Varde (DSB)

 Meget forandres i årenes løb, herunder sporforbindelser / -planer. Her skal det bemærkes, at de tegnede sporplaner viser sporene, som jeg så dem på min tur i 1972. Der er ikke vist tidligere sporforbindelser, og -slet ikke- de senere års mange reduktioner i sporene.
Varde DSB-station, set mod hhv. N-NV (mod Nørre Nebel) og SV.Varde station set fra broen nord for stationen.

Ved perronerne holder fra venstre: En VGJ-skinnebus mod Grindsted og to DSB-Mo-tog mod hhv. Esbjerg og Struer. Yderst mod højre ses to VNJ-spor, hhv. perronsporet og et opstillingsspor med en VNJ skinnebus-personvogn (VNJ SP x).

Ganske vist er det et DSB-tog, "vi følger" ud gennem stationen, men det viser samtidig både VNJ´s og VaGJ/VGJ´s forløb ud af stationen. VNJ-sporet følger således DSB-sporet med Mo-toget, men hvor Mo-toget kører over den lille gitterbro, kører VNJ på en anden lille, næsten usynlig, bro til venstre for DSB-broen.

Fotos: 18. marts 1972.
Varde Vest - 2,4 km fra Varde (DSB)18. marts 1972.


Varde Vest station set mod S-SØ / køreretning mod Varde. Jeg beklager masten, der netop dækker den
venstre del af bygningen. Den er meget tydelig på billedet, men det har den helt sikkert også været på
optagelsestidspunktet. Derfor føler jeg mig overbevist om, at der har stået en vogn umiddelbart til højre
for mig, på nærmeste opstillingsspor, og at jeg derfor ikke har kunnet komme længere mod højre, for derved
at undgå masten.

18. marts 1972.Varde Vest station, gadefacaden, set mod N - NV.  Endnu et Heinr. Wenck-mesterværk.

18. marts 1972.

Stationsterræn set mod SØ - Varde (DSB).   --   18. marts 1972.Varde Vest, varehuset.   --   18. marts 1972.Varde Vest, remisen, set mod vest, Nørre Nebel.   --   18. marts 1972.


VNJ-sneplov.  Ex.DSB Elo 511 0 883.  Varde Vest.   --   18. marts 1972.

 


2015.

Der kom en mail:


"Hej Erik.

På din hjemmeside, under VNJ-stationer, findes et flot billede af stationsskiltet i OXBØL.
Midt i 70 ´erne blev stavemåden ændret til Oksbøl og banens maler ændrede i.f.m. renovering af skiltet, navnet til OKSBØL.

Mens det er lykkedes at sælge de øvrige stationsbygninger på Vestbanen, var der ingen købere til Oksbøl.
Derfor er bygningen nu renoveret indvendig og huser direktøren for Vestbanen A/S, samt infrastrukturafdelingen under ARRIVA.

I samme forbindelse er stationsskiltet (må være det orginale fra banens åbning) endnu engang renoveret og opmalet.

Den tidligere rutebilgarage har nu hjemsted for infrastrukturafdelingens materiel og har fået sportilslutning med et enkelt spor fra stationens spor 3.

(...)

Varde Vest stationsbygning samt pakhuset er solgt til en privatperson, som har foretaget en større indvendig ombygning i bygningen.


Med venlig hilsen

Poul."

Varde Vest efter afspærring og påbegyndt ombygning.  --   14. januar  2015.  Foto:  Poul Andersen.

"Desværre er det gået ud over den flotte ventesal, hvor en del af etageadskillelsen (loftet) er fjernet for at give plads til en større trappe til 1´sal.

Foruden privatbeboelse, er planen, at der skal indrettes nogle kontorer til iværksættere, som er ejerens kompetenceområde.

Komplekset Varde Vest, er den sidste fuldt intakte privatbanestation, hvor stationsbygning (banens hovedsæde), pakhus, remise m/drejeskive og enderampe er bevaret. Derfor er det vigtigt, at det trods flere ejere, bevares som en samlet enhed."


Den nye ventesal.

Varde vest.  --   4. oktober 2015.  Foto:  Poul Andersen.   ^---vv

 

Indtil videre er (var) den da -i det mindste- uden grafitti.


Remisen m/ omgivelser.

Remisen, Varde Vest.   --   4. oktober  2015.  Foto: Poul Andersen.

"Når banetjenesten engang får flyttet alle deres ting til Oksbøl og remisebygningen er tom, er det planen, at den skal indrettes til kulturformål." 
Varde vest.  Indkørsel til Varde vest fra Varde H (køreretning mod Nr. Nebel).   --   4. oktober 2015.  
Foto: Poul Andersen.


 

Varde vest. Stationsbygningen set fra remisen / køreretning mod Varde H.  --  4. oktober 2015. 
Foto: Poul Andersen.

 

Varde vest, sporet mod remisen.   --   4. oktober  2015.  Foto: Poul Andersen.


Varde vest. 4. oktober  2015. Foto: Poul Andersen.

Tak til Poul Andersen for fotos og suppl. oplysninger.
Elkærdam trb. - 5,6 km fra Varde.
Elkærdam trinbræt set mod vest - Nørre Nebel og ...... mod sydvest - Varde.

Fotos: 18. marts 1972.
Hyllerslev - 7,3 km fra Varde.

Hyllerslev station set mod NV - Nørre Nebel ...... og mod NØ - Varde.Stationsskiltet er ganske vist allerede vist een gang, men jeg synes, at det -i dette tilfælde- også fortjener at blive vist i sin rette sammenhæng, idet man bør bemærke den flotte, øvre afslutning af plankeværket omkring stationspersonalets lille, private gårdsplads.Stationsterrænet set mod V-SV - Nørre Nebel ...og mod Ø-NØ - Varde.

Fotos: 18. marts 1972.
Janderup - 8,9 km fra Varde.
Fru Marie Jacobsen. Janderup.
Ca.maj_1964.

”Fru Marie Jacobsen har smykket ventesalen på sin station i Janderup med velholdte planter. Fru Jacobsen har bestyret stationen siden 1931. Hun er gift med sin underordnede, landpost Jens Chr. Jacobsen, idet fruen også er postmester.”
Avisudklip, maj-juni 1964.Janderup station set mod NV - Nørre Nebel ...... og mod NØ - Varde.Vejfacaden, gavlen, set mod SØ - Varde.Svinefolden. Bemærk hvor flot arealet er befriet for ukrudt og revet i snorlige linier. Jeg husker, hvordan jeg ofte, --formentlig også her-- har "sprunget" fra sten til sten, fra svelle til svelle, for ikke at komme til at betræde, og afsætte fodaftryk, i det nyrevne, som stationspersonalet havde brugt megen tid på at få til at se pænt ud.Stationsterræn set mod vest - Nørre Nebel ...... og mod øst - Varde.

Fotos: 18. marts 1972.Billum - 11,7 km fra Varde.
Fru Kaja Sørensen. Billum. Ca.maj 1964.


”Efter Janderup kommer Billum, hvor fru Kaja Sørensen gennem 30 år har ledet stationen.”
Avisudklip, maj-juni 1964.Billum station set mod NV - Nørre Nebel ...... og mod NØ - Varde.Gavl-/vejfacaden set mod øst - Varde.Stationsterrain set med vest - Nørre Nebel ...... og mod øst - Varde. Bemærk rampen for læsning af kreaturer/svin.

Fotos: 18. marts 1972.
Hesselmed trb. - 14,2 km fra Varde.
Hesselmed trinbræt set mod vest - Nørre Nebel ...... og mod SØ - Varde."Tryk på knappen når toget skal standse." Kontakt for signalbetjening.

Fotos: 18. marts 1972.
Oxbøl / Oksbøl - 15,2 km fra Varde.

Oxbøl station --som den så ud hhv. ved banens åbning og i 1972-- set mod NV - Nørre Nebel ...... og mod SV - Varde.Vejfacaden set mod NØ.Stationsterrain set mod nord - Nørre Nebel ...... og mod S-SØ - Varde.


2016.

Oksbøl. 12. marts 2016.  Foto: Poul Andersen.    ^---v

Mens det er lykkedes at sælge de øvrige stationsbygninger på Vestbanen, var der ingen købere til Oksbøl.

Derfor er bygningen nu renoveret indvendig og huser direktøren for Vestbanen A/S, samt infrastrukturafdelingen under ARRIVA.

I samme forbindelse er stationsskiltet (må være det orginale fra banens åbning) endnu engang renoveret og opmalet.

 


Den tidligere rutebilgarage er nu hjemsted for infrastrukturafdelingens materiel og har fået sportilslutning med et enkelt spor fra stationens spor 3. 

12. marts 2016.  Foto: Poul Andersen. 


Vrøgum - 18,2 km fra Varde.
Fru Sofie Simonsen. Vrøgum.
Ca.maj 1964.

”I Vrøgum giver fru Sofie Simonsen signal til afgang. Hun har gjort denne bevægelse tusinder af gange, for hun har været ved banen i 35 år, og er dermed ældst i tjenesten.”
Avisudklip, maj-juni 1964.Vrøgum station set mod NV - Nørre Nebel ...Vejfacaden set mod hhv. SØ og NØ. Bemærk de utroligt små vinduer mod vejen ! ! !Stationsterrain set mod nord - Nørre Nebel ...... og mod syd - Varde.

Fotos: 18. marts 1972.Ved Jenum.

VaGJ Mc 651 og (bagved) VaGJ M 3 ved Jegum.   --   7. oktober 1972.  Foto: Poul Henning Hansen.

Ved Jegum, ca 300-400 m. nord for det nuværende Jegum trinbræt (åbnet 1992).

Trinbrætskuret, der stammer fra Biltoft på den nedlagte Varde-Grindsted Jernbane, er tilsyneladende -efter en lettere istandsættelse- henstillet på "åben mark" ved Jegum på VNJ.


 
Søvig Sund trb. - 21,8 km fra Varde.
Søvig Sund trinbræt set mod nord - Nørre Nebel ...... og mod SØ - Varde.


En tur rundt om Søvig Sund trb.-bygning.

Lige til modeljernbanen.

Fotos: 18. marts 1972.
Dyreby trb. - 23,7 km fra Varde.
Dyreby trinbræt set mod nord - Nørre Nebel ...... og mod syd - Varde.Nej, --det er ikke for at få et foto af masterne, at dette foto er taget, --men derimod for at vise, dels bagsiden uden vinduer, dels hele opbygningen med en række svelle i bunden og derefter planker, vandretliggende og lodretstående.

Måske ikke så kønt som det foregående trinbræt, Søvig Sund, men måske alligevel egnet til modeljernbanen ???

Fotos: 18. marts 1972.

Henne - 25,0 km fra Varde.
Fru Dagmar Kirchheiner. Henne.
Ca. maj 1964.

”Efter Vrøgum kommer Henne. Her er fru Dagmar Kirchheiner ved at ekspedere gennem billetlugen.”
Avisudklip, maj-juni 1964.Henne station set mod nord - Nørre Nebel.Gavl- og vejfacade set mod NØ - Nørre Nebel.Stationsterrain set mod NØ - Nørre Nebel.

Fotos: 18. marts 1972.
Outrup / Ovtrup - 27,7 km fra Varde.
Fru Ella Thomsen, Outrup. Ca. maj 1964.

”Efter Henne kommer Outrup. Her findes den kvindelige Benjamin, fru Ella Thomsen, der ”kun” har været ti år ved banen.”
Avisudklip, maj-juni 1964.Outrup station (eller Ovtrup, som det også ses stavet) set mod nord - Nørre Nebel ...... og mod SV - Varde.Vejfacaden set mod hhv. syd ...... og mod NØ.Svinefolden.Stationsterrain set mod NØ - Nørre Nebel ...... og mod syd - Varde.
Løftgaarde trb. - 29,1 km fra Varde.
Løftgaarde trinbræt set mod NØ - Nørre Nebel ...... og mod SV - Varde.

Endnu et trinbræt, der -som nogle trinbrætter ved andre privatbaner- kunne have båret tilnavnet "Svellelyst". Ret meget enklere kan det næppe gøres, og man må håbe, at skinnebussens (?) udstigningsdør befinder sig det rigtige sted, når de rejsende kommer sent hjem fra "en tur i byen" natten efter lørdag -hvis der kører (kørte) nogle tog på dette tidspunkt.Adgangsstien_og_trinbrætbygningen set fra landevejen.


-----Bro ved Løftgaarde trb, set mod vest.

Fotos: 18. marts 1972.
Lunde - 32,2 km fra Varde.
Fru Helene Nygaard, Lunde.
Ca. maj 1964.

”Sidste station inden Nørre Nebel er Lunde, hvor fru Helene Nygaard på perronen modtager skinnebussen. Fru Nørgaard har virket ved banen i 27 år.”
Avisudklip, maj-juni 1964.Lunde station set mod NØ - Nørre Nebel ...... og mod SØ - Varde.Gavl- og vejfacade set mod NV.Stationsterrain set mod N-NV - Nørre Nebel, i sidste tilfælde også med stationens svinefold.Terrain set mod syd - Varde.

Fotos: 18. marts 1972.
Nørre Nebel - 37,6 km fra Varde.

(Kort inden Nørre Nebel:)

 

Set fra overkørsel 158, som er overkørslen inden Nr. Nebel, hvor landevejen Varde - Nr. Nebel - Hvide Sande krydser banen.

 - - -

 

 Varehussporet + svinefolden (og dermed sporet mod Varde) burde rettelig være "trukket" lidt længere mod venstre (øst) på sporplanen
Nr.Nebel set mod hhv. N-NV ...... og NØ.Vejfacaden set mod SØ ...... og S-SV.Foto fra tiden omkring banens åbning.Stationsterrain set mod NV ...... her med damp-remisen.Set i modsat retning:Terrain med Varehus set mod SØ ...... og NØ.

Terrain set mod SØ - Varde.Vognremisen med motorbivognen C 20 *) "afbrudt" af et foto --i samme fotovinkel-- af remisen fotograferet i ca. 1952-53. Foto: P.E. Clausen, DMJK.

*) Motorbivogn C 20: Af banens 2 motorbivogne, C 19 + 20, opgives C 19 som udrangeret i 1970, hvorfor det må formodes at være C 20, som i øvrigt stadig eksisterer, der stikker "enden" ud af vognskuret/-hallen/-remisen på billedet.

Terrain set mod SØ.Drejeskiven.

 

Sporet mod Nymindegab, som anvendtes som "trinbræt" på markedsdage,

 

2016.

Nr. Nebel, set i retning fra Varde.   --   30. januar 2016.   MT 2 + G 1 i sidesporet og (VNJ) AR 2052 i spor 1 klar til afgang mod Varde – Esbjerg.

Foto:  Poul Andersen.

 

Tak til Poul Andersen for 2015/16-fotos og tekst.

------------------------

 

Litteratur / Kilder.


"Varde-Nørre Nebel Jernbane, 1903-15. marts -1928": Jubilæumsskrift, 1928 v/ N. Terp Lassen.

Tidsskr. "SIGNALPOSTEN", 13. årg. nr. 4: Hans Gr. Alkjær: "Motormateriellet".

"Motormateriel 3: Skinnebusser": bane-bøger: John Poulsen. 1989. ISBN: 87 88632 23-7

"Fra Vestbanen til Arriva - en lokalbane gennem 100 år": Ole Chr. M. Plum / DJK nr. 54. 2003.
ISBN 87-87050-46-3 .

Egne notater.

 

 

"På nettet".

 

 

Tommy Nilssons hjemmeside: www.jernbanen.dk :Varde - Nørre Nebel Jernbane VNJ

Hjemmesiden: VNJ på www.signalpost.dk

 

Tak til:  

Poul Andersen (lokomotivfører på VNJ),  Bjørn Andersen, Oslo, og Ulrik T. Jensen for korrekturer.