Sporvejshistorisk Selskab  /

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

 

 

Midtsjællandsbanen:   Skjoldenæsholm.   --   1961 og 2008.

Da sporvogne ofte er emnet i Søndags-ekstra, er "Skjoldenæsholm" -lidt udenfor rækkefølgen- rykket et par dage frem.

 

Overføringen ved vejen "Skjoldenæsvej" mod Skjoldenæsholm (se tegn. nedenfor).   "1920" står der over brobuen.
11. juni 1961. 

Efterhånden blev brobuen for smal og man ønskede overføringen fjernet.  Som jeg lige husker det, fik "nogen" (hjemmeværnet ?) opgaven som en slags "øvelse".  Booommm ! ! !  og så var den slået til brokker, ---desværre.  Den ville sikkert også have været en attraktion for Sporvejsmuseet, der i det mindste ville kunne have kørt endnu nogle få meter over broen, og måske kunne have drømt om en sløjfe på den anden side (nedenfor ---v).

Strækningen set mod Hvalsø / Ringsted . . .   --   11. juni 1961.

 

 . . . og set mod Frederikssund, -- den strækning, der nu optages af Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm´s smalsporsstrækning, "Aarhus-strækningen" pga. den/de Aarhus-vogne, der jævnligt trafikerer strækningen, og kører museets gæster til Museumsmrådet.

 

 Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, og vejen dertil.

 

Oversigtsplan over museumssporvejen - Tegn: Erling Nederland. - Herover ses vej-"T-et" ved Skjoldenæsvej (1. foto).

Se meget mere på:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

Københavns Sporveje nr.  470.  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   16. august 2008.

 

Fuldstændig nyrestaureret NESA nr. 929 / Københavns Sporveje nr 617. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.
16. august 2008.

 

Københavns Sporveje nr. 890 under restaurering på sporvejsmuseet, efter hjemkomsten fra Egypten.
16. august  2008.

 

Se meget mere på: http://www.sporvejsmuseet.dk/ 

 

 

-  -

 

 

Flensborg-vogn nr. 36.

 

I Flensburg havde man sporvognskørsel indtil 1973.  Allerede i 1974 overtog Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Flensburg-motorvogn nr. 36.   I  2010 blev nr. 36 sendt til Gera i Tyskland for at blive istandsat, og den er nu ved at være køreklar.  I  2008 overtog man som reservedelsvogn også nr. 33 , som var meget nedslidt.  Den kom fra Sporvejsmuseet i Hannover.

 

- - -

 

På Sporvejshistorisk Selskabs efterårstur til Tyskland i 2009 besøgte vi  -blandt andre tyske byer- også sporvejen i Gera, og herunder sporvejens værksted. 

I første omgang var rundvisningen ganske som ved andre værkstedsbesøg, men "pludselig skete der noget".  I et hjørne af værkstedet stod en gammel sporvogn, som var under renovering -- men det var ikke en af deres egne ! ! !   Udfører I den slags arbejder for andre, blev der spurgt.  Ja, --det gjorde de da.

Den lille samtale/rundvisning satte tanker igang. Det var måske noget at prøve. 

Som vel nærmest en slags prøvearbejde blev det overdraget værkstedet at renovere bogierne fra museets KS nr. 587, et arbejde der blev udført både hurtigt og tilfredsstillende. 

I løbet af 2010 aftaltes det derfor, at værkstedet skulle have overdraget renoveringen af museets Flensborg-vogn nr. 36, og i begyndelsen af maj 2010 blev vognen sendt til Gera. Her indledte man straks restaureringsarbejdet, og allerede ved udgangen af maj måned var alt på vognens tag afmonteret helt ind til selve trætaget.  Vognkassen blev løftet af undervognen, og alt kupéens inventar blev fjernet.  Hele vognens trægulv blev tilsvarende fjernet, og bundrammen blev sandblæst. Der var således allerede fra begyndelsen tale om et højt arbejdstempo, der har vist sig at holde gennem hele arbejdets forløb.

--------

I efteråret 2011 var vognen ved at være genopbygget i så høj grad, at det besluttedes, at dette års efterårstur skulle indeholde en afstikker til Gera, hvor vognen kunne blive forevist for "den undrende skare" af SHS-medlemmer.  Det var en aftale, at man ville forsøge at gøre vognen "prøve-køreklar" til dagen. Da vognen netop samtidig var klar til lakering, var det dog en forudsætning for udendørs forevisning og prøvekørsel, at det var absolut tørvejr. 

Dagen oprandt, og det var højt flot solskinsvejr - kunne det være bedre ?

Og hvilket flot syn mødte os ! ! ! 

Vognens indre -endnu et stort tomrum,  men arbejdets fine kvalitet skinnede frem alle steder.

 

Et virkelig flot stykke arbejde, og der var "ikke et øje tørt".  Efter forevisning i et af værkstederne, blev vognen trukket udenfor.

Flensburg nr. 36.   --   6. september 2011.   ^---v

 - - -

 - - -

 

Glæden var ikke til at holde skjult - og formandens efterfølgende prøvekørsel "overlevede" vognen også.

Også herude i dagslyset kunne den være sit udseende bekendt, og efter en mindre besigtigelse af foreningens medlemmer, var der prøvekørsel på værkstedsområdet.  Endnu en gang gik alt som smurt.  Vognen kørte -fyldt med SHS-medlemmer et par gange rundt på området, inden den igen blev stillet ind på plads - klar til lakering.

 

I den forløbne tid er vognen blevet færdigrenoveret og var i april klar til prøvekørsel på gaden i Gera . . .

Flensburg nr. 36 "på gaden" i Gera.   --   4. april 2012.  Foto:  Jesper Villadsen.   ^---v

. . . og nu er den så på vej til Danmark.

 

SFV (Stadtwerke Flensburg Verkehrsbetriebe) nr. 36 blev bygget af Hannoversche Waggonfabrik A.G. midt i 20'erne og er en toakslet motorvogn. Foruden nr. 33/36 har museet også nr. 40, som man forventer også skal til Gera, når nr. 36 er færdig.  Disse tre sporvogne er de eneste bevarede fra det hedengangne Flensburger Straßenbahn.

 

Lørdag d. 2. juni vil vognen blive præsenteret i Flensburg.  Der håbes på, at vognen kommer til  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm lørdag aften, men dette beror på at nogle tilladelser til transporten bliver givet. 

I modsat fald kan det blive mandag inden ankomsten. Herefter skal vognen synes og godkendes inden kørsel må finde sted. 

Ønsker man at se vognen i drift, skal man således nok lige trække besøget en uges tid.

 

TILLYKKE  med resultatet, ønsker evp og flere med ham.

 

Se videoklip fra prøvekørslerne i Gera:   Flensburg motorvogn nr. 36

 

Tak til:

Jesper Villadsen.
Erik, My 1 2 87.

 

 

Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.  --  2016.

Denne uges søndags-ekstra har jeg valgt at lade gå til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor man har fået den fantastiske idé, at lade den ene langside af den nye "Remise 3" udstyre som en forretningsgade,  -- diverse små 
forretninger udformet med facader i tidssnittet 1950-60.  Også busudstillingshallen på den anden side af "gaden" bliver udstyret med tilsvarende små og større "forretninger".

 

"Valby Langgade" *), Sporvejshistorisk Selskab  --  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   24. oktober 2016.

Som forretningerne så ud i oktober -for en måned siden- godt begyndte, og næsten halvt fuldendte, i det mindste hvad indretningen angår.

Tro mig,  --der er sket meget siden da ! ! !   Bl. a. er man i gang med at forberede til fast vejbelægning og "rigtige" køreledningsophængning med ophæng (rosetter) monteret direkte i bygningernes ydermure --^  herover. 


*)  "Valby Langgade":   Den efterhånden længere og længere "gade" begynder med hhv. museets første og ældste 
remise på den ene side og museets anden remise, en ældre rigtig (oprindelig) sporvognsremise fra Valby Langgade i København, på den anden side  --  og deraf gadenavnet.

Den lokale radioforretning.

Det skal bemærkes, at alle forretningerne kun er kulisser og derfor altid lukkede, men det er alligevel lykkedes at få 
skabt nogle ganske nydelige småforretninger, til trods for, at forretningslokalerne kun er lidt over to meter i dybden.

Hatteforretning.

Der er indsamlet en masse gamle ting og sager til de ønskede forretninger, --her til en hatteforretning, der (også) ser utrolig flot ud, når mørket falder på, og der tændes lys i vinduet.

 

"Café Tempo".

Det lokale værtshus  -"Café Tempo"-  mere elle mindre med forbillede i en tilsvarende café på Nørrebro.   ^---v

Mange fine vinduer / gode idéer og nydeligt udført.  

Lige netop her kunne jeg dog godt savne en indgangsdør ! ! ! 

Mon ikke et par kvikke hoveder kunne finde en løsning ???  Der må være adskillige forlæg at finde i ældre bøger 
om København / bøger med ældre billeder.  

Selv en arkitektonisk uskøn, men sandsynlig, løsning ville måske være bedre i situationen.

 

Et udsnit af de -endnu- under udførelse værende forretninger.  Jeg vil snarest fortsætte med flere fotos af 
de mere færdige forretninger, uden eller med diverse forretnings-skilte.


Følg i øvrigt byggerierne på SHS´s egen hj.side: http://www.sporvejsmuseet.dk/dansk/byggeri/remise3.htm

 

(Fortsættes)