31. maj 2015.

Transformatorstationer og sprøjtehus på Falster.

 

Ore v. Stubbekøbing.

Den lille sorte "plet" i vejkanten lige under "V" i Vandværk er transformatortårnet (ikke den store runde ved "Trsf").


Transformatorstation i Ore.   --   2015.  Foto: UTJ.   ^---v

 - - - 

 

Taarup v. Stubbekøbing.

Transformatorstation  Taarup. 


Transformatorstation i Taarup.   --   2015.  Foto: UTJ.

 

 

Maglebrænde gadekær og sprøjtehus.

Landsbyens kvinder mødes ved gadekæret og vandpumpen.  Bemærk telefonpælene med de mange tværarme,
--det må være tæt på den lille lokale telefoncentral.

Maglebrænde gadekær.   Ca. 19--   Foto set fra syd.  Personerne er ukendte.  Til højre i billedet ses et nu nedrevet hus, ligefremme ses Stærsmindevej 2 og til venstre for dette kan ses Rytterskolen (til højre for busken for enden af gadekæret).

Sprøjtehuset er desværre nedrevet, så der er ikke mulighed for opmåling.

Foto : Lene Christiansen/Michael Niby.


Lige til modeljernbanen.

 

Tak til Lene Christiansen, Michael Niby og UTJ.

 

Herefter . . . 

  . . .   indtager evp pladsen i hængekøjen. 

. . . men måske i morgen.  

 

 - 

 

31. maj 2015.

Der kom en mail:  . . . med bl. a. vedhæftede fotos samt tilladelse til brug. Desværre er de ældre fotos -det må nok erkendes- af skiftende kvalitet, og måske endnu mere desværre, i sin tid ikke scannede, men affotograferede.  Det var vilkårene dengang, --men vi har da billederne ! ! !


DSB-lokomotiver m.v.  --   1958.

(Fortsat.)

DSB Hs 388.  Svendborg.   --   4. august 1958.  Foto: Torsten Emborg.   ^---v

 - - - 

 

DSB F 470. Helsingør.   Foto: Torsten Emborg.

 

DSB K 539.  Glostrup.   --   23. februar 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

DSB K 539.  København H. v. Dybbølsbro.   --   25. november 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

DSB P 911. Gørlev.   --   1. august 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

(Fortsættes.)

Tak til Torsten Emborg og Per Vadmand.

 

 - 

 

 

 

 

30. maj 2015.

Det stod i avisen.   --   1955.

Den 28. maj var det 60 år siden, at to S-tog stødte sammen på Dybbølsbro station, --dog uden at det krævede menneskeliv.

Berlingske Tidendes version af ulykken dagen efter:


 

 

 

Ulykkestoget på Dybbølsbro station.   Fs 974    ^---v    

 

 

Ulykkestoget på Dybbølsbro station.     Fs 974 ---^ 


 

 

- o - 

 

28. maj 2015.

Det stod i avisen.   --   1955.

I dag er det 60 år siden, at to S-tog stødte sammen på Dybbølsbro station, --dog uden at det krævede menneskeliv.. . . . . . . ^

. . . . .
Ulykkestoget på Dybbølsbro station.   ^---v     Fs 974 ---^ 

Mm xxx / Fs 974 

 


Iht. www.jernbanen.dk:  DSB S-tog - 1. generation  var det nedenstående vogne, der var impliceret i ulykken:


 

DSB MM 741. Bygg.  Frichs,  1934.  Nummer 541 indtil 1941.  Toilet fjernet 1936/37. Omb. 1945 med bredere indgangsperroner.  Beskadiget 28/5-55 ved uheld på Dybbølsbro. Beskadiget juni 1967 ved rangeruheld i Holte og hensat. Oph. 1968 på Cvk Kh.

 

DSB MM 779. Bygg.  Frichs, 1952.   Beskadiget 28/5-55 på Dybbølsbro. Hensat 1976 på Nørrebro. Udr. 1976. Oph. 1977 i Bjerringbro af Orla´s Produkthandel.

 

DSB  FS 974. Bygg.  Scandia, 1952.  Beskadiget 28/5-55 på Dybbølsbro. Udr. 1969. Afbrændt 18/12-69 på Cvk Kh.

 

- o - 


 

26. maj 2015.

Der kom en mail:  . . . med bl. a. vedhæftede fotos samt tilladelse til brug. Desværre er de ældre fotos -det må nok erkendes- af skiftende kvalitet, og måske endnu mere desværre, i sin tid ikke scannede, men affotograferede.  Det var vilkårene dengang, --men vi har da billederne ! ! !


DSB-lokomotiver m.v.  --   1958.

(Fortsat.)

DSB K 539.  Glostrup.   --   28. februar 1958.  Foto: Torsten Emborg.

(Der er tale om scanninger af små papirkopier, derfor den mindre gengivelse. ^---vv)

 

DSB D 823.  Mdt. Gb.   --   14. december 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

DSB E 970.  Fredericia.   --   28. december 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

DSB G 608. Glostrup.   --   24. marts 1958.  Foto: Torsten Emborg. 

 

DSB Mo 1868. København H.   --   1958 ???   Foto: Torsten Emborg.


(Fortsættes.)

 

Tak til Torsten Emborg og Per Vadmand.

 

 - 

 

2. pinsedags-ekstra.

25. maj 2015.

Den danske model.

 

"Baggrundsmodel" af muren omkring Assistens Kirkegaard.

Model af Assistens Kirkegård´s kirkegårdsmur.  Ca. 1:45.

 . . . med 1:45-model af Københavns Sporvejes Lunding-bogiemotorvogn KS 533.

Der er lang vej endnu ! ! !

Den dybe kasse skyldtes ønsket om at kunne hænge en køretråd op over vognen.   "Go´ daw´ do".  Nørrebrogade er dobbeltsporet - hvad med køretråden for det andet spor ! ! !  

At hænge en køretråd op udenfor kassen, kan kun blive kilde til en masse besværligheder, hvor man nemt hænger i.Assistens Kirkegaard.

Assistens kirkegårdsmur.  Foto: Michael Bonnevie.   --   Mit inspirationsfoto.


Kirkegårdsmurene, set inde fra kirkegården.    Fotos:  Michael Bonnevie.   ^---v

 - - - 


Forfatteren Søren Kierkegaard og familie´s gravsted.Det er allerede 30-40 år siden, at kirkegården mere og mere blev taget i brug som park.

Mange af de høje gravmæler kan ses udefra -over kirkegårdsmuren- og må vel ikke mangle på "modellen". . . . og sådan så det ud i de gode gamle dage, når man kørte ud ad Nørrebrogade - med kirkegården i baggrunden.Tak til Michael Bonnevie for tilladelse til brug af fotos.  

Se mange flere fine og interessante fotos på:  www.gamle-dage.dk  /    Assistens kirkegården | Gamle dage

men også mange andre gode fotos under "Assistens Kirkegård".

 

 - 

 

 

2. pinsedags-ekstra-ekstra.

 

25. maj 2015.

Sprøjtehuset. Bakkebølle (v. Vordingborg)    ---   2013.

Sprøjtehuset. Bakkebølle.   --   24. juli  2013.   ^---vv

 

 

  

Det er vel næsten unødvendigt at skrive, at det var pragtfuldt vejr den dag.

Sprøjtehuset. Bakkebølle.   --   24. juli  2013.

 

Lige til modeljernbanen

Har nogle modelbyggere bygget sprøjtehuse ???  --   Lad os se nogle resultater.


 - 

 

25. maj 2015.

Sprøjtehuset. Bakkebølle (v. Vordingborg)    ---   2013.

Sprøjtehuset.  Bakkebølle.   --   24. juli 2013.   ^---vv

 

Der er ikke mange detailler, men de få der er, ses dog en smule bedre her. 

 

 

 

Sprøjtehuset.  Bakkebølle.  ---  Opmålt 24. juli 2013.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

24. maj 2015.

Pinse-ekstra.

Den danske model.

"Baggrundsmodel" af muren omkring Assistens Kirkegaard.

Assistens kirkegaardsmur.  Målestoksforhold  ca.1:45.   ^---vv

 

Sporvognen er set tidligere (min model af KS 533), men nu skal den også have et sted at stå i det daglige.

Bygning af en bivognsmodel er ikke aktuelt, --derfor bliver det en solokørende motorvogn på vej til Nørrebro remise.

 - - - 

Det har været nævnt tidligere - det er 60 år siden vognbyggeriet påbegyndtes. Dengang var det uden tegninger, kun med hjælp af et par 6x9 cm-billeder optaget med et gammelt bokskamera, nogle få opmålinger målt mens personalet røg en cigaret og drøftede verdenssituationen udenfor vognen på Formosavej endestation. Byggematerialet var det -dengang- for mig tilgængelige: Opsprættede konservesdåser og andre genbrugsmaterialer.

Tiderne var anderledes dengang.

Det blev ikke lige de byggetegninger, man i vore dage forlanger ved modelbyggeri, og da jeg blev klar over manglerne/fejlene, gik byggeriet i stå, --indtil sidste år.  Nu skulle den enten smides væk eller bygges færdig.

 - - - 

Bygning af en bivogn er derfor ikke aktuelt.  En rigtigt bygget bivogns-model ville komme til at afvige ganske meget fra motorvognen, og bygge en bivogn (bevidst) med næsten alle de samme fejl som motorvognen har ! ! !

Nu er 533 så på vej mod Nørrebro Remise, med Assistens Kirkegård i baggrunden.

(Se "mit" inspirationsfoto og flere andre fotos: http://www.gamle-dage.dk/blog/2014/03/24/assistens-kirkegaarden/ )

 

(Den-danske-model : Fortsættes)

 

Lige til modeljernbanen.

 

. . . og hvis man spørger mig, så var (er - for de bevaredes vedkommende) typen verdens flotteste sporvogne.

Egentlig burde der opstilles en skamstøtte over de politikere, der traf beslutningen om nedlæggelsen af København´s sporveje.

Corfitz Ulfeldts fik sin skamstøtte på Gråbrødretorv i 1663, og her stod den frem til 1842.  De første sporvogne kom til København i 1863, og kørte til 1972.  Dengang burde den ny skamstøtte være rejst (det kan nås endnu), om ikke på Gråbrødretorv, så f. eks. på Vandkunsten, det lille torv, hvor linie 5 kørte lige forbi lige til den sidste dag.


Hvad gav politikerne os i stedet:   Bilos i massevis.


 -

 

24. maj 2015.

Pinse-ekstra-ekstra.

Transformatorstation SEAS nr. 268 - Bakkebølle.  --  2013.

 <--SEAS trsfst. 268. Bakkebølle.   --   24. juli 2013. ---vv . . . . . 


 

 . . . .  


 . . . . 
SEAS trsfst. 268. Bakkebølle.   --   24. juli 2013.

 

SEAS-standard-transformatorstation, 1922.

Bemærk i øvrigt ved SEAS-tårnene: De har "øjenlåg" over ventilationsåbningerne (en SEAS-specialitet).

 

NBNBNBNB:  

Skulle Du stadig have et sådant tårn stående i nærheden, vil nogle fotos være velkomne på "siden" -- det varer næppe mange år før de er væk.

 

 -

 

24. maj 2015.

Der kom en mail:  . . . med bl. a. vedhæftede fotos samt tilladelse til brug. Desværre er de ældre fotos -det må nok erkendes- af skiftende kvalitet, og måske endnu mere desværre, i sin tid ikke scannede, men affotograferede.  Det var vilkårene dengang, --men vi har da billederne ! ! !

DSB-lokomotiver i København Gb / H  1956 - 1960.

(Fortsat.)

DSB D 827.København H.   --   15. marts 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

DSB P 911. København H.   --   7. marts 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

DSB S 731. København H.   --   25. marts 1958.  Foto:  Torsten Emborg.

 

DSB My 1125. København H.   --   21. marts 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

(Fortsættes.)

 

Tak til Torsten Emborg og Per Vadmand.

 

 -

 

22. maj 2015.

Der kom en mail:  . . . med bl. a. vedhæftede fotos samt tilladelse til brug. Desværre er de ældre fotos -det må nok erkendes- af skiftende kvalitet, og måske endnu mere desværre, i sin tid ikke scannede, men affotograferede.  Det var vilkårene dengang, --men vi har da billederne ! ! !

DSB-lokomotiver i København Gb / H  1956 - 1960.

Hs 373 med en E-maskine.  København Gb (formentlig lige ved drejeskiven).
5. december 1958.  Foto: Torsten Emborg.

 

DSB E 996. København H v/ Dybbølsbro.   --   3. juni 1956.  Foto: Torsten Emborg.

Er E-maskinen ikke så skarpt gengivet, kan man evt. betragte baggrunden -- de dengang noget kleine godsvogne, der klumper sig sammen omkring Vognekspeditionen (Vx).  Bemærk også det store pressenningtørreskur.  Her blev våde pressenninger hængt op til tørring i skuret bag de "persienne-agtige" plankevægge (jalousier), der gav gode muligheder for træk / tørring.  Dengang stod der gamle "afhjulede" godsvogne overalt, -også her.

Bemærk også rækken af træer op ad rampen mod Dybbølsbroen.  Trærækken fortsatte nedad på den modsatte side af broen, ned til drejeskiveområdet -- et ganske nydeligt syn om sommeren.  Da der indførtes elektrisk drift, og det yderste spor langs Kalvebod Brygge blev elektrificeret, måtte træerne lade livet.

Nogenlunde samtidig -måske nogle år forinden- lagde Københavns Kommune en MEGET stor fjernvarmeledning ned under fortovet langs rampen. Det pyntede "godtnok" ikke, således at forstå, at "graven" omkring rørene stod åben i halve til hele år  --  med varme på.   Når man gik ud mod remiseområdet i regnvejr, kunne man høre regndråberne ramme rørene: Psst, psst, psst  og så var de regndråber forvandlet til damp ! ! !  Endelig blev rørene dækket, der blev lagt fliser, og fodgængerne kunne igen komme ind fra cykelstien til fortovet.  Herligt ! ! !   14 dage efter kom et nyt hold arbejdere og gravede det hele op igen til en ny halv-/helårsperiode.  Vi talte ofte om -spøgefuldt,- om de måske havde glemt en spade dernede sidst de var der, men ikke kunne finde den.  

Det stod på gennem flere år, men nu er de vist færdige  -- eller har fået bevilget nogle nye spader ! ! !

Q 340. København Gb v. Dybbølsbro.   ^---v   28. august 1958.  Foto: Torsten Emborg.

Over Q-maskinens skorsten ses to store murstenspiller på rampen / hjørnet i baggrunden ud mod broen.  En dag blev de fjernet pga. ovennævnte fjernvarmearbejder og lagt i "depot" på marken nede ved drejeskiveområdet.

 

Som nævnt gik der flere år, inden man atter var klar til at retablere hjørnet med murstenspiller og gitterværk, og i mellemtiden gik arbejderne vel på pension ! ! !  

En dag var man i fuld gang med "noget erstatning".  Jeg prikkede en af arbejderne på skulderen og pegede:  Dernede på marken ved drejeskiven, kan I finde de gamle piller med dæksten og det hele.

Nogle dage efter var det som nyt ! ! !

 - - - 


Lige over Q-maskinen på øverste foto ses et spor med et par åbne godsvogne og en "afhjulet" kupévogn. Det er to spor, 51 og 111, hvor der foretoges hhv. mindre og større reparationer på de Godsbanegår- den passerende vogne, vogne der fik småskader derinde eller vogne, der blev sendt derind fra omkringliggende stationer.Se evt mere på siderne om:  

Togekspeditionen.

Vognekspeditionen.  


 


DSB F 479. København H.  Foto: Torsten Emborg.

Desværre.  Lyset skinner i det let krummende foto under affotograferingen, men man kan da se, hvordan rangisten får lidt "motion" ved at hænge i de læderbetrukne kæder, der hang ved siden af de faste håndgreb på rangermaskinerne.

"53" var den "tur" maskinen var tildelt i det daglige, faste arbejde på København H, ligesom maskinerne på Gb havde numrene 1-10 (Tx og Kmp.) og 20-40 til Vx og havnemaskinerne.


DSB S 725. Østerport.   --   12. marts 1958.   --   Foto: Torsten Emborg.

 

(Fortsættes.)

 

Tak til Torsten Emborg og Per Vadmand.

 

 -

 

19. maj 2015.

Lidt polske sporvogne i Elblag - det nordøstlige Polen  --  2015.

Fabrikat:  Konstal, type 805Na, bygget/leveret 1986-1990.   Elblag: Sporvidde: 1000 mm.

MZK 044.  Elblag.  Polen.   --   9. maj  2015.

 

MZK 045.  Elblag.  Polen.   --   9. maj  2015.

 

MZK 046.  Elblag.  Polen.   --   9. maj  2015.   ^---vv

Undskyld mig --det er da vist ikke verdens flotteste sporvognstype - jeg plejer at sige, at den kan kun en mor holde af, ---og så "undertegnede".

På vore rejser med SHS (Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm) har vi mødt vogntypen utallige gange i Tyskland og østpå.   Det er utroligt, hvad man kan byde -og byder- disse vogne, --og de kører bare. Hvor man ikke tør indsætte alle de fine, moderne vogntyper (på grund af sporets tilstand), indsætter man bare en Konstal- eller Tatra-vogn, og "så kører det for dig".

At sidde i en umoderniseret Konstal- eller Tatra-vogn, er som at sidde midt i en maskinfabrik.  Der er en larm / et spektakel, så man føler, at kom den til Danmark, ville den blive nægtet køretilladelse af Arbejdstilsynet eller lign. myndigheder.  Det kan ikke beskrives -- det skal opleves.

Hertil formstøbte, hårde plasikcsæder og utætte, skramlende døre, --men køre kan de.

Køre -- det gør el-måleren efter sigende også, når der drejes på kontrolleren.


 - - - 


MZK 050.  Elblag.  Polen.   --   9. maj  2015.   ^---v

 - - - 


MZK 060.  Elblag.  Polen.   --   9. maj  2015.

 

De polske vogntype KONSTAL 105Na/805Na er bygget i perioden 1979-1992 på KONSTAL-fabrikken i Chorzow, Polen. Den smalsporede version -som her i Elblag - 1000 mm- benævnes som 805Na. 

Typen er bygget i et antal af ca. 2100 stk.

 

 

Man må da håbe, at Sporvejsmuseet en dag -inden det er for sent- finder plads til en sådan uombygget vogn.


 -  -


Søndags-ekstra

17. maj 2015.

Gdansk  --  2015.

 ZKM 1146.  Gdansk.   --   9. maj 2015.   

På vej hjem fra arbejde ?


ZKM 1140.  Gdansk.   --   9. maj 2015.


 "Knælere" i overstørrelse.

Skibsværftskraner.  Gdansk.   --   9. maj 2015.   ^---vv

 - - - 
 Det er ikke småkager, man flytter rundt med:

 - - - 


ZKM 1140.  Gdansk.   --   9. maj 2015.

 

 - 


Søndags-ekstra-ekstra.

17. maj 2015.

Lidt polsk jernbane.  --  2015.

Gdansk Brzezno "station"  -  Polen.

(Fortsat)

PKP. Gdansk Brzezno.  Gdansk.   --   9. maj 2015. . . . 

og den -nuværende- konkurrerende "station" for sporvejen . . . 

Stoppestedet Latarnia Morska, mod byen / Gdansk   <--- .   --   9. maj 2015.

 

ZKM 1134, Latarnia Morska. Gdansk.   --   9. maj 2015.

 

Latarnia Morska.

Latarnia Morska.  Gdansk.   --   9. maj 2015.   ^---vv

 

 

Fyret Latarnia Morska ses til venstre i baggrunden.


Der var desværre ikke tid til at gå ud til fyret, -- så . . . 

 

Latarnia Morska.  Gdansk.   --   9. maj 2015.

 

 - 

 

17. maj 2015.

Lidt polsk jernbane.  --  2015.

Gdansk Brzezno "station"  -  Polen.

Egentlig burde man vel begynde med den store fine hovedbanegård (Glowny), men hvorfor skal det være så fint ???

Man kunne vel også begynde i "den anden ende":

Gdansk Brzezno.  Gdansk.   PKP.   --   9. maj 2015.   ^---vv

 


Efter de politiske forandringer i Polen, faldt antallet af passagerer på linien til Nowy Port. Det var dog ikke alene på grund af det lave antal arbejdspladser i området (omkring skibsværftet), men også på grund af en nyanlagt, paralleltløbende sporvognslinie på den stærkt trafikerede gade Oliwska mod centrum.

 

Driften på banen -og dermed "stationen"- blev standset for regelmæssig passagertrafik i sommeren 2005.

 


Stationen havde i sin tid billetkontor og ventesal i den lille "stationsbygning". Hertil den store overdækkede perron.

 - - - 

 - - -   (Bemærk i øvrigt fyret til venstre ude i baggrunden - Laternia Morska.)

 - - - 

I de sidste år kørtes kun det ene spor i retningen mod Nowy Port (idet sporvejen tilsyneladende havde "frarøvet" banen det andet spor.

Man fornemmer, hvordan den konkurrerende sporvej har "ædt" det ene jernbanespor.

 - - - 

(2004 ---v )

I en sen aftentime fandt jeg dette foto -fra 2004- på nettet.  Foto: Jan Kruszewski.

Jeg må håbe på tilgivelse.

(Her synes træerne at være "flyttet" over på den anden side af perronen.)

 - - - 

 - - - 


Som et forsøg prøvede man at genetablere banen til brug for EM i fodbold i Polen i 2012. Det blev dog kun til, at man genåbnede en del af ruten til Gdańsk Zaspa Towarowa. Banen, som blev (gen-)åbnet den 3. maj 2012, er dog kun i drift ved store og særlige begivenheder (udstillinger / Stadion) med særtog fra Gdansk Glowny (hovedbanegården), og tager kun seks minutter).

 

(Fortsættes)

 - 

 

16. maj 2015.

Lidt polsk jernbane.  --  2015.

Elblag station  - det nordøstlige Polen.

Elblag station. Polen, PKP.   --   9. maj 2015.   ^---vv

 

 .  

Elblag station. Polen, PKP.   --   9. maj 2015.   ---^^
 - Lidt polsk jernbane.  --  2015.

Elblag station  - det nordøstlige Polen.

Elblag station.  Polen (PKP).   --   9. maj 2015.   ^---vv

 

 

Elblag station, ind-/udgangen til/fra perronen.  Polen (PKP).   --   9. maj 2015. 


Et par regionaltog.  Elblag station.  Polen (PKP).   --   9. maj 2015.   ^---v  (Toget til højre ses nedenfor)

Elblag station.  Polen (PKP).   --   9. maj 2015.

 

 

 - 

 

Helligdagsekstra.

14. maj 2015 . . .

Lidt polsk jernbane.  --  2015.

To vandtårne i Elblag - det nordøstlige Polen.

Vandtårn. Elblag, Polen.   --   14. maj 2014.   ^---vv

 

 

 

 

Det andet vandtårn i Elblag, Polen.    --   14. maj 2014.   ^v---^

Som tidligere antydet skulle jeg komme til at "møde" stationens udgave af "Bøffen".  


Ikke så snart jeg atter betrådte perron 1 og kom ud på stationsbygningens forside (stationsforpladsen), blev jeg råbt an af "Bøffen".

Med høj råben og mange fakter betydede han mig, at jeg ikke måtte fotografere på stationen ! ! !   Det forstod jeg "naturligvis" ikke.  Jeg/vi havde ikke hørt om fotoforbud, der -og som jeg/vi var orienteret-  er det (nu) ligesom i Danmark således, at der kan tages fotos fra publikums-tilgængelige områder med mindre andet er angivet, eller der tales om militære foranstaltninger. Jeg havde på INTET tidspunkt været udenfor de malede, hvide afstribninger.

Da jeg ikke "forstod" ham, blev jeg trukket med hen til et skilt med et rygeforbuds-symbol -en overstreget cigaret. Her bankede han på symbolet og foretog fotograferende bevægelser, og bankede endnu en gang på symbolet og foretog de fotograferende bevægelser.  

Nu måtte jeg da kunne forstå det.  

Herefter holdt han skulende godt øje med mig og min færden.

Desværre nåede de 20 andre deltagende sporvogns-interesserede ikke at komme tilbage på stationen før ca. 1-1½ time efter, og da var han netop blevet afløst.

Nå, --jeg fik de fotos jeg ønskede ! ! !

. . . . . . . .  

(Næsten) lige til modeljernbanen

 

 - 

 

13. maj 2015.

Lidt polsk jernbane.  --  2015.


Gdansk Glowny (hovedbanegård).   --   9. maj 2015.   ^---v

Hvis man spørger mig, så har jeg vist aldrig tidligere set noget tog med et så rædselsfuldt udseende.  

Næhhhhhh,  må jeg så bede om en dansk Mo-er, helst af 500-typen. . . . . . . . . . .


Ca. midtvejs på vor rejse til Elblag dukkede dette lille lokomotiv frem . . . 

Tzcew station  --  mere om lokomotivet kan ses på:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tczew,_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,_historick%C3%A1_lokomotiva_II.JPG


Elblag station, sydøst for Gdansk.

 

Vort lokaltog ankommet til Elblag.   --   9. maj 2015.   ^---v

 - - - 

Senere på dagen -en times tid før tilbagerejsen- skulle jeg komme til at møde den lokale udgave af "Bøffen" (Olsenbanden) i form af stationens banegårdsvagt ! ! !


 

 

11. maj 2015.

Håb forude ! ! !

En herlig syv dages sporvognstur til Polen, med Sporvejshistorisk Selskab, er forbi - så mandag begynder "hverdagen" vel igen.


Sporvogne i Gdansk, maj 2015:


ZKM-remisen i Novy Port.  Gdansk.   --   9. maj 2015. 


ZKM 1232-1238 netop kørt ud af remisen i Novy Port (til højre udenfor billedet).  Gdansk.   --   9. maj 2015.Skyggerne er lange . . .  Gdansk.   --   9. maj 2015.
ZKM 1226-1227 ankommer til remisen i Novy Port (lige udenfor billedkant til venstre).


 . . . og svinger til højre ind i remisen om lidt.   ^---vvZKM 1253-1254 netop kørt ud af remisen i Novy Port (som øverste foto). Sporet skiftes -med håndkraft- efter sidste indkørte vogn.  

Gdansk.   --   9. maj 2015.


 

 -  

 


Lørdags-ekstra.

2. maj 2015.

Helsingør Elforsyning A/S nr 17, "Hospital".   --   2014.

(Fortsat)

Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital"  (højre side)  --   26. oktober 2014.   ^---vv

 

 

Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital"  (venstre side)  --   26. oktober 2014.Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital",  opmålt d. 26. oktober 2014.
Bemærk at tegningen, set fra siden er afkortet af pladsmæssige sider  --  Siden skal være 66 mm lang i H0 / 1:87.

 

--------------------


Skovlunde sprøjtehus opmålt d. 18. oktober 2013.

(Der er talt meget i kommunen om en restaurering af sprøjtehuset ---- Jeg må formode, at husets nuværende udseende er et første stadie af denne restaurering med nedløbsrørene stående dér, hvor de står "langt væk" fra selve huset.)

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

 

2. maj 2015.

Helsingør Elforsyning A/S nr 17, "Hospital".   --   2014.

"Der står skrevet . . . ! ! !"  --  men der står ikke skrevet, at "Nattens fotos" absolut skal være jernbanemotiver.  

 


  

Helsingør Elforsyning nr. 17  "Hospital"   --   26. oktober 2014.   ^---vv

 

 

Helsingør Elforsyning nr. 17  "Hospital"   --   26. oktober 2014.


Lige til modeljernbanen,


 -


Helligdags-ekstra

1. maj 2015.

NVE 0333.   TØLLØSE  BY.   --   2015.

En falden "kæmpe".


Der kom en mail:

"Hej Erik.

Standsede da jeg kom forbi dette. Tænkte det kunne have interesse. Du må bruge billederne, hvis du vil, og rette i underteksten på billederne også.  Tårnet ligger lige uden for Tølløse
(...)

Jeg tror at tårnet har været brugt i forbindelse med Gl. Tølløse, da det er nærmeste beboelse.


Jeg kører forbi jævnligt, --det er med sikkerhed under 14 dage siden det blev "fældet"

Mh
Jan"


NVE  0333 - TØLLØSE  BY.   Gl.  Tølløse.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

(Alting har sin PRIESS - også nye transformatorer - her er det skiltene fra afløseren.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformerens placering i Gl. Tølløse.


Overblik.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

 

Her stod det.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.   ^---v

 

Indeni.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.


Bund.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

 

Detaljer.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.   ^---vv

 - - - 

 

 - - - 

 

Top.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

". . . Tårnet var for øvrigt fjernet senere på dagen, da jeg kørte forbi kl. 15:30, så det må siges at være i sidste øjeblik jeg fik taget billederne."

Afløseren.  NVE  0333 - TØLLØSE  BY.   Gl.  Tølløse.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

Så enkelt kan det gøres i vore dage, og så kan den måske udrette meget mere, --meenn der var nu mere stil over de gamle - især de murede ! ! !

 

Tak til Jan Ærholt.

 

I det hele taget: Tak til de, der har sendt sådanne "små-ting".  Jeg kan ikke selv være alle steder, så det er rart på denne måde.

Den må være nogle blandt "siden" s læsere, der bor i nærheden af eller måske kommer forbi et gammelt sprøjtehus. Prøv evt. --som Jan her har gjort-- at stå ud af bilen og tag nogle fotos - "en tur rundt om sprøjtehuset" - set fra de fire sider, gerne vedlagt nogle hovedmål til modelbyggerne.


Lige til modeljernbanen.


PS:

En hurtig gennemgang på nettet viser, at der (blandt mange andre steder) enten er --eller har været-- sprøjtehuse i:


Avedøre (s.f. København), Bjerre (v. Horsens), Brede (LNJ), Brønshøj (København), Davinde (Fyn), Elmelunde (Møn), Elmelundsvej (Gentofte), Errindlev, (Lolland), Hald (Tvedvej), Haastrup (Fyn), Jægersborg Allé (Gentofte), Kirke Saaby (Frilandsmuseet), Maaløv (Ballerup), Omø (Omø, Storebælt), Skovlunde (Ballerup), Slagslunde (Egedal-Stenløse), Stege (Møn), Struer (Struer museum), Sønderho (Fanø) og Turup (Den Fynske Landsby).


Se evt:

Erik, My 1 2 87 (EMy) har tidligere skrevet om sprøjtehuse generelt og Turup sprøjtehus i model fra Danscale samt dets forbillede(r) + links til utallige hj.sider.


EVP. Sprøjtehuse.

 -

 


 . . . men i øvrigt:

 


 . . . indtager evp pladsen i hængekøjen herefter. 

 . . . måske i morgen.  

 

 

 

 -


1. maj 2015.

  

M/F SALLINGSUND.   --   2. august 2001.   ^v---v^

 

 

 

 

 

. . . og dér sejlede M/F  SALLINGSUND.

 

12. maj 2015 . . .

  . . .   indtager evp pladsen i hængekøjen. 

. . . men måske i morgen.  

 

 

  
 . . . evp får sin nattesøvn  . . .   

 

. . . men måske i morgen ved 12-tiden.


 


 


Forrige side: April 2015.
Næste side: Juni 2015.