Vindfløj.  Grønnehave station.   --   5. oktober 2015. . . . . .  . . . .

 

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen  -  HHGB.

 

 

 Stationer

  

Helsingør.

 

 

Her som på nogle andre "sider" opstår problemet: Geografisk eller tidsmæssig rækkefølge af fotografierne ???  Endnu en gang har jeg forsøgt den geografiske, hvilket "desværre" betyder, at vi begynder med et meget nyt foto (1991), men det er nu engang banens udgangsspunkt i de senere år, mens det gamle lå ca. 100 m længere fremme ad strækningen.

 

HHGB Ys - Ym i Helsingør, august 1991, ca. et års tid efter, at den nye endestation er taget i brug.

Foto: (nm).

 

Lokalbanen.

 

Lokalbanen - LB 223 mod Hillerød over Gilleleje.  Helsingør.   --   3. september  2012.   ^---v

 

 - - -

 

 

Lokalbanen, Helsingør.    Man bliver "godtnok" ikke imponeret over nutidens "havearbejde" langs banelinierne.

 

 

Post- og Telegrafbygningen i Strandgade med stationen i baggrunden.  Man aner HHGB-sporet, der krydser vejbagen i forgrunden.

Udateret postkort.

 

HHGB Sm3 under omløb. i Strandgade.   --   1962.

Foto:  Michael Olsens arkiv.

 

HHGB Ys 93 - Ym 53 i Helsingør, 30.07.1979. Toget er tog 19, denne dag oprangeret af et halvt stort og et lille "franskbrød".

Foto: (nm).

 

Helsingør station, 1904.

Arkiv: Tommy Nilsson.

 

Helsingør DSB-station.   Lige overfor stationsbygningen, skjult bag den gamle Toldkammer-bygning, lå HHGB´s gamle afgangssted i gadeniveau.   --   Maj 1960.

Foto:  (nm).

 

Gadeliv - Helsingør/HHGB 1968.

Foto: Svend Brandt Jensen. ©SBJ

 

HHGB Sm 2  + Sp   --   24. marts 1963.

Foto: EVP.   

 

HHGB-Y-tog foran Toldkammeret.  --   1976.

Foto:  Georg Schmidt.

 

 

Et par billeder fra det særlige gadeliv, der udspillede sig i f.m. en DJK-udflugt på HHGB:

HHGB  ML 1 foran særtog i Helsingør.    8. november 1964.

Af praktiske hensyn afgik toget fra havnesporet dér, hvor senere trinbrættet på Havnepladsen blev etableret.

Foto: © Niels Munch (nm).


HHGB M 2 som skydemaskine på samme særtog, Hg    --   8. november 1964. 

Bemærk Helsingør-Bussen t.h., en Volvo med karosseri fra Carlsen, Humlebæk. Bybusdriften blev dengang forestået af HHGB.

Foto: © Niels Munch (nm).


 

Toget holder her på det gamle spor ved Toldkammeret.   --   1977. . .

Foto: Michael Randrup.

 

HHGB Sm-Sp. Helsingør på vej mod Grønnehave / Gilleleje.   --   1969.

Foto:  Michael Olsens arkiv.

 

HHGB, Helsingør.   --   1976.

Foto:  Georg Schmidt.

 

 

Helsingør havnefront  d. 30. juli 1979.  -  Fotografiet har næsten alt hvad hjertet kan begære (på det sted):  Ex HHGB-bus (VolvoVBK), HT-bus (VolvoÅbenrå), en LB-færge, en DSB-færge (MF Helsingør), og i centrum af det hele: HHGB-toget.

Foto: (nm).

 

 

 

Lokalbanen, LB 124-224.  Helsingør.   --   3. september  2012.   . . . også Lokalbanen har "Kronborg om styrbord igen".

 

 

Helsingør station og havnefront set fra havnemolen. 1908. HHGB-toget synes at være på vej mod Grønnehave . . .

. . . Samme motiv, men i udsnit og i en noget bedre kvalitet.

Arkiv: Tommy Nilsson.

.

 . . . og havnesporet mod Grønnehave set fra stationsbygningen. De sidste vogne i HHGB-toget er lige ved at forsvinde bag hushjørnet.  

Arkiv: evp.  

 

 

Helsingør st og HHGB-Y-tog, set fra Helsingør-Helsingborg-færgen. --- 1976.

Foto: Georg Schmidt.

.

HHGB, Havnepladsen. -- 1988.

Fotos: Georg Schmidt.

.

.

 

I vore dage er husblokken ovenfor til venstre nedrevet til fordel for en havneplads og bedre plads i det hele taget, som det vist fremgår af de efterfølgende fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingør havnespor og værft.   --   30. juni 1960

Foto: (nm).

 

Y-tog.  Helsingør havn.   --   1977.    Skibet i baggrunden oplyses at være "Herluf Trolle", der blev ombygget i Helsingør 1976 - juni 1977.

Foto: Michael Randrup.       ^---v

Y-tog.  Helsingør havn.1977.

Michael Randrup. 

 

Helsingør havn.   --   1976.

Foto: Michael Randrup.

 

 

HHGB Ym 52 og Ys 91.   Havnesporet. Helsingør lørdag d. 15. august 1998.

Foto:  Johnni Lassen. 

 

 

Grønnehave - km. 0,9

Indvielsen i 1906 ??? . . .   (Vore dages Grønnehavevej.)

 

Stationsbygningens daværende vejfacade med den lille remise, som vel lå ca. der, hvor den store moderne beboelsesejendom ligger i dag (se efterfølgende fotos).

Arkiv: Tommy Nilsson.

  

Grønnehave station - Hjørnet Grønnehavevej/Stenvinkelsvej, med små nyplantede træer foran stationen . . .

Arkiv: Tommy Nilsson.

 . . . og samme motiv, --men træerne er sprunget ud, og vist blevet lidt større. 

 

Vejfacaden endnu en gang.

 

Grønnehave - Tidlige postkort, medens sporene og remisen endnu lå på nordsiden af stationsbygningen.   

^---v

Der er næsten altid flag- og festudsmykning, når man ser ældre fotos af stationsbygningen.

 . . .

 

Det er stadig den gamle udførelse af stationsarealet, og toget er på vej mod Helsingør station.   Foto -fra indvielsen- er taget fra remisen.

 

Mange rejsende på perronen og tog mod Hornbæk.   ^---v

Arkiv:  Tommy Nilsson.  ---^ 

Arkiv: evp.  ---^ 

 

Indkørselen til Grønnehave.   2002.

Indkørselssignal -fra Helsingør- til Grønnehave.  --   22. april 2002.

I 1952 flyttedes sporene og remise-/værkstedsbygningen til stationsbygningens sydside:  

. . . . . . . . . . . Det gamle stationsskilt er kommet med.  Mon ikke det er kort efter flytningen.

 . . . .. .  .  HHGB Grønnehave sommer 1958. 

Foto: ESA - arkiv: Niels Munch (nm).

 

Grønnehave.   --   24. marts 1963. 

Foto: evp.

 

Grønnehave - set mod V-NV - Gilleleje . . .

. . .


Fotos: Svend Brandt Jensen. ©SBJ  ---^

 

 ---

Foto: Tommy Nilsson.

.

HgJK OKMJ 14 ØSJS 7, Grønnehave. 6.9.1980. Foto. Tommy Nilsson.

.

Grønnehave.   --   1971.

Foto. Per Bjørn Pedersen.   

Marienlyst trb. - km. 1,6

 

Marienlyst trb.

Arkiv:

 

 

Broen ved Marienlyst trb.

Arkiv: evp.

 

Ved Marienlyst trb.   --   1973.

Foto. Per Bjørn Pedersen.   ^---v

 

 

Sommariva - km. 2,2

 - o -

 

 

 

Højstrup trb. - km. 2,9

Banelinien ved Højstrup . . .

 

. . . og trinbrættet.   --  Det er ikke det bedste foto, men vel nok bedre end intet foto.

Arkiv: evp.

Højstrup trinbræt blev på et tidspunkt omkring 1980 flyttet nærmere Helsingør og Sommariva blev nedlagt. Først i forbindelse med etablering af krydsningsstationen flyttedes Højstrup til den nuværende placering, stort set hvor Sommariva lå.

 

 

HHGB. Højstrup trb.   --   5. oktober 2015.  Det var ikke just nypudsede vinduer, der prægede toget, LB 213.

 

 

 

Julebæk - km 4,6

 

Julebæk trb.   --    Juli 1970.

 

---------------

 

Julebæk trb.   Postkort.    ^---v

 

 

Julebæk trb.   --    24. Juli 1970.     Fotos: EVP.    ^---v

 - - -

- - -

"Bagsiden af medaljen".

 

  "REJSENDE  BEDES  STILLE  VINGEN  VANDRET" 

Julebæk trb, set mod Gilleleje. - - - - 24. juli 1970. - - - - Julebæk trb. set mod Helsingør.

 

HHGB Ys 92 på vej mod Gilleleje (mod højre).    Julebæk trb.    --    24. juli 1970.    ^---v

Særtogsbeskiltning, men en almindelig hverdag (ikke en jernbaneentusiast-udflugt).

  

DSB - MFB 5222,  Julebæk trb.   --    14. juli 1991.

Foto:  Henrik Tolderlund.

 

De sidste rester af Julebæk holdeplads, hvor man indtil i år (2015) har kunnet se rester af perronnen, men nu er disse sidste rester fjernet.   --    30. december 2013.  Foto: Torben Rasmussen.

 

 

Hellebæk - km. 5,7 fra Helsingør. 

1969.

 

Hellebæk station omkring indvielsestidspunktet, 1906, set mod Helsingør . . .

. . . og set mod Hornbæk (senere Gilleleje).   ^---v  

Alle: Udaterede postkort.

Arkiv: evp.   ---^

 

Atter set mod Hornbæk.  --   Stationen er udvidet i retning mod Hornbæk, og der er udført kviste på 1. sal. Dette skete formentlig omkring 1915-16.

Arkiv: evp.

 

DJK-særtoget  -M 1-  i Hellebæk.   --   8. november 1964.

(nm).     ^---v

(i bagenden af særtoget ses HHGB M 2)

 

 

Hellebæk station, set i køreretning mod Gilleleje  ---^  og mod  Helsingør.  ---v   --   18. marts 1969.

Hellebæk.  18. marts 1969.

Foto: evp.    ^---vv

 - - -

Set mod Helsingør . . .

 

 . . . og mod Gilleleje.  

Den henstående vogn er OKMJ  C 9, dengang købt og restaureret  af Helsingør Jernbaneklub.  --  18. marts 1969.     Foto. evp.    ^---v

 

 

 

 

 

 

Aalsgaarde - km. 7,1

HHGB Ys 91-51 og Ys 94-55.  Aalsgaarde.   --   14.9.1991. 

Foto. Henrik Thomsen.

HHGB Ym 52-91.  Aalsgaarde.   --   6. juli 2003.

Foto:  Henrik Tolderlund.

 

 

 

 

 

Skibstrup (Ellekilde) trb. - km. 8,8  fra Helsingør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHGB.  Skibstrup trb.  -->  

 

Skibstrup trb, set i køreretning mod Gilleleje ---^ og tilbage mos Helsingør. ---v    --   18. april 1997.

 - - -

Skibstrup trb.    --   18. april 1997.    To-vejs standsningssignal-betjening   --   for de "let øvede".


HHGB.  Skibstrup trinbræt.   --   5. oktober 2015. 


 

 

 

 

Saunte  --  km. 10,7 fra Helsingør.

Saunte ca. 1907-10.   Udateret postkort.
Foto: Arkiv:  Daniel Kaaring Zøllner.

 

 

Saunte station. Stationsbygningen, der ligger på banens sydside, ses således i køreretning mod Gilleleje . . .
18. marts 1969.

 . . . og set mod Helsingør   ^---vv

 . . . med varehus.   "Lige til modeljernbanen".

 

Gavl- / vejfacaden.

 

Saunte stationsareal, set mod Gilleleje. . .    --   18. marts 1969.

 

 . . . og mod Helsingør.   ^---vv

 - - -

 

"SAUNTE (II D 1)  Privatb. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje. (Kpl. 8), Tlf. 32 x."

"Telefon 32 x", --dvs. det, der i "gamle dage" hed en partstelefon - på en jernbanestation ! ! !   Fidusen ved en "partstelefon" var, at man -mod at få det billigere- kunne være op til fire abonnenter (u-v-x-y) om samme ledning fra telefoncentralen til telefonapparatet i hjemmet/ forretningen eller som i dette tilfælde, byens jernbanestation.   Dog, --ingen roser uden torne:  Når man var fire om at dele linien/ledningen, kunne alle fire også både tale og høre hinanden samtidig -  altså: Lytte.  Det måtte man naturligvis ikke, --det var ikke pænt, men man kunne - og så til bl. a. byens jernbanestation ! ! !

 

 

HHGB.  Saunte,  perronen for tog mod Gilleleje/Hillerød ---^  og mod Helsingør ---v   --   5. oktober 2015.

 - - - 


 

Karinebæk trb.

HHGB.  Karinebæk trinbræt.   --   5. oktober 2015. 

 

 

 

Hornbæk - km. 12,9  fra Helsingør.

1969.

 

Indvielsestoget ankommer til Hornbæk station på indvielsesdagen, 22.maj 1906.

Arkiv: evp.

 

Hornbæk station, vejfacaderne. Formentlig indvielsesdagen.

Arkiv: evp.

  

Postkort 1907.

Arkiv PED

 

Hornbæk station, --tilsyneladende allerede under opførelsen, men nok tæt på indvielsen.

Arkiv: evp.

 

En festdag med flag og guirlander, men ikke indvielsesdagen i 1906 (der er kommet altan på første sal i gavlen.

Måske indvielsesdagen for videreførelsen af banen til Gilleleje d. 11. juli 1916 ?

 

 

. . .

. . .

Tre tidlige fotos (udaterede postkort) ah Hornbæk station

Arkiv: Tommy Nilsson.

Hornbæk station, -- 1917. Arkiv: Tommy Nilsson,

 

Hornbæk.  Prøvekørsel med dampvognen.   --   1924.

 

Hornbækrevyen 1935: https://www.youtube.com/watch?v=7pMyi7WndDk "Luften var 15, vandet var 16 og pigen . . "


Hornbæk station.   Luftfoto ca. 1950.

 

DJK-særtoget -M 2- i Hornbæk.   --   8. november 1964.

Hornbæk, hvor særtogsstammen under frokosten på "Bondegården" henstod ganske fotogen.

Bussen bag BMS kranarmen på garagepladsen i Hornbæk har 5 store sidevinduer i gammel indfatning og indstigning foran forakslen. Det kan derfor kun være HHGBs GUY-Arab LHUF bus B 8797, bygget hos Carlsen i Humlebæk 1952 med dørarr. 1-0-1 og solgt 1965/66.

(nm). 

 

Hornbæk.  18. marts 1969.

Foto: EVP.

 

Hornbæk. 1968.

Foto: Svend Brandt Jensen. ©SBJ ......  ^---v

 - - -

 

 

1969

 Hornbæk station, set i køreretning mod Helsingør.   --  18. marts 1969.   ^---v

 - - -

 - - -

 

Hornbæk station, set i køreretning mod Helsingør.   --  18. marts 1969.   ^---v

 - - -

 . . . og set mod Gilleleje.

 

Hornbæk st.   --   1976.

Foto:  Michael Randrup.    ^---v

 . . .  

Hornbæk st. set fra vejen / forpladsen.   --   1976.

Foto:  Michael Randrup. 

 

I 1976 blev indgangssporskiftet delvist fornyet og rettet op,  . . . .

Foto:  Michael Randrup.

 . . .  og det var tiltrængt.

Y-tog på "listefødder"(-hjul).   --   1976.

Fotos ---^:  Michael Randrup.

 

Eftermiddagstoget ankommet fra Helsingør.  Hornbæk. 1977. . .

Foto: Michael Randrup.

 

 . . . Her frakobles Ym 53 . . .

(1977.  Michael Randrup)

 

 . . . Ym 53 klar til afgang fra Hornbæk.

(1977. Michael Randrup)

 

HHGB-HHJ M 4.Hornbæk.  30. juli 1979

Foto:  (nm). 

 

 

HHGB Ys 92-52.  Hornbæk. 16. september 1991.

Foto. HenrikThomsen.

 

 

Hornbæk st.   --   16. september 1991.

Foto. Henrik Thomsen.

 

 

Horneby sand.

Horneby Sand trb.   --   1976   (Kun lidt er sket siden, men vejen er dog spærret for gennemkørsel.)

Foto:  Michael Randrup.

 

HHGB.  Horneby Sand trinbræt.   --   5. oktober 2015.  

 

 

Kildekrog - km. 15,2

 

Kildekrog inden nedrivningen   --   1976.

Foto.  Michael Randrup. 

 

HHGB.  Kildekrog trinbræt.   --   5. oktober 2015. Y-tog på den gamle overbygning (det gamle spor), maj 1979, kort før forstærkning. Foto set fra Horneby Fælledvej. 

Foto:  (nm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HgJK´s tog med ØSJS Nr. 7. D.8.7.1979. . . . . . . . . . . . . . . . 

Foto:  (nm). . . . . . . . . . . . . . . .

 

Skinnebussen, HHGB Sm 4, anvendes som mandskabsvogn for Baneafdelingen, der dels må hæve sporet p.g.a. blød bund, men også samtidig er ved at lægge nye 37 kg/m skinner(spor).

Foto 1979:  (nm).

 

HHGB Sm 4 v. Horneby Fælledvej. Foto set fra viadukten i f.m. nævnte sporarbejder / -modernisering, 1979.

Foto: (nm).

 

Samme sted, men ca. 30 år senere.  -  Stedet synker stadig lidt, og så er træerne blevet højere.12. juli 2008.

Foto:  Michael Randrup.

 

 

HHGB Ym 55 kører under samme viadukt som ovenfor (Horneby Fælledvej).   -   28. maj 1992.

Foto. Henrik Thomsen.

  

 

 

Dronningmølle - km. 17,6

 

Dronningmølle.  --   Udateret postkort.

Arkiv: evp.

 

Dronningmølle.   --   13. juni 1965.

Foto: evp.

 

HHGB Ys 91-51.  Dronningmølle.   --   29. maj 1991.

Foto:  Henrik Tolderlund.

 

2017.

 

"Lokaltog driver jernbanestrækninger over hele Sjælland samt Lolland og Falster. Vi sørger for, at vores kunder kommer trygt, sikkert og komfortabelt på job, på indkøb, i skole og ud i ferielandet. Det er vores mål at kombinere præcision og professionalisme i driften med en god service. Lokaltog er et dansk jernbaneselskab, der driver ni privatbaner. Vi transporterer hvert år ca. 10 mio. passagerer sikkert frem til deres destination.

 

Lokaltog driver:

110R/210R Østbanen
410 Tølløsebanen
510R Odsherredsbanen
710R Lollandsbanen
910 Nærumbanen
920R Frederiksværkbanen
930R Lille Nord
940R Hornbækbanen
950R Gribskovbanen / Hillerød - Gilleleje
960R Gribskovbanen / Hillerød - Tisvildeleje."

(Uddrag af Lokaltog´s hjemmeside.)

 

Alle fotos d.  6. juni 2017, evp.   ---v

HHGB / Lokaltog.  Dronningmølle station.   --   6. juni 2017.   ^---vv

 

Stationsbygningen blev opført i 1916 og solgt til privat beboelse i 2009.

. . . Set i køreretning mod Helsingør.   ^---vv

 

. . . Set i køreretning mod Helsingør.  

. . . Set i køreretning mod Gilleleje.  

 

HHGB / Lokaltog.   Dronningmølle station.   --   6. juni 2017.   ^---vv

 

 

 . . .  

 

 . .  

 

 

 

Alle fotos d.  6. juni 2017, evp.   ---^

 

 

 

Firhøj (Munkerup) trb. - km 19,6

Da Firhøj var en station og beboet af en af banens medarbejdere.   --   1976.

Foto:  Michael Randrup.

 

HHGB.  Firhøj trinbræt, perronen for tog mod Helsingør   ---   5. oktober 2015.   ^---v 

 

 - - - 


 

 

Søborg (Nakkehoved) trb. - km. 20,9

HHGB Søborg trb.   --    6. april 1975.  Foto: Jens Frederik Østrup, arkiv ØSJK.   ^---v

 - - -


 

 

Stæremosen.

HHGB.  Stæremosen trinbræt.   --   5. oktober 2015. 

 

Østerport trb. – senere Gilleleje Øst.

GDS. Østerport, senere Gilleleje Øst.   --   1971.   Foto: Joen Jensen.

 

 

Gilleleje - km. 24,9

 

"Hornbæktoget ankommer til Gilleleje". . . .   --    Udateret postkort.

Arkiv: evp.

 

. . . og er klar til afgang.    "Centralbanegaarden - Gilleleje".  Der er stil over det  ! ! !   :-)  

Postkort. Stemplet 14. august 1919.    --   Arkiv: evp.

 

 

 

Gilleleje stationsskilt.

Foto. Per Bjørn Pedersen.

 

DJK-særtoget -ML1 forrest- i Gilleleje.   --   8. november 1964.

(nm).

 

Gilleleje HHGB Sm 5.

Foto: Svend Brandt Jensen. ©SBJ

 

 

HHGB Sm 5 - Sp ?,   Gilleleje.
Foto: Svend Brandt Jensen. ©SBJ


GDS S 2 + ?  Gilleleje. 1968 . . .

. . .


GDS S2 m.m.

3 fotos: Svend Brandt Jensen. ©SBJ

 

HHGB Ym-Ys.  Gilleleje.  --    12. december 1972.

Foto:  (nm).

 

 

Gilleleje remise.   --   1976.

Foto:  Michael Randrup. 

 

Gilleleje,  Remise og vandtårn.

Foto: Svend Brandt Jensen. ©SBJ

 

 

Gilleleje st.   --   16. september 1991.

Foto. Henrik Thomsen.

 

   

ØSJS nr. 7, Gilleleje   --   1971.

Foto. Per Bjørn Pedersen.

 

 

Tak til  © : 

Henrik Thomsen, Henrik Tolderlund, Jens Frederik Østrup v/ arkiv ØSJK, Jesper Reinfeldt, Michael Randrup, Niels Munch Christiansen (nm), Per Bjørn Pedersen, Svend Brandt Jensen / SBJ, h087/Per Sørensen(PED) og Torben Rasmussen.

 

Lokomotivfører Svend Jørgensen. ØSJS nr. 7 på DJK-tur på HHGB, her i Gilleleje.   --   1971.

Foto. Per Bjørn Pedersen.

 

. . . også Svend Jørgensen skylder vi stor tak for hans store indsats for vor interesse i det hele taget.

 

 

Tak til:

Daniel Kaaring Zøllner,

Georg Schmidt,

Henrik Thomsen,

Henrik Tolderlund,

Jens H. Bondesen,

Jonny Lassen,

Michael Olsen,

Michael Randrup,

Niels Munch,

Per Bjørn Pedersen,

Per Bjørn Pedersen,

Svend Brandt Jensen  og

Tommy Nilsson.

 

 

 

Litteratur/Kilder

 

 

 

 

 

- o 0 o -

 

.

 

 -

 

.


Forrige side: HHGB - Rullende materiel
Næste side: "Herreløse" fotos