http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/a-danmarkskort,.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/a-gasbeholder.oestre_gasvaerk.martin_nyrop_1883.jpg

Østre Gasværk blev anlagt i 1877-78, da Københavns første gasværk, Vestre Gasværk, ikke længere kunne klare efterspørgslen. Oprindelig gik Øresunds kystlinie langs med værkets østgrænse, og gasværket havde sin egen havn, hvor kullene kunne losses direkte op i værkets kulhuse. Efter anlægget af kystbanen i 1897 måtte man gå over til at losse skibene i Nordhavnen, hvorefter kullene blev kørt med gasværkets egen bane til værket. Til dette formål anskaffede man i 1899 to små sadeltanks-lokomotiver og i 1902 endnu et, til at skubbe tipvogne med kul fra Københavns Frihavn til gasværket.

Østre Gasværk er i årenes løb blevet udvidet og ombygget flere gange, og der er senere gennemført enkelte bygningsændringer, bl. a. blev størstedelen af retorthus I nedrevet i 1936.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/oestre_gasvaerk.plan.jpg

Den gengivne plan, der er fra 1932, giver et fint indtryk af det i alt 115 ha store område. Yderst til højre ses -markeret med blåt- Kystbanens spor, og med rødt "Bjergbanen" op til kulhusene. Nederst til højre (uden farve-markering) ses sporene i almindelig terrænhøjde til hhv. remisen og kulhusenes nedre dele. Indenfor/imellem alt dette ses gasværkets lille sø, der genfindes på "seriens" sidste fotos.

Nederst til venstre på planen -mærket "Gasbeholder 2"- ses arkitekt Martin Nyrops bevarede gasbeholder.

Værkets kapacitet var i de første år på 37.000 m3 gas i døgnet, men blev efterhånden øget til 180.000 m3.

 

Den kendte gasbeholder, som i vore dage huser Østre Gasværk Teater, er tegnet af arkitekten Martin Nyrop (1849-1921 - der bl.a. også har tegnet Københavns Rådhus). Østre Gasværk blev lukket i 1969, og den -nu- fredede gasbeholder er den eneste af værkets bygninger, der er bevaret i dag. I slutningen af 1980'erne blev det besluttet at grunden skulle renses, så der kunne bygges på området. Det viste sig imidlertid, at grunden var svært forurenet, og den vestlige del har derfor henligget ubenyttet, siden gasproduktionen ophørte. På den østlige del blev der i første halvdel af 1990´erne gennemført afværgeforanstaltninger med bl.a. omfangsdræn og en membran, så udsivende gasser kan opfanges. Dette område er overdækket med 1 m ren muld, og anvendes i dag af boldklubben B 93 til boldbaner.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/b-oestre_gasvk.kort_m.tekst.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

< Kortskitse over gasværksbanen.

 

 

..http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/b-portalkran-kbh.frihavn.opf.bog.1923.jpg

Portalkraner, Københavns Frihavn først i 1920´erne. Opfindelsernes Bog, 1923.

 

 

Herefter er alle nedenstående fotos er fra april 1959.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.ii.14.oestre_gasvaerk_nr.3_og_1.kbh.frihavn.apr.1959.jpg

ØG-lokomotiverne nr. 3 og 1 på lossekajen -Vestkajen- ved Nordbassinet.

 

Nr. Type Byggeår . . . . . . . . . . Fabr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udr./oph. . . . . . . . . Noter.

Normalspor: 1435 mm.

Nr. 1     0B0t  1899  . . . . . . . . . . Hudswell Clarke & Co,  498  . . . . . . 1969  => Til Helsingør Jernbane Klub  *)

Nr. 2     0B0t  1899  . . . . . . . . . . Hudswell Clarke & Co,   499 . . . . . . 1969  => Til Teknisk Museum

Nr. 3     0B0t  1902  . . . . . . . . . . Hudswell Clarke & Co,   622 . . . . . . 1969  => Til Legeplads i Tingbjerg. Ophugget 2014/15.

Nr. 3-2  0B0t  1906  Hannoversche Maschinenbau Actien-Gesellschaft, 4726. = VG 2. Til Østre Gasvk. 1961 =>  Til DJK1969.

U. nr. Traktor 1926  . . . . . . . . . . 4.cyl.benzinmotor,Peugeot, sen.Ford A.

1 - 14 vogne  1898  . . . . . . . . . . Beuchelt & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 . . . . Vogn ØG 7 til DJK, Maribo.

 

*) I en længere årrække var lokomotivet udstillet i teatret 'Østre Gasværk', men anvendes idag af skildpaddeklubben til de populære børnearrangementer.

 

Status 2016:

ØG nr. 1 kører hos Nordsjællands Veterantog i Græsted.

ØG nr. 2, står opstillet på Teknisk Museum i Helsingør.

ØG nr. 3 som var opstillet på en legeplads i Tingbjerg, er blevet hugget op på stedet omkring 2014/15

 

 

ØG nr. 1

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/b-62.iii.02.fabriksplade.oestre_gasvaerk_nr.1.april_1959.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/b-62.iii.06.navneskilt.oestre_gasvaerk_nr.1.april_1959.jpg

"Dåbsattest" og navneskilt.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.i.09.oestre_gasvaerk_nr.1.april_1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.ii.19.oestre_gasvaerk_nr.1.kbh.frihavn.apr.1959..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/62.iii.07.oestre_gasvaerk_nr.1.april_1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.i.08.oestre_gasvaerk_nr.1.april_1959.jpg

ØG nr 1 på længere og kort afstand . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/c-63.ii.19.oestre_gasvaerk_nr.1.kbh.frihavn.apr.1959.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/c-63.i.10.oestre_gasvaerk_nr.1.april_1959.jpg

. . . og lige til at tegne efter til modeljernbanen   :-)

ØG nr. 1 ejes i vore dage af Nordsjællands Veterantog og fremstår nu nøjagtig, som da det forlod den engelske lokomotivfabrik Hudswell Clarke & Co i 1899.

ØG nr. 3.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/d-62.iii.04.fabriksplade.oestre_gasvaerk_nr.3.april_1959.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/d-62.iii.05.navneskilt.oestre_gasvaerk_nr.3.april_1959.jpg

Atter "dåbsattest" og navneskilt, her for ØG nr. 3 . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/e-63.iii.21.oestre_gasvaerk_nr.3.april_1959.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/e-63.i.11.oestre_gasvaerk_nr.3.april_1959.jpg

. . . og til tegneriet, ØG nr. 3  :-)

Det kan være svært altid at følge en logisk rækkefølge af fotografierne, så egentlig burde fotos af vognmateriellet måske være her, men da der kun er to, lader jeg den indgå i den følgende lille "serie", hvor vi følger den lille banestrækning fra kajpladserne under kranerne til "Bjergbanen".

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/f-63.ii.15.kbh.frihavn.apr.1959.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/f-63.ii.16.kbh.frihavn.apr.1959.jpg

Lossekajen og kranen. ØG nr. 3 med stamme er ved at være klar til at køre tilbage til gasværket med de seks vogne og deres læs.  Før opkørselsrampen blev der lukket helt op for dampen for at nå toppen, inden farten gik af stammen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.iii.23.oestre_gasvaerk_nr.3.april_1959.jpg

ØG nr. 3 passerer overkørslen ved Vordingborggade.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.i.13.oestre_gasvaerk.vogn_9.april_1959.jpg.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.iii.20.oestre_gasvaerk.vogn_nr.xx.april_1959.jpg

Læssede vogne ved kajen, øverst vogn nr. 9, nederst ?

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.iii.24.oestre_gasvaerk.aarhusgade-overskaeringen.april_1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/63.ii.18.oestre_gasvaerk_nr.1.kbh.frihavn.apr.1959.jpg

ØG nr. 3 på vej mod kajpladsen med tomme vogne, her ved Vordingborggade. Øverst er toget på vej ind under broen for Kystbanen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/64.i.26.oestre_gasvaerk.remisen.april_1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi fra lokomotivets vindue mod vest, ses værkets remise/værksted. I baggrunden anes Nyrop´s gasbeholder.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/64.i.27.oestre_gasvaerk.opkoerselsrampen.april_1959.jpg

"Bjergbanen´"s begyndelse med 1. generations S-tog bagved.  I baggrunden til venstre: Svanemølleværket.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/64.i.28.oestre_gasvaerk.april_1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/64.i.29.oestre_gasvaerk.opkoerselsrampen.april_1959.jpg

Det ser næsten idyllisk ud: Gastoget, Svanemølleværket og den stille sø. Gad vide, om så meget som en dafnie har kunne leve i dette vand ???

 

Alle fotos er fra april 1959.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/oestre_gasvaerk.erik%20olsen.7.8.2010.img_7100..jpg

Østre Gasværk nr. 1 i renoveret udseende, som den så ud i de første år.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/oestre_gasvaerk.erik%20olsen.7.8.2010.img_7120.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/oestre_gasvaerk.erik%20olsen.7.8.2010.img_7139,.jpg

Detailfotos:     ^ v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/oestre_gasvaerk.erik%20olsen.7.8.2010.img_7144.jpg

 

 

Fotos:

 

Erik Olsen,

7. august 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Som det tydelig ses:  Dette er ikke "historien" om Østre Gasværk . Der er -stort set- alene tale om de fotos,

som jeg enten selv har taget eller har lånt mig fren til, og dermed kan supplere med.

 

 

 

Herudover må jeg henvise til f. eks. bogen/bøgerne:


http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/kultog_til_gasvaerket.jpg Kultog til Gasværket - de københavnske gasværker og deres kulbaner.  Bent Jacobsen.  bane bøger, 1991. 64 s/h fotos.     ISBN 87 88632-34-2.

 

 

 

 

 

- o 0 o -