mod Odense) ! ! !

Samme synsvinkel i 1962,
men syd for Frederiksgade.
Foto: Finn Johannesen.


Svendborg station, gadefacaden med
DSB-rejsebureau.

"Vor læser" fortsætter:
”Jeg var taxachauffør i Svendborg - plejede at holde ved banegården - så det var sjovt at se de gamle billeder af bygningen. Det lille vindue under byvåbenet (ved indgangen fra gaden) har været muret til, så længe jeg har set det, og jeg har faktisk altid undret mig over denne gråbrune flade. Nu ved jeg, at der var et vindue der. Ved rejsebureauet står et taxa-telefonskab af træ - det blev altid smadret i weekenden og bygget op ugen efter.”

Atter gadefacaden, Banegårdspladsen - Klosterplads, med den senere, lavere tilbygning og fragtgodsekspeditionen i baggrunden.

Her lå engang et Graabrødre Kloster. Det blev revet ned i 1828, samme år som H. I. Krøyers Enke opførte pakhuset i baggrunden til brug som kornmagasin.
Foto: Finn Johannessen 1968 - "Svendborg på tværs".

Svendborg "Nyborg-station", anno 1897.
Foto: Illustreret Tidende årgang 38 (1897) / "Fynhistorie" v. Hans Nørgaard.Egentlig burde stationsbygningen her måske indlede denne hjemmeside, da den rettelig er Svendborg - Nyborgbanens oprindelige stationsbygning i Svendborg, Svendborg Lokalstation.


Ilgodsekspeditionen, gadefacaden....


... og perronfacaden.
I 1902 blev ekspeditionen af passagerer imidlertid flyttet til Odense-Svendborg Banens store stationsbygning, og lokalstationsbygningen blev nedrykket til at være Ilgodsekspedition.

Fragtgodsekspeditionen i Svendborg.

Svendborg´s rundremise, desværre uden
lokomotiver, men et par personvogne fylder
da lidt op sammen med en Pb-vogn.
Bemærk i øvrigt det gamle kulforsyningsanlæg til venstre i billedet.


Ved et tidligere besøg i Svendborg, d. 28. maj 1961 stod Hs 398 i remisen (i drift endnu ???),

medens to gamle DF´er,
nr 132 og 131


samt Hs 393 stod udenfor, tilsyneladende afventende skærebrænderen.

Bemærk de "omvendte farver" (gråtone-værdier) på skorstensbåndet på Hs 393, --tilsyneladende hvid-rød-hvid ! ? ! ? ! ?

I 1964 stod Hs 384
og "trykkede sig" i et stille hjørne.
Her gælder det om ikke at blive opdaget, --så er det skærebrænderen, der er "næste station".


I 1975 var "turen" kommet til F 662.
Foto: Finn Johannessen.

F 662 stod stadig på Godsbanegården i Svendborg i 1979. Den var da ”afpillet” for alle interessante dele, og på et eller andet tidspunkt afhentede en produkthandler gangtøjet (uden tilladelse). Gennem mange år henstod andet materiel på samme spor, bl.a. en FE-vogn samt Texaco/ORA-vognen (nu i Marslev).

Stik mod alle "forudsigelser" overlevede F 662 dog sine trængsler, jfr. Tommy Nilsson, "www.jernbanen.dk":

"F 662, Frichs 1949. I drift fra 1950. Fredericia 1950. Lunderskov 1951. Fredericia 1952-53. Lunderskov 1954. Kolding 1955-56. Nyborg 1961. Fredericia 1962-63. Grindsted 1968. Fredericia 1968. Kørte 24/3 1968 særtog for DJK på TKVJ. 2 distrikt 1969. Udr. 1970. Solgt 1974 til Svendborg Bryghus A/S. Svendborg 1975-79. Solgt 1978 til KLK. Flyttet 1979 fra Svendborg til Lunderskov. Lunderskov 1991-97. Allingåbro 1997-2007 (udlejet til Djursland for fuld damp). Solgt 2006 til DSB Museumstog."

.


Kristiansminde trb. - 1,8 km fra Svendborg


Kristiansminde - Christiansminde. DSB staver konsekvent navnet med "K", medens man tilsyneladende lokalt altid staver det med "Ch" (Christiansminde er altid -i det mindste de ca. 50-60 år :-) - blevet skrevet med "Ch" lokalt, oplyser "Vor læser".

Desværre var jeg ikke ved trinbrættet på min cykeltur -hvorfor ???- så indtil videre må jeg håbe, at en "frisk" besøgende af hjemmesiden kan og vil sende mig et sådant fotografi.
Trinbrættet -der skjuler sig bag træerne omkring stedet, hvor marken til højre ender- var beliggende ved det dengang kendte badehotel af samme navn, --ja, det har vel endda været årsagen til både oprettelsen og navngivningen af trinbrættet.
Foto: Sigvald Johannessen, 1933.

Svendborg-Nyborg Banen ses her i retning mod Svendborg fra et dengang eksisterende udsigtstårn, Manzanataarnet.

 

Der kom en mail:

"Jeg kommer tit i Christiansminde (HK møder m.m.) og har derfor lagt mærke til den gamle banelinje, der løber langs vejen ud for kursus ejendommen. Det er her, at det gamle trinbræt lå. (...) Perronkanten er ikke fjernet, den ligger der endnu. Jeg tog nogle billeder af den og af fundamentet til trinbrætsbygningen i oktober måned 2014, hvor kommunen havde ryddet krattet langs cykelstien/banelinjen. Og som du kan se på billederne, så er hele perronkanten der endnu. (...)"
 

"Resterne" af Kristiansminde trb. (Svendborg-Nyborg Banen).   --   2015.  Foto:  Nils Pedersen.   ^---v

 - - - 

Tak til Nils Pedersen.

 

 


 . . . og tårnet findes endnu – dvs. noget af det.

Det blev opført i 1933 af Theobald Weber, ejer af Gl. Hestehauge Frugtplantage og Mosteri. Trætårnet lod sig imidlertid ikke vedligeholde og måtte efter få år nedrives, men bygningen under tårnet er bevaret. Den står i haven ved den store villa på Christiansmindevej. Nede bag villaen - på Myrehøjvej - lå Smith, Mygind og Hüttemeier, der i dag er (var?) bådeværft.

 

-------------


Min familie´s fotoalbum indeholdt desværre ikke et fotografi af trinbrættet, selvom det "var tæt på". I ca. 1935 gæstede nogle familiemedlemmer hotellet, og jeg skulle tage meget fejl, om de ikke var kommet med toget. Der var ikke til biler i familien dengang.

Det blev dog til et par fotografier af stedet, --det ene ses her.

POLITIKEN´s turisthåndbog fra 1944 omtaler Christiansminde Badehotel således:
Sikke priser, sammenlignet med i dag, og alligevel var det måske forholdsvis dyrere for dem ! ? ! ? ! ?

.Holmdrup - 4,8 km fra Svendborg


Stationsskiltet i Holmdrup med angivelse
af nærmeste udgang.


Holmdrup station set mod NØ ...

...Stationen set mod cirka NNV ...


...mod SØ ...
... og mod SV, --vejfacaden."Maskinen passerer Holmdrup."
Illusterert Tidende, 11. juli 1897.Overkørsel ca. 1 km sydøst for Skaarup.


Ca. 1 km sydøst for Skaarup by krydsede
banelinien landevejen mellem Nyborg og Svendborg.

.Skaarup - 7,1 km fra Svendborg


Stationsskiltet i Skaarup.


Skaarup station set mod NNV ...
... og i retningen mod SV ...

Set mod SV, -på lidt længere afstand ...

... og med enderampen i forgrunden.
Kommunen købte stationsbygningen med tilhørende areal, og bygningen blev -som den eneste af banens stationer- nedrevet.

En del af stationsarealet i Skårup blev købt af Vejstrup Brugs. På den vestlige del af pladsen (”stationsbygnings-siden”) blev der opført en bygning, som kom til at rumme posthus, ventesal til rutebilpassagerer og en filial af Svendborg Bank. Ingen af disse aktiviteter fungerer længere, men Brugsen i Skårup (på den modsatte side af banelinien) har vokset sig stor, og i den østlige ende er der nu en filial af Svendborg Sparekasse, medens der er indrettet en stor parkeringsplads dér, hvor stationsbygningen lå.

"Sic transit ..." / Således forgår alverdens herlighed.

I skoven, lige før Skårup (når man kørte nordpå), stod der i øvrigt helt op i 1980'erne et mærke for holdested uden sidespor, og på dæmningen vest for landevejen var der stadig skiltestandere m.v.Vejfacaden set mod syd ...

og sluttelig set mod NØ.
Skaarup station er nedrevet efter banens nedlæggelse.

.Vejstrup - 9,7 km fra Svendborg


Stationsskiltet i Vejstrup.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SNB/snb.vejstrup.1920-erne.arkiv.claus_hansen,.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejstrup i slutningen af 1920´erne . . . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_SNB/snb_nr.19.vejstrup.slutn.1930-erne.jpg

SNB Nr. 19 i Vejstrup i slutningen af 1930´erne. . .

 

På trods af anskaffelsen af diverse motorvogne, så var der stadig brug for dampen, ligesom 2. Verdenskrig stod for døren.

Nr. 19 blev bygget i 1924 hos SFJ og kom med over til DSB ved overtagelsen i 1949. Her kørte den som Af 119 og blev udrangeret i 1952.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SNB/stfst.%20vejstrup.foto.arkiv.%20claus_hansen..jpg . . . . . . http://www.mjk-h0.dk/evp_SNB/snb.vejstrup.arkiv.claus_hansen.jpg

Stationsforstander H. Andersen Clausen. - Udsigten fra -formentlig- stationens loftsvindue, men mange år senere.

Ovenstående fotos:  Arkiv: Claus Hansen.

 

Billedettil venstre viser stationsforstander Hans Andersen Clausen, Vejstrup, der var stationsforstander i Vejstrup i årene 1924-1953.  Han nåede således at få nogen DSB-år med også. Billedet er taget ca. i 1930.Vejstrup station set mod NØ.


... Stationen set mod SØ ...

... og mod syd.

Mp 541 på vej mod Svendborg.

Vejfacaden set mod NV ...

... og set mod NØ. Bemærk svinefolden
i baggrunden på billedet ovenfor.

.Oure - 11,4 km fra Svendborg


Stationsskiltet i Oure.


Oure station set mod NØ.

Stationen set mod SØ ...

... og mod syd.


Vejfacaden set mod hhv SV og NV
... og det er ikke EVP´s lille Mascot, der er parkeret foran bygningen, ---jeg var der, som tidligere anført, på cykeltur.

 

 

-----------


Siden fortsættes med strækningen Gudme - Nyborg H på næste "side".


-----------


Tak til Claus Hansen for udlån af herlige gamle fotos (Vejstrup).


Kilde- og litteratur-henvisninger: Se "side 2".

 

 

 

- o 0 o -