Småhuse i model / Foreningen "Bedre Byggeskik".

 

 

Bygningen er bygget af emballage-krydsfinér (appelsinkasse-krydsfinér), elendigt krydsfiner til -vist- næsteh alt andet end transport af appelsiner og så lige bygning af småhuse til modeljernbanen. :-) Årsagen hertil er, at de enkelte lag finér, nok er limet sammen på normal vis, men samtidig er limet så tilpas dårligt, at det meget nemt lader sig skille ad i limningerne, og det er godt her, det benytter jeg mig af.

 Illustration  A    Illustration  B

Til en modelartikel i et blad, byggede jeg engang en lille "plade" med eksempler på fremgangsmåden ved sidernes opbygning.   Det er samme finérstykke, set fra "indersiden" og "ydersiden".

 

De enkelte sider / gavle optegnes på finér-pladen og saves ud, på ganske normal vis (HUSK, at to af de modstående sider / gavle skal afsaves 3 mm kortere i begge ender. Afkort den side / gavl, der IKKE skal ses ud mod betragteren, når bygningen er færdig). Vindues- og døråbninger saves ud med en lille løvsav, som de er tegnet på tegningen. Når dette er sket, vendes finérstykkerne med "indersiden" opad og der tegnes en streg ca. 2 mm fra vinduesåbningen. Nu skæres en ridse/rille ned gennem de to inderste lag -forsigtigt- så man ikke beskadiger det yderste lag. Dette gjort, er der dannet en lilke "ramme" for de fremtidige "vinguesglas". Almindelig "smukkesering" af savsporene og sidernes ydersider.

På illustrationen herover ---^, til venstre, er det inderste lag finér (indvendig i huset) markeret med sort farve, for at illustrere hvordan dettte lag er skåret væk i en ca. 2 mm "grøft" rundt om vinduet.   I den fremkomne "sænkning" (grøft + vindue) tilskæres og indsættes et stykke gennemsigtigt plast. Dette plast ridses langs vindueshullets kanter.  Nu kan man tage "glasset" ud og stadig se, hvor vinduessprosser og vinduets ramme skal limes på.  Selvklæbende papirstrimler (i vinduets farve(r) sættes på, på vinduets yderside, de tynde sprosser først og de kraftigere vinduesrammer tilsidst (altid de midterste, små sprosser først, og de større vinduesrammer til sidst.  Herves "låser" de tynde / mindre strimler fast samtidig.

Til højre seset et næsten færdigt vindue inde fra husets "stue" .  Tynde kartonstrimler  ---^  er limet  fast langs vinduets yderkanter, og vinduesglasset sidder fast.

Døren -i midten- består blot af et stykke hvidt "restplast" og nogle tilskårne, pålimede plaststrimler fra samme plade.   Døren ses udefra på næste foto. 

 

Når alle sider er klar, kan der prøveopstilles (uden lim og målene kontrolleres). Er alt OK, kan sider/gavle limes sammen. Som ekstra forstærkning, kan en tændstik evt. limes ind i hjørnerne. Sluttelig files/slibes de udvendige hjørner, så spor af limning fjernes.

Det er nu tid at beslutte, om huset skal beklædes med murstenspapir eller evt "pudses" med f. eks. et tyndt lag gibs.

Sluttelig er det tid, hvor de udvendige sider kan nu males forsigtiigt. Spar på malingen -- Du kan altid male en gang til -- Du kan ikke "afmale" noget, der har fået for meget. Små "malings-helligdage" kan være ganske dekorative og langt pænere end "kunstig" patinering bagefter

 

De færdige vinduer set fra bygningens uderside.      

Det er 20 år siden, denne illustrationsmodel" blev lavet, så lys og luft begynder at sætte sine spor ("fejlfarver"), men det lidt "trætte" udseende er helt bevidst, og "opnået" ved tilpas "sjusket" / "skødesløs" udførelse / bemaling.  Forhåbentlig giver det et lidt ældre, men ikke dårligt fremstillet udseende.  Dette gælder dog KUN illustrationsmodellen, der egentlig er beregnet til illustration af andet model-byggeri.

Selve villaen og udhuset er tilstræbt pænt bygget, som det virkelige forlæg bestemt også har krav på.

 

 

 

Taget

Det halvvalmede tag på hovedbygningen / villaen er nok lidt mere besværligt at bygge, end udhuset med de "almindelige" gavle.  Jeg vil derfor foreslå, at man begynder med netop det mindre udhus.

Vægge og gavle tegnes på finéren, udsaves og limes sammen på ganske almindelig vis - evt. med nogle tændstikker indvendig i hjørnerne.

Taget her påbegynders med afskæring af en lille firkantet "pind" som tagryg (f. eks. et stykke raketpind), så den lige passer ned mellem gavlspidserne. Her limes den fast, så fladerne netoå går i flugt med gavlspidserne.  Når det er tørt, kan man overveje, om man lige vil forstærke / understøtte pinden med et lille stykke karton neden under pinden.   Klip evt. to små kadratiske stykker karton (15 x 15 mm) og klip evt. to små 5 x 5 mm kvadrater ud i det ene hjørne af begge de store kvadrater.  Lim disse to små "hjerteformede" kvadrater fast under tagryg-pinden  --  så falder den ingen steder.

De to små "hjerteformede" kvadrater, der evt. limes under tagryggen.

 

Et stykke karton (blok-bagsidekarton / kageæske eller lign.) -et par cm større end de to tagflader tilsammen (130 x 80 [40 x 40] mm). Kartonstykket bukkes over tagryggen på midten og tilpasses såvel i enderne (eksakte mål) som langs siderne (ca. 2-3 mm ud over siderne).  Limes fast til sidst.

Tegltaget er fremstillet af småbølget bølgepap-karton (pizza-æske  --  Det ene lag yderpapir fjernes efter opblødning få sekunder med en smule vand).  4 mm høje "tagsten" ridset med en halvsløv hobbykniv, der samtidig "deformerer" bølgerne ganske lidt (bevidst). 

Tagstenene er "malet" med tynd, rødbrun olibaseret træbeskyttelse.  Her kan man naturligvis også selv blande lidt rødbrun farve af diverse passende Humbrol-farver  --  blot skal det være ret tyndtflydende, så det trænger ind i kartonen, og ikke giver en blank overflade.

Sluttelig limes tagstenene fast på karton-underlaget og klippes til i yderkanterne.

Tagryg-stenene (rygstenene) er klippet ud af overskuds-tagsten.   

 

HUSK  --  at "tagstenene" skal farves/males, inden der benyttes lim, da limen nemt forhindrer malingen i at trænge ind i kartonen.

 

Det var det lille tag - med tagryg i fulkd længde.  Nu gælder det det store tag  uden de høje gavle, der kunne have båret tagryggen ! ! !   Nej - så nemt skulle det ikke være.

Den lave hvide mur foran bygningen er ikke en del af det virkelige byggeri.  I virkeligheden er der en terrasse og en nydelig have foran.   ^---v

Et stykke krydsfinér tilpasses -som langsgående skillevæg- fra gavl til gavl, efter bygningens indvendige mål.  ---v

 

Endelige mål tages på egen model.

 

Taget på hovedbygningen laves i begyndelsen principielt på samme måde.  Her er det måske nemmest at lave de store tagflader hver for sig.  Bemærk de to små "knæk" på tagfladerne (ca. 10 mm fra underkanterne af "underpappet"), der skyldes tagest "virkelige" opbygning.

 


Den udbyggede kvist på forsiden -jeg ved vist ikke, hvad den hedder- kan f. eks. bygges ved, at der udsaves to retvinklede finér-treknter, som kan limes fast på "kvisten" s bagside / inderside.  Inden pålimning må man dog lige save trekanterne til i den rette hældningsvinkel på lim-kanten mod tagfladen.

Det lille "kvistvindue" fremstilles og indsættes på samme måde som de øvrige vinduet.

Herefter kan "kvisren"s tag klippes / skæres ud på samme måde som selve bygningens tag:  Et stykke karton, 50 x 50 mm, bukkes på midten på den ene led (som tagryg).  Kartonstykket klippes til langs de "skæve kanter" mod tagfladen. Når tagryggen ses som vandret, kan "kvisten"s udstrækning afmærkes på kvist-tagets underside og skæres / klippes til med et tillæg på 2-3 mm langs såvel forsiden som de to sider.  Nu skulle taget kunne limes fast og "beklædes" med tagsten.