Skinnebusser "i arbejde".Dette fotografi er mit første foto af en SCANDIA-skinnebus. Det blev taget med mit gamle boxkamera på en cykeltur rundt i Danmark i 1953 (som 15-årig.)

Nakskov-Rødby Jernbane Sm 6.

Nakskov 19. juli 1953.


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCANDIA-skinnebusser.

"I arbejde".

Denne side forsøger at vise nogle fotografier af skinnebusserne i "arbejdssituationer", til evt. inspiration for modeljernbanen.BJ, Nexø,

21. september 1968.


En skoleklasse skal på lejrskole. Ikke det bedste vejr at begynde en rejse i.

I baggrunden læsses posten ind i "bagage-rummet".
FFJ Sm 9, Aalborg,

19. august 1963.


Foto: Ulf Holtrup.
Sm-ere under krydsning i Arrentsminde,

FFJ Sm 4 + Sb 12 x TFJ Sm 6 + Sb 12,

31. marts 1969.


(I øvrigt begge baners sidste driftsdag.)
HFHJ Sp 1 + Sm ?, Gørløse,

august 1960.

HHGB Sm 3 + Sp 2, Saunte,

18. marts 1969.

KRB Sm 5, Køge,

juli 1960.

LNJ, Sm 14, Jægersborg,

1. januar 1963.

LNJ, Nærum,

15. november 1966.


På dette fotografi er den nærmeste motorvogn benyttet som ”lokomotiv” ved udkørselen af den åbne vogn med grus. Dette skete ved hjælp af togenes nødkobling, der dog kun var beregnet til nødsituationer, men hvad,

---nød bryder alle love.
Kørsel med nødkobling.

Helsingør ca. 1965


Rangering og kørsel med nødkoblingen var tilsyneladende en jævnligt benyttet mulighed. Her rangeres der på gaden i Helsingør med HHGB Sm 3.

Foto: John Hansen,
NKJ Sm 13, Harpelunde,

20. oktober 1963.


Var der noget, der kunne ”ødelægge” en motorførers søndagshumør, så var det, når han -under indkørselen til en station- fik øje på et læs fiskekasser, der skulle med toget. På denne tur stod jeg i førerrummet, og hørte førerens udbrud ved synet. Han var i den fine ”søndagsuniform” og så……….
Her hjalp en stak DSB-servietter ikke meget mod lugten fra hænderne indtil han kunne komme til en håndvask ved endestationen i Nakskov. (Håndvask i toget ??? Jo, ---men der var måske ikke vand i vandtanken??)

Af samme lugtmæssige årsager blev fiskekasserne altid/fortrinsvis befordret på skinnebussernes udvendige bagagebærer.
LB Sm 1, Rudkøbing,

1960.


Flere fiskekasser, men her var der da tilsyneladende en mand til at læsse dem. Hvor og hvordan kasserne så kom af igen, det er en anden historie.

Bemærk iøvrigt olie-standeren til brændstofforsyningen.

Foto: Erik Schou Andersen.
VGJ Sm 6, Ansager,

18. marts 1972.
NPMB (Næstved-Præstø-Mern Banen) Sm 2.

Remisen, Præstø, juni 1959.


Denne skinnebusmotorvogn er måske ikke "i arbejde" lige nu, --men den har været det !!! Resultatat af et sammenstød med en lastbil.

Det synes som om, det var en god beslutning man tog i ”Tilsynet med Privatbanerne”, da man besluttede, at skinnebusmotorvognene skulle være forsynet med bagagebærere på fronterne af hensyn til motorførerens sikkerhed.AHJ, Aalborg,

febr. 1958.


Her er det måske et spørgsmål om, hvem der er mest "i arbejde".
HOJ Sm 411 + Sp422, Ørting,

31. marts 1967.


Stor tilstrømning i og til formiddagstoget, --det var banens sidste driftsdag.

Havde der bare været så mange mennesker til daglig, så havde det næppe været sidste driftsdag.


---------------------------------

"I landskabet".Skinnebusmotorvogn under indkørsel til Brede trinbræt
Lyngby-Nærum Jernbane. 28. maj 1968


Her vises en side med skinnebusfotografier med lidt mere landskab som baggrund.

Også i dette tilfælde, kan de måske bruges som lidt inspiration til modeljernbanen.-----------

BJ. Skinnebustog, Bodilsker,

21. september 1968.

HFHJ. Skinnebustog, v/ Frederiksværk,

maj. 1958.

KRB Sm 5 v/ Gummersmarke,

24. februar 1963.


Det er ikke den store skarphed, der præger dette foto, men det var også ualmindelig mørkt i vejret, og trods sneen kørte skinnebussen ”rimelig” stærkt. Lidt senere på dagen, måtte man dog indstille driften fordi en af de lejede gamle ØSJS-motorvogne kørte fast i sneen.

Datoen for billedets optagelse er ganske kort efter den brand, der hærgede KRB´s remise i Køge. Ved branden udbrændte tre TRIANGEL-motorvogne totalt, medens skinnebussen her, stod på et spor i remisen, som var ”let” adskilt fra de tre andre spor. Derfor ”slap” den med et større ”brandsår” på den ene side, men kunne fortsætte den daglige drift, medens man måtte leje motormateriel fra andre privatbaner.
SKRJ Sm 83 + Sm 82 v/ Hvinningdal trb,

31. marts 1968.

SKRJ Sm 82, Kjellerup,

31. marts 1968.

SNNB Sm 11 + Sp 10, Karleby,

31. marts 1966.

SNNB Sm 12 + Sp 11, Meelse,

31. marts 1966.

PAS PÅ TOGET - - - - - TKVJ. Sm v/ Birkebæk,

8. august 1967.

TKVJ Sm 9 + Sp 32 v/ Hundsholt,

8. august 1967.

HHGB, Dronningmølle,

13. juni 1965.

HBS Sm 212 + Sp 221 + Sm 213 v/ Them,

30. marts 1968.


Et af de sidste tog på vej mod Silkeborg på banens sidste driftsdag.
HBS. Skinnebustog (Sm 213),

Silkeborg, 30. marts 1968.


(Sm 213 var den eneste med "normal" type tyfon-horn.)


Næstsidste tog mod Horsens på banens sidste driftsdag.
HOJ, Haldrup,

31. marts 1967.


Banens sidste driftsdag.
LNJ, Brede,

28. maj 1968..


Skinnebussen passerer overkørselen ved Brede Spisehus, en del af de gamle Bredeværker, nu Nationalmuseets værksteds- og depotbygninger.

Et herligt mål for søndagsturen i sommerhalvåret (desværre ikke længere med SCANDIA-skinnebusser). Men stedets landskabelige skønhed er stort set uændret, med Nationalmuseet, Frilandsmuseet samt ikke mindst Mølleåen og Brede Mølledam som nærmeste ”naboer”.
SKRJ Sm 81, Silkeborg.


I Silkeborg var privatbanens standsningssted udenfor DSB-stationen, midt i gadearealet. SKRJ Sm 81 var den eneste af banens motorvogne, der havde slutsignallygte.

(Postkort, købt på banens sidste driftsdag, 30. marts 1968).

- o -