Rullende materiel.

 


Fra DSB ordredes 4 af de små ”gamle” P-maskiner for kr. 8.000 pr. stk. Maskinerne, der var fra 1882-83, ville blive overflødige ved DSB, når der til Thybanen anskaffedes større maskiner.


Allerede i oktober 1903 indkom 8 tilbud på vognmateriel. Det laveste tilbud kom fra fabrikken ”Vulkan” i Maribo, og der bestiltes 6 personvogne, 2 post- og rejsegodsvogne, 2 pakvogne, 8 lukkede og 12 åbne godsvogne.


Personvognene ankom i september 1904, og det nævnes, at de ”er nydeligt udførte og står betydeligt over det materiel, statsbanerne anvender på Thybanen og er 1 alen bredere i bunden end DSB-vogne”. Endvidere ankom 4 lukkede godsvogne, som ”er så ”fine”, at de –såfremt det kniber med materiel, kan benyttes til persontrafik”.


I oktober 1904 ankom 22 godsvogne. De fire DSB-lokomotiver var samtidig ankommet, og færdige til prøvekørsel, som fandt sted d. 7. november.


Banen blev inspiceret d. 12. oktober 1904 ”kl. 3 eftermiddag”. Besigtigelsestoget bestod af et lokomotiv og en af de nye personvogne.

.


Som ovenfor citeret fra TFJ´s jubilæumsskrift, købte banen 4 små, brugte P-maskiner fra DSB, maskinerne P 103, 104, 105 og 120, da disse blev udrangeret i årene 1904-06. Disse små maskiner var tegnet af DSB´s senere maskinchef Otto Busse, som hans første opgave og blev bygget af lokomotivfabrikken Esslingen i 1883. Maskinerne var konstrueret direkte til Thybanens svage spor, 17,5 kg/m, der ikke tillod større akseltryk end 7 t.


Som det nok er de fleste jb.entusiaster bekendt, var disse beregnet til at køre ”baglæns”, dvs. med den lille tender forrest, hvorfor kofangeren var anbragt her, og skorstenen bagerst, hvor også vacuum- og varmeledninger var anbragt.


Det varede dog ikke længe førend disse maskiner var for små, og man måtte ”thy” til at købe fire nye maskiner fra lokomotivfabrikken Henschel. Her var tale om 1C1-koblede tendermaskiner af en type, hvoraf de første allerede byggedes til andre privatbaner i 1911, hvor de betegnedes som meget vellykkede maskiner. TFJ anskaffede derfor i 1916 de første 2 lignende maskiner (TFJ nr. 5 og 6), men med 50% større kedel og plads til 2 tons kul. I 1919 anskaffedes yderligere en sådan maskine, nr. 7, og i 1925 endnu een, nr 8.


De små maskiner, nr. 1-4, udrangeredes herefter i årene 1915, 1923, 1923 og 1928.


De 4 Henschel-maskiner ophuggedes i årene, 1954, 1935, 1965 og 1964.


RGGJ nr. 4, Hellerup ca. 1929.
Foto: Rask / Arkiv: EVP.

Ikke en af TFJ-maskinerne, men en af de tilsvarende gamle P-maskiner. Denne maskine blev solgt til en entreprenør i Hellerup, men overlevede vist kun yderligere et år eller to.


TFJ nr. 5. Fabriksfoto fra Henschel-salgskatalog.

TFJ-Henschel-loko. Foto: TFJ.


TFJ nr. 7.
Lokomotivføreren, der sidder og kigger ud under stopsignalet hed Peder Fuglsang.
Thisted, ca. 1965.
Foto: Hans Kristian Hansen.

 Medens andre privatbaner havde skorstensbånd i farverne: Hvid-rød-hvid, benyttede TFJ sig af farverne:
Hvid-grøn-hvid.

Ligesom alle andre privatbaner fik TFJ problemer med økonomien først i 1920´erne, og man måtte skride til anskaffelse af diverse motormateriel:

M 1 + 2: 1928: 2 Triangel-motorvogne, begge udr. 1969.
ML 3: 1936: 275 HK dieselelektrisk FRICHS-lokomotiv (Frichs firkantede), udr. 1969.

ML 4: 1953: 375 HK dieselelektrisk FRICHS-lokomotiv (1953 - "rulleskøjte"), købt fra Horsens Vestbaner (HV DL 100), i 1969 solgt til Hjørring Privatbener (HP 14).TFJ M 1, Thisted, ca. 1950. Foto: TFJ.


TFJ M1, Thisted, ca. 1965.
Foto: Ulf Holtrup.
TFJ M 2, Fjerritslev, ca. 1967.
Foto: Arkiv. FK.TFJ ML 3, Thisted, ca. 1950. Foto:TFJ.
TFJ ML 3 + C 9 / ML3 + ML 4, Thisted, begge ca. 1968.
Fotos: Arkiv. FK.
TFJ Ml 4, Thisted, ca. 1968.
Foto: Arkiv. FK.

.

Personvogne.


Som ovenfor nævnt anskaffede TFJ fra fabrikken Vulcan, Maribo, til åbningen:6 personvogne ...


B 1 - 4: 2. + 3. kl personvogne,
C 1 + 2: 3. kl personvogne.

Til dette begyndelsesmateriel anskaffedes i årenes løb flere personvogne, dels ved nykøb, dels som "brugtvognshandler", ligesom flere vogne ombyggedes /tilpassedes efter tidens muligheder eller krav.


TFJ C7, Thisted. 1. april 1969.


TFJ C 8, Thisted, 1. april 1969.


TFJ C 9, Thisted, 1. april 1969.


TFJ CE 13, Thisted. 1. april 1969.


Efter 2. verdenskrig deltog TFJ i 1. levering af Scandia-skinnebusser (1. serie):Motorvogne:

Sm 4 + 5: 1948.
Sm 6: Købt 1957 fra Horsens-Juelsminde Jernbane (Sm 311).Person-bivogne:

Sp 10: 1948 - 1. serie.
Sp 11: 1952 - 2. serie.
Sp 12: 1957. Købt fra Horsens-Juelsminde Jernbane (Sp 321, 2. serie 1952).Bagagevogn ("rumpeged")

Sb 20: 1956.

Alt skinnebusmateriel udrangeredes i 1969.

TFJ Sm 4, Aalborg, 6. september 1952.

Skinnebustog, Thisted, ca.1950. Foto: TFJ.


TFJ Sm 6, Arrentsminde, 31. marts 1969.

Eksempel på den ovenfor omtalte gennemgående drift: Thisted-Fjerritslev-Aaalborg, her endda på de to baners sidste driftsdag.


TFJ Sp 12, Arrentsminde (FFJ), 31.3.1969.


TFJ Sp 12, Thisted, 1. april 1969.
TFJ Sb 20, Biersted (FFJ), 17.8 1963 og ...

Sb 20, Thisted, 1. april 1969.

Alle efterfølgende fotos er optaget i Thisted d. 1. april 1969, dagen efter TFJ´s nedlæggelse.2 post- og personvogne...
D 1 + 2. Post + 24 pl. på 3. kl.2 pakvogne (Bagagevogne)...
E 1 + 2.

Også her anskaffedes i årenes løb flere vogne ved såvel nykøb, som ved "brugtvognshandler", og mange vogne tilpassedes/ombyggedes efter tidens muligheder og krav.


TFJ D 11, Thisted, 1. april 1969.


TFJ E 21, Thisted, 1. april 1969.


TFJ E 22, Thisted, 1. april 1969.


TFJ E 23, Thisted.


TFJ H 41, Thisted.


TFJ H 42, Thisted.Ca. 1968.
Foto: Arkiv. FK.

og 8 lukkede og 12 åbne godsvogne.
TFJ I 101, Fjerritslev, 1966.
Foto: Arkiv. FK.

TFJ I 101, Thisted, vogn og påskrift.


TFJ I 102, Thisted.


TFJ I 103, Thisted, ca. 1965.
Foto. Arkiv: FK.
TFJ I 103,
Foto. Arkiv: FK.


TFJ I 103, Thisted.


TFJ Q 52, Thisted.


TFJ Q 55, Thisted.


TFJ Q 62, Thisted.


TFJ Q 65, Thisted.


TFJ Q 67, Thisted.


TFJ Q 72, Thisted.


TFJ Q 93, Thisted.


TFJ Q 96, Thisted.


TFJ Pj 116, Thisted.


TFJ Pj 117, Thisted.


TFJ P 120, Thisted.


TFJ Pj 124, Thisted.I 1905 anskaffedes fra vognfabrikken Scandia, Randers en mindre 3-akslet sneplov, nr. 1, nærmest en formindsket udgave af den jyske standardtype fra 1882. Hans Gram Alkjær formoder i SIGNALPOSTEN, 20. årg. december 1984, nr 4, at denne sneplov er blevet ødelagt under det hårde snerydningsarbejde i de strenge vintre under krigen. I det mindste anskaffer TFJ banen i 1942 en større/kraftigere -omend kun 2-akslet- Scandia-sneplov, nr. 2.

Sneplov nr. 2 udrangeredes ved banens nedlæggelse i 1969. Sneplov nr. 1´s skæbne kendes pt. ikke.


TFJ´s Sneplov, Thisted.
Ovenstående fotos er optaget d. 1. april 1969 (dagen efter banens nedlæggelse) med mindre en anden dato er angivet.
Skulle der blandt denne sides læsere være nogen, der ligger inde med gamle fotografier, blanketter eller lignende fra denne bane (eller evt. en anden), og som evt. vil stille en scanning af dette til rådighed for sidens andre læsere, hører jeg meget gerne derom via den e-adresse, der er anført i det grønne navigationspanel til venstre på siden.

Det samme gælder evt. (nyoptagne) fotografier af bevarede genstande fra banerne.- o 0 o - 

Litteratur og kilder:TFJ -- Thisted - Fjerritslev Jernbane, 1904 - 1954. Thisted-Fjerritslevbanens jubilæumsskrift, Thisted 1954. (Intet ISBN-nummer)

SIGNALPOSTEN, 5. årg. nummer 5, oktober 1969.

DANSKE PRIVATBANER beskrevet i fotos. Thisted - Fjerritslev Jernbane. Signalpostens Forlag 1973.

SIGNALPOSTEN, 20. årg. 1984, nr. 3 og 4. Motormateriellet på TFJ, af Hans Gr. Alkjær.
Artiklen, der er på 25 A4-sider, omtaler meget andet end netop motormateriellet. F. eks. skrives der også meget om både person- og godsvognsmateriellet, ligesom artiklen er ledsaget af 5 A4-sider med Alkjærs fine H0-materieltegninger.

Egne optegnelser.På nettet:Tommy Nilsson: www.jernbanen.dk ´s side om: TFJ´s rullende materielInternetside der handler om jernbanerne i Nordjylland fra Skagen til Hobro og specielt banerne omkring Aalborg - nuværende og forsvundne.


Gunnar W. Christensen's side med jernbanebilleder og sporvognsbilleder

 

 

- o 0 o -


Forrige side: Thisted-Fjerritslev Jernbane.
Næste side: TFJ - Stationer.