30. juni 2014.

Horsens Vestbaner   --   1962

Dansk Jernbaneklub afholdt d. 14. januar 1962 en damp-særtogstur på Horsens Vestbaner: Horsens-Rask Mølle-Thyregod-Brande(frokostpause)-Ejstrupholm-Rask Mølle-Horsens.  (Se mere nedenfor under 29. juni 2014.)

Farvehandler  P. Adamsen, Gentofte.  Her: Vesterlund.   --   14. januar 1962.   ^---v

 

Hvorfor så et foto af P. Adamsen netop her ??? 

Fordi vi i DMJK manglede tegninger til at bygge modeller efter, til materiel af den slags (fhv. Horsens-Tørring-smalsporede godsvogne). 

I vore dage slår man bare op i en bog eller går "på nettet".  Det gjorde man ikke dengang.  Sådanne tegninger "hang ikke på træerne", --man måtte selv. 

Vi havde så fundet på at tage et billede af en person, hvis højde vi kendte, foran en vogn, men set lige, vinkelret mod siden/gavlen.  Hjemme kunne vi så -ud fra det kendte mål og fotografiet- omsætte / omtegne det til en byggetegning, eller blot -den nemme løsning, hvis man selv lavede sine billeder- lave sine billeder i netop de mål, tegningen skulle have/have haft.

 

Det blev da til vognkasser til et par vogne for mit vedkommende, men mit skifte af målestoksforhold, satte en stopper for disse arbejder.

 

 

- - -

 

Kollemorten station med DJK-særtoget.   --   14. januar 1962.   ^---v

 - - -

 

DSB  --  Thyregod station.   --   14. januar 1962.   ^---vv

 - - -

 

HV-remisen.  Thyregod.   --   14. januar 1962.

 

HV  L 106 under vending og omløb.  Thyregod.   --   14. januar 1962.

 

 

 

-

 

 

29. juni  2014.

En lille (halv) fælles søndags-eks... eks...  

Lidt af hvert.

 

Apropos Folkemødet på Bornholm:

Transformatortårn nær Boderne.

 

 

. . . . . . . . , , , , Opad mod Boderne / nedad mod Ugleenge.  ^---v

 

  "Lige til modeljernbanen"

Trsfst. v. Munkhøj på vejen mellem Boderne og Ugleenge.  Bornholm.  Foto:  Povl Kjær Larsen.

 

 

Rødovre kirke.

Rødovre kirke.   --   Sept. 1962.   ^---v

 

Næsten lige på den anden side af Rødovrevej lå min daværende fotoforretning, RØDOVRE Foto,  "Foto-Olsen", v. -som jeg husker det-  Helmuth Olsen.  Herlig lille forretning, hvor næsten alle mine fotoartikler dengang gik gennem.

 

 

Københavns Sporveje.

KS 269-1322,  Rådhuspladsen.   --    juli 1956.

 

KS  Sundby remise.    Juli 1956.

 

Mens vi havde dem endnu  -- og hvad fik vi i stedet for: Dieselos i massevis ! ! !

 

-  -

 

 

29. juni 2014.

 

Horsens Vestbaner   --   1962.

Dansk Jernbaneklub afholdt d. 14. januar 1962 en damp-særtogstur på Horsens Vestbaner: Horsens-Rask Mølle-Thyregod-Brande(frokostpause)-Ejstrupholm-Rask Mølle-Horsens.

Det vil fremgå af billederne, at vejret ikke var det bedste til den slags. Om formiddagen tungt, fugtigt vejr - måske ikke lige regn, men tæt ved.  Som så ofte klarede vejret op ved middagstid, men blev dog ikke meget bedre fotovejr af den grund, med meget kraftige kontraster mellem lys og skygge.  Nå, --havde banen ikke stået lige foran nedlæggelse, havde man ikke været nødt til at arrangere den så tidligt på året.

Den nystiftede klub/forening afholdt her en af sine første særtogsture, og en af den slags ture i det hele taget.  Fotokultur var endnu "ukendt land" - alle gik i vejen for hinanden, når de selv havde fået deres billeder. Når de, der havde fået tilladelse til at være "på maskinen", var først ude og på plads, råbte og skreg på dem, der kom fra de bageste vogne, og derfor var i vejen, indtil de kom frem til de første.  Disse havde nu fundet deres gode pladser, og var hurtigt klar til at gå tilbage.  Nu råbte og skreg de igen på de sidste, at de skulle se at blive færdige, så vi kunne komme videre.  Især een person var slem.  Det blev min første / en af mine første ture med klubben, men også en af de sidste.

Ellers en udmærket arrangeret tur fra turarrangørernes side. Vejret var de jo uden indflydelse på, og fotokulturen er vel blevet bedre med årene.

HV L 106  m. stamme v. Vrønding.   ^---v   14. januar 1962.

   . . . . .  

Samme tog  ^---v  under indkørsel på Flemming station.  . . . . . .

Flemming station, vejfacaden.   --   14. januar  1962.

 

 

Gammel Horsens-Tørring-vognkasse benyttet som redskabs- og brændeskur.   --   14. januar 1962.
Desværre var det pga. vognens ælde ikke muligt at læse nummeret.

 

Rask Mølle station.   --   14. januar 1962.  
Stationen var skillepunkt for banens sydlige gren til Thyregod, og den nordlige til Ejstrupholm.

 

 

 -  -

 

25. juni 2014.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.

 

Den 3. juni d.å. oprandt dagen, hvor den første, egentlige genopførelse af Øresundsvej station, Amagerbanen, begyndte.

Seks år er gået, siden stationsbygningen blev nedtaget på Øresundsvej og fragtet -stykvis- til sin nye plads på Frilandsmuseet.

 

"Afklædningen" er påbegyndt:  De finérplader, som murstykkerne har været pakket ind i, i otte år, er nu ved at blive fjernet, samtidei med, at murstykkerne bliver forankret til fundamentet under dem.

Øresundsvej st. på Frilandsnmuseet.    --   24. juni  2014.   ^---v

På museet er man -som jeg har forstået det- ganske "trat" (lige om alle andre med problemet) af den grafitti bygningen blev udsat for på Amager inden flytningen.  De pt. kendte, aktuelle afrensningsformer vil samtidig ørelægge overfladen eller udseendet af de meget "følsomme" betonsten, i værste tilfælde begge dele.

 

For at fæstne / forankre murstykkerne til fundamentet, bliver der fremstillet nogle små "støbekasser" rundt om det nederste af fundamentet.  Når disse kasser er tætnet nedad mod fundamentet, hældes der en tynd betonblanding i støbe-kasserne (såkaldt "ankerbeton").

 

Nu skal de så stå i et par dage eller tre, hvorefter museets murere er tilkaldt, for at mure mellemrummene mellem murstyk-kerne op. 

 

I løbet af en uges tid, skulle dette arbejde gerne være igang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs undersiden af murstykkerne anes "støbekasserne", netop påfyldt "ankerbeton" til befæstelsen.

Om nogle dage er det slut for disse planter.  ---v

 - - -

 

De første beboere.

 

Et par andre beboere har været heldigere.  --^--  Bemærk den lille Rødstjert herover. 

Et par sten er "kradset ud" helt gennem muren -af tekniske årsager-.  Da man skulle have et "spyd" gennem hullet, et par dage efter, havde et Rødstjert-par bygget rede i hullet.  Gode råd var dyre, men det lykkedes at klare forhavenet uden at fuglene måtte flytte.

Da jeg besøgte stedet i dag, fløj det travle fuglepar til og fra reden med mad til ungerne.

 

I ( ) bemærket:

En fredet gartnerbolig i Nationalmuseets afdeling i Brede Værk brændte natten til lørdag.

Natten til lørdag den 14. juni, udbrød der brand i et drivhus og en fredet gartnerbolig på Brede Værk. Ingen personer er kommet til skade, og ingen museumsgenstande har lidt overlast, idet Nationalmuseet ikke har udstillinger eller museumsgenstande i bygningen.

Brandens årsag er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Stråtaget på gartnerboligen er brændt helt ud, og loftetagen er ødelagt. Det lykkedes Lyngby Taarbæk Brandvæsen at redde stuetagen, som dog er stærkt vandskadet.

Bygningen vil forhåbentlig kunne genopføres.

-----------------

Dette har ikke umiddelbart noget med Øresundsvej station at gøre, --og dog.  Desværre må det nok forventes -i den kommende tid-, at noget af museets mandskab må afgives sikringen af denne bygning.

 

  

Stationen set fra Andelsbyen / stationsbyen.

 

 

 

23. /24. juni 2014.

 

Der kom en mail: 

"(...) hermed nogle af de andre omtalte fotos fra JFØs hånd, -lidt blandet, men se hvad du kan evt kan bruge:"

M/F Ellen Margrethe, Havnsø.    Havnsø-Nekselø.   --   22.  juni  1975.  Foto: jfø.  

 

M/F Øen på ruten Assens-Aarøsund.   --   24. august 1975.  Foto:  jfø.

.

 

Karrebæksmindebroen. Udateret postkort.  ><  "Den gamle Langebro" i København.

"Græshoppen" -som er de lokale beboeres kælenavn for broen- er en af Danmarks ældste vippebroer. Andetsteds på "nettet" udnævnes den til at være Danmarks grimmeste bro. 

Åhhhh, ja.  Det er da som man ser på det.  Personlig finder jeg, at den -med sin store kontravægt- minder ganske meget om f. eks. den gamle Langebro (1930 -1954), og den holdt jeg personlig meget af  ---netop på grund af den store kontravægt. 

Vi er ikke alle ens - og heldigvis for det ! ! !

Karrebæksmindebroen.   --   3.  august  1975.  Foto: jfø.  

 

 

Tovbanen i Hasnæs / Hassens (begge navne ses ved samme område).

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke nemt at se, men Hasnæs ses ved den lille røde firkant ca. midt i kortet.  . . . . .  --->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring Gåsehage er der store forekomster af ral  *).  Her graves af Aarhus Sten- og gruskompagni, som har bygget en silo og anlagt en to km lang hængebane ud til en anløbsbro.  Under ralgravningen har man iøvrigt gjort flere fund fra vikingetid, bl. a. rester af vikingeskibe.  (Turistårbogen / Mols: 1967.)

')  Naturligt forekommende, afrundede sten der har en diameter på 30 til 75 mm og bl.a. bruges som byggemateriale og i vejbelægning. Forekommer på havbunden og i strandkanter.  (Den danske ordbog.)

Tovbanen ved ralværket, Hasnæs.   --   28.  juli 1973.  Foto: jfø.   ^---v

 

I 1978 blev der skrevet således om ralværket.

”I 1935 tegnede Aarhus Sten – og Gruskompagni de første kontrakter med lodsejere i Øer (således hedder området, hvor der graves – evp-bem.), og man begyndte at grave ral. Der blev bygget et stort ralværk, hvor gruset blev sorteret, og en tovbane transporterede det ud til havet, hvor store skibe sejlede gruset bort.  Lastbiler har senere afløst tovbanen.

I november 1974 stoppede kompagniet ralgravningen. Af de 150 ha, hvorpå der er kontrakt om gravning, mangler dog stadig 35 ha at blive udgravet.  I de 40 år, som ralgravningen er foregået, er der gravet mere end 2,3 millioner kubikmeter ral i Øer, og det har skabt et spændende og afvekslende landskab med et værdifuldt dyreliv.

Kompagniets gravekontrakter med de enkelte lodsejere løber til 2033, men efter den nye råstoflov skal de dog fornyes i 1988.”

Ralværket er dog nu nedlagt.

 - - -

 

Fotos: Jens Frederik Østrup (jfø). / Tak til Henning Orlowicz.

 

 -  -

 

Søndags-ekstra.

22. juni 2014. 

Københavns Sporveje   --   1964-65.

Desværre, --jeg havde utrolig mange problemer med mit -ellers fine kamera (fint, anerkendt mærke).  Reparation efter reparation, --det blev ikke bedre, snarere værre hver gang, men dyrt var det hver gang.

KS 552 - 15xx. Jydeholmen, set mod / ved Jernbane Alle og med Lindehøjen i baggrunden.   --   1964-65. 
. . . og minsandten om der ikke lige er kommet et hjørne af evp´s lille Mascot med.

 


KS 552 - 15xx.  Jydeholmen.   --   1964-65.

 


KS 552 - 15xx. Jydeholmen.   --   1964-65.

 

KS 547 - 1505.   Jydeholmen.   --   1964-65.   ^---v

 - - -

 


KS 547.  Jydeholmen.   --   1964-65.

 


KS.  Folkerumsbygningen. Jydeholmen.   --   1964-65.

 

. . . og hvad fik vi i stedet for:   Dieselos i massevis.

 

-  

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

22. juni 2014. 

 

Danske Kirker:

Der kom en mail: 

"(...) hermed nogle af de andre omtalte fotos fra JFØs hånd, -lidt blandet, men se hvad du kan evt kan bruge."

Endelave kirke.   --   27. juni 1975.   Foto: jfø.

 

Hyllinge kirke.   --   26. august 1973.   Foto: jfø.

 

Sengeløse kirke.   --   16. november 1973.   Foto: jfø.

 

  

Skagen, --den tilsandede kirke.   --    8. juli 1974.   <---  Foto: jfø. --->   Thunø fyr.  ^---v   9. juli 1974.

Den tilsandede kirke, må da være "Lige til modeljernbanen",

eller er den for stedbestemt / stedbundet.     Se mere:

http://www.skagenguide.dk/sight/sande.htm  /  http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/den-tilsandede-kirke

 

Den også meget karakteristiske Tunø kirke, der både er kirke og fyr samtidig.

 

Se mere om kirken / fyrtårnet:  http://www.fyrtaarne.dk/   /  Tunø.

Se også eller måske især: Nationalmuseets store værk om vore kirker:  http://danmarkskirker.natmus.dk/

 

Fotos: Jens Frederik Østrup (jfø). / Tak til Henning Orlowicz.

 

 

Måske ikke den sidste, men ellers:

"Lige til modeljernbanen"

 

-  

 

 

 

 

22. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm. 

Når dette læses, er Folkemødet på Bornholm forbi for 2014, og EVP´s tog er "kørt i remise" til næste folkemøde 2015 ! ! ! ?

Imidlertid efterlyste jeg på   http://www.jernbanen.dk/forum2/  nogle andre fotos end mine egne.  Det kunne både være at få noget frem fra "skrivebordsskufferne", men også at se nogle fotos, optaget  fra en lidt anden "vinkel" end mine. 

   Rønne´s byvåben, gået helt i fisk. 

 

Rønne-Neksø Jernbane  --  RNJ.

 

Rønne Ø.

Rønne-kortskitse udgivet i 1972 ! ! !

Banen til Allinge/Sandvig var alle-rede nedlagt i 1953 og banen til Neksø i 1968 -- alligevel figurerer de på et kort i en bog om øen, udgivet i 1972 ! ! !

 

Næsten lige overfor Rønne Ø sta-tion, udgik et sidespor til Born-holms Lervarefabrik.

Teglværksvirksomheden -fra 1891 ejet af Schor og Bentzen- anmodede i 1899 om "Anlæg af Omløbsspor for et Sidespor".

 

På billedet herunder ses fabrikkens tipvognsspor.

 

 

 

 

 

 

 

 

I "nærfoto": 

Rønne Ø-stationen med DBJ-sporet til Lervarefabrikken og -nederst- smalsporet til lergraven.

 

På kortet tangerer RNJ  med Rønne Ø lige netop gennem øverste højre hjørne, og sidesporet til Lervarefabrikken krummer ned mod sydvest / venstre. 

Nedenfor fabrikken ses det afbillede tipvognsspor til en sydlig lergrav.

Hvorlænge dette anlæg overlevede er jeg ikke vidende om.

 

 

 

 

 

 

 

Bornholms Lervarefabrik med smalsporet til lergraven.

 

 

Rønne-Allinge Jernbane  --  RAJ  (Rønne-Sandvig).

Køreplan fra 2. verdenskrig.

Fabers Rejseliste, 1943.

 

Allinge.

Allinge havn set fra sydøst.  --  Udateret postkort.   "843 Ludvig Christensen". 

Det anes her, at havnen havde hele to baneforbindelser, den viste og en tilsvarende på den nordvestlige kaj "Sverigeskajen". Denne havde endda to havnespor med omløbsmulighed, og den var tilsvarende forbundet med stationen / banen.

 

 

 

Almindingen-Gudhjem Jernbane  --  AGJ (Aakirkeby-Gudhjem).

Stavehøl.

Overføringen over kobbeå, i Stavehøl.    "Geodæt. Inst./KMS  1928-40". (Kortet hører egentlig til  20. juni 2014)

 

 

  

 

 

 

 

21. juni 2014.

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen  --  HHGB.   --  1973.

HHGB Sm 3 og Sm 4, Helsingør.   --     28. april 1973.   Foto: Jens Frederik Østrup.

 

HHGB Sm 3 og Sm 4, Julebæk.   --   28. april 1973.   Foto: Jens Frederik Østrup.

 

HHGB Sm 3 og Sm 4, Hellebæk.   --    28. april 1973.   Foto: Jens Frederik Østrup.

 

HHGB Sm 3 og Sm 4, Hornbæk.   --   28. april 1973.   Foto: Jens Frederik Østrup.

 

HHGB Sm 3 og Sm 4, Maarum.   --   28. april 1973.   Foto: Jens Frederik Østrup.

 

Hornbæk.  Udateret  postkort.

 

Tak til Henning Orlowicz.

 

 -

 

20. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm. 

 

Når dette læses, er Folkemødet på Bornholm forbi for 2014, og EVP´s tog er "kørt i remise" til næste folkemøde 2015 ! ! ! ?

Imidlertid efterlyste jeg på   http://www.jernbanen.dk/forum2/  nogle andre fotos end mine egne.  Det kunne både være at få noget frem fra "skrivebordsskufferne", men også at se nogle fotos, optaget  fra en lidt anden "vinkel" end mine.  Nedenfor bringes den anden serie af disse fotos:

Almindingen-Gudhjem Jernbane  --  AGJ (Aakirkeby-Gudhjem).

 

Krigskøreplan (2. verdenskrig).

Uddrag af den såkaldte "Fabers Rejseliste", -datidens køreplaner.   --   1943.

 

Øster-Marie station, perronfacaden,   --   ca. 1967.   Jernbanebladet  nr. 10, 1967.

Til Gudhjembanens anlæggelse blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om tegninger til banens stationsbygninger. Arkitekterne Kay Kisker og Aage Rafn løb af med sejren. Efterfølgende opstod der -især i de lokale aviser- en del kritik af stationernes udseende. De to arkitekter forsvarede deres tegninger med, at de havde villet prøve noget nyt, at lade sig inspirere af de omkringliggende bebyggelsers udseende.

Ak ja, --dengang kunne man ikke lide dem - i dag (vore dage) betragtes de (Gudhjem, Øster-Marie, Øster-Lars og Aaløse) med stor beundring ! ! !

---

Da foto blev optaget (1967) fungerede stationsbygningen som rutebilstation, stadig med ventesal i bygningen.

 

Kobbeå ved Stavehøl.

AGJ - Gudhjembanens bro over Kobbeaa v. Stavehøl.   --   Juni 2014.  Foto.  Per Alstrup.   ^---vv

Der var ikke så meget vand i Kobbeå i juni måned 2014,  så et par medlemmer af Sporjejshistorisk Selskab (SHS), var en tur inde under for overføringen at inspicere "Gudhjembanens tilstand".   Stafig flot arbejde der nu er 100 år ! ! !

 - - -

 - - -

 . . . næsten ude igen.

 

Tak til Per Alstrup og Jesper Reinfeldt.

 

 

 

 

19. juni 2014.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.

 

Den 3. juni d.å. oprandt dagen, hvor den første, egentlige genopførelse af Øresundsvej station, Amagerbanen, begyndte.

Seks år er gået, siden stationsbygningen blev nedtaget på Øresundsvej og fragtet -stykvis- til sin nye plads på Frilandsmuseet.

Når man betragter er der måske ikke den store forskel fra for 14 dage siden.  Solen skinner dog og det ser lysere ud.

Der er dog sket noget.  Foreløbig er byggeriet i en fase, hvor det ikke rigtig kan ses på fotografier. De store "tandstumper", der først "bare" blev sat på plads og afstivet, er i mellemtiden blevet "afklædt" for den øverste del af inddækningen, som et led i tilpasningen til det endelige, nøjagtige ståsted. Murstykkerne bliver meget nøjagtigt tilpasset i højden, så ikke fugerne mellem stenene senere kommer til at se ud, som var der bygget oven på kraftigt "bølgepap". 

Øresundsvej station -facaden mod stationsbyen / Andelsbyen- på Frilandsmuseet.   --   17. juni  2014.

Eksempelvis skal hjørnestykket herover i morgen (18. juni) løftes 1,5 mm inde ved vinduesafsnittet   ---  1,5 mm ! ! !

Samtidig tilpasses murstykkerne naturligvis også således, at muren -set på langs ad facaden- også kommer til at være lige, og heller ikke bugte sig, når man ser ned langs den fra et hjørne. Kort sagt: Det må ikke være til at se bagefter, at muren er samlet af mindre stykker, og ikke opbygget på stedet. 

 - - -

Her ses lidt af princippet: 

 

Nu skal muren "lynes op" som man kalder det, men det må ikke kunne ses bagefter, at der har været en adskillelse her ! ! !

 

Jeg har set andre bygninger på museet, hvor dette arbejde er udført.  Hvis man ikke vidste bedre, var det ikke til at se.

 

Det skal blive spændende at iagttage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facaden langs den kommende bane (Krimsvej-facaden på Amager).

 

Som sidst:  Et kik ind i bygningen, med stationsforstanderens stue til venstre, døren ud til gårdspladsen og retiraderne (oprindelig) i midten. I hjørnet trappen til 1. sal, foran denne køkkenet og lige foran fotografen (evp), ventesalen.

 

Hele facaden mod andelsbyen / stationsbyen - vejfacaden på museet.

 

HER  BYGGER:

 . . . dog i samarbejde med museets egne folk.

 

 

Stationen set fra Andelsbyen / stationsbyen.

 

 

 

18. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm. 

 

Når dette læses, er Folkemødet på Bornholm forbi for 2014, og EVP´s tog er "kørt i remise" til næste folkemøde 2015 ! ! ! ?

Imidlertid efterlyste jeg på   http://www.jernbanen.dk/forum2/  nogle andre fotos end mine egne.  Det kunne både være at få noget frem fra "skrivebordsskufferne", men også at se nogle fotos, optaget  fra en lidt anden "vinkel" end mine.  Nedenfor bringes den anden serie af disse fotos:

Rønne H.

 
Rønne H set mod Neksø.   --   Sommeren 1966.  Foto. Thyge Toylsbjerg-Petersen.

 


Miljø blandt remiser, vognskure m.v.   --   Sommeren 1966.   Foto. Thyge Toylsbjerg-Petersen.

 

Rønne Nord.


Lørdags toget til Nexø, her fotograferet på Rønne N.   --   Juli 1967.    Foto. Jesper Reinfeldt.

 

Smørenge trb.


Smørenge trb, set i køreretning mod Neksø --->.    --   21. september 1968.    Foto.  Jesper Reinfeldt.

 

Aakirkeby.

DBJ M 3 med den 3-akslede pakvogn nr. 663 i Aakirkeby, juli 1963. (nm).  

Bemærk den, må man vel sige,   ^---   noget primitive sporstopper herover,  --en svelle gravet ned på højkant og støttet bagud af betonkanten på læsserampen bagved.

 


Den 3-akslede pakvogn DBJ  663 i Aakirkeby.   --   Juli 1963.   (nm). 

 


DBJ M 3, med den 3-akslede pakvogn nr. 663, i Aakirkeby.   --    Juli 1963.  (nm).

 


Togkrydsning i Aakirkeby.   --   Sommeren 1966.  Foto: Thyge Toylsbjerg-Petersen.

 

Tak til dagens indsendere af fotobidrag:  Jesper Reinfeldt, Niels Munch (nm) og Thyge Toylsbjerg-Petersen.

 

 

   

 

 

 

17. juni  2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

Når dette læses, er Folkemødet på Bornholm forbi for 2014, og EVP´s tog er "kørt i remise" til næste folkemøde 2015 ! ! ! ?

Imidlertid efterlyste jeg på  http://www.jernbanen.dk/forum2/ nogle andre fotos end mine egne.  Det kunne både være at få noget frem fra "skrivebordsskufferne", men også at se nogle fotos, optaget  fra en lidt anden "vinkel" end mine.  Nedenfor bringes de første af disse fotos:

 

DBJ  --  Rønne H.

66 bådende "Kongedybet" og "Hammershus", Rønne havn.   --   1969.   Foto Per B. Pedersen.   ^---v

 - - -

 

Rønne H. set fra havnen mod hhv. stationsbygningen og videre mod Neksø.  Bemærk såvel den gamle KTAS-telefonboks som minebøssen.
Foto. Ole Gold. 

 

Rønne H lidt længe fremme ad perronen. Set mod Neksø, ca. 1960.  Foto. Zumbach.

 

Rønne H, også set mod Neksø, dog fra den anden side af sporene.  --    1969.   Foto Per B. Pedersen.

 

Rønne H,  remisen.   --   Sommeren 1966.  Foto:  Thyge Toylsbjerg-Petersen.

 

Rønne H set fra indgangssporskiftet fra Neksø, og dermed mod stationen og havnen.   --   Ca. 1960. 
Foto. Zumbach.

 

 

Tak til indsenderne af ovenstående fotos: Ole Gold, Per B. Pedersen, Thyge Toylsbjerg-Petersen og Zumbach, --nok til glæde for hjemmesidens indehaver, men forhåbentlig også for "sidens" seere / læsere.

 

 

 

 

 

16. juni  2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

 

Når dette læses, er Folkemødet på Bornholm forbi for 2014 (med ny rekord for antal besøgende: 87.000, har man lige meddelt i Pressens radioavis  ). 

 

Balke-Strand trb.

Balke-Strand trb + DBJ M 5, set mod Rønne, og med afgang mod Neksø.   --   21. september 1968.   ^---v

 - - -

 

DBJ  M 5  nær -og på vej mod-  Neksø.   --   21. september 1968.   ^---v

 

 - - -

 

Neksø.

Med ankomsten til Neksø betyder det, at årets "Apropos ... Bornholm" er forbi for at vende tilbage næste år på nogenlunde samme tid.

DBJ  M 5 + 324 ankommet til Neksø.   --   21. september 1968.

 

Remisen i Neksø.   --   21. september 1968.

 

Nu vil jeg "henstille"    på et sidespor og køre    i remisen.

 

 

 

 

Lad mig i øvrigt minde om bøgerne:

 DBJ - Historien om Jernbanerne på Bornholm.

 . . . med en masse gode gamle og nye fotos og tegninger af alt på DBJ.  Skal jeg være helt ærlig, er der nok desværre meget, man ikke finder omtalt i bogen. Lidt trist, for hvornår tør andre udgive en bog i den "vægtklasse" igen om DBJ (m.fl.), og sålænge må vi savne, det vi mangler ! ! !

Til gengæld må det nok også erkendes, at der er utrolig mange gode ting, som man slet ikke ville vente, men som er med til at hæve bogens kvalitet væsentligt ! ! !       ISBN   978-87-88179-74-3.

 

 De Bornholmske Jernbaner --- 1900 - 1968.  Ludvig Mahler, 1993.   87-88134-03-2 

 

Denne bog giver egentlig svar på mange af de spørgsmål, man (jeg) savner svar på i bogen ovenover.  A4, 208 sider, sort/hvid, mange illustrationer.

 

 

Eller læs et par af de andre ("gamle sider")  f. eks:

 

eller "alt" om DBJ og -især- deres rullende materiel:

http://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=196&n=de-bornholmske-jernbaner

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Søndags-ekstra.

15. juni  2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

Renovering af københavnske sporvogne.

Som det måske vil være læserne bekendt fra de tilsvarende "folkemøde-sider" i 2013, sker der en omfattende restaurering af gamle københavnske/ frederiksbergske sporvogne -i regi af Jesper Reinfeldt m. fl.- i eller omkring Østermarie på Bornholm.

 

KS  567.

KS 567 er bygget i året 1907 og overtaget af Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i 2011.  Vognen -der ved KS senere blev omnummereret til 267-  skal restaureres i udgaven med perronskærme som før den store ombygning i 1920’erne.

KS 567 med ny kupé-skydedøre   -   Maj 2014.

 

Detaljer fra skydedørene. Skydelågen (til brug ved konduktørens billetsalg til passagererne på perronen - uden at åbne døren) er netop udlaant, til afstøbning.  Denne stammer fra KS 136.

 

 

Et af Sporvejshistorisk Selskabs medlemmer, Per Alstrup, lægger lærred på taget af KS 567.

 

Messingklodsen der afslutter perronskærmen.

 

Værkstedet fremstille også skilte.

 

Åbent hus lørdag d. 7. juni 2014.

Nogle gæster synes at have stor interesse i de gamle sporvogne.

 

Alle fotos: Jørgen Krog.  

Tak til Jesper Reinfeldt og Jørgen Krog for fotos og tekst.

 

Se i øvrigt SHS-Bornholms egen hjemmeside:  http://www.shsbornholm.dk/

 

 

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

15. juni  2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

Lige et lille "tilbageblik":

Nylars trb. og  kirke.

Nylars trb.   --   21. september 1968.

 

DBJ  M 5 + 324,  Nylars,   --   21. september 1968.   ^---v

 - - -  

 

Nylars kirke.   Udateret postkort.

 

Nylars kirke.  Danske kirker.    --   Ca 1943.

 

Nylars kirke.  De danske Kirker.   --   Ca.1969.

 

Nylars kirke.  Bornholm.   --   Ca. 1968.

 

Næste "Stop":   Neksø  (nat søndag/mandag).

 

Se evt:     Nylars Kirke, Bornholms Vestre Herred  eller http://danmarkskirker.natmus.dk/fileadmin/site_upload/danmarks_kirker/DIGITALISERING_-_Bornholm/Bornholm_244-274.pdf  med fantastisk fine tegninger  --  og beskrivelse af kirken.

 

"Lige til modeljernbanen"

 

 

 

 

Lad mig i øvrigt minde om bøgerne:

DBJ - Historien om Jernbanerne på Bornholm.

 . . . med en masse gode gamle og nye fotos og tegninger af alt på DBJ.  Skal jeg være helt ærlig, er der nok desværre meget, man ikke finder omtalt i bogen. Lidt trist, for hvornår tør andre udgive en bog i den "vægtklasse" igen om DBJ (m.fl.), og sålænge må vi savne, det vi mangler ! ! !

Til gengæld må det nok også erkendes, at der er utrolig mange gode ting, som man slet ikke ville vente, men som er med til at hæve bogens kvalitet væsentligt ! ! !       ISBN   978-87-88179-74-3.

 

 De Bornholmske Jernbaner --- 1900 - 1968.  Ludvig Mahler, 1993.   87-88134-03-2 

 

Denne bog giver egentlig svar på mange af de spørgsmål, man (jeg) savner svar på i bogen ovenover.  A4, 208 sider, sort/hvid, mange illustrationer.

 

Eller læs et par af de andre ("gamle sider")  f. eks:

 

 

eller "alt" om DBJ og -især- deres rullende materiel:

http://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=196&n=de-bornholmske-jernbaner

 

 

  

 

 

 

 

 

 

15. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

Pilemølle st. og Balke Strand trb.   --   1968.

 

Pilemølle.

21. september 1968.

 

Pilemølle station.   --   21. september 1968.   ^---vv

 - - -

 

Pilemølle station,  svinefolden +M 5 og 324.   --   21. september 1968.

 

 

Balke-strand.

21. september 1968.

 

Balke Strand trb, set mod Neksø . . .   --   21. september 1968.

 . . . og mod Rønne.

 

DBJ M 5 + 324.  Balke-Strand trb. på vej mod Neksø, men set mod Rønne.   --   21. september 1968.

 

 

  

 

 

Lørdags-ekstra.

14. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

DBJ i model  -  DBJ 26.

Allerede først i 1960-erne begyndte indsamlingen af materiale til byggeriet af vognen (nogle vogne) helt sikkert inspireret af min rejse til Bornholm midt i april 1960.  De tre dage jeg var på øen gav mig mulighed for både at fotografere, men også opmåle (simpel opmåling) en den af materiellet.

DBJ nr. 26,  Rønne.    --    15. april 1960.

 

Dengang var der ikke nutidens mange muligheder for at finde alt i bøger / blade endsige på ”nettet”. Man måtte klare alt selv.  Fik man adgang til et kontor / værksted, hvor de havde tegninger, ”smækkede” man ikke bare tegningen op på en fotokopieringsmaskine. Opfundet var de vel, men de havde ikke fundet vej til mindre kontorer endnu.

 Altså: I gang med tommestokken og notesblokken samt fotografiapparatet. Her var der en god mulighed i at fotografere materiellet vinkelret på side og gavl, og senere benytte disse fotografier som tegning. Ud fra de hovedmål, der var målt på stedet, kunne jeg indstille mit fotokopieringsapparat og kopiere mine billeder (hjemmekopiering) i nøjagtig de mål, vognen skulle bygges i.  Bare f. eks. vognens længdemål var ok, var alle de resterende mål også ”automatisk” ok.

 

Den lille postvogn, DBJ nr. 26, blev den første vogn, jeg begyndte at bygge.

 

Her må man også være klar over, at det der kunne købes i hobbyforretninger, ”kunne tælles på én hånd”.

I H0 kunne man købe udenlandsk Märklin og Fleischmann, men -som jeg husker det- intet dansk. Et firma, xxxx, fremstillede nogle små H0 krydsfinér-byggesæt til person- og godsvogne og netop i de år (omkring slutningen af 1950-erne) begyndte HELJAN at sende deres -desværre- alt for små danske huse  på markedet.  Ellers var det meget småt med udvalget. Enkelte løsdele, hjul, puffer og støbte bogiesider.

De der boede i København eller enkelte andre større byer, kunne købe materialer som messingplade og tyndt krydsfinér i diverse specialforretninger, men de der boede i Nørre Nissum (som en senere modeljernbaneklubs-formand udtrykte det), de havde virkelig et problem.

Konservesdåser blev mit foretrukne materiale – de var altid lige ved hånden, store eller små. Dåseblik blev derfor det valgte materiale til vognkassen, der blev loddet sammen med en stor gammel 65-watt loddekolbe. Vinduer blev savet ud med -naturligvis- løvsav, og resten kunne klippes med min moders saks (når hun ikke var hjemme – jeg ”arvede” den senere, da hun havde opdaget det, men bruger den stadig næsten dagligt).  Kontorklips benyttedes som holdere af trin og andre steder, mens krydstråd benyttedes til finere ting.  Undervognen blev loddet op af  0-skinne og dåseblik, akselgaflerne blev dog savet ud af datidens jern-spændebånd, og et stykke dørtætningsliste (tyndt bronce) blev til fjedrene over akselkasserne (der er bevægelige / affjedrede). 

Nu er vognen jo en model (størrelse 1:45), hvorfor sporvidden rettelig burde være 22 mm. Undervognen er derfor bygget i denne størrelse, men af ”praktiske” årsager blev hjulene monteret på akslerne således, at deres sporvidde var beregnet til 16,5 mm / H0.

 

 

1:87-model af DBJ 26.   ^---v

 - - -

Ligesom resten af vognkassen er taget fremstillet af dåseblik og loddet til sider og gavle. Lidt af en kuglepennepatron er benyttet til skorstenen for postlokalets lille varmeovn.

Taget blev malet med grøn maling i en passende lind konsistens, således, at der straks kunne strøs fint sand på tagfladerne, som når man drysser sukker på en sukkermad (det hører vist også den tid til). Lidt kærlig trykken ovenpå -uden at lave ”ridser” i sandet- og tørring. Malingen afsluttedes med et par gange tynd /fortyndet grøn maling, der bare ”duppedes” på, og derefter selv løb ud over tagfladen (for at fæstne sandkornene bedre).

Vinduerne er -vel som vanligt- klar plastplade, der dog allerede dengang kunne købes til kontorformål. De påsatte vinduesrammer er teak-malet selvklæbende papir skåret i strimler.

Hjulene burde have været små 0-hjul med eger, men det kunne man glemme alt om dengang (nogle modelbyggere med værktøj og forstand på at bruge det, kunne måske klare det selv – ikke jeg).  Det blev H0-hjul uden eger, og de hjul har vognen stadig og vedblivende.

Den lille ”Kukkasse” (som LOKOMOTIVET altid benævner den/dem) blev fremstillet i dåseblik, og et tykt stykke plexisglas blev filet til og ”puttet” ind i ”kassen”.  Våbenskjoldene blev ”graveret” (ridset) spejlvendt i modellervoks og efterfølgende overhældt med flere lag ”hvid trælim”. Tilpas tykt, blev de klippet rene i kanterne og limet fast på vognsiderne.  Det samme gjorde kongekronerne ovenover.  Et par af datidens én-ører måtte lade livet og kronerne blev ”dittet” fast.  Vacuumslangerne er fremstillet af ca. 0,7 mm kobbertråd omviklet med korer fra en 220-volt ledning (dengang var det ”kun” 220 V. J )..  Stafferingerne blev udført med en såkaldt ”ridsefjer”, en pincet-lignende tingest, der kan klemmes/skrues sammen til en passende spænding.  Ridsefjeren dyppes i tynd maling, og indstilles så til udløb, tyndt eller tykt, efter opgave.  Det lyder nemt – billederne viser, at ikke alle slipper lige godt fra det.

 

 - - -

 

I 1962 (17. marts) var vognen færdig, men et par år senere skiftede jeg størrelsesforhold til H0. Derved var der ikke de bedste fremtidsudsigter, udover at den blev bevaret.  Det blev den til gengæld, og kort før Jesper Reinfeldts nedlæggelse af sin store, flotte DBJ-model i Øster Marie på Bornholm, nåede den lige netop -med et andet sæt hjul og aksler- at køre et par runder på hans bane.

Der var også lagt op til en personvogn, 321-324, og der var gjort ganske meget -når jeg selv skal beskrive det- ud af gelænderværket på perronerne, men en dag, da far var på arbejde, var der et par smådrenge der "stødrangerede" med den kun halvfærdige vogn.  Det havde den bestemt ikke godt af, så jeg vil spare læserne for det syn.

Bogierne overlevede dog:

De næsten 60 år gamle bogier: Dåseblik og bronce-tætningslister og 4 stk af et søm (akselkasser). Hertil købte koblinger og hjulsæt, desværre ikke egerhjul, --det kunne man glemme alt om dengang.

Akselkasserne --16,5 mm sporvidde-- er affjedrede og kørte (kører) meget stille og lydløst når de får lejlighed til det ! ! !

Imidlertid gav byggeriet af vognene (H0-sporvidden) anledning til at jeg skiftede sporvidde i hele mit modelbyggeri. O-byggeriet blev lagt på hylden, og jeg fortsatte i H0, som man kunne køre med på spisebordet.

 

 

 

 

 

14. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

 

Pedersker.   --   1968.

21. september  1968.

 

DBJ. Pedersker station, set mod sydvest / i køreretning mod Rønne.   --   21. september 1968.   ^---vv

 

 - - -

 

. . . og set mod sydøst / køreretning mod Neksø.

 

Vejfacaden.

 

Næste "Stop":  Pilemølle og Balke Strand trb.

  

 

 

 

 Krigskøreplan:

Fabers Rejseliste, 1943, --datidens køreplan: Rønne-Neksø.

 

  

 

 

13. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

Langemyre trb.   --   1968.

DBJ  M 5 + 324, Langemyre trb, på vej mod Neksø --->   --   21. september 1968.

 

DBJ  "LANGEMYRE".   --   21.  september  1968.

 

DBJ  Langemyre trb.   ^---v   21. september 1968.   Set i køreretning mod Neksø . . .

 . . . og tilbage mod Rønne.

" Er i snart færdige", kunne der vist have stået i en taleboble herover.  DBJ M 5 + 324, Langemyre trb.

21. september  1968.

 

Næste "Stop":   Pedersker  (Lørdag)

  

 

I h. t. Den store DBJ-Bibel:  "DBJ. Historien om jernbanerne på Bornholm" var området omkring Langemyre trinbræt et af de steder, der ofte "tiltrak" store mængder sne:

 . . . og det kan man tilsyneladende have ret i.  

 

 

Lad mig i øvrigt minde om bøgerne:

 . . . med en masse gode gamle og nye fotos og tegninger af alt på DBJ.  Skal jeg være helt ærlig, er der nok desværre meget, man ikke finder omtalt i bogen. Lidt trist, for hvornår tør andre udgive en bog i den "vægtklasse" igen om DBJ (m.fl.), og sålænge må vi savne, det vi mangler ! ! !

Til gengæld må det nok også erkendes, at der er utrolig mange gode ting, som man slet ikke ville vente, men som er med til at hæve bogens kvalitet væsentligt ! ! !       ISBN   978-87-88179-74-3.

 

 De Bornholmske Jernbaner --- 1900 - 1968.  Ludvig Mahler, 1993.   87-88134-03-2 

 

Denne bog giver egentlig svar på mange af de spørgsmål, man (jeg) savner svar på i bogen ovenover.  A4, 208 sider, sort/hvid, mange illustrationer.

 

 

 

Eller læs et par af de andre ("gamle sider")  f. eks:

 

 

eller "alt" om DBJ og -især- deres rullende materiel:

http://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=196&n=de-bornholmske-jernbaner

 

 

  

 

 

12. juni 2014.

Apropos: Folkemødet på Bornholm.

DBJ M 7.  Rønne.   Foto: J. Steffensen.

 

DBJ  ML 9, Rønne.

 

 

. . . og så kører toget:

 

 . . . . . .

 

DBJ.  Udsigt over Østersøen på strækningen nord for Rønne.   --   21. september 1968.

 

Fotostop.

DBJ M 5  v. Køllergaarde,  set mod Rønne ---^  og mod Neksø ---v   --   21. september 1968.

 - - -

 

Aakirkeby.

DBJ M 5 krydser skinnebustog m. rejsegodsvogn.  Aakirkeby,  set mod Rønne.   --   21. september 1968.

 

Næste "Stop":  Langemyre trb.  (Fredag).

 

 

  

 

 

11. juni 2014.

 

Der kom en mail:

 

"Kære Erik.

(...)

Jeg var i lære hos Irma, og i årene 1975-1976 var jeg ansat på Korsdalsvej, hvor jeg en dag havde mit kamera med. 

(...) 

Da jeg ved at du også har en stor interesse for sporvogne, synes jeg at du skal se og have dem. Du er velkommen til

at sætte dem på din hjemmeside….

Irma sporvognen,  Korsdalsvej.   --   Fotos: Lars Kragh.   ^---vv

 

. . . Det jeg kan huske er, at Irma fik fat i dem, da de ikke mere skulle bruges ved KS. Hvornår de kom til Korsdalsvej ved jeg ikke, men de var i rimelig pæn stand dengang.

 Læg mærke til at den er litreret både linje 5 og linje 2.

 Kan huske, at der var sat en sodavands-automat (Irmas egen sodavand) op i bivognen, hvor vi kunne få en vand, formeldes for en dansk krone."

 

 

Motorvognen, KS 257, blev bygget i 1907 og sluttede sin tilværelse som totalreklame-vogn for IRMA. Den kørte dog kun én dag i 1966 på hhv. linie 2 og 5 (som vognen stadig er beskiltet på billederne).

Den blev i xx købt af IRMA og -sammen med en bivogn,  KS 1381 (1917), opstillet foran firmaets hovedkvarter på Korsdalsvej i Rødovre.

 

I 1980 blev vognene overtaget af SHS – Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor de nu begge afventer, hvad tiden kunne føre med sig.

 

Tak til Lars Kragh.

 

 

Ovenviste  "IRMA-vogntog" havde imidlertid en forgænger:

 

Københavns Sporvejes "Irma-sporvogn"  KS 39, der som den første blev opmalet som "total

reklame-vogn" omkring 1953-54.

  Linie 5 -  Backersvej ?

 

Linie 6 - Ryparken.

  Linie 10 - Emdrupvej ?

 

 

Linie 16 -

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  juni  2014.

DBJ  --   Bornholm   --  1968.

Folkemødet på Bornholm nærmer sig, og hvis udlægningen af mine fotos fra DBJ ikke skal ende som en "never ending story" (der resterer endnu ca. 80 fotos fra nedlæggelsesturen til DBJ i september 1968), må vi hellere begynde nu (og så er der vel endda lige så mange billeder tilbage til næste år, når Folkemødet er forbi d. 15. juni).

 

 . . . .  

DBJ ML 10,  Rønne  (det er traktoren, der hælder ).  . . . . 21. september  1968. .      DBJ  445.  Rønne.   ^---v

 - - -

 

DBJ 705.  Rønne.   --    21. september  1968. 

 

DBJ  706.  Rønne.   --   21. september  1968.   ^---v

 - - -

 

 

 

 

2. pinsesøndags-ekstra.

9.  juni  2014.

 

Lettisk / "Liepajansk sporvejs-ballast"   --   3. maj  2007.

 .

Sporskifter (eentungesporskifter) i og ved remisen.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

Herlige udformninger af området omkring tungespidsernne - "Lige til modeljernbanen"

I det mindste er det den metode, man ofte benytter til modelbanebrug, for at få tungespidsen til at ligge "i læ" og derved undgå afsporinger pga. dårlig tungetilslutning.

 

Skinnekrydsninger.  Rigas iela, lige ud for remisen.  Liepaja.   --   3. maj 2007.

 

Sporareal i Liela iela, Liepaja´s bymidte.    --   3. maj 2007.   ^---vv

Sporvognskørsel i "eget areal".  Der er ingen forhøjning / kantsten, og alligevel er der ikke mange bilister, der har lyst til at køre dér.

 - - -

Denne type brolægning ses i alle Letlands tre sporvognsbyer.  I Riga (1524 mm-spor) så jeg i flere tilfælde unge mennesker, med fine (dyre) biler og med samme "sporvidde" som sporvognsskinnerne, køre ganske stærkt oven på skinnerne, samtidig med, at de overhalede den lange række af biler, der holdt i kø for et eller andet på asfalten ! ! !

 - - -  (Ujævn vej)

 

Rangersporet i Baseina iela overfor remisen.  Liepaja.   --   3. maj 2007. 

(Kun næsten sporvejs-ballast, men sporet i baggrunden ligger såmænd ikke meget bedre.)

 

- 

 

 

2. pinsedags-ekstra-ekstra.

9. juni  2014.

 

Der kom en mail:

 

"Hej Erik,

Jeg har igen været på spadseretur i lokalområdet. Og igen under de mest besværlige lysforhold til modelbilleder, men sådan skal det åbenbart være... Vi er nu et par km længere syd end sidst, ved Vestre Duevej:  . . .

https://www.google.dk/maps/place/Duevej/@55.529228,12.219735,3a,75y,334.28h,85.28t/data=!3m4!1e1!3m2!1sP2grey-cTWvOHnDCPi9GQQ!2e0!4m2!3m1!1s0x4652f71ed659edbd:0xd1b54ea836946265

Jeg tog også billeder af den nye transformerstation, som er opsat lige bagved.


Mvh
Carsten"

 

Ny trsfst.SEAS-NVE Solrød Strand nr. 645,  Vestre Duevej.   ^---vv   30. maj  2014.  Foto: Carsten Lundsten.

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 

Når man ser det hele sådan lidt fra oven . . .

Ny trsfst. SEAS / NVE Solrød Strand nr. 645,  Vestre Duevej.   ^---vv   30. maj  2014.  Foto: Carsten Lundsten.

 

Ak, ja,  --  man kan sige meget, men "festlige" er de nu ikke.   Om de så er

"Lige til modeljernbanen"

vil jeg overlade til den enkelte ! ! !     En skønne dag, bliver de vel også eftertragtede på vore anlæg.

 

Alligevel:  Tak til Carsten Lundsten.

 

- 

 

9.  juni  2014.

DBJ  --   Bornholm   --  1968.

Folkemødet på Bornholm nærmer sig, og hvis udlægningen af mine fotos fra DBJ ikke skal ende som en "never ending story" (der resterer endnu ca. 80 fotos fra nedlæggelsesturen til DBJ i september 1968), må vi hellere begynde nu (og så er der vel endda lige så mange billeder tilbage til næste år, når Folkemødet er forbi d. 15. juni).

 

DBJ M 1.  Neksø.   --   21. september 1968.

 

DBJ  M 5.  Neksø.   --   21. september 1968.    ^---v

 

 - - -

 

 

DBJ  M 5.  Rønne.   --   21. september  1968.

 

DBJ  M 5 + 324, Aakirkeby, set mod Rønne.   --   21. september  1968.

 - - -  (set mod Neksø.)

DBJ  322. Rønne.   --   21. september 1968.

 

DBJ 621.  Rønne.   --   21. september 1968.

 

 

 

 

Søndags-ekstra.

1.  juni  2014.

 

Letland / Liepaja, -- en tur gennem byens sydlige bydel.   --   3. maj  2007.

Den sydlige del af byen, der er væsentlig anderledes end den nordlige del, --her stadig med utrolig mange af de karakteristiske træhuse,  mange tomme forladte, og mange forfaldne.

Vort "særtog" på vej mod syd:  LT 244.  Kr. Valdemara iela.  Liepaja.   3. maj  2007.

 

 LT 244.  Kr. Valdemara iela.  Liepaja.   3. maj  2007.   ^---vv

 

 - - -

 

 - - -

 

  - - -

 

 LT 244.  Kr. Valdemara iela.  Liepaja.   3. maj  2007.

 

LT 244.  Endestationen:  Centralie Kapi (Kapi = kirkegaard).  Liepaja.   --   3. maj  2007.   ^---v

 

Stoppested: Centralie Kapi, Liepaja.

I dobbelt forstand: Sidste stoppested.

 

(Kapi = kirkegaard).  

 

 

 

 

 

 

 

De har dem endnu . . .

Hvad har vi andre:

Dieselos i massevis.

 

 

 

 

 

 

- -

 

Søndags-ekstra-ekstra.

8. juni  2014.

 

Der kom en mail:

 

"Hej Erik,

Jeg har igen været på spadseretur i lokalområdet. Og igen under de mest besværlige lysforhold til modelbilleder, men sådan skal det åbenbart være... Vi er nu et par km længere syd end sidst, ved Vestre Duevej: . . .


https://www.google.dk/maps/place/Duevej/@55.529228,12.219735,3a,75y,334.28h,85.28t/data=!3m4!1e1!3m2!1sP2grey-cTWvOHnDCPi9GQQ!2e0!4m2!3m1!1s0x4652f71ed659edbd:0xd1b54ea836946265

 . . . . . . . . . . . . . . .

Trsfst.  SEAS - Solrød Strand nr. 645,  Vestre Duevej.   --   30. maj  2014.   Alle fotos:  Carsten Lundsten.

 . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


 . . . Tårnet er i øjeblikket del af en strid mellem de lokale hvor en enkelt og måske også kommunen vil bevare tårnet, mens de fleste vil have det fjenet. Kønt er det i hvert fald ikke som det står nu. Tårnet er ikke så tilgængeligt som det forrige men her er hvad det blev til. Navneskiltet er desværre fjernet, men nummeret stammer fra den moderne afløser som er opsat lige bagved.

Mvh
Carsten"

 

 

Hvad skal man med byggetegninger, når man får sådanne fotos tilsendt:  

Murstenshøjde: 55 mm + 10 mm fuge.  Murstensbredde 220 mm (halvsten: 110 mm) + 10 mm fuge.

Herefter er det bare at tælle mursten og bygge ! ! !

 

Tak til Carsten Lundsten.

 

"Lige til modeljernbanen".

 

(fortsættes ! ! !)

- 

 

 

8.  juni  2014.

 

DBJ  --   Bornholm   --  1968.

Folkemødet på Bornholm nærmer sig, og hvis udlægningen af mine fotos fra DBJ ikke skal ende som en "never ending story" (der resterer endnu ca. 80 fotos fra nedlæggelsesturen til DBJ i september 1968), må vi hellere begynde nu (og så er der vel endda lige så mange billeder tilbage til næste år, når Folkemødet er forbi d. 15. juni).

Remise- og værkstedsområdet i Rønne.

Remisen,  Rønne H.    --   21.  september  1968.   ^---v

 . . . med drejeskiven.

 

Værkstedet.  Rønne H.   --   21. september  1968.   ^---vv

 

 

Værkstedet.  Rønne H.   --   21. september  1968.

 

.  . -

 

7. juni 2014.

DBJ  --   Bornholm   --  1968.

Folkemødet på Bornholm nærmer sig, og hvis udlægningen af mine fotos fra DBJ ikke skal ende som en "never ending story" (der resterer endnu ca. 80 fotos fra nedlæggelsesturen til DBJ i september 1968), må vi hellere begynde nu (og så er der vel endda lige så mange billeder tilbage til næste år, når Folkemødet er forbi d. 15. juni).

 

Ankomsten til Rønne.

Rønne H,  set mod syd / mod havnen og med færgen fra København i baggrunden.   ^---v    21. september  1968.

 - - -

 

Rønne H.    Et tog er ankommet fra Neksø.   --   21. september 1968.

 

Fotografen (evp  ) vendt 180 grader:  Rønne H. set mod N-NØ (køreretning mod Neksø).   --    21. september 1968.

 

Rønne H set mod N-NØ.   --      Nogenlunde "breddegrad" som forrige foto, men lidt vestligere.
21. september 1968.

 

Som ovenstående foto, men set stik modsat:  Rønne H. set mod syd / havnen /  færgen.   --   21. september  1968.

 

Rønne H, --  tilbage ved hovedsporet mod Neksø: Set mod N-NØ / Neksø.   --   21. september 1968.

 

 

 

5. juni 2014.

 

Vordingborg traktorremise.  --  2014.

Vordingborg traktorremise.  Frilandsmuseet.   --   3.  juni  2014.   ^---vv

 - - -   Her er det facaden mod det engang kommende spor, der ses, med den nedenomtalte OHJ Qh 350 i baggrunden og stationsbygningen endnu længere bagude.   ^---vv

 - - -

 - - -

 

OHJ  Qh  350.

OHJ Qh 350 / Glm 350.  Frilandsmuseet.   --   3.  juni  2014.   ^---v

 - - -

Vognen er OHJ Qh 350, senest litreret Glm 350. Den er stillet til rådighed for Frilandsmuseet, idet museet skulle have planer om at sætte den i stand til udstillingsbrug (dog ikke som køreklar), når projektet når så langt.

( www.jernbanen.dk / http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=156&g=g : QH 350.  Bygget af Niesky 1919. Ombygget 1930 til OHJ J 350 og atter ombygget 1965 til OHJ Glm 350.)

 

Se også om stationen:   http://evp.dk/index.php?page=oresundsvej-st-pa-frilandsmuseet-2012   nederst.

 

- -

 

 

4. juni 2014.

 

ENDELIG.   --   2014.

 

Så oprandt dagen, hvor den første, egentlige genopførelse af Øresundsvej station, Amagerbanen, begyndte.

Seks år er gået, siden stationsbygningen blev nedtaget på Øresundsvej og fragtet -stykvis- til sin nye plads på Frilandsmuseet.

 


Øresundsvej station på Amagerbanen (AB).   --   15. juni 1979. . .

 

 . . .  og på Frilandsmuseet 2014.

Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   3. juni  2014.   ^---vv

Endnu er der ikke meget at se :-), men om en god uges tid (fra 3. juni 2014)  falder formentlig de første beskyttelsesplader på facaden (de nærmeste afbillede) ind mod resten af "Stationsbyen", og det vil jo her sige bane-/sporfacaden på Amagerbanen.

Til min store glæde, var (er) det en af de i 2006 nedtagende MT-Højgaard-medarbejdere, Claus, der sammen med Ib, skal forestå genopførelsen. 

Som man kan se, er de først beskyttelsesplader (over / mellem vinduerne) fjernet.  Nu skal murstykkerne endelig fæstnes til fundamentet, hvorefter museets personale skal foretage "oplynningen" (opmuringen) af murene under vinduerne. 

Retiradebygningen (bane- / sporgavlen).

 

 . . . . . . . . . . . . . . . .  og igen d. 15. juni 1979.  

Nærmest retirade-bygningen med stationsbygningen bagved (til venstre)

 

 

Øresundsvej station. - "Interiør".   Skulle nogen få den tanke, at sammenligne med datidens stationsbygning på Amagerbanen, er dette foto set mod "bryggers-døren" mod den lille gårdsplads og trappen til 1. sal.

Her ses "stationsforstanderen"s stue (i hjørnet i baggrunden) og stationskontoret (midtervinduet med traktoren). Det sidste vindue (til venstre) er vinduet for ventesalen, -mod banen på Amager, her mod "Stationsbyen".

 

Nu er projektet nok en genopførelse af stationsbygningen, men ikke absolut en "nøjagtig" genopførelse. Laaaaaangt det meste bliver helt korrekt, men enkelte steder har man -mere eller mindre nødtvunget- måttet foretage afvigelser  --således her.

Allerede på Amagerbanen, kunne man nok gøre sig sine tanker om stationsbygningens indretning og placering på Krimsvej, men overflyttet til museet, ville dette nok blive endnu mere udpræget. Derfor "omvendelsen" som de fleste nok vil "lære at leve med" efterhånden, som arbejdet skrider frem, og bygningen kommer til at indgå i det endelige, færdige stationsby-miljø.

 

- -

 

 

Opdateringsstatus for "Dagens foto"s i de kommende dage: 

Der forventes ikke ny "egentlig" opdatering førend natten til lørdag eller søndag.

 

Nat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dag:

 
 . . . mens evp får sin nattesøvn, hhv. indtager pladsen i hængekøjen i den lovede sol.

 

 

- - 

 

2. juni 2014.

Opsamling ("opfej").

 

En af mine ældre kolleger ved DSB forærede mig en gang nogle gamle 6x9-fotografier, han selv havde modtaget fra sine venner. 

Nu skulle der ryddes op, --men smide billederne væk ville han dog heller ikke.  Det måtte lige være noget for en ung trafikelev med interesse for jernbaner.

Sommersted.   --   Maj 1951.

Sommersted station,  maj 1951.   ^---vv

 - - -

 - - -

Sommersted station, gavl- / vejfacaden,  maj 1951.   ^---v

 - - -

 

- -

 

 

 

Søndags-ekstra.

1.  juni  2014.

 

Liepaja, -- en tur gennem byen / bymidten.   --   3. maj  2007.

 

LT 233,  Kr. Valdemara iela, v.  universitetet.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

LT 239,  Kr. Valdemara iela, v.  universitetet.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

LT 241 + 245  Kr. Valdemara iela, v.  universitetet.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

LT 241  Kr. Valdemara iela, v.  universitetet.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

LT 246  Kr. Valdemara iela, v.  universitetet.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

LT 239,  Liela iela  v.  universitetet (bag sporvognen).  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

 

- -

 

Søndags-ekstra-ekstra.

1.  juni  2014.

Der kom en mail:

 

"Hej Erik.

Hermed fotos af mit mest lokale transformertårn. Det er beliggende her:
https://www.google.dk/maps/place/Trylleskoven/@55.545881,12.237181,3a,75y,315.77h,92.14t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-o8J1jvHG8wo9jJvk1aAkQ!2e0!4m2!3m1!1s0x4652f7a61584e371:0xbb2146f8adcb5c77

Først et portrætfoto og navneskilt, derefter diverse fotos hele vejen rundt. Jeg har forsøgt at tage dem med mindst mulig perspektivforvrængning.

(...) "

 

Skjult bag vor tids svøbe: Grafitti (og andet "pjat"):
SEAS nr. 644 - Solrød Strand, Karlstrup Strandvej 19, 2680 Solrød Strand.  -  Alle fotos: Carsten Lundsten.

 

 . . . . . . . . . . . . . . . .

 - - -

 . . . . . . . . . . . . 

 - - -

 - - -

- - -

 

Hvad skal man med byggetegninger, når man får sådanne fotos tilsendt:  

Murstenshøjde: 55 mm + 10 mm fuge.  Murstensbredde 220 mm (halvsten: 110 mm) + 10 mm fuge.

Herefter er det bare at tælle mursten og bygge ! ! !

 

Tak til Carsten Lundsten.

 

"Lige til modeljernbanen".

 

 

- -

 

 

1. juni 2014.

Opsamling ("opfej").

Klaabygaard Mergelleje.

Klaabygaard Mergelleje.   ^---vv

 - - -

Fotos: P.E. Clausen. DMJK.

 

 

Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik,  Nørresundby.

Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik,  Nørresundby.   ^---vv

 

 

 - - -

 Fotos:  Povl Adamsen,  DMJK.

 

- -

 

 


Forrige side: Maj 2014.
Næste side: Juli 2014.