Stationstegninger m.m.

Stubbekøbing
Facade mod forpladsen (vest), ...


... mod Alléen langs banen (syd), ...


... mod perronen (øst) ...


og mod Guldborgsund / havnen (nord).


Plan over stueetagen, ...


... og 1. sal.


På øverste etage var der to små kvistlokaler under bygningens valmede tag for hhv. stuepige og toldassistent ! ! !


Remisen ...


... og varehuset.

---------------

Aastrup og Sdr. Ørslev stationer samt Kettinge holdeplads.Stationsbygningerne ...
... og varehuset.

---------------

IdestrupStationsbygning ...


... og plan.

 

----------------------

 

SNNB - diverse "nips".
Allerede for mange år siden udgav Sporvejshistorisk Selskab Skjoldenæsholm en bog med titlen "Byens nips" en bog med omtale af de mange særegne ting i gadebilledet, der knytter sig til især sporvognsdriften.

Jeg har i næsten lige så mange år syntes, at "vi" manglede en tilsvarende bog om "Jernbanens nips".

Nedenfor et ganske lille udpluk af de mange tilsvarende morsomme / interessante genstande, der knytter sig til jernbanedrift, --i dette tilfælde alle med tilknytning til Stubbekøbing station:Datidens "lommelygte", en lampe med olie- senere petroleumsbrænder. Lyser var ikke stort kraftigere end lyset fra et større stearinlys, men et lille reflektorspejl bag flammen hjalp med til at kaste lyset fremad i en så tilpas kraftig stråle, at den kunne oplyse et mindre område, svarende til en senere lommelygte / -lampe.

Ved at dreje den øvre håndbøjle, kunne hele lampens overdel drejes, hvorved der fremkom tre farver lys: Hvid, rød og grøn.


Tv: Adskilt DSB-håndlygte. Til venstre i billedet ses lygtens overdel der indeholder de to farvede glas, rød og grøn, samt blot en åbning for hvidt lys. I billedets højre side ses lygtens underdel med skinne/kulisse for lygtens brænder. Denne brænder bærer -når den er indsat- også lygtens lille reflektorspejl.
Th: Håndlygte fra SNNBs damplokomotiv nr. 9. Lygten har oprindeligt været malet sort over det hele, men er efterfølgende blevet afrenset, så kobberet er blevet synligt.
Foto: EVP / Svend Brandt Jensen.


Lampetypen var uhyre almindelig ved banerne, idet typen benyttedes til mange andre formål end blot håndlampe.

De farvede lys benyttedes f. eks. både af stations- tog- og ledvogterpersonale til at afgive de nødvendige signaler m.v, ligesom lamperne også anvendtes til datidens underretningssignaler bag på sidste vogn på et tog. Her var der tale om underretningssignaler til personale på banestrækningen, som man ikke kunne komme i telefonisk kontakt med. Dette personale skulle altid iagttage alle togs sidste vogn, for at se, om der skulle være en meddelelse til dem.

Hvis der f. eks. tillystes særtog eller hvis et tog på dobbeltsporet bane befarede venstre spor, anbragtes en sådan håndlygte med hvidt eller farvet lys bag på sidste vogn. Herefter vidste de, at de skulle være opmærksomme på det kommende særtog, eller at det var rigtigt, at det venstrespor-kørende tog kørte på venstre spor, ikke en fejl.
Slutsignallygter:
Øverst: Lolland  Falster  Banen  Maribo.      -        Privateje.

Denne lygte (og derfor fotografiet) stammer egentlig fra en tidligere SNNB-ansat, og lygten er nu i familiens eje, men …    ”Lolland  Falster  Banen  Maribo”  står der på skiltet på den ! ! ! ???

 

Den bane vi kender som ”Lollandsbanen” hed oprindelig ”Lolland Falsters Jernbaneselskab” (LFJS), og er jo nok den egentlige mening med lygtens påskrift, der afsluttes med ”Maribo”.

 

Hvordan kommer den så i en SNNB-ansats besiddelse ???

 

Mon ikke sandheden er, at lygten -købt og betalt af LFJS- er kommet til Nykøbing F siddende på f. eks. en godsvogn, der skulle videre ud i landet. Derefter har den "skiftet ejer" i en mørk aftentime på Nykøbing F station, og derved har den fortsat tilværelsen under SNNB, måske med overmalet skilt ???

 

Sikkert ikke gjort bevidst -i ”bedragerisk” hensigt- men det var jo netop fordi SNNB´s slutsignalskiver forsvandt ud i den store verden efter ankomst til Nykøbing station, at SNNB på tydelig vis anførte deres initial i slutsignalskiverne ! ! !

 

Nederst: Slutsignallygte fra damplokomotivet SNNB nr. 9. - Foto: Sv. Brandt Jensen.

Lygter til anbringelse i vognenes slutsignalholdere (tilsyneladende mangler den "hage", der skulle anbringes i slutsignalholderen på den øverste lygte). En dobbeltrettet reflektor sørgede for et "rimelig kraftigt lys i begge retninger, bagud og fremad, ligesom en "brille" med rødt glas kunne anbringes i lampens bagudvendende side. Således kunne der vises rødt lys bagud, så man både kunne se toget, men også se, at hele toget var med, noget som var af stor betydning for både stationspersonalet (skulle ses inden man meldte toget ankommet til den bagvedliggende station), men også ledvogterpersonalet / mellemblokposterne, der havde tilsvarende regler for iagttagelse af "slut".

Det hvide lys fremad havde betydning for lokomotivpersonalet, der herved kunne se, at hele toget var med.

Husk: Alt dette var førend der blev indført gennemgående bremseledning. Hvis en kobling sprang, fortsatte de pågældende vogne således helt deres eget løb, indtil nogen blev opmærksomme på problemet og handlede (i vognene) eller gjorde anskrig (langs banen).
Smørekander af forskellig art. Sådanne kander anvendtes til mange forskellige formål, som smørekander til lejer m.v, til olie- senere petroleumspåfyldning til alskens lamper/lygter og sikkert meget mere.

På stationerne var der ofte indrettet små eller store såkaldte "Lampisterier", et lokale, hvor alle datidens olie-/petroleumslamper blev tilset, væger renset/fornyet, beholdere påfyldt, glas pudset m.v. (Sporskiftelygterne måtte dog tilses på stedet). Også stationernes hovedsignaler var forsynede med større udgaver af olie-/petroleumsbrændere og skulle vedligeholdes tilsvarende, ligesom stationens beholdning af lamper til almindelig belysning af arealer for de rejsende.
Privateje.
Tv. + midten: Kupénøgle, SNNB nr. 7. Her ses nok et finere ekspl. end man normalt ser, fremstillet af messing og nypudset. Den gængse kupenøgle -th.- var tidligere blot fremstillet af almindelig støbegods, og dertil godt slidt efter mange års brug. Kupenøglen er fremstillet på SNNB´s værksted i Stubbekøbing.
Arkiv: Privateje / Sv. Brandt Jensen.

Nøgler beregnet til aflåsning af næsten alle former for skabe, låger, døre m.v. Nøglen er ikke specielt sikker, men den afværger den første umiddelbare mulighed for åbning af skabe/låger, som man ønsker aflåst.

I dette tilfælde taler emailleskiltet vist for sig selv. Skiltet stammer fra Stubbekøbing station.
Privateje.
Kasket for stationsbestyrer uddannet personale, her med det røde bånd for stationsbestyrer-tjeneste påsat. Der kunne være flere stationsbestyreruddannede personer tilstede samtidig på en station, men kun EEN var stationsbestyrer med ret til at bærer det røde bånd for stationsbestyrer.
Privateje.

Kasket for motorvognsfører. Kasketten er en sommermodel, hvilket kan ses af, at pulden er fremstillet af tyndt stof.
Foto:Svend Brandt Jensen.


-----------------

 

SNNB - "I dag".


Når man opretter en sådan hjemmeside, må man konstatere, at der tilsyneladende er baner/privatbaner, der når de nedlægges synes at være "døde", "helt døde", medens andre tilsyneladende "lever" den dag i dag.

Medens man ved nogle privatbaner ikke hører en lyd fra de efterlevende generationer, er der andre, hvor der jævnligt kommer små eller store indlæg med fotos og det hele. Banen vil ikke "dø".

En sådan bane synes SNNB at være, hvilket man tydeligt vil kunne se på de ovenstående "sider", for de ældre fotos, tegningers og beretningers vedkommende, og her på "siden" for nogle nyere fotos vedkommende.

(Man kunne håbe, at dette kunne være andre til inspiration og efterfølgelse --- omend helst ældre fotos, der er i størst fare for at gå tabt.)Stubbekøbing 2008


En af "siden"s læsere har sendt nedenstående fotos og skriver hertil bl. a.:

"Jeg tog en række billeder med nogenlunde de samme motiver som du tog dengang, et par stykker af dem har jeg lavet om til sort/hvid for at kunne sammenligne. Min idé var at man kunne lægge billederne på ”siden” evt. under rubrikken før og nu !!!" ...


Stubbekøbing stationsbygning set fra forpladsen ved færgelejet for Bogø-færgen,

og set fra kajgaden mod sydvest.
7. august 2008. Fotos: John Schøler Nielsen.

Vidste man ikke bedre, kunne billederne være taget medens banen endnu var i drift.Stationsbygningens perronfacade, set mod ca. nordvest.
Her er det noget tydeligere, at årene har sat deres præg. Personligt ville jeg nok ikke give mange "kokkehuer" for den ombygning.


... "De gamle remiser eksisterer stadig i næsten uforandret stand, det samme gør pakhuset og ikke nok med det, så står der 3 gamle Q-vognskasser ved nogle fiskerskure. Havnesporet ligger der stadig, og Bogøfærgen er den samme, som du fotograferede i 1964. Det er simpelthen fantastisk."


Pakhus og motorvognsremise ...


... og de gamle, hensatte Q-vogne(?)
7. august 2008.
Fotos: John Schøler Nielsen.

 

-o-

 

2020.

Der kom en mail:

"I efteråret 2020 kørte jeg lidt rundt på  Lolland / Falster,  . . . Her Nysted station.

Billederne står til fri afbenyttelse for dig.
 
Hilsen . . . "

 

Stubbekøbing-Nykøbing F-Nysted Bannen  (SNNB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nysted (fhv) station,  vacaden/forpladsen, set mod øst.   --   6. august 2020.   ---^

 

Nysted (fhv) station, perronfacadenset mod nordvest.     --   6. august 2020.   ---^

 

Nysted (fhv) station, perronfacadenset mod sydvest.     --   6. august 2020.   ---^

 

Se også billeder fra jernbanetiden:  http://evp.dk/index.php?page=3---stationer-nykobing-f--nysted   /   3 - Stationer: (Nykøbing F.)-Nysted.

 

 

TAK til "Vor læser" for de fremsendte billeder.   --   Andre gerne at gøre ligeså.