Wuppertal  Schwebebahn.

At se og køre ("svæve") med nedenviste svævebane i lufthavnen i Düsseldorf, var da en oplevelse, når man ikke har prøvet sligt tidligere,  ---men at se og køre med svævebanen i Wuppertal dagen efter, var til gengæld en næsten ubeskrivelig oplevelse.

En svag afglans af denne oplevelse kan måske opnås gennem en stribe fotos fra stedet, --først nogle billeder fra selve strækningen de ca. 3 km ned gennem (over) byens hovedgade, derefter ud over floden Wupper og på langs over den ca. 10 km til byen Oberbarmen. Sluttelig lidt materielfotos og evt. et foto eller to fra værkstedet.

 

 

 

 

 

Svævebanen Wuppertal - Oberbarmen.

  

 

Lidt historie.

 

Svævebanen/hængebanen/højbanen (kært barn har mange navne) i Wuppertal og de tilsvarende ”svævende” stationer, er designet af Eugen Langen, og bygget mellem Barmen, Elberfeld og Vohwinkel i årene 1897 til 1903. Den første mindre strækning blev åbnet i 1901.  Det er den ældste elektriske højbane i verden med hængende vogne (tog) efter et nærmest enestående system. 

   

Den første vogn er ankommet og under ophejsning på prøvestrækningen i 1898.

I byerne Elberfeld og Barmen dannedes i 1887 en kommission til ”opførelse af en forhøjet jernbane eller højbane”, og i 1894 valgtes en ingeniør Eugen Langen i Köln som planlægger. I 1896 blev ordren på bygning afgivet, og byggeriet på Wuppertal Schwebebahn begyndte i 1898.

Den 24. oktober 1900, deltog den tyske kejser William II i en prøvekørsel - se nedenfor.

 

Det første 2-vogns-prøvetog, bygget i 1898, og her ophængt på prøvestrækningen. Vogntoget blev aldrig selv indsat i persontrafik, og blev skrottet i 1920. 

Banen er bygget over en strækning på 13,3 kilometer, i en højde på omkring 12 meter over hhv. hovedgaden i Wuppertal-Vohwinkel og videre ud over floden Wupper til Oberbarmen.   Den 1. marts 1901 åbnedes driften på delstrækningen  Kluse -  Zoo/Stadion,  den vestlige ende mod Vohwinkel åbnedes den 24. maj, mens linjen til den østlige endestation, Oberbarmen, først åbnedes d. 27 juni 1903.

 

Svævebanen ved Döppersberg.  --  1903.  Postkort.

 

Wuppertal.  Döppersberg ? 
Foto: Opfindelsernes Bog.  1914.

 

 

Svævebanen ved Elberfeld Barmen, ved Thalia Teateret.  Postkort 1914.

 

 

Wuppertal, men nærmere om tid og sted haves ikke.

 

 

Svævebanen ved  Döppersberg / Wuppertal Hauptbahnhof.  --  1932.

 

På grund alvorlige skader fra 2. verdenskrig, måtte banen lukkes, men det lykkedes at åbne igen så tidligt som 1946.

 

En aften i 1968 påkørte en lastbil et af banens støtteben ved Sonnborner Strasse, hvorved et par af banens fag styrtede ned. Heldigvis var der ikke nogle køretøjer i nærheden, så der skete ingen ulykker, men uheldet var årsag til, at alle relevante støtteben -i større eller minder grad- blev beskyttet af diverse betonafskærmninger (ses på flere fotos).

 

 

Betonafskærmninger ved Sonnbornerstrasse - på den anden side af gaden er afskærmningen skjult som stationsskilt / gadenavnsskilt.

Siden 1997 er svævebanen blevet moderniseret, og mange stationer er blevet rekonstrueret og/eller teknisk bragt op til nutidens standard.  Kluse station, ved teatret i Elberfeld, var blevet ødelagt under 2. verdenskrig, men er blevet rekonstrueret og moderniseret.  Arbejdet var planlagt til at være afsluttet i 2001, men en alvorlig ulykke -med 5 døde og 47 sårede- fandt sted i 1999.  Et natligt arbejdshold havde sikret arbejdsstedet med en ”hund” -som man ville sige på DSB´sk- en stopklods/”sko”. Ved arbejdets ophør næste morgen, glemte man at fjerne ”skoen”, og første morgentog  -vogntog nr. 4-  påkørte denne med en fart á 50 km/t og styrtede i floden. Ulykken, sammen med nogle leveringsproblemer- betød, at færdiggørelsen blev forsinket.   Den 15. december 2009 blev svævebanen midlertidigt indstillet pga. betænkeligheder omkring sikkerheden, og flere af de ældre understøtninger måtte fornys. Dette arbejde blev afsluttet i april 2010.


I 1970´erne bestiltes 27 nye vogntog -de, der stadig befarer banen- og som nu selv står overfor udskiftning.  Disse vogntog er 24 meter lange med 4 dobbelte skydedøre.  Et vogntog har 48 siddepladser og ca. 130 ståpladser.  Maks.hastigheden er 60 km / t.

 

 

Vogntog nr. 2 / vognløb nr. 15, Wupperfeld.  At dømme efter udseendet næsten for flotte til udrangering om et års tid.
19. september  2012.


Wuppertaler Stadtwerke underskrev den 10. november 2011 en kontrakt med firmaet Vossloh Kiepe om levering af 31 nye leddelte vogntog til erstatning for de nuværende.  De nye vogntog vil blive bygget i Valencia, Spanien, og samtidig ændres strækningens forsyningsspænding fra 600 til 750 V.


Wuppertal Schwebebahn har i 2012 været lukket flere gange, i kortere eller længere perioder, for opgradering strækningen, hvilket vi ”oplevede” ved selvsyn, under vort besøg i weekenden d. 15./16. september.  Her  i weekenden var driften indstillet, men genoptoges de påfølgende hverdage. Arbejderne ventes afsluttet i november 2012.

 

 

"Kejservognen", det vogntog der oprindelig anvendtes af kejser Wilhelm II under en prøvetur den 24. oktober 1900, er bevaret og anvendes nu til særarrangementer, ligesom det kan lejes til egne særkørsler.

 

 

 

Rullende (svævende) materiel. 

 

Kejservognen. 

 

"Kejservognen", det vogntog der oprindelig anvendtes af kejser Wilhelm II under en prøvetur den 24. oktober 1900, er bevaret og anvendes nu til særarrangementer, ligesom det kan lejes til egne særkørsler . . .

 

 . . . for -som jeg hørte det-  250 € for en tur frem og tilbage.

 

 

Kejservognen (?) i depotet. Vohwinkel.   --   16. september 2012.   ^---v

Det skal huskes, at nummeret på fronten er togets togløbs-nummer, ikke vognens/vogntogets eget nummer / drifts-nummer, der i dette tilfælde er hhv. 5 og 22.

 

   

Forreste vogn "5"- - "Kejservognen" - - Bageste vogn "22"

Ud fra dette må man måske nok tænke, om ikke betegnelsen "Kejservognen" er lidt af en tilsnigelse, der dækker over en vogn af hver type, her bygget sammen til "lejligheden".

 

 

Kejservognen.  Det moderniserede kontroller- / førerbord.   Nu skulle Kejser William II  jo ikke selv køre toget i år 1900--  for der er dog lige nogle "knapper" at sætte sig ind i.

 

 - - -

 

 - - -

 

"Elektrizitäts Aktiengeschellschaft vorm Schuckert & Co Nürnberg." Kejservognen i depotet. Vohwinkel.
16. september 2012.

 

   

Kejservognen. Forreste vogn -5-, set fremad ---^ - - - - - - - - - og bagud  ---^ 

    

Kejservognen.  Bageste vogn -22-, set fremad  ---^ - - - - - -- - og bagud ---^  
16. september  2012.

 

 

Kejservognen, --tydeligvis ombygget til / indrettet som "partyvogn". 

 

 

Kejservognen og den tidligere udførelse af de "små" to-hjulede bogier".
16. september  2012.

 

 

 

Interieur.

  

Alter Markt, Wuppertal.   --   20. september 2012.  --   Vogntog nr. 13 "svæver" til perron . . .

 

   

Bageste del af vogntog nr. 13 og -------------------------------------- nr. 20.

   

Vi går fremad gennem vogntog nr 20 . . .   ^---v

 

 - - -

 

 

Forreste del af vogntog nr.  20.

 

 

Førerplads.  Wuppertal Schwebebahn vogntog nr. 20.   --   16. september  2012.

 

   

Wuppertal Schwebebahn vogntog nr. 13.   --   20. september  2012 . . .

 

 . . . og her er WSW nr. 13 parat til at "svæve" væk.

 

 

 

 

Strækningen.

 

Wuppertal Vohwinkel.

 

 

Endestationen (hovedstationen) Wuppertal Vohwinkel.

 

 

 

 

En ganske stor konstruktion . . .  (Endestationen til højre med banens depot og værksted som forlængelse.)

   

 

 

Endestationen i Wuppertal Vohwinkel (vogntog nr. 3 / vognløb nr. 7).   ^---v

 

Her ser man opad for at se reklamerne, og får i tilgift også vognbundene (gondolbundene) at reklamere på.

 

Stationens "udkørselsende".  Toget på 1. sal er klar til afgang med almindelig højrekørsel . . .

 

 . . . mens et andet tog er under indkørsel  (banen omtaler selv køretøjerne som "tog").

 

"Krydsning" på fri bane kort efter endestationen Wuppertal Wohwinkel.  Man må vist indrømme: Det er en interessant løsning på en by´s transportproblem, --men køn er den ikke.

De, der bor i lejlighederne på strækningen til floden Wupper ca. 3 km herfra, må trøste sig med, at de er flyttet ind, vel vidende, at banen er der.

 

Der var ikke langt mellem advarselsskiltene om højtragende
genstande eller køretøjer. 

 

 

 

Det første gadekryds  --  ca. 100 m. fra afgangsstationen.  Hvad man ikke kan se på fotografiet er, at vogntoget passerer gadekrydset med en hastighed af 50-60 km/t, og inden de to sekunder er gået -som kameraet holder et optaget foto for evt. kontrol--,  er toget allerede langt væk.   ^---v

 

Der er åbenbart langt mellem kunderne,  ---ekspedienten står i forretningsdøren for at vise, at der er klart til modtagelse og ekspedition af kunder ! ! !

 

     

Det næste tog --  tre minutter senere.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det er store "sager", som skal afstives godt, for at holde sig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .selv opretsstående og uden at hverken vælte eller ryste.

 

 

 . . .

 

 . . .  togene følger i en lind strøm.

 

 

Bruch, --den første mellemstation på den 13,3 km lange strækning.

Der er "højt ned", hvis man skulle komme for langt ud. Går man udenom det lille grå hegn og ned fra perronen, er der kun ca. 1 meter til "sikkerheds-gulvnettet". Herefter er der frit fald.

 - - -

Pludselig --som man (jeg) går med Wuppertal Wohwinkel bag mig--  lyder der en hurtigt stigende mærkelig lyd ! ! !
Det er "Kejser-toget", et utrolig flot gammelt tog (se nedenfor under rullende (svævende) materiel).

 

 

Kejser-toget.   ---   Også dette er væk på et øjeblik.   ^---v

 

 

 

Der er godt udsving i de hængende vogne i de skarpere kurver.

  

 

Wuppertal Schwebebahn.   --   20. september  2012.  ^---v ---v

 

 - - -

 

 - - -

 

Langs hele strækningen var der, under "taget", ophængt signaler af denne type visende rødt eller -som her- grønt lys. Det røde lys sidder i lanternen til venstre, men lanternen til højre så jeg ikke i brug.

 

 

Den anden station fra Wuppertal Wohwinkel,  Hammerstein.

 

 . . .  "rimelig bastant", --kan ikke være rar at have som udsigt.

 

 

 . . . her har man dog vidst, hvad man havde som udsigt, da man byggede.  --  Nå, --det var måske ikke bygherren selv, der skulle bo der ???

 

 

Bemærk den lille gade, Eugen Langen Strasse, der -bortset fra vejsvinget- ender i en betonmur, hvorefter . . .

 

 

 . . . svævebanen krydser en stor, meget trafikeret 8-10-sporet motorve, L 74j,  . . .

 

 . . . passerer et lille grønt areal på den modsatte side af motorvejen, . . .

 

 - - -

 

 . . . og kommer igen ind på (over) den gade, den forlod for nogle sekunder siden ! ! !  
Som en bedre Berlinermur har motorvejen pløjet sig gennem gaden (-erne ?).

Den store "tunge" kasseformede stationsbygning, stammer fra 2002, hvor den afløste en langt mere "let" udgave. Denne nye station er måske mere praktisk -i dens sikkerhedsmæssige konstruktion- men pynter, kan man næppe sige, at den gør, og den må være en skrækkelig "kasse" at have stående udenfor sine vinduer.

 

 

Faktuelle oplysninger / opslag på stationen.

 

 

Vogn 26 - vognløb nr. 14.

 

 

Udsigten fra vogn 14 over gadearealet ved siden af stationen . . .   ^---v

 

 - - -

 

 

 . . . og over floden Wupper, som banen nu følger over floden de næste ca. 10 km. 

 

Her er vi nået til brofag nr. ca. 60 - men banen ender først ved nr. ca. 490 ! ! !  (Rolig, rolig - jeg har ikke billeder af dem alle.)

 

Tillad mig lige at springe "en kilometers penge" tilbage, --tilbage til den lille "amputerede" Eugen Langen Strasse:

 

Eugen Langen Strasse. Wuppertal.  

Set lidt i fugleperspektiv fornemmer man bedre, hvordan den gamle gade er blevet afbrudt af motorvejen som en anden "Berlinermur".

 

 

Motorvejen L 74.

 

 

På den anden side - Sonnborner Strasse forude, såvel gaden som stationen af samme navn.

 

"Luftfoto" af Sonnborner Strasse  --  set mod Oberbarmen.

Bemærk her, --som på mange af de øvrige fotos-- den lyse streg/stribe langs overbygningens rand.  Det er "køretråden", dvs. strømskinnen med den fornødne spænding til fremdrift og lys.  På vognenes tag er monteret en "lille" strømaftager, der trykker op mod strømskinnen (vil blive vist på en følgende side).

 

 

Kort efter svinger banen ud over floden Wupper, for at køre over floden resten af de ca. 10 km til Oberbarmen.

 

 

Ved stationen "Zoo / Stadion". 

Bemærk den store bro, der anes gennem rullegardinet (over svævebanen - der selv er høj i forvejen).

 

   På vejen mod næste station, Varresbecker Strasse, er hastig-   heden oppe på 50 km/t (hastighedsmåleren går til 60 km/t, der . . .således synes at være højeste tilladte hastighed).

 

 

 

 

 

Varresbecker Strasse.   ^---v

 

 - - -

 

 

Pestalozzistrasse.

Herligt at se fra vognene under kørselen, hvordan diverse svømme- og vadefugle synes at være ganske uanfægtede af de "uhyrer", der svæver over deres hoveder.  Fugle, som i Danmark ville flyve skrækslagne væk ved den mindste lyd, synes at være ganske upåvirkede her.

 

 

Wuppertal Hauptbahnhof - Schwebebahn-stationen.

 

Ridserne stammer ikke fra "filmen", men er hærværk mod ruden.

 

 

Stationen set mod Oberbarmem  --  øverst med tog mod Oberbarmen ---^, nederst med tog derfra. ---v

 

Bemærk føreren´s (ret forstået) TV-overvågningsskærm til højre.

 

 

Ved Wuppertal Hauptbahnhof, på vej mod Oberbarmen.  Ikke langt fra stationen, men "nålen" er allerede oppe på ca. 50 km/t, måske endda lidt over.

 

  

 . . . videre med Obernarmen . . .

 

 

 . . . og indkørsel mod Alter Markt.

 

  

Alter Markt  (opr. Rathausbrücke).

 

 - - -

 

Her må man nok tage billederne, som de kommer --  det er ikke nemt at bringe dem i en egentlig "fornuftig" rækkefølge -oppe / nede, ankommende / afgående tog- desværre.

 

Vogntog nr. 1 (vognløb nr. 18). Alter Markt, Wuppertal.

 

 Udkørsel mod Wuppertal Vohwinkel.

 

 

Alter Markt set "udefra" mod det pågældende signal.

 

 

Ankommende tog (vogn 20 / løb 23) fra Vohwinkel.

 

Vogntog nr. 3 svæver ud på vej mod Vohwinkel.   ^---v

Her ses -vist for første gang- småt, men rimelig godt- vogntogenes koblingssystem for kørsel med sammenkoblede vogntog.  Et decideret "han / hun"-system.  Øverst på fronten ses "hannen" ---^ og nederst "hunnen" ---v

 

 - - -

 

 

 - - -

 

Vogntog 15 / vognløb 2 !!!  Igen ses koblingssystemet "rimelig tydeligt", men modsat pga. den modsatte køreretning.

 

 - - -

 

 

Alter Markt -oprindelig Rathausbrücke- facaden mod Vohwinkel.

Stationen, som den ses i vore dage, stammer fra 1967, hvor den oprindelige station blev nedrevet.

    

I modsætning til mange af de andre stationer, vel et ganske flot bygningsværk - station og bro tilsammen.

 

Vogntog under indkørsel mod stationen --- det går ikke så stærkt . . .

 

 . . . og et andet vogntog under udkørsel mod Vohwinkel  ---  det går til gengæld stærkt.  Her skal "nålen" nok allerede være oppe mellem 50 og 60 km/t, og der er pænt udsving på vogntoget.

 

 

Også et ophold på Alter Markt får en ende.  Vogntoget (nr. 13 / løb 8) ankommer . . .

 

 . . .  og optager passagerer, inden det kører videre mod Vohwinkel.

 

  

Wupperfeld.

Wupperfeld er i en periode midlertidig endestation for passagererne (ikke for banen).  "Alle aussteigen".

 

Ankommende tog fra Vohwinkel, set oppefra ---^og nedefra ---v. 

 

- - -

 

 . . . og tilsvarende . . .

 

 . . . Wupperfeld, set oppefra (mod Oberbarmen) . . .

 

 

. . . og nedefra.

 

 

 - - -

  

 

Vogntog nr. 25 / vognløb nr. 16 under ankomst fra Vohwinkel til den midlertidige endestation.   ^---v

 

Der var også andre passagerer med interesse for banen (på andre fotos med fotografiapparater).

 

 

De tomme vogntog fortsætter mod Oberbarmen, hvor de under "jamren og klagen" fra hjul og køreskinne, vender ved en sløjfekørsel med en -skulle man tro- alt for lille diameter.

Som almindelige passagerer fandt vi aldrig ud af, hvorfor passagererne blev bedt om at stige ud her.  Der foregår ganske vist store ombygninger i Oberbarmen, men det er tilsyneladende på depotet i forlængelse af strækningssporet, og berører tilsyneladende ikke selve passager-stationen.  (Følger snarest.)

 

 

6 minutter senere er de tilbage og klar til at returnere til Vohwinkel.

 

 

Vogntog nr. 9 klar til afgang mod Vohwinkel . . .

 

 

 . . . og nr. 26 på vej ud over "kanten".

  

Efter ankomsten til næstsidste station, Wupperfeld, måtte resten af strækningen -en lille kilometer- tilbagelægges til fods. Årsagen hertil var, at sidste station -Oberbarmen, og strækningen dertil- var lukket for passagertrafik. 

Da der -til levering i 2013- er bestilt "et totalt sæt" nye vogntog, er man i færd med at ombygge den gamle stationsbygning.

Ved ankomsten til den midlertidigt optagne stationsforplads, blev man derfor mødt med dette store skilt, om de igangværende byggerier og de deltagende firmaer . . .

 

 . . . suppleret med en kortskitse over det kommende udseende.

 

Som det ses, kommer banen ind fra venstre -svævende over floden Wupper.  "Banen" deles i to og fortsætter ind i stationsbygningen, der fremover skal afsluttes med en sløjfe (ca. i midten) og depotspor i den bageste, højre del af den store hal i den gamle bygning (fotos følger 2. oktober). 

 

Tilfældigvis er jeg i weekenden blevet spurgt -netop- om, hvordan togene blev vendt, så hvor heldigt ! ! ! 

Det var allerede planlagt til mandag d. 1. oktober.

 

 

Vogntog nr. 24 ankommer til "sløjfen" . . .

 

 . . . og fortsætter ind i sløjfen (her ganske vist vogntog nr. 12) . . .

 

 . . . der under jamren og hvinen . . .

 

 . . . kæmper sig gennem den lille kurveradius . . .

 

 . . . men dog kommer helskindet ud.

 

 - - -

 

Vogntog nr. 13 - Bemærk den store "enkelt-skinnede" bogie.  Det er tunge sager, men det er effektivt.

 

 

Sløjfen set fra modsatte side. Til venstre anes lidt af den gamle stationsbygning - den ser vi på i morgen.

 

 

Nye skinner (de brune) er ved at blive lagt på plads . . .

   

 . . . mens de gamle er under nedtagning.  Der er -for en sikkerhedsskyld- allerede sat en kran på dem.

 

Ende . . .

 

 . . . som der ofte stod på filmene "i gamle dage". Hvis ikke sidste bæring, så en af dem - her er der kun depotet tilbage.

 

 

Svævebanen Wuppertal - Oberbarmen.

 

 

Oberbarmen.

 

Endestationen Oberbarmen inden nedenviste ombygning.

 

 

Den gamle station / depot ? i Oberbarmen under ombygning/udvidelse.   --   20. september 2012. ^---vvvv

Som man ser, er der et omfattende ombygningsarbejde i gang.  Jeg har ikke set ombygningsplanerne, men vort (nogle af de deltagende SHS-medlemmer) blev enige om, at der sikkert var tale om en udbygning af, måske etablering af et depot til de nye køretøjer, der kommer næste år, og pludselig forlanger plads samtidig med de gamle køretøjer.)

 

Man aner samtidig, at hele taget er skåret af bygningens "forende".  Dette skyldes næppe nedrivning, med fjernelse af hensyn til, at man er nødt til at nedskære hele eller dele af det store tunge skinneanlæg og fjerne det med kran (se 1. oktober), ligesom de nye arrangemneter vel tilsvarende skal sænkes ned via kran.

Bemærk spindelen/spiralen -til højre- til "opløftning" af fodgængerne (ses også på kortskitse 1. oktober).   Det synes tydeligt, at de har set/læst Erik, My 1 2 87´s side om Helix´er til modeljernbanen:  Helix Calculator  eller  

 http://my1287.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=132  

 

 - - -

 

At det meste af banen "står på pæle" bliver mere og mere tydeligt . . .

   

 . . . her det sydøstlige hjørne . . .

   

 . . . gavlen og det nordøstlige hjørne.

 

Nej, --det er ikke gulvet i depotet.  Det er et "gulv" i "stue-etagen", lige over flodens vand . . .

 

 . . . der løber lige under bygningen.

  

Her ses det "rimelig tydeligt", at der "er hul igennem (under)" bygningen . . .

 

 - - -

 

 . . .  Taget er væk og kranerne er igang med nye og gamle skinner (se også 1. oktober). Jeg gætter på, at det meste af den gamle "sløjfe" er mere eller mindre uberørt nede i "bagenden" af bygningen, og at de/nogle nye depotspor skal tilføjes og indrettes til div. opgaver i den store/lange "forende", så den måske -principielt- bliver som depotet i Wuppertal Vohwinkel.

 

 

 

 

Vohwinkel depot og værksted.

 

Når man kommer ind i depotets / værkstedets store uoverdækkede gård,  . . .

 

 . . . er noget af det første man får øje på -i gadeplan- denne lille miniudgave af svævebanens ophængning.

 

Ligesom man mødes med denne lille portal foran indgangen. (Tv.)  Hjulet -der også ligger i gården-, er en ældre udgave af et af vogntogenes kørehjul . . .

 

 . . . mens der her ses en række nye / nyafdrejede hjul,

 - "lige til svævebanen".

 

 

 

I "ankomsthallen" - den del af depotet, hvor de ankommende vogntog kommer ind,-  "hang" disse vogntog,
numrene 8, 11 og 1.   Nr. 1 -til højre- er lige kommet ind, og slutlyset er endnu ikke slukket.

 

 

Vogntog nr. 18 - forreste del- adskilt og under et større eftersyn . . .

 

 . . . interiør . . .

  . . . mellemled . . .

 

 

 . . . og bagende.

 

 

I depotets "afgangshal"/udkørselsende hang vogntogene (nr. 20 og 27 m. fl.  i "kø" bagud) klar  til udkørsel næste dags morgen (mandag). 

Formentlig på grund af de store ombygninger i Oberbarmen, var driften indstillet i weekenden.

 

   

Udkørselsporten med signal visende "Stop".  Der er "højt ned", hvis man klemmer sig mellem porten og vognsiden !

 

 

Nede fra "gårdspladsen" ser det således ud  . . .    ^---v

 

 . . . med vogntog nr. 16 klar som "første morgentog" - lige ved "sporskiftet" mod "strækningssporet(-skinnen).

 

Banens sporskifter -tunge sager- ser vi på i morgen, onsdag.

 

 

Et sporskifte.  --  Vohwinkel depot og værksted.

  

Et vogntog -nr. 11- ankommer til Wuppertal Vohwinkel . . .

 

 . . . passagererne stiger ud.  --  Toget, der skal tilbage til Oberbarmen, er klar til at vende i "sløjfen", men det tidligere vogntog skulle i depot, så "sporskiftet" står forkert.

 

 

Herover ses øverst den lige - ubrudte - skinne (med strømskinne bagved). Nedenunder -til højre ses den kurvede "sløjfe-skinne" og til venstre "sporskiftets" kurvede/afvigende "tunge". 

 

Som ovenstående, blot set i retning mod depotet.  Det er tydeligt, at "sporet" / skinnen står til depotet.

Hvis vogntoget fortsatte her, ville det ende i depotet i baggrunden . . .  

. . .  dvs. på den anden side af den åbne gårdsplads.   "Sporskiftet" skal derfor lægges om:

   

Dette "sporskifte" består af to skinnestykker (et lige og et buet), der er ophængt under en slags skydebro/portalkran og sideforskydes indtil den rette placering er opnået.   Man aner skydebroens løbehjul et par meter over skinnestykkerne.

Bemærk i øvrigt "sporet"s / skinnens konstruktion på disse billeder:  Et kraftigt I-jern bærer en -næsten" almindelig jernbaneskinne, hvorpå vogntogenes "bogier" hænger / kører.

 

Sporskiftet er "lagt om", og det er nu det buede skinnestykke, der udfylder mellemrummet mellem de egentlige køreskinner.  --  Øverst til venstre ses det lige skinnestykke (den lige "tunge"), der nu hænger frit.

 

Yderst til venstre: "Ringen er sluttet", mens skinnen til depotet hænger frit. Øverst til højre ses "den lige tunge".

 

 

Vogntoget kan nu passere sporskiftet og fortsætte gennem "sløjfen".

 

 

Johhh, --det er tunge sager vi omgås.   ---   I baggrunden ses depotet med "en blå vogn" klar til afgang, mens de to orange/blå vogntog er de senest ankomne.

 

 

Vogntog nr. 11 er kommet gennem "sløjfen" under jammer og hyl, og er nu klar til afgang fra afgangsperronen.

 

   

Set fra en lidt anden vinkel.   --->  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ---^  Signal på "Stop".

 

 

"Ankomsthallen / -sporet" - et vogntog er på vej gennem "sløjfen" og formår lige netop af fremvise forperronen hhv. bagperronen på hver sin side af "kommandoposten" midt i kurven.

 

... og det hele set nedefra.

 

 

Den hele kurve/"sløjfe" med kommandoposten i centrum.

 

 

Føromtalte sporskifte set nedefra.  Sporskiftet står "ret" (til ligeud kørsel - til venstre i foto). Øverst i midten kommer "sløjfe-skinnen" ned oppefra, og til højre herfor hænger det kurvede skinnestykke ("den afvigende tunge").

 

 

Kurven / "sløjfen" og det tilsvarende sporskifte i modsatte side.

 

 

 

Vohwinkel depot og værksted  --  nogle detailler.

 

Tidlige udgaver af bogier.   ^---v

 

 

    

Eksempler på de oven på I-jernene liggende "jernbaneskinner". 

 

 

Renoverede/afdrejede kørehjul.   ^---v

 

 - - -

 

 

Rundt om en "bogie" -  Aksellejer: Fabrikat Jaeger  --  "Frantz J" ???   

 - - -

 

- - -

 

 . . . og i drift.

 

 Strømaftager.

 

  

Kørekontroller af ældre type (se fotos af nye kontrollere på fotos fra strækningen Vohwinkel-Oberbarmen.

 

    

"Første testkørsel af enskinnesystem på forsøgsstrækningen i Köln-Deutz i slutningen af det 19. århundrede."

Til højre:  "Skinnecyklen" på det lille museum.  --  Bemærk, at cyklen er dobbeltrettet (kan køre både for- og baglæns).

 

 

Som bekendt kan en sag ses fra flere sider:

Erik, My 1 2 87 har også set på "sagen":  Wuppertal Schwebebahn