Hillerød - Frederiksværk - Hundested Jernbane.

 

 

 

HFHJ - stationer. 

 


Frederiksværkbanen -ved anlægget kun til Frederiksværk- blev bygget med stationer i Hillerød, Skævinge og Frederiksværk, samt holdepladser i Harløse og Ølsted. Der blev også anlagt nogle trinbrætter ved Freerslev Hegn og Grimstrup, hvor læskuret var den kvadratiske type med diagonale skillevægge. Kregome (Kregme) blev inden åbningen ændret fra trinbræt til holdeplads, men fik en mindre bygning end i Ølsted så omkostningerne ikke blev for store. (*)

 

Hillerød station  --  km. 0,0.

 

Hillerød station.   --   Udateret  postkort.

 

  

Hillerød st.  --  1963.

 

DSB Hillerød st. -- 24. marts 1963. ^---v

 - - -

 

  

FREDERIKSVÆRKBANEN,   Hillerød.   --   24. marts 1963.

 

HFHJ-perronen.  Hillerød.   --   24. april 1963.

 

 

 

Hillerød Lokalstation  --  km 1,3 fra Hillerød DSB-st.

Der kom en mail:

"I går var jeg tilfældigvis forbi din side om HFHJ stationer, hvorefter jeg undrede mig over, at der ikke var et foto af Hillerød Lokalstation.
(...)
For næsten 50 år siden rev jeg en dag ud af kalenderen og tog til Hillerød for at se på resterne af Hillerød Lokal og "begå" det
dengang stadig eksisterende forbindelsesspor til DSB.
Turen foregik den 14 August i 1965.
(...)
Stationsbygningen og arealet rundt om tilhørte den kendte landbrugsmaskinefabrik NORDSTEN."

Hillerød Lokal.   Arkiv:  H.E. Pedersen.

 

Nordsten.  Hillerød Lokal.   --   14. august 1965.  Foto: H.E. Pedersen.   ^---vv

 - - - 

 

Hviids fabrik.  Hillerød Lokalstation.   --   14 august 1965.  Foto: H.E. Pedersen.

 

HFHJ.  Hillerød Lokalstation.   --   14. august 1965.  Foto:  H.E. Pedersen.

 

HFHJ, Hillerød lokal var en af de stationer jeg aldrig selv nåede at fotografere. Hundested-Borupgård blev klaret i min lille Mascot, med familien på bagsædet, men da var jeg åbenbart så "trat", at jeg glemte at stille skarpt efter at have taget billede af "stationsskiltet". Jeg havde allerede lidt fotos fra Gørløse og Brødeskov, så derfor gik turen mod hjemmet fra Borupgård.

Hillerød lokal  og Harløse blev derfor ikke nået - og da jeg kom der næste gang, var den væk. Derfor er jeg glad for supplementer udefra.

 

  

 

Freerslev Hegn trb.  --  km 4,5 fra Hillerød over Hi. Lokal. .

 

HFHJ.  Freerslev Hegn trb.  set mod vest. 
Perronforkanten anes stadig, selvom det er over ti år siden banen blev forlagt til kørsel over Brødeskov (Nr. Herlev) og Gørløse.   --   Februar 1961.
Foto: evp.

 

 

Et svellesøm.

 

Som beskrevet andetsteds på "siden", boede en familie jeg besøgte i Rønnevang, tæt ved den forlagte/nedlagte HFHJ-strækning ved Freerslev hegn og trb.  Tæt ved, vil i denne forbindelse sige ca. 200 meter. 

 

En dag, da jeg som stor dreng gik og rodede i jorden ved adgangsvejen til det lille sted, stødte jeg på det mindste af de to viste skinnespigre.  Lige siden har jeg undret mig over, hvorfor det lå der.  Det må formodes at være for lille til selv en spinkel udgave af HFHJ´s tidlige spor, og det er større end de spigre jeg kender til fra div. tipvognsbaner.

 

Kunne det tænkes at være fra arbejdsspor lagt ved anlægget af HFJ, som det må have heddet dengang ???

 

Kortet viser et ganske lille hjørne af Freeslev Hegn i nederste venstre hjørne, men også noget der synes at vise en langstrakt grusgrav eller lign. op langs kortets venstre kant, og ikke mindst den lille flot kurvede sti. 

Skulle det måske dække over et gammelt anlægsspor ?

 

Om Freerslev  trinbræt skriver HFHJ´s driftsbestyrer C. Kuhlman, -i debatten om forlægningen af banen-, at "Freerslev Hegns Trinbræt er det rene Tilsæt at holde ved, (...)" .    Lige til venstre for kortets kant lå Freerslev trb. før forlægningen.

 

En gang under 2. verdenskrig blev man dog nødt til at holde ved trinbrættet, beretter C. Kuhlman om i HFHJs 50 års jubilæumsskrift.

 

"Den 24. Marts 1945 skulde vi befordre et langt tysk Tog læsset med Eenmands-Torpedoer og højeksplosive Bomber, bevogtet af 300 Mand, fra Hillerød til Frederiksværk. Ved en Konference med de ledende indenfor 1. Distrikt (DSBs 1. Distrikt - evp.bem.) den foregående dag, maatte jeg nægte at lade Toget overnatte her paa Banen  ved Freerslev Hegn - D. S. B. vilde nødig lade Toget holde nær bebyggelse om Natten - jeg maatte oplyse, at der var Tegn til Sabotage paa Sporet ved Freerslev, da forrige Tog passerede, - naa - Tyskerne krævede nu, at Toget netop holdt ved Bebyggelse.

Kl. ca. 15.00 saa jeg Toget gaa fra D. S. B. Station i Hillerød, og jeg sad paa Banens Kontor og ventede spændt paa Knaldet, der ogsaa kom i Freerslev Hegn. Det blev en livlig eftermiddag, for Tyskerne skød i flere Timer paa Træerne og rasede som vilde Dyr i Banens Linietelefon og den offentlige Telefon - det ene Hold krævede hele Toget til Frederiksværk - det andet hele Toget til Hillerød. - Jeg forsøgte at brøle lige saa højt i Telefonerne, at den ene Halvdel kørte vi til Frederiksværk og den anden til Hillerød igen, og de beskadigede Vogne lod vi staa. Da Militæret i Frederiksværk hørte, at det var Gestapo i Hillerød, der stillede Krav om at faa Toget tilbage, steg Raseriet: Gestapo maatte intet røre. Jeg tror nok, jeg bandede kraftigt, da jeg bad dem (selv at) ordne deres indbyrdes Sager, men et Held for os var det, at de to Parter kom i Haarene på hinanden, saa Gestapo glemte at undersøge vore Forhold, hvad der havde medført en Katastrofe, da Værkstedets Indhold af Panserbil og Vaaben havde været fuldstændig kompromitterende for os - ligesom selve Sabotagen. Desværre blev den Aften under Hillerøds Afspærring to ganske uskyldige cyklister skudt ned.

Næste Dag ryddedes Banen ved D. S. B.s Hjælpetog, og jeg var enig med den gæve D. S. B.-Mand, der, efter at have besigtiget Skaden, udbrød: "Det kunde vi skam have lavet meget bedre."

 . . . og således kom det lille ubetydelige Freerslev trinbræt alligevel "på Danmarkskortet".

 

 

Harløse station  --  km 6,4 fra Hillerød over Hi. Lokal.

 

Harløse station på den i 1950 omlagte(nedlagte) strækning over Hillerød Lokal-Freerslev Hegn-Harløse-Skævinge.  Udateret postkort.

 

 

Harløse station set mos vest, med varehuset "i ryggen"   --   3. marts 2012.

Foto:  Henrik Thomsen.   ^---vvvv

 

Samme vinkel som det gamle postkort.

 

 

Kan man næsten tænke en flottere vedligeholdelse af en gammel, nedlagt station - over 60 år efter ! ! !

 

 

Familien der har boet i stationsbygningen siden nedlæggelsen er meget interesseret i gamle fotos af stationen;

 

"Kære alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . april 2012.

Vi er så privilegerede, at vi bor på den nedlagte (siden start 1950'erne) station i Harløse på den gamle linie mellem Hillerød og Frederiksværk.

Vi har søgt i lokal området og via lokalavisen efter billeder og historier fra stationen, men har kun fundet ganske lidt. Nu forsøger vi os så her (www.jernbanen.dk - evp.bem.), hvor alle entusiasterne holder til.

Vi er interesserede i alt omkring livet herude og mangler stadig billeder fra flere vinkler af huset, der trods de mange år på bagen stadig ligner sig selv;-)

Vi har fundet tre film fra starten af 40'erne, hvori stationen indgår som kulisse, men det er også de eneste "billeder" vi har herfra med tog på.........

Kan nogle hjælpe?

På forhånd mange tak og ønske om god påske til alle!

Hanne og fam."

 

Man må da håbe, at nogen kan hjælpe  -  skriv til denne "side"s "gamle redakteur" -e-adressen findes gennen det grønne navigationspanel oven over til venstre.

 

 

Sluttelig varehuset.   ---   3. marts 2012.
Foto:  Henrik Thomsen.

 

 

 - - - - - -

 

I 1950 forlagdes/nedlagdes strækningen Hillerød - Hillerød Lokal station / Freerslev Hegn / Harløse / Skævinge til den sydligere strækning: Hillerød / St. Hestehave / Brødeskov (Nr. Herlev) / Gørløse / Skævinge.

 

 - - - - - -

 

St. Hestehave trb.  --  km xx.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Hestehave trb.   --   Maj 1967.  ^---v ---v

 

 - - -

 

 - - -

 

 

St. Hestehave trb.   --   Maj 1967.  -- Tog mod Hundested.   ^---v

 

 - - -

De gamle farvefotos kunne godt have været bedre, --men sådan er det.  Vi falder alle af på den, langs hen ad vejen (banen)   

 

 

 

Brødeskov  --  km xx.

 

I forbindelse med Hillerød-motorvejens bygning, opførtes også en overføring i stationens østende -over "Hillerød" på sporplanen.

Denne overføring ses på de første tre
Per B. Pedersen-fotos fra 1977-80 herunder.

 

 

 

 

HFHJ 10 / ex. DSB G 605, på vej mod Hillerød med et mindre godstog.   --   August 1958.    ^---v

 - - -

 

 

HFHJ nr. 9 med særtog for pre-DJK i Brødeskov.   18. september 1960.  (Foto: nm).

 

 

Brødeskov   --   1977.   Foto. Per B. Pedersen.

 

 

Brødeskov st.   --   1977.   Foto. Per B. Pedersen.

 

 

OKMJ 14,  HFHJ. Brødeskov ca.1980.   --    Foto.  Per B. Pedersen.

 

 

HFHJ  Brødeskov (Nørre Herlev by) og DSB´s  Midtsjællandsbane-dæmning ude i tågedisen til venstre.

Marts 1960.  Foto.  evp.

 

 

Midtsjællandsbanens indføring (set) mod Brødeskov.   --   1976.  Foto. Per B. Pedersen.

 

Et par nutidige fotos:

 

Brødeskov st.  -  set mod Hillerød.   --   7. oktober 2006.  --  Foto: Ole Nielsen.   ^---v

(Igen aner man den nye(nyere) motorvejsoverføring ude i horisonten.)

 

 - - -

 

Tak til:

Niels Munch(nm),  Ole Nielsen og Per B. Pedersen for udlånte fotos.

 

 

 

Gørløse  --  km xx.

 

 

 

Gørløse station rives ned.

Meget apropos kommer denne Gørløse-side og et indslag om at Gørløse station skal nedrives på nettet samtidig:  Se derfor:

http://jernbanen.dk/forum/index.php?id=52073 

 

Det fremgår samtidig af www.jernbanen.dk ´s tråd, er der i årenes løb er anlagt endnu et spor i forhold til optagelserne på denne side.

 

Seneste.

I dag -4. oktober 2012-, hvor dette skrives- er der næppe meget mere tilbage af Gørløse station.  Se dette indlæg:

http://hilleroed.lokalavisen.dk/se-billederne-farvel-til-goerloese-station-/Lokale-nyheder/20120928/artikler/709289818/1030 

med fotos der vist endda er en eller et par dage gamle.

 

 

 

 

 

Oktober 1967. 

 

 

Gørløse st.  set mod Hundested.   --   August 1960.

 

 

HFHJ.  Gørløse.   --   August 1960.    

Set mod Hillerød   ^---v

 

 

Gørløse st.   --   Ca.1960.  Foto: U. Holtrup.

 

 

HFHJ  Gørløse.   --   Okt.1967.

 

HFHJ. Skinnebustog.  Gørløse. -- August 1960.  

(Set mod Hundested.   ^---v)

HFHJ. Skinnebustog, Sm 1- Sp 3-Sb 1. Gørløse. -- August 1960.

 

 

HFHJ  Gørløse.   --   Okt.1967.  Set mod Hillerød.

 

 

HFHJ M 11 - Dk 76 - 60 - C 41 som tog 12 , kl. 07.26 i Gørløse   --   10. juli 1973.   (Foto: nm).

 

 

Gørløse st. set mod Hundested.   --   7. oktober 2006.  Foto:  Ole Nielsen.  ^---v

 

 - - -

 

 

Gørløse st. set mod Hillerød.   --   7. oktober 2006.  Foto:  Ole Nielsen.

 

 

Gørløse st.  1. august 2006.     --    Foto:  Erik-My1287. 

 

Tak til:

Erik-My 1 2 87, Niels Munch (nm) og Ole Nielsen for lån af fotos.

 

 

 

Borupgaard trb.   --   km 9,1 fra Hillerød over Hi. Lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFHJ.  Borupgaard trb, set mod Hundested  ---^ og mod Hillerød  ---v . . . . . . . .    29. oktober 1966.

 

Faren ved at tage fotos af stationsskilte med nær-afstandsindstilling på kameraet er, at man glemmer at stille "afstanden" tilbage igen.  Det lykkedes hele to gange på denne tur, uden at det blev opdaget.  Ved Grimstrup trb gik det "rimelig galt", men her gik det da helt galt, og det er tydeligt, at billederne er temmelig "overstyrede" for at redde lidt af skarpheden. 

Dog, ---et par uskarpe fotos er vel dog bedre end ingen fotos   

 

 

 

Skævinge  --  km.  11,4  fra Hillerød over Hi. Lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skævinge station.   --   Foto:  HFHJ-jubilæumsskrift, 1947.

 

 

 

 

HFHJ.  Skævinge station,  set mod Hundested  ---^  og mod Hillerød  ---v . . . . . . . . 29.10.1966.

 

 . . .  uden  ---^ og med varehus  ---v

 

 

 

Skævinge station,  vejfacaden.   --   29. oktober 1966.

 

 

 

  

" ... Skyer, der går og kommer, det er den danske sommer".  Bedst som det kan være det dejligste sommervejr/ fotovejr, afløses solskinnet af en tågeagtig regnvejrssky, der kommer rullende ind over landskabet . . .

 

 

 . . . for få minutter efter atter at være sol og sommer - omend stadig med spredte kraftige regnskyer.

Ved Borupgaard trb.   --   29. oktober 1966.

 

 

 

Strølille trb.  --  km 12,9 over Hi. Lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFHJ.  Strølille trb. set mod Hillerød.   --   29. oktober 1966.

 

 

Ved Strølille trb.  --  set mod Hundested.   --   29. oktober 1966.

 

 

 

 

Grimstrup   --   km.  14,5  fra Hillerød over Hi. Lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HFHJ.  Grimstrup trb.   --   29. oktober 1966.

 

 

Grimstrup trb. med kartoffelmelfabrikken til højre  --  set mod Hundested. . . . . . . . .  29. oktober 1966.

 

 

Grimstrup trb. set mod Hillerød.   --   29. oktober 1966.

 

 

 

Ølsted   --   km. 16,5  fra Hillerød over Hi. Lokal. 

 

Ølsted Brugsforening.  Udat. postkort.   --------------------------^

 

 

Ølsted station.   --   Foto:  HFHJ-jubilæumsskrift, 1947.

 

 

 

HFHJ.  Ølsted station, set mod Hundested  ---^  og mod Hillerød  ---v . . . . . . . .    29. oktober 1966.

 

 - - -

 

 

Ølsted,  set mod Hundested.    --    29. oktober 1966.

Til højre, over den åbne godsvogn ses datidens "Brugsen", der netop nu har måttet opgive og "dreje nøglen om". 

 

 

GDS Sm 4 og HFHJ Sp 3. Ølsted.   Set mod Hundested.   --   29. oktober 1966.

 

 

HFHJ Sp3 og GDS Sm 4.  Ølsted.    Set mod Hillerød.   --   29. oktober 1966.

 

 

 

  

Kregme   --   km 18,7 fra Hillerød over Hi. Lokal.  

. . .. . . . . . . . . .. . .   . .

Fjernstyringsantennen.

 

 

 

 

HFHJ.  Kregme, set mod Hundested  ---^  og mod Hillerød  ---v. . . . . . . . 29. oktober 1966.

 

 . . . uden . . .

 

 . . . og med varehus.   --   29. oktober 1966.

 

 

Kregme,  "vejfacaden", set mod Hillerød.   --   29. oktober 1966.

 

 

Lille Kregme trb.

 

 

 

 

 

 

HFHJ.  Ll. Kregme trb, set mod Hundested.   --   29. oktober 1966.

 

 

Tog mod Hundested  --  Ll. Kregme trb, set i retning mod Hillerød   --   29. oktober 1966.

 

 

   

 

Frederiksværk  --  23,0 km fra Hillerød over Hi. Lokal.

 

Med familien siddende i Mascot´en, var der desværre ikke "tid" til at gå rundt på hele stationens areal og tegne sporene op.

Derfor mangler sporplanen desværre her.

Skulle der blandt "siden"s læsere være nogen, der er i besiddelse af sporplanen fra de år, ville en kopi (aftegning, fotokopi eller scanning - det behøver ikke være banens officielle - evt. bare egne notater) være meget velkommen.

 

 

HFHJ. Frederiksværk station, set mod Hundested ---^ og mod Hillerød. ---v . . . . . . . . . 29. oktober 1966.

- - -

 

Frederiksværk station, vejfacaden. -- 29. oktober 1966. ^---v

 

Banemærker - Frederiksværk.

 

 

 

<---

Banemærker med Frederiksværk som motiv, eller i det mindste med tilknytning til byen og

stationen.

<---

 

 

 

 

 

 

<---

Banemærker stemplet / annulleret på Frederiksværk station.

 

 

 

 

 

HFHJ i forgrunden og Frederiksværk Stålvalseværk i baggrunden. -- Maj 1958.

Hvis man ser godt --meget godt-- efter, aner man de to små diesel-el. lokomotiver KSB M 1 og 2 næsten midt i billedet. ^

Maskinerne var blevet solgt til værket, og det blev deres fremtid ikke lysere af, --men det er jo en anden sag.

Zoom var ikke noget, der "plagede" mit daværende fotoapparat dengang, men en kraftig udsnitsforstørrelse må gøre det ud for den manglende zoom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanehoved trb.  --  km 24,5 fra Hillerød over Hi. Lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFHJ. Hanehoved trb. set mod Hundested ---^ og mod Frederiksværk/Hillerød ---v . . . . . 29. oktober 1966.

 

Hanehoved trb. set mod Frederiksværk / Hillerød. -- 29. oktober 1966.

 

 

Melby station  --  km 27,3 fra Hillerød over Hi. Lokal. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melby station.   --   Foto:  HFHJ-jubilæumsskrift, 1947.

 

HFHJ. Melby station, set mod Hundested ---^ og mod Hillerød ---v . . . . . . . . . . . . . . . . 29. oktober 1966.

 

. . . med toiletbygning.

 

Melby. Vejfacaden. -- 29. oktober 1966.

 

Melby, Varehuset. -- 29. oktober 1966.

 

HFHJ. Melby stationsareal, set mod Hundested ---^ og mod Hillerød ---v . . . . . . . . . . . . 29. oktober 1966.

 

M 5 ! ! ! Melby. -- 29. oktober 1966.

 

 

Dyssekilde station  --  km 29,2 fra Hillerød over Hi. Lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFHJ. Dyssekilde station, set mod Hundested ---^ og mod Hillerød. ---v ---v -- 28. oktober 1966.

- - -

- - -

Dyssekilde, vejfacaden. -- 28. oktober 1966.

 

HFHJ Ys 44-Ym 4 mod Hundested. Dyssekilde. -- 28. oktober 1966.

 

Banemærke stemplet/annulleret i Dyssekilde i 1944.

 

 

 

Østerbjerg trb.  --  km 31,2 fra Hillerød over Hi. Lokal. 

 

 

HFHJ. Østerbjerg trb. -- 28. oktober 1966. ^---v

 

Østerbjerg trb, set mod Hillerød ---^ og mod Hundested ---v . . . . . . . . 28. oktober 1966.

- - -

 

 

Ullerup trb.  --  km 33,3 fra Hillerød over Hi. Lokal. 

 

 

 

HFHJ. Ullerup trb. -- 28. oktober 1966. ^---v

 

 

 

Vibehus trb.  --  km 34,4 fra Hillerød over Hi. Lokal. 

 

 

 

 

HFHJ. Vibehus trb. -- 28. oktober 1966. ^---v ---v

 

 

HFHJ. Vibehus trb. -- 28. oktober 1966. ^---v

 

 

 

 

Hundested - km 36,3 fra Hillerød over Hi. Lokal.

 

HFHJ. Hundested. -- 28. oktober 1966.

 

Hundested. Vejfacaden. -- 28. oktober 1966. ^---v

- - -

 

Hundested. Varehuset. Vejfacaden. -- 28. oktober 1966. ^---v

 

Remisen. Hundested. -- 28 oktober 1966.

 

 

Hundested havn.

HFHJ M 8. Hundested havn. -- 28. oktober 1966.

  

 

 

 

Hundested Havn (Huh)

Der er efterhånden kun få steder, hvor lokal- og regionaltog korresponderer med en færgerute. Et af disse
få steder er Hundested Havn, hvor Lokalbanens tog korresponderer Hundested-Rørvig Færgefart.

Hundested Havn. Stationsnavneskilt.   --   4. august 2018.  Foto: Helge Erlandsen.

 

Lokalbanens spor mellem Hundested og Hundested Havn set i retning mod havnen. 
4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 


Hundested Havn. ”End of Line”.   Der er kun få skridt til Hundested-Rørvig-færgen. 
4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Lokalbanens tog er ankommet 11:50 og afgår igen 11:55. 
4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Lokalbanens tog i Hundested Havn.  --   4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Færgen “Nakkehage” i Hundested Havn klar til afgang 11:55.  --   4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 


M/F Nakkehage er i dag den ”gamle” færge på Hundested-Rørvig-overfarten. Færgen har haft en lidt omtumlet tilværelse. Den er bygget i Gråsten til Rudkøbing-Vemmenæs-overfarten, hvor den sejlede i årene 1955-1963.

Derefter gik turen til Lillebæltsoverfarten i Assens, hvor den gjorde tjeneste i årene 1963-1975, derefter til Hou-Samsø-ruten i årene 1975-1985 for –indtil nu at sejle på Hundested-Rørvig-overfarten fra 1985. Færgen har en længde (LOA) på 38 m og kan medtage 190 passagerer og 22 personbilenheder.   ^---v

 

Færgen “Nakkehage” af Rørvig, afg 11:55 fra Hundested Havn.  --   4. august 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 -

 

 - o -