Siden er under opbygning. --  Der mangler meget endnu, --men der er plads til endnu mere ! ! !

Så har Du et eller flere gode gamle fotos, vil de være velkomne.

 

 

 De Bornholmske Jernbaner - DBJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette "landkort" over Bornholm hang i et glas-inddækket udhængsskab på stationsbygningen sammen med opslag om togtider, ankomst og afgang, men også andre oplysninger.

 

Det tre-dimensionelle "landkort" var lokalt fremstillet, medens to små passagerskibe var "Viking" blyskibe. 

Udhængsskabene hørte til rejse-bureauet, og "kortet" var måske bygget af bestyreren af bureauet.  Han var meget kreativ, så der var meget stor variation i, hvad der blev vist i disse udhængsskabe.

Foto af stationsbygningen viser stadig kortet d.  1. juli 1972, men et andet foto optaget omkring 1972/73 viser, at det på dette tidspunkt er fjernet.

Det vides ikke, hvad der blev af "kortet", eller hvor det evt. blev af ! ! !

Hvis nogen blandt sidens læsere ved noget, modtages oplysninger gerne.

 

 

Bornholms tre jernbanestrækninger:

Rønne-Neksø Jernbane - RNJ åbnedes d. 13. december 1900, med en sidebane Aakirkeby-Almindingen, der åbnedes året efter,  d. 31. maj 1901.   ---   Øens næste jernbane: 

Rønne-Allinge Jernbane - RAJ åbnedes d. 6. maj 1913, og den tredie banestrækning:

Almindingen-Gudhjem Jernbane - AGJ , -en forlængelse af Aakirkebys sidebane-, åbnedes d. 27. juni 1916.

Rullende materiel (som jeg så det i 1960):   DBJ - Rullende materiel

 

Alle tre strækninger var smalsporede, sporvidde 1000 mm / meterspor.


Krølle-Bølle.    Dagbladet "Bornholmeren",  september 1968.


I 1934 sluttedes de tre baner sammen som De Bornholmske Jernbaner (DBJ).

D. 18. august 1952 lukkedes strækningen Aakirkeby-Gudhjem og året efter, d. 15. september 1953, strækningen Rønne-Sandvig.

D. 28. september 1968 var det helt slut med jernbanedrift på øen.

 

Jeg har besøgt Bornholm -jernbanemæssigt- to gange, i 1960 og ved nedlæggelsen i 1968.  De optagne fotos fra denne tur, følger efterfølgende, --hvem ved --  måske inden 50-års nedlæggelsesdagen i 2018  

 

 

Banemærke udgivet i år 1900 og stemplet i Pedersker -som jeg læser det: 8 AUG 1912.

 

Enten har nogen "leget" med et stempel, eller måske benyttede man -allerede dengang-  også forkortelsen DBJ.

Når man læser i den store, nedennævnte bog om DBJ, omtales jernbaneselskabet for Rønne-Neksø-strækningen som "Den bornholmske Jernbane" (og denne skrivemåde anvendes f. eks. på banens blanketter), medens forkortelsen omtales som "BJ". I andet skriftligt materiale benævnes det rullende materiel f. eks. som RNJ + nummer.

Forkortelsen "DBJ" skulle først blive aktuel omkring 1931 og officiel fra sammenslutningen i 1934.

 

 

Diverse fotos fra banerne i årenes løb.

Egentlig strækningsgennemgang, se de relevante links lige ovenfor.  Ellers følger billederne her ikke i nogen egentlig rækkefølge, tidsmæssigt, emnemæssigt eller lign, men kun tilfældigt, og lidt fordi de ikke passer direkte ind andre steder.

Rønne H.  Remiseområdet ca. 1900.   Arkiv: Allan Hansen.

 

Skinnebustog.  Rønne H.   --   Arkiv:  Allan Hansen.

 

RAJ nr 2, Rønne Nord, med et mindst 16 vogne langt tog.  Bogen: "DBJ - Historien om Jernbanerne på BORNHOLM" gætter på enten et evkueringstog efter Rønnes bombardement i 1945 eller måske snarere et senere skoleudflugtstog mod Nexø.

Foto:  Aage Olsen.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

Jung-lokomotiv i Aakirkeby, ca. 1900-15.   Arkiv: Allan Hansen.

  

Et af de første Jung-lokomotiver på vej gennem Nexø lystskov mod Balka.   --   1930´erne.
Arkiv:  Allan Hansen.

 

Nexø, udkørsel mod Rønne. 1899.   --   Foto: A. Kjøller.  Arkiv: Allan Hansen.

 

DBJ-damptog på vej ud af Nexø.   --   1940.    Foto:  Vilh. Jensen.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

RNJ nr. 7 på vej ud af Nexø, mod Rønne.
Foto:  Arkiv: Allan Hansen.

 

DBJ skinnebussen på vej ind til Nexø.   --   Arkiv:  Allan Hansen. 

 

 

DBJ M 1-3, en postvogn og en lukket godsvogn. Nexø.   --   1968.  Foto.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

BJ 6  / RNJ nr. 6 med personvogn. Ved siden af Esso-tankvogn T 201. Nexø.   --   1930´erne.

 

 

 

De Bornholmske Jernbaner  (DBJ)   --   1968.

"DBJs sidste dag."  

I den anledning udkom de lokale dagblade i dagene op til og efter nedlæggelsen med flere fotos fra banernes
tid.  Nogle er kendte af mange entusiaster, andre ikke, men tilsyneladende havde det dog en vis interesse, at
banerne (den sidste bane) nu blev nedlagt.

I de dage (1968) var scannere næppe opfundet, og fotokopimaskiner ikke noget man havde på ethvert kontor,
Der var derfor kun eet at gøre, --man måtte affotografere, hvis man ville gemme, og derfor "kom jeg forbi" disse
negativer under min seneste gennemgang  --  herom mere nedenfor.

"Aakirkeby station som den så ud kort efter banens start."

 

"På Aakirkeby station hænger dette billede fra Gudhjembanens indvielse. --  Kong Christian den  X hilser på banepersonalet."

 

"En situation fra Prins Valdemar og hans store følges besøg i Aakirkeby i jernbanens første år."

 

"Det har åbenbart ikke altid været lige nemt at holde materiellet på de smalle spor. Her er det en personvogn, der er "stået af." " . . .

  

. . . og så kan de ellers flot svungne perronlåger nemt komme til at se sådan ud.  ---^

 

De Bornholmske Jernbaner (DBJ) i sne.  -  Ca. 1950´erne.    

 

DBJ i sne.   Arkiv:  EVP.   ^---vv    Fotos:  Aage Olsen.

 - - -

 . . . . . . . . 

DBJ  i sne.   Fotos:  Aage Olsen.   Arkiv:  EVP.

 

Blandt de nyligt modtagne fotos var også nedenstående to fotos med motiver fra den bornholmske vinter, der som bekendt kan have ganske andre dimensioner end vinteren i resten af landet (Grønland undtaget). 

Allerede under mit foto-besøg på øen i april 1960, kørte jeg med en motorfører, der fortalte, at han havde taget en del billeder på banen. Efter en høflig forespørgsel tog han dem med på arbejde næste dag, og jeg fik lov at tage dem med til København til affotografering (fotokopi var vist end ikke noget man drømte om dengang, og scan-ning da slet ikke).

Billederne blev affotograferet og returneret, og -det må jeg erkende- fotografens navn gik i glemmebogen.  Ovenstående fire fotos har derfor levet en stille tilværelse i min egen samling, mens mange af deres lige, har prydet adskillige jernbanetryksager af enhver art. 

Ved benyttelse nu, kan jeg da i det mindste kreditere fotografen -Aage Olsen- for ham er det, med et "Tak for lånet"

 

 

Tog rydder sne på Allinge banen. 
Arkiv: Allan Hansen.  --->

 

Vinterstemning over Sandvig station.  Arkiv:  Allan Hansen.

Bemærk fyret på Hammerknuden i baggrunden. --  Hammeren fyr - http://www.fyrtaarne.dk/ --

Foto:  Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

 

 

Reparation af banernes damplokomotiver:  . . .

 

 

 

. . . og ophugning af dem.

 

 

Med skinnebus mod Neksø  (formentlig en af de sidste dage).

"Fungerende togfører, togbetjent Karl Aage Hansen, er parat til at skifte sporet på Køllergaard station så snart det modgående tog til Rønne med togbetjent Sv. Dellgren som kaptajn er passeret."

 

Fungerende togfører, togbetjent Karl Aage Hansen under billetteringen i skinnebussen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/4109-389.X.67.DBJ.Ved%20Ugleenge%20st.jpg

 

"Vi nærmer os Ugleenge Station."

 

 

UPS.

"Liden tue kan vælte stort læs"   --   En tabt sidefjæl fra en landbrugsvogn . . .

 . . . lå på "det forkerte sted".   --   4. januar  1967.   ^^---vv

Uheld ved St. Klintegaard, Aakirkeby.   --   1967.   v---^^


http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/4110-DBJ-tekst.Jernbladet,Febr.1967,.jpg

"Jernbanebladet",  Februar 1967.


 

 

 

 

 


Oprydning / opretning efter uheldet.

 

 

 Krølle-Bølle.    Dagbladet "Bornholmeren",  september 1968.

 

 

 

Banemærker.

De tre bornholmske jernbane - RNJ, RAJ og AGJ og senere det sammensluttede DBJ - nåede at udgive 9 forskellige motiver fordelt over 28-40 forskellige værdier/typer (afhængig af i hvor høj grad man går op i detaillerne). 

Mærkerne i øverste række blev udgivet efterhånden som banerne åbnedes hhv. blev sammensluttet. Mærket nederst til venstre -motorvognen- stammer fra 1936 og motivmærkerne fra 1940-45.

 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Rutebilerne.

(Midlertidig placering)

 

"Så har vi (jeg) problemet igen".

Genstanden på billedet (-erne) er fra en tidligere periode, men fotograferet i en senere periode. Hvor anbringer man (jeg) det ??? 
Her har jeg valgt den "tidligere" periode.

Den originale gamle DBJ Bil 12 i Gudhjem, sommeren 2009.  Rutebilen er i vore dage sponsoreret af et jysk
busselskab --v/ busejer Iversen-  med hjemsted i Ribe.

 

Det forlyder dog nu, at Bil 12 er hensat på teknisk samling i Allinge i køreklar stand, men at man også har skønnet, at skal den fortsætte "i større stil" kræver det en større motoroverhaling, og det vil BAT's nuværende ledelse ikke ofre.

Foto: Harald Aude.   ^---v

 

 

 

 

 

 

 - -- Banemærker benyttet ved rutebilkørsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - DBJ rutebil 12.

 - - Foto. Harald Aude.

 

Ulykke ved Østerlars station, hvor en bilist overså toget.  Bilisten og datteren overlevede begge ulykken.
Arkiv: Allan Hansen.

 

DBJ bus nr. 18 efter færdselsuheld d. 14. januar 1955.   Arkiv: Allan Hansen.

 

UPS - DBJ bus nr. 29. Lokomotivmester Frederik Rasmussen står med ryggen til. Han var værkfører for tog og biler.
Arkiv: Allan Hansen.

 

En ny DBJ bus. Måske en Volvo.  Arkiv:  Allan Hansen.   Arkiv: Allan Hansen.

(Desværre: --  Der er noget galt med fotografiet.  --  Jeg kan ikke se, om det er den oprindelige kopiering af fotografiet, eller om det er den senere scanning, men der desværre noget galt.  Billedet er "rystet" kraftigt i begge sider.) 

 

Utroligt, at den store danske modeljernbanefabrikant (ingen nævnt / ingen glemt) aldrig har kastet (villet kaste) sig over en sådan gammel snuderutebil. Den er da selvskrevet på et modeljernbaneanlæg af bare lidt ældre dato.  På et nyere anlæg kunne den endda være et godt "blikfang" som veteran-rutebil.

 

 

 

 

 

Connex-bus 7347.

Som andetsteds nævnt har jeg kun været på Bornholm to gange i de senere år.  Begge gange mødte jeg lokalbussen i Gudhjem, og tog naturligvis et billede også af den  - det var jo endda den/de gamle baners afløser på hhv. hele banen (AGJ - Aakirkeby-Almindingen-Gudhjem - linie 9) og en del af banen (RAJ - Tejn-Allinge/Sandvig-Hammershus - linie 7).

Først "i dag", ved scanningen af begge fotos, opdager jeg, at det de to gange var samme bus:

Connex 7347, Gudhjem, 28. august 2001   ^---v  . . .

 og . . .

 . . . d. 2. maj 2002.  --  Som om de kun havde den samme bus.   

 

- o -

 

Tak til:

Allan Hansen,  Harald Aude  og  Jesper Reinfeldt. 

 

 

 

Litteratur / Kilder:

 

...med en masse gode gamle og nye fotos og tegninger af alt på DBJ.  Skal jeg være helt ærlig, er der nok desværre meget, man ikke finder omtalt i bogen. Lidt trist, for hvornår tør andre udgive en bog i den "vægtklasse" igen om DBJ (m.fl.), og sålænge må vi savne, det vi mangler ! ! !

Til gengæld må det nok også erkendes, at der er utrolig mange gode ting, som man slet ikke ville vente, men som er med til at hævet bogens kvalitet væsentligt ! ! !    ISBN   978-87-88179-74-3.

 .

 De Bornholmske Jernbaner --- 1900 - 1968.  Ludvig Mahler, 1993.   ISBN: 87-88134-03-2 

 

Denne bog giver egentlig svar på mange af de spørgsmål, man (jeg) savner svar på i bogen ovenover.  A4, 208 sider, sort/hvid, mange illustrationer.

 

 

 

   Richs-album:  "VORT FLITTIGE FOLK".  1940.

 

 

  Richs-album:  "Vort Lands Historie".  1962.

 

 

 

 

 

 - o -

 

 

 

Et af de store lokomotiver -nr 1- bygget i Troldhättan, Sverige. Her fotograferet på Nexø station. 
Foto. Arkiv:Allan Hansen.

 

RAJ nr. 2 med godsvogne på Gudhjembanen,   --   1950´erne.   Foto.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

DBJ M 1-3. Nexø.   --   1968.   Foto.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

DBJ 322.  Foto.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

Rejsegods- og bænkevogne nr. 663 og 664.  Foto. Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

Fra Bornholm har jeg modtaget en stribe fotos optaget af den tidligere DBJ-lokomotivfører Aage Olsen.

DBJ  M 2, Rønne.  ^---v   DBJ havde oprindelig 3 vogne af denne type bygget af A/S Frichs i Århus.  

Den ene af disse tre motorvogne, M 1-3, nemlig M 2, brændte på strækningen ved Pedersker d. 15 juni 1958. 
Det vender vi tilbage til.
Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

DBJ  M 5. Rønne.  DBJ havde 2 af denne type (4+5) købt fra de smalsporede Haderslev Amtsbaner. Arkiv: Allan Hansen.

 

Rangertraktor M 9 fra Frichs.  Rønne.   --   Arkiv:  Allan Hansen.

 

DBJ-diesellokomotiv M 7 fra Frichs, Aarhus - 1935.  Foto: Aage Olsen - Arkiv.: Allan Hansen.

 

DBJ-rangertraktor nr. 10 efter hovedreparation og opmaling.

 

DBJ M 2 brænder ved Pedersker.   --   15 juni 1958. Arkiv:  Allan Hansen.   ^---vv
Formentlig avisoptagelser.

 - - -

 - - -

 . . . så er det ved at være slut  --  både med branden, men også for motorvognen, der blev ophugget.

 

 

 

DBJ 10.  Rønne H.   --   22. september  1968.

DBJ 26.  Rønne H.   --   22. september  1968.   ^---v

 - - -

 

DBJ 322.   Rønne H.   --   22. september  1968.

DBJ 323.  Rønne H.   --   22. september  1968.

DBJ 324.  Rønne H.   --   22. september  1968.

Tænk:  At man kunne nænne at afbrænde / ophugge alt dette herlige jernbanemateriel (på nær banens to postvogne) et par måneder efter ! ! !  

Skandale ! ! ! 

 

 

En  gammel "Post"   -    DBJ 326  1960 / 1986.

 

DBJ 326.  Rønne.   --   15. april  1960.   ^---v

 - - -

 

 (Bygget: Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 1912  -- 

"Postkasse-rød".)

"Lige til Modeljernbanen"

"Postvognen er oprindelig bygget af Bornholms Maskin-fabrik, Rønne, i 1911 til den daværende metersporede Rønne-Allinge Jernbane (RAJ) som litra Da nr. 326.

Da DBJ lukkede i 1968 blev vognen solgt til en privat og blev ombygget til 700 mm, gjort 30 cm lavere og malet grøn. Vognen kom til "Blovstrød Banen" i 1984. 

I forbindelse med flytningen af Post- og telegrafmuseet i København, sponserede Postvæsenet i 1986 en udvendig genopmaling i den oprindelige røde farve med gule stafferinger, så den kunne udstilles. Nogle år senere blev den gjort i stand indvendigt.

Vognen har endnu de oprindelige sorteringshylder med bornholmske bynavne. Desværre er vognen temmelig tung, og den har efter omsporingen ikke haft særligt gode køreegenskaber.

Vognen bliver i dag brugt til kiosksalg ved teglværket (Blovstrød), hvor den har sin egen perron."

Ovenstående tekst er "sakset" fra hjemmesiden:  
Blovstrød Banen  også med oplysninger om denne bane og dens øvrige materiel m.v.

 

 

Stort "tog" på spinkle skinner.

Efter nedlæggelsen af DBJ blev jeg fortalt, at man på Bornholms Mueum i Rønne havde tænkt sig at beholde DBJ 326, men man ville sælge DBJ 26 (den med den lille tagrytter  http://evp.dk/index.php?page=dbj---rullende-materiel).  En henvendelse til Bornhollms Museum afsendtes.   Om rygtet ikke var sandt, om henvendelsen gav resultat eller om man bare skiftede mening, blev jeg aldrig klar over.  I det mindste beholdt Bornholms Museum nr. 26 og solgte nr. 326 til "en privatmand", --der altså var baronen på Aalholm slot.

Her blev vognen ændret til kørsel på 700 mm-spor, ligesom den blev berøvet 30 cm af sin højde (var det ikke noget med et stort gammelt træ, ædelt træ, med en kraftig sidegren (det halve af træet), man ikke ville beskære ???    Så beskar man vognen med 30 cm i stedet for  --- og det lider den under endnu  http://blovstrodbanen.dk/banen/?page_id=88.  

Skammeligt  (ikke at den lider under det endnu, men at man kunne finde på det at "stråforkorte" den med disse 30 cm).

 

DBJ 326 efter tilbgekomst fra Aalholm slot.   --   24. juli 1986.   ^---vv

 

 - - -

Nu henlever vognen åbenbart sin alderdom  -30 cm kortere / vi taber jo alle lidt højde med årene-  som kioskvogn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Bornholmske Jernbaner  (DBJ)  

 

Der er gang i pakkeposten, sikkert både banens, rutebilernes og naboen, postvæsenets.   ^---v

Rutebiler ved Rønne H.   --   15. april 1960.

 

 

DBJ-"Lyntog"  til Nexø,  -her lidt nord for Rønne.   --   22. september  1968.   ^---v    En uge før nedlæggelsen.

 - - -

 

DBJ.  Rønne Nord station.   --   22. september 1968.  Man kan ikke bevare alt ! ! !  Det gjorde man heller ikke.  Stationsbygningen blev revet ned kort efter banens nedlæggelse.

 

Falsk reklame ! ! !

 

Tog til NEXØ og GUDHJEM.   Nexø / Neksø er god nok, men Gudhjem ! ! !  Det er 16 år siden Gudhjembanen blev nedlagt  !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tog til NEXØ og GUDHJEM.

22. september 1968.

 

Rønne N. sation, set mod Nexø.   --   22. september  1968.

 - - -

 

DBJ Sm 30 + Sp x + Sm x, -- "Lyntoget" fra Neksø.   Rønne H.   --   22. september  1968, -- en uge før nedlæggelsen.

 


Forrige side: NKJ - Stationer.
Næste side: DBJ - Rullende materiel