Jeg skal bemærke, at der er ikke tale om en hj.side med hele banernes historie, men alene om de -spredte- fotos jeg selv fik lejlighed til at fotografere de to gange jeg besøgte banen - under skiftende vejrforhold, desværre ikke altid til det gode.

 

 

Horsens Vestbaner  --  HV. 

 

 

 

 

E    = Ejstrupholm

T     = Thyregod

RM = Rask Mølle

H    = Horsens

 

 

 

 

 

Indledning - Historie.

Horsens Vestbaner´s køreplan.   --   Sommer 1951.

 

 

Rullende materiel.

Horsens Vestbaner,  HV nr. 2.  Henschel  1928.   Se flere oplysninger på jernbanen.dk:  HV 2  
Arkiv:  Knud Pedersen.

 

Man kan ikke vinde hver gang - således heller ikke her ! ! !

En særtogsudflugt fandt sted d. 18. februar 1962, der vel nok må siges ikke at være den bedste tid på året til udendørs fotografering  --  således heller ikke her. Problemet (i vore dage "udfordringen") var imidlertid, at strækningen stod umiddelbart foran nedlæggelse, så skulle det være, --skulle det være nu ! ! !

Formiddagen begyndte med tungt og fugtigt/diset vejr, men det klarede op i løbet af dagen.  

 

HV L 106 med dagens særtog.  På een måde må man vel nok sige, at det bedste ved det dette foto er røgfanen. 

 ^---vv

 
Man fik ofte den tanke, om lokoføreren fik "en hund" i ekstrabetaling, for at skaffe så meget røg som muligt.
18. februar 1962.

 

 

Bemærk den herlige stangrække i foto-grafiets højre side.  Det er -som det nok ses-  ikke banens stangrække, men Jydsk Telefon´s.

Måske skal man have min alder, og/eller være søn af en "telefonmand", for at se det, --og alligevel ???  Man var ikke i tvivl om, at man måtte være lige udenfor bygrænsen til en større eller mindre by.  Kører man mod byen, samles alle trådene, og bliver flere og flere på vej ind mod byenmidten, for lige pludseig at samles fra alle verdenshjørner og "dykke ned" i et lille hus.  Her lå telefoncentralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV L 106 foran DJK-særtoget.  Brande.   --   18. februar 1962.

Henschel & Sohn, 1928 som HV 2.  Omlitreret i 1953:  L 106, og i 1962 til HOJ 406. Lokomotivet blev i 1968 solgt  til VBV, men hensat 2006.

Lokomotivet, som  nu er "tilbage-litreret" til HV 2, eksisterer stadig, ikke i bedste velgående, men dog i hel stand. Detbygholm er hensat i VBV´s store vognhal, med henblik på restaurering. Denne restaurering er dog så bekostelig, så man har oprettet en særlig konto, hvorpå der hvert år bliver hensat en del af billetindtægterne, til formålet.

"Desværre mangler vi en rig onkel", som man siger, fra foreningen. 

 

Flere oplysninger  --  f. eks:

"Danske privatbaners damplokomotiver".  Will. Bay.  1966.  (Bibliotekssag:  )

jernbanen.dk:  http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=148&g=d

 

Horsens Vestbaner, HV LM 116.  Ejstrupholm.    --   16. februar 1962.

Triangel, 1929, 120 HK benzinmotor / 1952: Dieselmotor. Siddepl: 31 + 4 på klapsæder. Opr. HV M 11, 1953: omlitr. LM 116. 1962: til HBS som LM 216.  Udrangeret og ophugget fra HBS 1968.

 

Flere oplysninger:

Danske privatbaners motormateriel 1921-2001.  "bane bøger" ISBN: 87 88632 88-1.

www.jernbanen.dkhttp://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=148&g=m

 

 

Vogne.

Horsens Vestbaner - HV 134.  Haarlev.   --   21. april 1968.

 - - -

 

HV.  IB 138.  Ejstrupholm.   --   16. februar 1962.
Scandia 1928. Omitr. 1953 fra HV H 123. Solgt 1962 til HOJ som IB 441 og udrangeret (og ophugget ?) der 1967.

 

Flere oplysninger:

www.jernbanen.dk:   http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=148&g=g

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Horsens Vestbaner (HV).

 

Stationer / strækninger.

Den 14. januar 1962 havde Dansk Jernbaneklub (DJK) arrangeret en nedlæggelses-særtogstur på Horsens Vestbaner.

 

Særtoget udgik fra Horsens og kørte over Lund - Rask Mølle - Tørring til Thyregod.  Efter et driftsophold  -bl. a. med vending af maskinen på drejeskiven- fortsattes videre ad DSB-strækningen til Brande, hvor der var frokost på det lokale hotel -for dem der var til den slags- eller fotografering for nogle andre.

Efter frokost-opholdet fortsattes igen ad DSB-strækning til Ejstrupholm, og efter et ophold her, videre over Nørre Snede - Rask Mølle - Lund tilbage til Horsens.

<--  Når man betragter "gaflen" her til venstre, ligger Thyregod sydligst og Ejstrupholm nordligst, med Brande ca. midt imellem, ca. 10 kilometer vestligere.

 

Det hele skulle gerne nås i dagens lyse timer, og det nåedes vist også i det store og hele, da først morgendisen var "dampet af".  Et sådant arrangement lægger man nok kun på den tid af året, hvis det er absolut nødvendigt.    

E    = Ejstrupholm
T     = Thyregod
RM = Rask Mølle
H    = Horsens

 

Min trafikelev-kammerat fra Sorø og jeg blev i 1962 enige om, at vi kunne tænke os en lille foto-safari på Horsens Vestbaner, og havde i den anledning skrevet pænt til driftsbestyreren, dir. Damgaard Andersen, og vedlagt en stribe fotos fra vor fælles nedlæggelsestur til Juelsminde i september 1957 (Se evt.  Horsens-Juelsminde Jernbane.   ).  Nu var persontrafikken nedlagt, ikke alene dér, men også på HV, så hvordan med evt. at komme med godstoget.  Som skrevet - en kuvert med fotos fra Juelsminde-turen, og vejen var banet.  Der fulgte omgående et fripas og tilladelse til kørsel på begge baner i de ønskede to dage.

Da tiden var inde, opstod der en gevaldig orkanagtig storm over hele landet -turen over Store Bælt husker jeg ikke, men vi lever da endnu, begge to. Om morgenen d. 16. februar mødtes vi med motorføreren på perronen i Horsens.  Her fik vi straks at vide, at på grund af stormen, var der væltet nogle træer, og der var ingen telefonforbindelse ad banen til hverken Thyregod eller Ejstrupholm.

Af-og tilbagemelding har været afskaffet -som ren godsbane- men den eventuelle afgangsmelding, der er givet, er vel klaret over by-telefonenen.

Imidlertid - godstoget skulle jo afsted, så nu måtte vi så se, hvor langt vi kunne komme.  Jeg husker ikke lige, om vi måtte flytte træer på turen til Thyregod -i givet fald har de næppe været så store- men vi fik da "gnavet" os frem helt til Thyregod. 

 

 

- 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsens

 

Bygholm trb. -- km. ca. 1,2  fra Horsens.

(Overskæringen for Vestergade ( Silkeborgvej (?) )

Bygholm trb. - HV-sporet ---^ til Thyregod / Ejstrupholm og ---^ HBS-sporet mod Silkeborg.   

Jernbane-Bladet  1958.   Foto: Edgar Nielsen.

 

 

Samme "udsigt",  Bygholm-perronen, set i køreretning mod (daværende) Thyregod/Ejstrupholm hhv.  Silkeborg.

Horsens Vestbaner er nedlagt (31. marts 1962), og nu benyttes kun det ene, tilbageværende spor nærmest perronen.

Bygholm trb.   --   10. august 1967, set i køreretning mod Silkeborg ---^ og mod Horsens  ---v

På grund af oversigtsforholdene (broen - og i køreretning mod Silkeborg) er trinbrætsignalet placeret(bibeholdt) på modsatte side af sporet -i forhold til perronen- og tilsyneladende en slags "stangtræk" under sporet.

 

 

 

 

Lund   --   km. 6,3 fra Horsens.

 

Horsens Vestbaner blev nedlagt d. 31. marts 1962, og stationen benyttedes herefter kun af den tilbageværende Horsen-Bryrup-Silkeborg Jernbane (HBS).

 

 

 

1962.


Gammel HTB-(smalspors-)vognkasse opstillet bag kvægfolden som redskabsskur el. lign.   --   Lund.  14. januar 1962.

 

1967.

HBS. Lund station, set i køreretning mod Silkeborg . . .   --   10. august  1967.

 

 . . . og "tilbage" i køreretning mod Horsens,  uden  ---^ og  med varehus ---v

 - - -

 

Lund station, set fra den høje læsserampe modsat stationsbygningen.   --   10. august 1967.

 

Lund.  Stationsarealet set mod Silkeborg ---^  og mod  Horsens  ---v.   --   10. august 1967.

Det ses her, at Horsens Vestbaner´s spor mod Thyregod / Ejstrupholm (spor 2 (det midterste) er optaget efter nedlæggelsen i marts 1962).

Begge fotos er set fra den høje læsserampe modsat stationsbygningen.   --   10. august 1967.

 

 

1968.  

 

 

 

HV / HBS.  Lund station.   --   30. marts  1968, banens sidste driftsdag.     ^---v

 

 - - -

 

 - - -

 

HV / HBS.  Lund station.   --   30. marts  1968, banens sidste driftsdag.  Stationen blev revet ned i 1970.

 

 

 

Kørup   --   km 8,3 fra Horsens.

 

Vrønding   --   km 10.9 fra Horsens.

Stationsskilt  VRØNDING.   --   14. januar 1962.  Foto: Poul Adamsen (efter 8mm smalfilm).

 

HV Lm 115, Vrønding.   --   16. februar 1962.

 

 

 

Flemming  --  km 13,6 fra Horsens.

HV.  Flemming st.   --   18. februar 1962.

 

 

 

HV, Flemming station,   --   16. februar 1962. 

 

Flemming station.   --   14. januar 1962.   ^---v

 

Gammel HTJ-vognkasse *)  i Flemming.   --   14. januar 1962.

*)  HTB = Den smalsporede Horsens-Tørring Bane, ikke at forveksle med den senere, normalsporede Høng-Tølløse Jernbane, HTJ.

En af de mange gamle vognkasser fra smalsporstiden, som havde fundet anvendelse som skure til opbevaring.

Horsens-Tørring Banen (HTB) F 59.  Flemming.   --   18. februar 1962.

 

 

 

Rask Mølle   --   km 16,8 fra Horsens.

Stationsskilt RASK MØLLE.   --   14. januar 1962.  Foto: Poul Adamsen (efter 8mm smalfilm).

 

Rask Mølle station.   --   16. februar 1962.   ^---v

 

"Hele sognet var mødt op, men det var kuns fordi,

der var gratis kaffe, når det hele var forbi."   ("Degnens vise"/Ludvig Brandstrup, 1940.  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=KtwAp5FIovg   

Rask Mølle station.   --   14. januar 1962.

 

HV.  Indkørsel til Rask Mølle fra Ejstrupholm (tv) og fra Thyregod (th).   --   18. februar 1962.

 

Foto af indkørselen fra vest og herefter et foto af remisen, men ingen fotos af stationsbygningen ! ! !  Jeg formoder, at jeg undlod fotografering på grund af mylderet af mennesker med fotografiapparater hængende på maven i en læderrem.

 

HV.  Remisen.  Rask Mølle.   --   18. februar 1962.

 

---------------------

Endnu ikke stedfæstet.   ---v

---------------------

Man kan ikke vinde hver gang - således heller ikke her ! ! !

En særtogsudflugt fandt sted d. 18. februar 1962, der vel nok må siges ikke at være den bedste tid på året til udendørs fotografering  --  således heller ikke her. Problemet (i vore dage "udfordringen") var imidlertid, at strækningen stod umiddelbart foran nedlæggelse, så skulle det være, --skulle det være nu ! ! !

Formiddagen begyndte med tungt og fugtigt/diset vejr, men det klarede op i løbet af dagen.  

 

HV L 106 med dagens særtog.  På een måde må man vel nok sige, at det bedste ved det dette foto er røgfanen. 

 ^---vv

 
Man fik ofte den tanke, om lokoføreren fik "en hund" i ekstrabetaling, for at skaffe så meget røg som muligt.
18. februar 1962.

 

 

Bemærk den herlige stangrække i foto-grafiets højre side.  Det er -som det nok ses-  ikke banens stangrække, men Jydsk Telefon´s.

Måske skal man have min alder, og/eller være søn af en "telefonmand", for at se det, --og alligevel ???  Man var ikke i tvivl om, at man måtte være lige udenfor bygrænsen til en større eller mindre by.  Kører man mod byen, samles alle trådene, og bliver flere og flere på vej ind mod byenmidten, for lige pludseig at samles fra alle verdenshjørner og "dykke ned" i et lille hus.  Her lå telefoncentralen. 

 

-------------------------------^

 

 

 

                      

Dortheasminde   --   km 19,4 fra Horsens.

Dortheasminde station.   --   14. januar 1962.

HV.  Dortheasminde station.   --   16.februar 1962.   ^---v

 

 

HV L 106, Dortheasminde station.   --   14. januar 1962.

 

 

Uldum   --   km 20,3 fra Horsens.

Uldum station.   --   14. januar 1962.

 

HV, Uldum station.   --   16. februar 1962.   ^---v

 

 

HV.  Uldum station.   --   16. februar 1962.

 

 

Ølholm   --   km 24,5 fra Horsens.

HV.Ølholm station + Lm115.   --   16. februar 1962.

 

 

Tørring   --   km 27,8 fra Horsens.

TØRRING   ---   14. januar 1962.  Foto: Poul Adamsen (efter 8mm smalfilm).

 

Tørring station en regnfuld formiddag d. 14. januar 1962.  . . .

Nedlæggelses-særtoget er ankommet . . .

 . . . og anes mellem stationsbygningen og den herlige gamle "snuderutebil".  Hvem der dog bare havde ofret et billede eller tre på den.

 

Varehuset, mod banen ---^ og mod vejen  ---v 

 . . . alt mens det stadig regnede.

 

 

 

 

. . . synes vist næsten at være den rette betegnelse for den "forhenværende" drejeskive i Tørring.

 

I 1958 blev Horsens Vestbaner omdannet til godsbane, og efter banens totale nedlæggelse i 1962, blev stationsbygningen benyttet i forbindelse med rutebildriften, men blev revet ned i 1978.

 

I vore dage er hele stationsarealet blevet til indkøbscenter og parkeringsplads.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .14. januar 1962.   ^---v

 . . .

 

Vonge   --   km 32,6 fra Horsens.

HV. Vonge station.   --   16. februar 1962.   ^---vv

 

HV. Vonge station.   --   16. februar 1962.  (Hvad der er gået galt i eksponerings-øjeblikket, ved jeg ikke ! ! !)

 

 

 

Kollemorten   --   km 35,8 fra Horsens.

Stationsskilt   KOLLEMORTEN    --   14. januar 1962.  Foto: Poul Adamsen (efter 8mm smalfilm).

HV.  Kollemorten station.   --   14. januar 1962.

)

 

HV.  Kollemorten station.   --   16. februar 1962. 

 

.

HV.  Kollemorten station.   --   16. februar 1962.

 

HV.  Lm115.  Kollemorten.   --   16. februar 1962.

 

Hårsbjerg trb.   --   km ?

 

"STOPPESTED  FOR  MOTORTOG",  ^---v . . . . . . . . . .  Hårsbjerg trb. ?   --   14. januar 1962.

 

 

"Efter redaktionens afslutning" indløb dette herlige foto:

 

Samme fotovinkel d. 7. august  2010.  Der er "godtnok" sket et og andet siden 1962 ! ! !  --  Foto: Henrik Thomsen, men. . .

Se så også denne herlige episode: http://www.youtube.com/watch?v=DxYAZzVmRzc&feature=channel_video_title

også optaget d.  7. august 2010.  "Filmen med gummitoget" har Minoque som vognfører og Henrik Tolderlund  som filmfotograf,  og Henrik Thomsen som passagér i "toget".   "Filmen" er lavet i fællesskab mellem de tre nævnte.

 

Tak til de tre implicerede: Henrik Thomsen, Henrik Tolderlund og Minoque.

 

 

 

Vesterlund   --   km 41,7 fra Horsens.

 

 

.

HV. Vesterlund station.   --   16. februar 1962.   ^---vv

 

 

 

HV. Vesterlund station.   --   16. februar 1962.

 

HV Lm115.  Vesterlund.   --   16. februar 1962.     

(Endnu engang: Hvad der er gået galt i eksponerings-øjeblikket, ved jeg ikke ! ! !)

 

Gammel HTB-(smalspors-)vognkasse opstillet som redskabsskur eller lign.   Vesterlund station.   --   14. januar 1962.   ^---v

Farvehandler Poul Adamsen, Gentofte har taget opstilling som "målebånd" med henblik på modelbygning af vognkassen.  Når "Adam" var xx cm høj, kunne man finde et rimeligt cirkamål på vognkassens øvrige mål, og derudfra tegne en rimelig byggetegning.   Sådanne "rigtige" byggetegninger var ikke til at få fat i dengang.

 

 

 

Thyregod (DSB)   --   km 47,3 fra Horsens.

DSB.  Thyregod station.   --   16. februar 1962.   ^---vv

 

.DSB. Thyregod station.   --   14. januar 1962.

Se også:   Luffoto af Thyregod station  via dette link.

 

 

DSB.  Thyregod.  --  HV-drejeskiven.   --   14. januar 1962.

HV-remisen.  Thyregod.14. januar 1962.

Det er i denne tid lige 50 år siden.  Hvorfor jeg ikke tog flere fotos i Thyregod den dag, husker jeg ikke.  Den konstante mangel på kontanter, at jeg måske fik lejlighed en anden gang, eller hvorfor ellers ???   --   I det mindste: Jeg gjorde det desværre ikke. Måske fordi det jo vrimlede med turdeltagere, og dem undgår jeg normalt i videst muligt omfang - på mine fotos - ellers kan de da være flinke og rare nok ! ! !

En måned senere, d. 16. februar 1962 var jeg der rent faktisk igen ! ! !  --  men se om det blev til mere end eet foto.  Hvorfor  ???

DSB - Thyregod,  16. februar 1962.

Som beskrevet ovenfor: Vejret var som da jeg/vi besøgte banen en måned tidligere, vådt, regnfuldt og hertil STORM.   Vi var ærlig talt sultne, da vi ankom.  Føreren havde sin madpakke og sit eget, vanlige spisested, så vi fandt en kro/hotel nede i byen, hvor vi gik ind og bestilte to-tre stykker smørebrød til hver, og fik den vanlige øl, mens vi ventede.

Pludselig blev vi opmærksomme på, at der skete noget ude i receptionen / forstuen til restaurationslokalerne.  Tjeneren og kokken diskuterede kraftigt og højlydt. Hvad skete der dog ! ! !  Jeg tror ikke, at de skændtes, men højlydt var det.

Lige så pludseligt blev vi klar over hvorfor:  De havde vædet om kokken turde gå over vejen og måske lidt ned ad en sidevej MED kokkehuen på.  Kokken havde tabt, og måtte afsted.  Han havde næppe nået kantstenen, førend et vindstød løftede hans fine hvide kokkehue af, og sendte den ned ad gaden. -- Naturligvis: Kokken efter huen, som han indhentede 100-150 meter længere nede ad gaden.

 

 - o -

 

 

 

 

Horsens-Rask Mølle  --  se ovenfor.

 

Rask Mølle   --   km 6,3 fra Horsens.

 


E    = Ejstrupholm
T     = Thyregod
RM = Rask Mølle
H    = Horsens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV.  Indkørsel til Rask Mølle fra Ejstrupholm (tv) og fra Thyregod (th).   --   18. februar 1962.

 

Foto af indkørselen fra vest og herefter et foto af remisen, men ingen fotos af stationsbygningen ! ! !  Jeg formoder, at jeg undlod fotografering på grund af mylderet af mennesker med fotografiapparater hængende på maven i en læderrem.

 

HV.  Remisen.  Rask Mølle.   --   18. februar 1962.

 

Aale   --   km 10,1 fra Horsens.

Aale station.   --   18. februar 1962.

 

Hjortsvang   --   km 13,1 fra Horsens.

HV L 106 med særtoget er ankommet til Hjortsvang station.    --   14. januar 1962. 

 

 

Klovborg   --   km 18,2 fra Horsens.

HV.  Klovborg.   --   16. februar 1962.

 

 

 

Krondal   --   km 21,5 fra Horsens.

HV  Krondal station.   --   14. januar 1962.

 

HTB  F XXX, Krondal.   --   14. januar 1962.

 

HTB   F XXX, Krondal.14. januar 1962.

 

"Hvad sker der lige her ???"  XXX.  --   14. januar 1962.

Hvorfor jeg tog billedet, husker jeg ikke  --  heller ikke om det "bare" er et fejltryk på "knappen".

 

 

Nørre Snede   --   km 25,4 fra Horsens.

HV.  Nr. Snede.   --   16. februar 1962.   ^---v

HV.  Nr. Snede.   --   16. februar 1962.

Der er ikke meget trafik på stations-forpladsen ! ! !  

 

Ældre seere / læsere husker vel "Kjeldsens småkager" fra netop Nørre Snede, -- eller gør de ???  
De var ellers ganske gode til en kop kaffe, --- Kjeldsens småkager altså.

    

 

                      Kjeldsens Smaakager.  Nørre Snede.  Uhmmm  ! ! !

 

 

 

 

 

Mellem Nørre Snede og Thorlund.       Foreløbig placering.

DJK-særtoget HV L 106, C 128, C 126, C 1xx. xx  på vej mod Horsens.  --  14. januar 1962.   ^---v

 

 

 

Thorlund   --   km 29,9 fra Horsens.

 

 

 

Ejstrupholm (DSB)   --   km 32,6 fra Horsens.

Også denne dag, 16. februar 1962, -og især natten forud- var det kraftig storm. Turen fra Horsens om morgenen og formiddagen forløb ganske som dagen før. Vi blev igen mødt af motorføreren, der på perronen i Horsens kunne oplyse, at der ikke var telefonforbindelse til Ejstrupholm, så der måtte ventes væltede træ(er) på strækningen. 

Denne dag slog det da heller ikke fejl.  I en lille skov -jeg husker ikke lige hvor - skrev det ikke dengang- lå der ganske rigtigt et grantræ over sporet.  Da vi vidste besked, farten var vel heller ikke stor, var der ingen fare på færde. Vi kunne holde stille og roligt, og da føreren (ret forstået) havde ekstra mandskab med, gik vi igang med at slæbe træet væk (samtidig med, at jeg ind i mellem smalfilmede lidt med det dengang moderne 8mm smalfilm [dobbelt-8]).  Træet blev flyttet, og vi kunne fortsætte.

DSB.  Ejstrupholm.   --   16. februar 1962.   ^---v

Desværre er de to fotos næsten ens - det havde været bedre med et foto fra hver ende af stationen, -men desværre. 

 

HV. Drejeskiven.  Ejstrupholm.   --   16. februar 1962.   (I remisen HV LM 116.)

 

HV L 106,C 128-C 126, C 1xx.  Ejstrupholm.   --   14. januar 1962.

 

 

- o - 

 

 

DSB   Brande.

 

Medtaget her, fordi stationen indgår i den DJK-særtogstur, der afholdtes d. 14. januar 1962. (Horsens-Rask Mølle-Tørring-Thyregod-Brande-Ejstrupholm-Rask Mølle-Horsens).

Fotografierne her på siden stammer alene fra denne særtogstur.

 

 

 

Brande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   =  Brande

E    = Ejstrupholm

T     = Thyregod

RM = Rask Mølle

H    = Horsens

Brande og Horsens Vestbaner, som næsten  "omkransede" stationen.

 

 

Det høje, flotte vandtårn i Brande.

Tårnet blev opført i 1914 ved maskindepotet i Brande.

Jysk-fynsk tårn af bred type. Svagt konisk højt, rundt tårn med bredt, tolvkantet, træbeklædt beholderhus, med højt pyra- midetag.

Indtil årene efter 2. verdenskrig var beholderhuset forsynet med "pyntelister" øverst og nederst på beholderens træbeklædning.

Tårnet blev både "nedlagt" og nedrevet i 1971.

Se Morten Flindt Larsens beskrivelser af DSB´s vandtårne: "Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver" i årsskriftet for Danmarks Jernbanemuseum, "Tog i Tiden", 2008, 2009 og  2010.

 

 

 

Alle fotos: 14. januar 1962.   v--->

DSB J 1 foran remisen i Brande.

Person- og blandettogsmaskiner for lette baner, tegnet af Otto Busse og bygget hos Borsig,Tyskland og Nohab, Sverige i årene 1886-93.  Vægt 20-23 t + tender 12-15 t. Kedeltryk. 10 atm.  Et antal af disse maskiner blev i 1920´erne forsynet med overheder, hvorved der fremkom et lokomotiv, der var fortrinligt egnet til sidebaner med let spor, og som udmærkede sig ved et meget lille brændselsforbrug.


Efter ombygningen kørte J-maskinerne først de lette avistog Nyborg-Strib, senere lokaltogene Slagelse-Næstved og Slagelse-Kalundborg, Dalmose-Skælskør indtil 1936 og Sorø-Vedde 1927-33. De sidste år af deres levetid kørte de på banen Tommerup-Assens og på Himmerlandsbanerne. Nr. 15 blev allerede 6 år efter ombygningen udrangeret. Da 2. verdenskrig brød ud i 1939, var 5 af dem allerede ophugget, men nu blev der der atter brug for disse maskiner, og 13 af de resterende 15 fik trykluftudrustning og trykluftbremse.

J 1 blev i 1954 udrangeret, hensat og overdraget til Jernbanemuseet.

 

HV L 106 foran DJK-særtoget.  Brande. 

Henschel & Sohn, 1928 som HV 2.  Omlitreret i 1953:  L 106, og i 1962 til HOJ 406. 1968 solgt  til VBV, men hensat  2006.


Maskinen, som  nu er "tilbage-litreret" til HV 2, eksisterer stadig, ikke i bedste velgående, men dog i hel stand. Den er hensat i VBV´s store vognhal, med henblik på restaurering. Denne restaurering er dog så bekostelig, så man har oprettet en særlig konto, hvorpå der hvert år bliver hensat en del af billetindtægterne, til formålet.

"Desværre mangler vi en rig onkel", som man siger, fra foreningen. 

 

- o -

 

Den gamle hedeby Brande i Midtjylland blev stationsby i 1914 og fik sin opblomstring i forbindelse med jernbanen. I 1916 var indbyggertaller 1.202 og var blevet fordoblet siden 1911.  Brande har i vore dage næsten 7000 indbyggere (2011)

Jernbanen, der kom til byen i 1914 var del-strækningen Give-Holstebro (Vejle -Struer) og i 1917 kom strækningen Grindsted-Brande til, og denne strækning videreførtes til Funder i 1920 (som en del af den senere "skæve bane": Bramminge-Laurbjerg [Langå-Randers]). Denne "skæve bane" blev dog (undtaget Bramminge-Grindsted) nedlagt igen d. 23. maj 1971.

Omkring 2. verdenskrig var Brande by centrum for brunkulsproduktion ikke mindst fra de nærliggende Søby Brunkulslejer.

---

Jfr. det ovenstående er Brande således et godt eksempel på det, der betegnes som en "ægte" stationsby, i modsætning til de tilsvarende "uægte" af slagsen. Forskellen er, at de ægte stationsbyer er "ingenting" eller en ganske lille bebyggelse, hvor jernbanen får en station, og en større by herefter opstår.  Dette i modsætning til de uægte stationsbyer, hvor der allerede ved banens anlæg er en større by, som måske nok bliver endnu større, --den er dog "uægte" ! ! !

 

( Se i øvrigt den utroligt interessante / flotte hjemmeside http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/banesti_skaev_bane.pdf  om "Den skæve bane" / Grindsted-Funder som natursti.)

-o- 

Indrømmet - disse lokomotiver kan allerede ses på mine "side": "Skrotbunken", DSB.  men kun i nogle meget mindre gengivelser, hvilket forhåbentlig retfærdiggør, at de bringes her i en noget større gengivelse.  Til gengæld får læserne så alle seks fotos på een gang.

 

Tre K-maskiner.

DSB  K 5xx.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

DSB  K  511. Brande. 14. januar 1962.

 

DSB  K  599.  Brande.   --   14. januar 1962.

Bemærk den lille kulvogn bag lokomotivet.   Denne var beregnet til at blive fyldt med kul (skovlet op med håndkraft), hvorefter lokomotivet -ved hjælp af en wire og en kran- trak vognen op således, at den kunne anbringes lige over tenderen, og tømmes der.

 

 

To Hs´ere.

DSB. Hs  406.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

DSB  Hs  422.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

En F´er  ("F-gris").

DSB  F  450.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

Flere oplysninger  --  f. eks:

 

"Odin og Roeskilde".  Dansk Lokomotivmandsforening. 1952. (Bibliotekssag  )

"The locomotives of the Danish State Railways". Will. Bay, ca. 1962.     -- "  --

jernbanen.dk: http://www.jernbanen.dk/damp.php?selskab=1&litra=J&typenr=2

"Danske privatbaners damplokomotiver".  Will. Bay.  1966.  (Bibliotekssag:  )

jernbanen.dk:  http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=148&g=d

 

Det høje, flotte vandtårn i Brande.

Tårnet blev opført i 1914 ved maskindepotet i Brande.

Jysk-fynsk tårn af bred type. Svagt konisk højt, rundt tårn med bredt, tolvkantet, træbeklædt beholderhus, med højt pyra- midetag.

Indtil årene efter 2. verdenskrig var beholderhuset forsynet med "pyntelister" øverst og nederst på beholderens træbeklædning.

Tårnet blev både "nedlagt" og nedrevet i 1971.

Se Morten Flindt Larsens beskrivelser af DSB´s vandtårne: "Statsbanernes vandforsyning af damplokomotiver" i årsskriftet for Danmarks Jernbanemuseum, "Tog i Tiden", 2008, 2009 og  2010.

 

 

 

Alle fotos: 14. januar 1962.   v--->

 

 

DSB J 1 foran remisen i Brande.

Person- og blandettogsmaskiner for lette baner, tegnet af Otto Busse og bygget hos Borsig,Tyskland og Nohab, Sverige i årene 1886-93.  Vægt 20-23 t + tender 12-15 t. Kedeltryk. 10 atm.  Et antal af disse maskiner blev i 1920´erne forsynet med overheder, hvorved der fremkom et lokomotiv, der var fortrinligt egnet til sidebaner med let spor, og som udmærkede sig ved et meget lille brændselsforbrug.


Efter ombygningen kørte J-maskinerne først de lette avistog Nyborg-Strib, senere lokaltogene Slagelse-Næstved og Slagelse-Kalundborg, Dalmose-Skælskør indtil 1936 og Sorø-Vedde 1927-33. De sidste år af deres levetid kørte de på banen Tommerup-Assens og på Himmerlandsbanerne. Nr. 15 blev allerede 6 år efter ombygningen udrangeret. Da 2. verdenskrig brød ud i 1939, var 5 af dem allerede ophugget, men nu blev der der atter brug for disse maskiner, og 13 af de resterende 15 fik trykluftudrustning og trykluftbremse.

J 1 blev i 1954 udrangeret, hensat og overdraget til Jernbanemuseet.

 

HV L 106 foran DJK-særtoget.  Brande. 

Henschel & Sohn, 1928 som HV 2.  Omlitreret i 1953:  L 106, og i 1962 til HOJ 406. 1968 solgt  til VBV, men hensat  2006.


Maskinen, som  nu er "tilbage-litreret" til HV 2, eksisterer stadig, ikke i bedste velgående, men dog i hel stand. Den er hensat i VBV´s store vognhal, med henblik på restaurering. Denne restaurering er dog så bekostelig, så man har oprettet en særlig konto, hvorpå der hvert år bliver hensat en del af billetindtægterne, til formålet.

"Desværre mangler vi en rig onkel", som man siger, fra foreningen. 

 

- o -

 

Den gamle hedeby Brande i Midtjylland blev stationsby i 1914 og fik sin opblomstring i forbindelse med jernbanen. I 1916 var indbyggertaller 1.202 og var blevet fordoblet siden 1911.  Brande har i vore dage næsten 7000 indbyggere (2011)

Jernbanen, der kom til byen i 1914 var del-strækningen Give-Holstebro (Vejle -Struer) og i 1917 kom strækningen Grindsted-Brande til, og denne strækning videreførtes til Funder i 1920 (som en del af den senere "skæve bane": Bramminge-Laurbjerg [Langå-Randers]). Denne "skæve bane" blev dog (undtaget Bramminge-Grindsted) nedlagt igen d. 23. maj 1971.

Omkring 2. verdenskrig var Brande by centrum for brunkulsproduktion ikke mindst fra de nærliggende Søby Brunkulslejer.

---

Jfr. det ovenstående er Brande således et godt eksempel på det, der betegnes som en "ægte" stationsby, i modsætning til de tilsvarende "uægte" af slagsen. Forskellen er, at de ægte stationsbyer er "ingenting" eller en ganske lille bebyggelse, hvor jernbanen får en station, og en større by herefter opstår.  Dette i modsætning til de uægte stationsbyer, hvor der allerede ved banens anlæg er en større by, som måske nok bliver endnu større, --den er dog "uægte" ! ! !

 

( Se i øvrigt den utroligt interessante / flotte hjemmesidehttp://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/banesti_skaev_bane.pdf  om "Den skæve bane" / Grindsted-Funder som natursti.)

 

 

- o - 

 

HV L 106 foran DJK-særtoget.  Brande.   --   18. februar 1962.

Henschel & Sohn, 1928 som HV 2.  Omlitreret i 1953:  L 106, og i 1962 til HOJ 406. Lokomotivet blev i 1968 solgt  til VBV, men hensat 2006.

Lokomotivet, som  nu er "tilbage-litreret" til HV 2, eksisterer stadig, ikke i bedste velgående, men dog i hel stand. Detbygholm er hensat i VBV´s store vognhal, med henblik på restaurering. Denne restaurering er dog så bekostelig, så man har oprettet en særlig konto, hvorpå der hvert år bliver hensat en del af billetindtægterne, til formålet.

 

-  o   -

 

Tak til:  Knud Pedersen. 

 

 

 

 

 

Horsens Vestbaner (HV).   --   1962.

HV.  Kollemorten station.   --   16. februar 1962.

 

HV.  Dortheasminde station.   --   16.februar 1962.   ^---v

 

 

HV.  Nrørre Snede.   --   16. februar 1962.   ^---vv

 

 

Hvis ikke Horsens Vestbaner kunne "trives" i Nørre Snede,  så kunne

Kjeldsens Smaakager.  Nørre Snede.  Uhmmm  ! ! !

 

 

DSB.  Thyregod station.   --   16. februar 1962.

 

 

 -

 

 

30. narts 2020.

Horsens Vestbaner (HV).   --   1962.

(Fortsat)

 

HV. Vesterlund station.   --   16. februar 1962.

 

HV Lm115.  Vesterlund.   --   16. februar 1962.     

(Endnu engang: Hvad der er gået galt i eksponerings-øjeblikket, ved jeg ikke ! ! !)

 

 -