Hvalpsund Station.

 

Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane / Aalborg-Hvalpsund Jernbane / Aalborg Privatbaner:

Privatbanen Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane (ANSJ) åbnede for ordinær drift den 16. juli 1899 med 3 tog dagligt i hver retning, med udgangspunkt fra DSB-stationen Svendstrup 9 km syd for Aalborg.

I 1910 blev banen forlænget til Hvalpsund by, nu som Aalborg-Hvalpsund Banen (AHB), og et ønske om en jernbanefærge til Sundsøre opstod. Herfra var der planer om at forbinde færgeoverfarten med den i 1884 åbnede DSB-strækning Skive-Glyngøre/Nykøbing Mors, planer som imidlertid aldrig blev fuldført.

 

Færgeforbindelsen til Sundsøre blev dog udført og kunne åbnes i 1927.

 

Indkørslen til Hvalpsund station . . .   (herefter en tur rundt om stationen . . . )

Stationen og terrænet set mod syd / mod færgen.  Bemærk tvangsskinnen i det krumme spor.     . . .  

. . .  

. . .  

Vejfacaden set mod nord . . .  

 . . . og mod syd.  Det er byens hovedgade der løber forbi stationen, mod færgelejet. 

 

 . . .  Logihuset,  -- et lille hus med nogle overnatningslokaler for evt. togpersonale, der i gamle dage kørte sidste tog til Hvalpsund, og enten skulle køre første tog næste morgen eller måske bare ikke kunne komme hjem til Aalborg ("toget var jo kørt" :-).  Tilsvarende kunne huset/værelserne også benyttes af udenbys personale, der var nødt til at komme aftenen før, fordi de skulle køre første morgentog.  Senere blev bilen "opfundet" ! ! !

Logihuset er netop nu (maj 2011) under renovering for at blive åbnet som mini-jernbanemuseum d. 18. juni 2011.

En repr. for logihusets bestyrelse/arbejdshold lovede (maj 2011) at stille nogle fotos til rådighed for denne sides læsere, --men det har man nok glemt ! ! ! ??? eller er der håb endnu ???

Indvielse af Logihuset i anledning af 100 år jubilæum

 

Stationsterræn set mod nord med Logihuset til højre.  Bemærk også tankvognen, der vist har helt sin egen historie, men det må blive en anden gang :-)    ^---v

 . . .  

Den markante og utrolig flotte Hvalpsund remise, --- en af perlerne inden for sit felt.   . . . 

Tiden har gnavet lidt hist og her - opmurede vinduesåbninger, mere eller mindre tilfældige skure og så opbevaringsplads for alskens . . .   Synd.    

. . . men alt det ser man -heldigvis- næsten ikke her.    Det skulle lige have været et farvefoto.

 

 

Alle ovenstående fotos:  Ulf Holtrup, midten af 1960´erne.

 

Stationen set mod nordøst / Aalborg.  . . .

 . . . og færgelejet.   Begge fotos: Claus Jensen, 1967.

 

Sporplan over Hvalpsund station i J.O. Dancker-Jensens streg.

 

Næsten samme motiv,  desværre set "på hovedet" i forhold til sporplanen ovenfor.  Yderst til venstre ses lige netop den hvide Hvalpsund stationsbygning og det gamle havnebaneforløb skråt ned mod højre, hvor færgelejet nåedes ved at bakke.

 

 

Tak til Claus Jensen, J. Damgaard Larsen, J.O. Dancker-Jensen, Rolf Brems og Peter Andersen for forskellige oplysninger, foto- og/eller tegningsmateriale.   

Tak til alle for denne hjælp.

 

 

Litteratur / Kilder :

 

"Signalposten", 11. årg. nr. 2. Artikel af Ib V. Andersen som led i serie om Danske jernbanefærger.

 

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart gennem 500 år. S. Bugge Vegger og Knud Erik Jakobsen. Udgivet af færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart. Marts 2006.   ISBN 87-991248-0-7

  

 

 

Pakhuset i Sundsøre er udførligt beskrevet i tidssktiftet "banen" nr. 83, oktober/november 2004.
Modelbygning af pakhuset: "banen" nr. 84, december/januar 2004/05.

 

Modelbygning af jernbanefærgen "HVALPSUND" (I) med historisk gennemgang af overfarten blev bragt i "banen" nr. 74, og 76, august/september, november/december 2003 samt nr. 77, januar 2004.

 

Modelbygning af et færgeleje med udgangspunkt i og historisk gennemgang af Hvalpsund-Sundsøre-overfarten´s to lejer blev bragt i "banen" nr. 78, 79 og 80, febr/marts, marts/april og maj/juni 2004.

Heraf fremgår det også, at undertegnede dengang fik oplyst, at den nævnte Q-vogn er LJ Q 162 samt at den åbne vogn er SB T 405 (som det også er påmalet vognen).

Jeg ved ikke, hvor mange af disse ældre numre, der stadig kan købes, men spørg evt hos http://www.banen.dk/ . Ellers må Du en tur på biblioteket.

  

 

På ”Nettet”:

Wilhelm Langes (webmaster for en tysk hjemmeside om danske ø-færger m.m:  http://faehren.gmxhome.de )

 

Indvielse af Logihuset i anledning af 100 år jubilæum

 

 

 

 

 

- o 0 o -

 

  

 

 

 

  

 - o 0 o -