Enghave station.   --   2016.   ( Der redigeres stadig !  )

 

(Næsten alle fotos 3. juli 2016.)

 

Der begyndes dog lige med et lille:

Tilbageblik:  

 

Bryggeriet Carlsberg,  1947.

Godt og vel halvvejs nede mod Kvægtorvet lå der et sporskifte, der åbnede mulighed for at man ved kørsel over det, men i modsat retning, kom ned til Carlsberg Byggerierne. 

Her havde man fra begyndelsen til engang i 1950´erne en åben læsse-/losseplads for bryggeriernes vogne, men -som nævnt- i 1950´erne overdækkede man de to spor, således at forstå, at de to spor kom til at ligge inde under en større bygning.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/carlsberg.ca.1947.dsb.jpg

Læsning af ølvogne på Carlsberg i 1947.

Foto:  DSB.


Netop i den tid jeg var stationeret i Kommandoposten --i 1963/64-- afprøvede man nogle nye radiotelefoner, så man kunne holde kontakt med rangermaskinerne, mens de kørte rundt ude på arealerne.  Alle kan formentlig tænke, hvilket stort fremskridt det var.  "Mærkeligt" var det dog. Hver gang et rangertræk kom ned til Carlsberg, kom det tilsyneladende ind i et "radio-dødt" område ! ! !

 

Det var "umuligt" at kalde "maskinen" op via radioen.

 

Enghave station,  28. marts 1958.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 191 på vej i "graven".   --   28. marts 1958.   ^^---v

 

Enghave station nedenfor i højre side af foto.   Hullet i rækværket er efter sporvognen, linie 10, KS 191, der afsporedes i svinget og endte -stor set- nede på sporet.
28. marts 1958.

Samme sted i år 2016.   Så er et nyt rækværk opsat   (det gamle rækværk har dog været retableret i de mellemliggende år).  Nu mangler der bare gadebelægningen ! ! !  

 

. . . og set mod Carlsberg:

Afspærring efter KS 191´s afsporing.   --   28. marts 1958.

(Se evt. mere på:   http://evp.dk/index.php?page=afsporinger-pa-linie-8-og-10

 

 

 

2016.

Indgangen fra Sønder Boulevard  overfor Enghave Kirke.   

 

(Bemærk de herlige "g"er -- skønt at se dem igen - efter alle de år ! ! !)

Enghave station med postpakkebokse.        ^---v

Enghave S-togsstation.   --   15. juni 2016.

( . . . og så skal man lige huske, at her, lige bag fotografen, kørte i sin tid Københavns (Danmarks) første jernbane (1847 --  og i dette niveau) over Valby og videre til Roeskilde.  Sønder Boulevard er -måske- som bekendt anlagt oven på det gamle København-Roeskilde-tracé.

 

Lige indenfor "døren".

Enghave st.  "Udsigten" fra overgangen mod den nye station Carlsberg.   --   3. juli  2016.

 

Forhallen, set mod hhv. Sønder Boulevard og perronen, en halv time inden lukningen d. 3. juli 2016.   ^---v

 

Forhallen, set mod hhv. Sønder Boulevard og perronen, en halv time inden lukningen d. 3. juli 2016.   ^---v

 - - - 

 

Overgangen til perronen.

Overgangen over sporene, set fra perron-enden mod Sønder Boulevard.   --   15. juni 2016.

Overgangen over sporene, set fra indgangen ved Sønder Boulevard mod perronen.

 

Enghave station, vestlige ud- / indgang, set mod vest / Valby.   --   15. juni  2016.   ^---v

 

Enghave station.   --   15. juni  2016.   ^---vv

Enghave station, set mod vest / Valby.   --   15. juni  2016.

 

Enghave station, set mod øst / København.   --   15. juni  2016.  ^---v

- - - 

 

 

 

Op- / nedgangen ved Enghavevej-broen.

Fronten er allerede afdækket, og lige inde bagved døråbningen står endnu en finérplade klar til at blive
skruet på om ca. 25 minutter.   Selv postpakkeboksene er fjernet.  Ingen cykler ved stationen fra 1. august.

Dette varsler nok stationens hurtige nedrivning, så snart sommerferien er overstået.  Mon træet får lov at overleve ?

"Det gamle træ, oh lad det stå,
indtil det dør af ælde"

 

Der er såmænd ikke for meget grønt i området ! ! !

Indgangen / nedgangen fra Enghavevej er også klar . . . 

 . . . til at blive afspærret så snart de sidste passagerer er væk fra perronen kl. ca. 11.55. (Personale klar til afspærringen "cirkulerer" rundt bagved fotografen.)

 

Der er højt ned, ---^     og op  ---v   når man både skal op over køreledningerne, og der også skal være plads
til broen.

 - - -

 

 

 

Enghave station nedlægges.    --    3. juli 2016 kl. 12. 

13085-IMG_0761.Enghave.15.6.2016.JPG (800×489)

Enghave S-togsstation.   --   15. juni 2016.   ^---vv

(Bemærk de herlige "g"er -- skønt at se dem igen - efter alle de år ! !

 

Sidste tog fra Enghave station d. 3. juli 2016:

13099-IMG_0895.Enghave.3.7.2016.jpg (800×529)

Sidste planmæssigt standsende tog på Enghave station kl. ca. 11.55.    ^---v 


 

 

Enghave S-togsstation.   --     Postpakkeboksene er fjernet.^---vv

 

Stationen lukket.

Aldrig så snart sidste tog havde forladt stationen og de afstegne passagerer var ude, gik personalet i gang med at lukke stationen . . . 

. . . med henvisning til den nye Carlsberg station 200 m mod vest.   --->

 

Enghavevej nedgangen.

Stationen er lukket . . . 

. . . og der henvises til den nye Carlsberg station 250 m mod vest.   ---^

 

Enghave station "indpakket" i grafitti.  
Egentlig burde et sådant foto ikke vises (man skal jo ikke ligefrem "reklamere" for grafitti), men så vil det efterhånden være svært at vise mange fotos ! ! !

 

 

"Ingenmandsland" mellem nu lukkede Enghave station og ny-åbnede Carlsberg station.

"Hverdagen" begynder at melde sig.     Carlsberg station med Enghave station i baggrunden.    --->   3. juli 2016.

 

Den lille "sti", der anes mellem betonvæggen og sporet mod vest, er resten af det gamle forbindelsesspor mellem <--- Bryggeriet Carlsberg og Københavns Godsbanegård --->.

 

 

Der er (var) kun meget lidt plads, og der var da også -i sin tid- opsat et advarselsskilt om  "Indskrænket fritrumsprofil".   ^---v

 

 

 

 

Enghave station under nedrivning.

Billederne herunder er fra d. 25. august 2016 og dagene lige derefter.

Enghave station nedrives.   --   25. august 2016.   ^---vv

Ved min ankomst kl. ca. 11.15 var den højre del af stationsbygningen allerede væk. 

Det fine hvide DSB-ur er også væk,  --man må håbe, at det er kommet et sted hen, hvor man sætter pris på det, og passer på det  ! ! !

 , , ,  

 . . . og de forskellige materialer fordeltes i diverse bunker, efter art og / eller værdi ?

Egentlig kan der være flotte farver, selv over en nedrivning. 

Da jeg forlod stedet et par / tre timer senere, var stort set alt væltet - det kommer vi til.

Ved 12-tiden var man nået til indgangsportalen, som blev "befriet" for generende tagkonstruktion på indersiden.   --   25. august 2016.   ^---vv

Et lille "klem", men nej ! ! !

Pludselig var der pause, og her benyttede man samtidig lejligheden til at skifte containere.

Naturligvis bliver de fyldt op efterhånden, og når man nærmede sig overkanten, blev grabben lige "lagt" ned oven på læsset.  Så faldt læssets højde ganske væsentligt, og der blev plads til nogle "grabber" yderligere.

Så snart den nye tomme container var på plads, var den ikke tom længere  . . . 

 . . . og dennegang er det alvor ! ! !      Mon træet får lov at overleve ?

"Det gamle træ, oh lad det stå,
indtil det dør af ælde".

 

Der er såmænd ikke for meget grønt i området ! ! !

 

 

25. august 2016.   ^---vv

   

Tv: Et godt fast greb og så lægges indgangsportalen ned til den ene og anden side -skiftevis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th: Tilsidst giver den sig og "mister jordforbindelsen" . . .

. . . og nærmest kastes til jorden med et ordentligt bump   --   og tilsvarende stor støvsky til følge.

Der er ikke langt fra storhed til fald.   

Så lidt fylder en indgangsportal, når den er "klappet" lidt til her og der.

Så gælder det den anden halvdel . . . 

 

   

25. august 2016. 

 

Enghave station er væk.

13461-DSC00215.Enghave st. nedrives.25.8.2016.JPG (800×533)

Enghave station nedrives.   Set fra den modsatte side af banegraven.   --   25. august 2016.   ^---vv

 . . . en ordentlig "bid" af taget.

Man nærmer sig "0-punktet" . . . 

 . . . og når det indenfor en times tid.   Herefter gælder det oprydning, som man ellers så ud til at være flinke til.

Inden en ny delopgave blev indledt, blev det foranliggende areal "fejet" med grabben, så der hele tiden så pænt og ryddeligt ud.

 

(Slut)

 -

 

 

 

31. august 2016.

Enghave station er væk.

13461-DSC00215.Enghave st. nedrives.25.8.2016.JPG (800×533)

Enghave station nedrives.   Set fra den modsatte side af banegraven.   --   25. august 2016.   ^---vv

 . . . en ordentlig "bid" af taget.

 

Enghavevej-nedgangen er lukket.  Vejarbejderne er Københavns Kommune.

 

Man nærmer sig "0-punktet" . . . 

 . . . og når det indenfor en times tid.   Herefter gælder det oprydning, som man så ud til at være flinke til.

Inden en ny delopgave blev indledt, blev det foranliggende areal "fejet" med grabben, så der hele tiden så pænt og ryddeligt ud.

 

Slut

 

 -


Forrige side: København H - (Ballerup)
Næste side: Carlsberg station.