Opslag om ændring af driften på linie 20 og erstatning af buslinie 39

Linie 20.

 
 

.
1. december 1927 begyndes driften på en ny sporvognslinie 20, Fasanvejlinien udgående fra Valby station til sløjfen Ørnevej / Svanevej ved udgangsstationen for Slangerupbanen og senere S-togsstationen Nørrebro station. Fra Valby station kørtes ad Toftegårds Allé, Sdr. Fasanvej, Ndr. Fasanvej til ovennævnte sløjfe.


Allerede året efter, d. 30. november blev linien forlænget det lille stykke til den fremtidige og nyanlagte endestation på Toftegårds Plads.


Ligesom linierne 18 og 19 fik linie 20 ikke farvede linielanterner, men måtte nøjes med en gennemskinnelig hvid mat glasplade men linienummeret i sort. Samme ”farvekombination” anvendtes ved linieskiltene.

 

 

   Møbellinierne 11 - 19 og2 0


Linien var en af KS´s mere ”stille eksistenser”, der aldrig gjorde stort af sig.
Dog har der i årenes løb været foretaget et par spændende forsøgskørsler. Allerede sidst i 1920´erne og først i 1930´erne foretoges prøvekørsler med pantografer af forskellige fabrikater som strømaftagere i stedet for de normale trolleystænger.


D. 28. november 1952 blev linie 20 forsøgslinie, denne gang for forsøg med énmandsbetjening. En tidligere NESA-Lunding-vogn, nr 929, efter overtagelsen hos KS nr. 617, blev forsøgsvis ombygget til énmandsbetjening fra vognstyrerpladsen. I den anledning flyttedes kontrolleren over i vognens venstre side for at give plads på højre side til en lille ”ekspeditionsplads”.


Om end linie 20 var en mindre, stille linie, var den måske ikke den bedste linie til et sådant forsøg.
Allerede d. 4. januar 1953 opgav man forsøget, og vognen blev herefter i stedet benyttet som énmandsbetjent natsporvogn.


10. februar 1958 var det slut. Linie 20 blev omstillet til busdrift og erstattet af buslinie 39.

-------En lille tur i byen

KS 319 i dobbeltsløjfen på ........

Toftegårds Plads, ................................. i baggrunden ses en linie 18.
Svanevej / Frederikssundsvej........ Som det ses af det røde afviserlys, er man ved at forberede udkørsel til højre ud på Frederiks-
sundsvej. Herfra fortsattes rundt om husblokken, for atter at svinge til højre ind på ......
...... Nordre Fasanvej og tilbage mod Valby.

......
KS 319, set indvendig ....................og udvendig,

KS 190 ..................
................... og 194 alle klar til afgang, fra Toftegårds Plads, få dage før nedlæggelsen / omstillingen.

 

Alle fotografier er optaget i februar 1958.


--------

Litteratur:

Her må jeg nøjes med at henvise til Sporvejshistorisk Selskabs righoldige samling af f. eks: Bøger om sporvogne i almindelighed, liniebøger og foreningens medlemsblad "Bytrafik".

 

På "Nettet"

Sporvejsmuseet / Sporvejshistorisk Selskabs hjemmeside.

 

- o -


Forrige side: Linie 19.
Næste side: Linie "Buh" - Dyrskuelinien.