31. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

Brede trb.

(Jeg skal lige nævne, at billederne bringes i en lidt tilfældig rækkeføge -stort set- som de blev optaget undre flere kørsler frem og tilbage.   Det rettes der op på, når de lægges over på LNJ-siderne.)

LNJ Lm 22,  Brede.   --   August 2000.   ^---v


LNJ.  Brede.   --   August,  2000.   ^---vv
 -

 

29. oktober 2017.

Sofia, Bulgarien.

  

Europa og Bulgarien - Sofia i den røde ring. (Kort:  Wikipedia)

 

Landet Bulgarien har godt 7,3 mio. indbyggere, og er et af de fattigste lande i Europa. Sofia er Bulgariens hovedstad, og har godt 1,2 mio. indbyggere.

 


De fleste sporvognslinier i Sofia er lagt med "meterspor", som her i byen er 1009 mm
(1009 mm  --  af mig uvidst årsag). Den større sporvidde her på fotografiet, skyldes formentlig skinnernes let afrundede kanter mellem køreflade og sporrille, der kan "drille" lidt under opmålingen midt i gadens trafik.

 

De fleste vogne er bygget lokalt og ombyggede/moderniserede flere gange, men der er også importeret brugte vogne fra Halle og -senest- fra Basel til denne smalsporede del af nettet.

I 1987 anlagde man nogle normalsporede linier. De kendes på, at de har linienumrene fra 20-23. De fleste af vognene på normalsporsnettet er købt brugte fra udlandet, f. eks. fra Bonn, Leipzig og Prag.

 

På SHS-turen, der fandt sted i dagene 24. - 28.oktober 2017, var vi begunstiget med "rimeligt vejr".  Ankomsten fandt sted i regn, men da vi kun skulle finde vort hotel, og derefter et godt spisested, var det ikke noget stort problem.

Værre var det, at det også var gråt og regnfuldt dagen efter, hvor vi havde lejet et par "udflugtsvogntog" med remisebesøg på vognenes hjemstedsremiser.

De to næste dage var nok -for årstiden- ganske fine dage med sol og enkelte skyer.  Nattemperaturene lå på omkring 2-3 grader, og det havde været snevejr på de omkringliggende bjerge, hvilket kunne ses deroppe som store hvide områder på de store granskove.

I løbet af begge dagene steg temperaturen til 16-18 / omkring 19-20 grader, og det fik mange turister til at sidde ude ved fortovsrestauranterne.  Det samme var tilfældet begge aftener, med god hjælp af parasoller / pavilloner og af diverse menneskeskabte varmekilder.

714,  bygget i 1986/87 i Sofia og senere moderniseret.


Nr. 3003, bygget i 1990 af vognfabrikken TATRA.  (Tidligere nr. 2003.)

 

Nr. 3004.  Bygget i 1990 af vognfabrikken TATRA.  (Tidligere nr. 2004.)


Nr. 3002, bygget i 1990 af vognfabrikken TATRA, her "forklædt" som zebra).  (Tidligere nr. 2002.)


 

Nr. 670, bygget i 1990/91 af vognfabrikken Schindler.  (Tidligere Basel, med samme nummer.)

 

Tekster og fototekster: Efter, og tak til: John F. Christensen, SHS:)

 

 -


29. oktober 2017.

Efter fire dage i Sofia, Bulgarien, --kørsel med gamle og nye . . .  . . . følger en svag genoptagelse (indtil jeg får pakket ud og stillet alle urene - nogle 2 x 24 timer.)


Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

Ravnholm trb.

LNJ.  Ravnholm trb.   --   August 2000.   ^---v

 

 

 -

 

 

24. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

(Ikke i stationsrækkefølge.)

Brede.

LNJ Lm 22,  Brede.   --   August 2000.   ^---v

 

LNJ,  Brede.   --   August 2000.   ^---v

 

Herefter:


 -

 

 

 

23. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

Fuglevad.

LNJ 22 - Ym 19.  Fuglevad.   --   August 2000.


LNJ  YM 19. Fuglevad.   --   August  2000.


LNJ  Ym 18 ?  Fuglevad.    --   August  2000.


LNJ. Fuglevad.   --   August  2000.


 -

.

22. oktober 2017.

SEAS-trsfst. 301- Bønsvig.   --   Sommeren 2017. 

Der kom en mail:

"Hej Erik,

En af dine talrige interesser er transformatortårne, har jeg bemærket. Her er et lille bidrag til din samling. På sejltur langs Sjællandskysten i sommer blev foldecyklerne klappet ud i Præstø Havn, og de bar os på en lille rundtur i den smukke omegn. Turen førte bl. a. forbi Bønsvig Transformatortårn, et fint lille muret tårn fra 1925 !
 
Med venlig hilsen

 

Palle."


SEAS-trsfst. 301- Bønsvig.   --   Sommeren 2017.   ^---vvSEAS-trsfst. 301- Bønsvig.   --   Sommeren 2017.

Lige til modeljernbanen


Tak til Palle Klitgaard.

. . . andre gerne at gøre ligeså ! ! !

 -

 

22. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

 

Ørholm.

Bygningen, der normalt er svenskrød, synes nærmest gengivet i "negativ".  Det er dog et tyndt lag af
nyfalden sne, hvilket især ses på steder, hvor træer/buske tager lidt af for vinden.

LNJ.  Viadukten for Ørholmvej.  --  December 1964 ---^ / August 2000. ---v


LNJ.  Ørholm.   --   August 2000.    ^---v

 

 

 -

 

21. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

LNJ.  Ravnholm.   --   August 2000.


LNJ-banemærker omkring Ravnholm trb. og Ravnholm Fabrikker.

Bygningen i baggrunden forestiller Ravnholm Fabrikkers bygning (Schous Fabrikker).  På fabrikken fremstilledes også de gamle sort/hvide emaillerede nummerplader til biler.  Pladerne blev sendt rundt i landet som banepakker, og til det formål fremstillede LNJ en særlig banemærke-serie (i samme værdier) med røde kanter for at kunne adskille mærker/pakker fra hinanden.

Motivet på billedet med røde kanter forestiller "godtnok" Brede Fabrikker, men fandtes også som Ravnholm Fabrikker.

 

LNJ YM 22.  Ravnholm.   ^---v   August 2000.


LNJ. Ørholm trb.   --   August 2000.

 

 -

 

20. oktober 2017.

BYtrafik nr. 5, 2017, er udkommet.

Af indholdet kan nævnes:

Sporvejsmuseet i efteråret.

Det sorte tæppe lægges på.

Sidste hesteomnibuslinie nedlægges.

Tilføjelse.

Turistlinien ophører.

Kaffe i sporvognen.

KS´ teaterforening.

Besøg fra Hamburg på Sporvejsmuseet.

En lille beretning fra Odense.

De kan leje en sporvogn.

To nye, gamle vogne præsenteret.

Letbanen åbnet.

Aarhus Letbane.

Letbaner i Aarhus-området.

Bybanen i Flesland åbnet.

Sporvejsstumper i Heliopolis.

Oslos gamle vogne.

Interne foreningsmeddelelser.

Bagperronen.

BYtrafik nr. 5, 2017.   ---> 


- o - 

 

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

LNJ Ym 19.  Nærum, -klar til afgang mod Jægersborg . . . .    --   August 2000.

 

LNJ Ym 19. . . . ankommet til Ravnholm trb.   --   August 2000.

 

LNJ. Ravnholm trb.   --   August 2000.   ^---v

LNJ. Ravnholm trb.   --   August 2000.

 

- o - 

 

"Færgefarten" nr. 3,  2017 er udkommet.

Af indholdet kan nævnes:

Kulturfærgen "BROEN" kuldsejlede
i Nyborg.

Hvad der hændte for 75 år siden.

DSBs sidste isbryder og sidste dampfærge

Nyt fra Skibsregisteret.

Hækporten.

Færgefarten Plus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgefarten nr. 3, September 2017.

----> 

 

 

 

LOKOMOTIVET nr. 129,  2017,  er udkommet.

Af indholdet kan nævnes:


De sydfynske Baner i DSB-tiden 1949 - 1964.

RHJMS - Ribe Historiske Jernbane Model Selskab.

Digital drift ved sporskifter m.v.

TRIANGEL.

KONGEN.

Inspiration til modeljernbanen: Oprangeringer.

SPORSKIFTET.

VI  HAR  HØRT  OG  SET. 

LOKOMOTIVET nr. 129,
september 2017. . . . . . . . . . . . . . .  ---->


 

 

Posten skal ud ! ! !

Det skulle "forbydes" at bringe post ud i regnvejr.

Jeg hader at få "finere" post og hobby- / interesse-blade/-tidsskrifter på regnvejrsdage, men disse to ovenviste blade blev dog eksempler på det værste, jeg har været ude for i den retning. 

Min største medlidenhed/sympati med postbudet, der har bragt posten ud denne dag, og skal gøre det fremover.

Store lædertasker proppet med post, -breve og blade samt alskens reklamer.  Et læderlåg dækker taskens indhold -

dækker ???  Låget er vist ikke meget større (længde x bredde) end den tomme taske, men ved udbringningen er tasken ofte proppet til sidste cm3, og en del "udover profil".


Ved hvert stop ud for en postkasse, bliver låget svunget til side.  Posten er fri og regnen vælter ned i tasken.  Postbudet "bladrer" posten igennem og finder efterhånden alt relevant post eet sted og reklamerne et andet sted. Låget bliver igen lagt over posten og postbudet bringer de optagne breve/reklamer frem til postkassen(-erne).

Det tager lang tid inden den sidste post / de sidste blade/reklamer er bragt ud.   Regnen siler ned "i tove".  Ved næste postkasse gentager "historien" sig,  --det er ikke nogen spøg, at ligge sidst på ruten.

Det efterfølgende ophold i postkassen hjælper ikke altid på tørringsprocessen.  Efter at alle postkasser skal stå ved skellet, er det næsten umuligt at holde postkassen tør - indvendig.

Da mine blade --i papirkuverter-- blev fisket op af min postkasse (ny og ikke en af de billigste på markedet), var halvdelen af begge blade nærmest at ligne med en uopvreden karklud ! ! !   Det tog 2-3 dage at tørre bladene, med konstante gennembladninger for at undgå sammenklistring af siderne, og alligevel lykkedes det ikke helt ! ! !  Hertil ligner siderne gammelt, slidt bølgepap, som nogen har trådt på ! ! !

 

Næste dag -i tørvejr og sol- modtog jeg to andre "fine" blade, ---i hver sin plastemballage ! ! !

 

 -

 

19. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

LNJ Ym 18.  Nærum.   --   August 2000.

 

 . . . 

LNJ. Nærum.   --   August 2000.   ^---^

 

LNJ.  Nærum.   --   August 2000.

 

 

 -

 

 

18. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

LNJ LM 23, Jægersborg.   --   August 2000.

 

LNJ 18.  Nærum.   --   August 2000.

 

LNJ LM 23. Nærum.   --   August  2000.

 

LNJ 19 + ?   --   Nærum.   --   August 2000.   ^---v

100-års "jubelkørsel" kombineret med den almindelige, daglige drift.

 

 -

 

17. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

  LNJ LM 23, Nærum.   --   August 2000.  ^---vv

 

 

LNJ LM 23,  Fuglevad.   --   August 2000. 

 

LNJ LM 23, Jægersborg.   --   August 2000. 

 

 -

 

16. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

LNJ LM 23, Nærum,  august 2000.   ^---vv

 

 

 

LNJ LM 23, Nærum,  august 2000. 

 

 -

 

15. oktober 2017.

Trsfst. NVE nr. 292,  Svebølle St.  --   2001.

Trsfst. NVE nr. 292,  Svebølle St.  --   2001.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

SPOR OG BANER nr. 35  -  2017  er udkommet.

Af indholdet kan nævnes:

Lederen.

Farum modeljernbaneklub, del 2.

Tur til Sverige.

Carris - de gule sporvogne.

Om Lissabon sporvognsmodellen.

Erindringer fra 46 år i DSB.

N 203 fra Roco.

Fire Märklin-generationer - fortsat.

Endnu et sporarbejde.

DSB Rutebiler.

Hauptsignal HP1 i N.

Jelling Modelskibsværft.

Caravellen på skinner.

hobby trades Tuborgvogn.

Præciseringer.

Letbanen i Aarhus.

Fra vor egen Verden.

MR / MRD fra Mck.

Fallers Segment-drejeskive

Nettogs nye butik.

Epoke IV - styrevogn frsa PIKO.

Medlemmernes dag (SHS).  --  TA52 - autotransportvogne.  --  Nye biler i H0 og 0. --  Kombiterminal.  --  Hccrrs 331 i N.

Rundt om MR / MRD.  --  TEE-togsæt i 24 karat guld.

 


 -

 

14. oktober 2017.

En "skævert".

Der kom en mail:


"Hej  Erik.

Jeg har igennem mange år samlet på frimærker og har i de sidste tyve år interesseret mig for 'skæve' stempler som disse.  Her er et par smagsprøver, hvoraf en hel del breve og lignende er med stempler fra jernbanerne.

Hvis det har interesse, så vil jeg gerne dele billederne med dig.

Jeg sender dig drypvis billeder med forklarende tekst.


Mvh  Kim Widén."


 . . . og derefter:

 

Hej Erik
Her er et antal klip med frimærker, der er stemplede med jernbanernes stempler. Du får en masse, så kan du selv sortere ud, dem du mener er interessante og som passer ind på din hjemmeside. De fleste har jeg ikke nogen information om mere end den, som umiddelbart fremgår af selve klippet. Jeg har dog bestræbt mig på, at det kun er de pæneste, og dem, hvor man kan se hele stemplet, som du får her.  Der hvor jeg har informationer eller teorier, er der naturligvis en lille notice.

(...)

mvh Kim W."

 

   

LFJS Nakskov.                                                            DSB    Stationsnummer 512,  Odense.       1980.

 

SFJ,   ODENSE  ILGODS.   Od 512 - her er det igen fra et banegårdbrev.

 

Varde.    Vejestempel  - formentligt fra 'vedhæftede' breve.

 

 

 . . . . . 

Ullerslev "gitterstempel"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Præstø-Næstved Jernbanen,   Tappernøje.
formentligt fra 'vedhæftede' breve.

 

 

Tog 2727 - jeg (K.W:) vil mene at det kun kan være den 21 jan. 1977. Det ville passe med, hvornår dette frimærke var til salg på posthusene. Hvis du så kan finde ud af hvor tog 2727 kørte, ville jeg blive meget glad for den oplysning.


 .

Billettang.    Tog 2727.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Køreplansudsnit: Vinter 1976/77:   Svendborg-Odense.

(Nu kan vi så gætte på, hvad de to "2734 X"-overkrydsede mærker dækker over.  Har der været
overfrankeret her, og personalet -på denne måde- har "overført" frankeringen til en senere forsendelse
-tog 2734-, Odense afg: 12.19  --  altså den modsatte vej ! ! ! ???)


 

Tinglev - et banegårdsbrev med julemærke - meget sjældent set

DSB. Stationsnummer 97,   Tinglev 97.      1981 / 1983  ???
(Jeg læser "godtnok" DSB-datostemplerne som 1981, men julemærket er fra 1983 ???)

 

Rutebilpakke.   Assens Bilekspedition.

 

DSB  Slagelse godsekspedition. 
Her er det igen fra et banegårdsbrev eller medfølgende papirer.


 

 -

 

 

13. oktober 2017.

En "skævert".

Der kom en mail:

"Hej  Erik.

Jeg har igennem mange år samlet på frimærker og har i de sidste tyve år interesseret mig for 'skæve' stempler som disse.  Her er et par smagsprøver, hvoraf en hel del breve og lignende er med stempler fra jernbanerne.

Hvis det har interesse, så vil jeg gerne dele billederne med dig.

Jeg sender dig drypvis billeder med forklarende tekst.


Mvh  Kim Widén."


 . . . og derefter:

 

Hej Erik
Her er et antal klip med frimærker, der er stemplede med jernbanernes stempler. Du får en masse, så kan du selv sortere ud, dem du mener er interessante og som passer ind på din hjemmeside. De fleste har jeg ikke nogen information om mere end den, som umiddelbart fremgår af selve klippet. Jeg har dog bestræbt mig på, at det kun er de pæneste, og dem, hvor man kan se hele stemplet, som du får her.  Der hvor jeg har informationer eller teorier, er der naturligvis en lille notice.

(...)

mvh Kim W.

 

   

DSB Knabstrup.                                                           DSB Snekkersten.   1904.

 . . . Knabstrup - mest sandsynligt en 'regulær' afstempling. Noget som de små postkontorer der ikke havde eget stempel, og som lå sammen med jernbanestationen, fik lov til. -- Snekkersten - samme forklaring som Knabstrup .

. . . Det har jeg "godtnok" ikke hørt om i min tid "ved banen".   Mon ikke snarere, at det var de nærmeste stempler indenfor rækkevidde ???


 

Bus.  Randers Rutebilstation.   1936.                                   Ovalt stempel.   DSB   Sparkær.    1925.

 

         

Ovalt stempel.   DSB. Ullerslev.     1939 ?                  DSB.  Stationsnummer  423,  Ribe.  

 

DSB,  Helsingør.  1941.

 . . . Helsingør - jeg vil mene, at dette stempel blev brugt i forbindelse med trafikken til Sverige.

 . . . ja, --og i 1941, så det kunne måske også have noget at gøre med den tyske besættelse ???

 

DSB,  Stationsforstanderen, København H.  1965.

 . . . København H  --  stemplerne - Formentligt fra Banegårdsbreve.

 . . . Åhh ja ???   Brevet nedenfor var stilet til en persom ved dagbladet  POLITIKEN  på Rådhuspladsen,
--og der kommer "Banegårdsbrev" jo ikke rigtig ind i billedet.   ---v

DSB,  Stationsforstanderen, København H.   1964.


Tak til  Kim Widén.

(Fortsættes)

 

 -

 

12. oktober 2017.

 

 

 -

 

 

11. oktober 2017.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

 

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

 

 

 

 

 

Som ventet blev MZ lasten kassseret af karantænemyndighederne ved ankomsten, rengøringen var ikke god nok, selvom den var mindst lige så god som den foregående godkendte sending. Men det blev åbenbart aldrig tilgivet,
at vi ikke kunne og ville stille alle 6 til skue og inspektion for karantænemyndighederne med hele undervognen
tømt for alt på et meget sent, alt for sent, tidspunkt i processen. De 4 af 6 var helt færdige og skulle de afmonteres igen ville vi ikke “nå færgen” og det efterfølgende ME program forsinkes. Helt umuligt. 

Men heldigvis var det gode forhold på det tekniske plan opretholdt og vores tekniske kolleger sendte mange billeder, bl. a. dette af 1432 med afløsende lokopersonale !

 

Jens Hasse, som har skrevet bogen “Hvor blev de af ?”, var også i Australien og så og fotograferede flere af de gamle DSB lok i aktion. Han sendte mig mange og her er et par stykker.    ^---vv

Tak til Jens.

 

 

 

Tak til: Jens Hasse og Palle Klitgaard.

 

 -

 

 

10. oktober 2017.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

 

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

 

 

 

 

 

 

Der var ikke mange kvadratcentimeter på vognkasserne, som var uden buler og skader.
Alt det arbejde, suk og øv !

Foto: Palle Klitgaard.

 

De sønderbankede vognkasser sættes i land i Newcastle i Australien.
Fotograf ukendt.


 

Efter en lang, lang kompliceret forsikringssag frigives vognkasserne 1441 og 1444, som nu bare hedder
5 og 6 og de kan kan tømmes for alt af værdi.    --   Foto Wayne Fisher
 
 

Herefter er der kun skrotsaksen tilbage.
Foto Wayne Fisher       
 
 

Men ikke alt var dog dårligdom . . . 

Så er der mere fest over det her foto, det er Wayne Fisher selv, en af folkene fra Independent Railways of Australia, som stolt præsenterer 1429´ s roll out fra ombygning og nymaling.

 

Tak til: Wayne Fisher og Palle Klitgaard.

 

 -

 

9. oktober 2017.DSB Mz lll på vej til Australien.    

 

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

 

 

 

 

 


Det er nok ikke nemt at se, hvad man spuler, nu det er blevet mørkt, selvom der er projektør på.1441 og 1444 lastes som de eneste på mellemdækket, som lægges over nederste dæk, “tanktoppen”, når der er lastet færdig.

Fastgørelsen af 1441 og 1444 ser forsvarlig ud, solide bukke, kæder og stroppe på kryds og tværs spænder vognkasserne hårdet ned mod bukkene.    v---^ 

  Det skal vise sig ikke at være godt nok !Turen over Atlanten gik ikke godt..

En storm nord for Caribien angreb mens Emmagracht arbejdede sig mod panamakanalen med sin MZ last. Rulningerne var værre på det højereliggende mellemdæk end nedenunder på tanktoppen og de to 80 tons tunge vognkasser 1441 og 1444 kvaste de “solide” bukke, sprængte de kraftige kæder og kurede derefter frit rundt “på maven” og ramlede konstant ind hinanden og siderne i lastrummet. Det havde hverken vognkasser eller lastrumsvægge godt af, bl. a. blev der slået hul på en tank og 70.000 l heavy fuel fossede ud over sceneriet.

 


Det må have lydt yderst skræmmende for besætningen, som trimmede en kunstig slagside på 6 grader for at få ro på. Herefter blev kursen sat mod Savannah i Georgia, USA for at få styr på skaderne. Her mødte Alex Olsen fra BaltShip, som stod for transporten, op. Det var en rigtig dårlig overraskelse at blive ringet op af Alex, som stod på kanten af lastrummet og fortalte, hvad han så. Det stod helt klart, at 1441 og 1444 aldrig ville komme ud at køre, i hvertfald ikke ved egen kraft.

 

Bukkene var splintret til pindebrænde, tagsektioner røget af og lå allevegne, de 20 tons tunge dieselmotorer havde revet sig løs i begge lok sammen med en masse andet inventar. Der var ikke mange kvadratcentimeter på vognkasserne, som var uden buler og skader. Alt det arbejde, suk og øv !

 

Alle fotos fra sejladsen: Alex Olsen

Tak til: Alex Olsen og Palle Klitgaard.

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. oktober 2017.

 

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man ikke har fået banemotorkablerne bundet ordentligt op hjemmefra ( demonteret på værksted, så man ikke skulle bøvle med det på havnen ) ser det sådan ud, når man kommer frem, æv !

 De to ulykkesfugle 1441 og 1444 afventer det, der skulle blive deres sidste rejse. Bemærk rottespærringerne på fortøjningerne til Emmagracht !

 

1441 og 1444 lastes som de eneste på mellemdækket, som lægges over nederste dæk, “tanktoppen”,
når det er lastet færdig.   ^---vv

 

 

 

 

 

1441 og 1444 lastes som de eneste på mellemdækket, som lægges over nederste dæk, “tanktoppen”, 
når det er lastet færdig.


 

Tak til Palle Klitgaard.

 

 -

 

 

7. oktober 2017.

Østre Gasværk.     --     1960´erne ?

Østre Gasværk nr. 2.    Foto:  P. Adamsen.   ^---v

 

 

Østre Gasværk nr. 3.    Foto:  P. Adamsen.   ^---v    Ex. Valby Gasværk nr. 2 - til "Østre"  1961.

 - - - 

 

 

 -

 

 

6. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

DSB Mc 651-OHJ C 216-LNJ M 4.  Jægersborg, --set fra S-togsperronen.   --   August 2000.

 

LNJ-Y-tog. Jægersborg  --  set fra S-togsperronen.    August 2000.   ^---v

LNJ-Y-tog.Jægersborg.    August 2000.

 

  LNJ-enkeltbillet 1971. Nærum - Ravnholm/Ørholm / Brede eller Fuglevad (dog ikke til dagen).

 

 

 -

 

5. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

LNJ SM 13.  Jægersborg.   --   August 2000.     Afgang mod Nærum !   ^---v

 

LNJ, Jægersborg.  August  2000.   ^---vv

 

Fra venstre:  DSB Mc 651-OHJ C 216-LNJ M 4.  Jægersborg.   August 2000   ^---v

 - - - 

 

 

 -

 

4. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

Remisen/værkstedet.  Firskovvej.  Lyngby.   --    August 2000.   ^---vv

 

Indkørselen til remisen/værkstedet  Firskovvej.  Lyngby,  set mod Jægersborg.     --    August 2000. 

 

 -

 

3. oktober 2017.

Lyngby - Nærum Jernbane,  100 års jubilæet 2000.

 

LNJ M 4.  Brede trb.   --   August 2000.


LNJ SM 13.  Værkstedet, Firskovvej, Lyngby.   --   August 2000.   ^---vv

 

 

LNJ SM 13.  Værkstedet, Firskovvej, Lyngby.   --   August 2000.


LNJ 22 ankommer til Jægersborg.   --   August 2000.

 

 -

 

 

2. oktober 2017.

M/F  AARØ.   --   August 2000.

M/F  AARØ.   --   26. august 2000.    ^---vv

 

 

 

 

M/F  AARØ.   --   26. august 2000.

 

 

 -

 

1. oktober 2017.

   

Trsfst. SEAS. Gørslev.   ^---   9. februar 2003. Fotos: K.E. Jørgensen. ---^    Trsfst. SEAS. Terslev. . . . . . . . . . .. . . . 

 

 . .  

Trsfst. NVE.Tølløse Mark.   ^---  15. februar 2003.  Fotos: K.E. Jørgensen.  ---^  Trsfst. SEAS. Ørslev. . . .. . .  . . . . . . . . 
Trsf. NVE. Svebølle   --   16. oktober 2001.  Foto: evp.

 

Lige til modeljernbanen.

Tak til K. E. Jørgensen.

(. . . andre gerne at gøre ligeså )


- o - 


Forrige side: Juli, august, september 2017.
Næste side: November 2017.