Førerløs(e) bus(ser).

 

Indvielse af Danmarks første førerløse bus på Køge Sygehus.

(Sjællands Universitetshospital, Køge)

 

28. maj åbner Danmarks første førerløse bus i rute. Det sker på Sjællands Universitetshospital, Køge, hvor bussen skal køre mellem ambulatorierne i vandrehallen. Førerløse busser åbner op for helt nye transportmuligheder for patienter og andre passagerer: De er fleksible, de kan køre hele døgnet, de er sikre i trafikken og de kan derfor give mere mobilitet til borgerne.

 

Førerløs bus testes på Sjællands Universitetshospital, Køge.

I slutningen af maj begyndte den første førerløse bus at køre med passagerer i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Førerløse busser skal på sigt køre til og fra den nærmeste station (Ølby) og åbner dermed for helt nye transport-muligheder for patienter og andre passagerer. De førerløse busser er første etape i et samarbejde mellem Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet, der skal udbrede den førerløse teknologi.

Førerløse busser åbner for nye mobilitetsløsninger for borgerne: De er fleksible, kan køre hele døgnet, er sikre i trafikken og kan derfor give mere mobilitet til borgerne. Det er årsagen til, at Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metro-selskabet har indgået et samarbejde og indledt en forsøgsrække med førerløs teknologi på Sjællands Universitetshospital, Køge og Slagelse Sygehus. Forsøgene skal give erfaringer og viden om, hvordan borgerne oplever og bruger den førerløse teknologi.

I april indgik Movia en aftale med Autonomous Mobility om at afprøve førerløse minibusser, hvoraf den første begyndte at køre i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH) d. 28. maj.

Forsøget er inddelt i tre faser:

Første fase, som begyndte d. 28. maj, bliver at teste en førerløs bus i lobbyen på Sjællands Universitetshospital, Køge. Næste skridt, som forventes at gå i gang i begyndelsen af 2019, er at lade bussen køre -udendørs- mellem afdelinger på Slagelse Sygehus. I den sidste fase skal bussen køre mellem Ølby st. og Sjællands Universitetshospital, Køge. Det sker forventeligt fra sommeren 2019.

”Dette er et vigtigt første skridt mod en ny teknologi. Jeg er stolt over, at Region Sjælland er med i dette samarbejde, som i første omgang skal testes både på SUH Køge, og siden Slagelse Sygehus. Det der bliver spændende er, hvordan vi i fremtiden kan bruge den førerløse teknologi til at udvikle mobiliteten i Region Sjælland,” udtaler Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland.

I Movia ser man frem til at indhente erfaringer og viden fra forsøget: ”I Movia er vi rigtig glade for, at vi nu begynder at indhente viden om, hvordan førerløs teknologi kan bruges til at give gode transportløsninger til borgerne. Forsøget på Sjællands Universitetshospital, Køge er det første i det strategiske samarbejde, og er et godt skridt på vejen mod ambitionen om at kunne bruge den førerløse teknologi i større skala,” siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.
Jens Mandrup, formand for Region Hovedstadens trafikudvalg, siger: ”Borgerne oplever kollektiv transport som en del af kernevelfærden. Derfor er det centralt, at vi er opsøgende i forhold til at bruge og teste nye teknologier, som kan give mere mobilitet for de samme penge”

Metroselskabet, der har stor erfaring med førerløs metrodrift og sikkerhed, ser de førerløse busser som en vigtig brik i det overordnede arbejde med at skabe et attraktivt, sammenhængende transportsystem.

”Det er vigtigt, vi har hurtige og gode forbindelser, der binder metro, bus og tog sammen. Busserne kan bringe folk hen til stationerne, så vi på sigt kan tilbyde passagerne en komplet rejse fra dør til dør. Vi er meget optagede af at skabe nye og bedre muligheder for transport og binde hele Sjælland sammen. Derfor ser vi store perspektiver i at udbrede den førerløse teknologi til nye områder,” siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Peter Sorgenfrei, administrerende direktør i Autonomous Mobility, siger:  ”Med selvkørende teknologi vil regionen nemmere kunne transportere flere borgere ubesværet rundt. Det er på mange måder noget helt nyt, både for de patienter og gæster, der kommer til at benytte bussen, og for os der står bag. Der vil være meget at lære, og vi glæder os. Vi er nu meget tæt på at kunne byde de første danskere velkommen i en selvkørende bus. Forsøgsprojektet er ideelt, fordi vi kan vise, hvor stor værdi selvkørende løsninger kan skabe i flere forskellige scenarier."

(Kilde: Movia)

 

De førerløse busser er første etape i et sam-arbejde mellem Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metro-selskabet.

Parterne har sammen indledt en forsøgsrække med førerløs teknologi på Sjællands Universitets-hospital, Køge og Slag-else Sygehus. Forsøgene skal give erfaringer og viden om, hvordan bor-gerne oplever og bruger den førerløse teknologi.

(Kilde:  Movia.  v--->)


Th:  Den 4-500 m lange (korte) prøvestrækning (Testens face 1). 

 

Sjællands Universitetshospital, Køge.    Hovedindgangen.    28. maj 2018.

(Herfra er det meningen, at busserne skal køre til Ølby S-togs-station i prøvekørslernes 3. face)


Præsentation.


Fakta

• Servicehastighed op til 25 km/t.

• 2400 kg, L: 475 cm, H: 265 cm, B: 211 cm.

• 11 siddepladser og 4 ståpladser. (Se nedenfor bemærkninger til antallet af pladser.)

• Busserne er 100% eldrevne og kan køre ca. 8 timer (100 km) på en fuld opladning à 4 timer.

• Kan se 360 grader og reagerer på objekter i 60 meters omkreds.

• Det bliver gratis at benytte busserne i forsøgsperioden.

• Bussen er fra det franske firma Navya.

• Atkins er valgt som assessor, den uafhængige sikkerhedsrådgiver, for projektet.

Den første førerløse bus, P 87.

( ”P87” er bussens produktionsnummer. Navya overvåger fortsat alle de busser som de har produceret og yder støtte til indkøring, fejlfinding osv.

Navya har hjemme i Lyon og har som konkurrenten, EasyMile, der hører til i Toulouse, en oprindelse som producent af robotter.)

Bussen P 87.      ^^---v

Over bussens frontrude anes et af de to "fotografiapparater", der hele tiden -360 grader rundt- afsøger bussens nærmeste omgivelser i en afstand på op til 60 m fra bussen.   Under forevisningen demonstreredes apparaternes effektivitet, bl. a. ved at en af de ledendemedarbejder bevidst gik ud foran den kørende bus.  Der lød omgående en advarselstone og bussen stod stille øjeblikkelig (indenfor ganske få cm, måske 5-10 cm).

Senere -under min egen demonstrationstur- kom et ældre ægtepar for tæt på, og det samme skete.  Lutter smil, og bussen fortsatte.

OK, --de kører ikke ret hurtigt - i det mindste ikke i begyndelsen. *)  Busserne er fuldstændig lydløse, og i dag var det nyt for alle, så måske kan man hæve "rejsehastigheden et par kilometer", når busserne har kørt lidt tid.

Jeg kunne ikke lade være med at tænke på de såkaldte "gode gamle dage", da sporvogne i København var en nyhed. Dengang var det er almindelig "vittighed", at hvis man havde god tid, tog man en sporvogn, men havde man travlt, så gik man ! ! !

*)  Hastigheden på ruten i vandrehallen i på sygehuset er fastsat af Movia, Metroselskabet og sygehuset til maks 3,5 km/t ud fra en konkret vurdering af ruten, der vel bedst kan karakteriseres som kørsel i en tæt trafikeret fodgængerzone. På fase 2 og 3 vil maks hastigheden formentlig blive 25 km/t med lokale hastighedsnedsættelser til formentlig 10 km/t efter behov, f eks ved kørsel igennem skarpe sving, kørsel mellem parkerede biler osv.

 

Interiør.

Set den ene vej, . . . 

 . . . set lige frem, . . . 

 . . . og set den anden vej ! ! !  (der er ikke noget for/bag at se for passagererne.)


Der er  11  sæder ombord,  men  man  har
-her i starten, af forsigtighedsgrunde-begrænset antallet af passagerer til 8 siddende passagerer (svarende til antallet af passagerer man må køre med alm kørekort). Der tillades heller ikke stående passagerer.

Efterhånden som man får erfaring med bussen og dens bremsefunktioner, vil man tillade 11 siddende, og senere måske også stående efter trimning af bremsefunktionen.

 

 

Gad vide, hvordan man vil sikre sig, at der kun kommer de siddende passagerer med, når busserne til sin tid bliver "sluppet løs" i den almindelige trafik ?


 


 

 

"Instrumentbordet", men der er hverken rat eller instrumenter !                    --->


 

   

I kabinen er ophængt en "skærm" med diverse tjenstlige forhold samt "kort" over strækningen . . . 


I prøveperioden er bussen/vognen medgivet en "fører", der helst ikke skal have noget at lave, --men hvis !Den røde snor skal klippes:

Indvielses-guldsaksene ligger allerede parat til de fire repræsentanter   ^---v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "Nu ikke så ivrige"  ------------^  

 

 

"3  --  2  --  1  --  Klip."  

    ^---v

 - - - 

 

De første passagerer, til første afgang, stiger ombord . . .

 

 

 . . . og kører.

 

Første, officielle indvielsestur er slut.   ^---v

Hvordan denne tur forløb, ved jeg ikke, men formentlig ganske udmærket.

 

Den næste tur, den anden, var jeg med på.  Som det ses, er der rigelig med plads, både på gangen som helhed, 
men også mellem de to gule advarselsstriber,  --eller er der ?

 

Et ældre ægtepar, den ene i kørestol, ville tilsyneladende lige smutte udenom skiltet til venstre -inden bussen-,
og kom derved ind i bussens "radar".  En advarselslyd, og bussen stod stille.  Det anes på sygeplejerskerne i baggrunden, at alt endte i lutter smil, men . . . 

Mon ikke hospitalet / sygehuset skulle overveje, at ændre de mange stående skilte i venstre side til hængeskilte (som det også ses).  


"Køge Høns"

P 87 (! ?) ved stoppestedet "Køge Høns"   ^---v

 

Hovedindgangen

 . . . 
Buslinien har allerede fået eget linienummer.

Perronen ved Hovedindgangen (de tre andre er magen til).   --   28. maj 2018.

 

   Ved hovedindgangen.

 

Diverse.

Bussens forløber ?   
Nr. 5 på et "sidespor" ved hovedindgangen.   Den ser lidt grå og trist ud efter at være kommet i anden række. 
 

Som på en jernbane, må der også være et sted, hvor man kan dreje fra og komme på f. eks. værksted.

 

  

De involverede institutioner (minus EVP i bunden).

 

Strategisk samarbejde skal fremme førerløse busser i den kollektive transport.

Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Metroselskabet har indgået et strategisk samarbejde om at presse og forme udviklingen af førerløs teknologi i Danmark. Første projekt som realiseres i det samarbejde er forsøget med førerløse busser på Sjællands Universitetshospital Køge og Slagelse Sygehus. 

Parterne er fundet sammen i det strategiske samarbejde, fordi de hver især har forskellige roller og kompetencer. Regionerne er ansvarlige for transport til og fra stationer og for patient-transporten internt og til og fra sygehusene. Metroselskabet har ekspertise inden for fuldauto-matisk drift og sikkerhed ved førerløse teknologier, og Movia varetager udførelsen af driften med den førerløse teknologi og har stor erfaring med behovsstyret kollektiv transport.

(Kilde: Movia)

 

I en vision for 2030 bragt i Berlingske Tidende den 19. maj 2018 siger formanden for pendlerne, Michael Randropp om det stress pendlerne oplever hver dag på hjemrejsen med S-tog mv og skal nå en buslinje, der kun afgår hver halve time: 

"I 2030 skal der i stedet stå førerløse minibusser klar til at køre folk derhen, hvor de skal. Så behøver ingen være bange for forsinkede tog og stramme buskøreplaner.

I stedet vil den intelligente, førerløse minibus samle de passagerer, som skal samme vej, op, køre dem hjem, og bagefter køre tilbage og hente nye."

De fleste metro- og baneselskaber deler denne vision for fremtiden. Man taler om på sigt at tilbyde "first and last mile" service, dvs en sammenhængende dør til dør service, og visionen bliver formentlig til virkelighed allerede inden 2030.

 

For busbetjeningen i øvrigt er der naturligvis perspektiver om at erstatte kørsel med tunge busser i yderområderne med ”on demand” betjening med små førerløse busser. Den billigere driftsform gør det muligt at levere en meget bedre betjening end de få ture, som der er råd til i dag.

 

 

6. juni 2018.   --   Det går fortsat fint med bussen.

Det går fortsat fint med bussen. Det daglige antal passagerer er skønnet til ca. 200. Bussen fik dog først rutenummeret 249  på dagen efter indvielsen. 

Busrute 249 ved endestationen ”Udsigten”, Køge Sygehus.
7. juni 2018.  Foto:  H.E.

 

Busrute 249,  stoppestedet ”Køge Høns”, Køge Sygehus.
30. maj 2018.   Foto:  H.E.

 

 

 

2. september 2018.

Den førerløse bus testet på Sjællands Universitetshospital, Køge.

Den 24. august 2018 var sidste dag med ”ordinær” kørsel i Køge med Danmarks første førerløse bus i fast rutekørsel.

Efter en sidste kørsel under et åbent hus arrangement den 2. september er bussen nu hentet af operatøren. 

Lejligheden benyttedes til at få et historisk foto af bussen ved siden af en normal bus, i dette tilfælde en linje 101A fra Lokalbus.

Nu er man så i fuld gang med forberedel-serne til den næste forsøgsrute på Slagelse Sygehus, der kommer i gang i foråret 2019.
 

Den førerløse bus i Køge den sidste dag.   --   3. september 2018.   --   Foto: Helge Erlandsen.   ^---v

"Store Claus" og "Lille Claus"   ^---v         3. september 2018.    Foto: Helge Erlandsen.

På vej mod Slagelse.   --   3. september 2018.      Foto: Helge Erlandsen.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

Se evt. første afsnit: Ankomst til Køge:   Førerløse busser. 

 

 

 -

 

 

 

----

 

"I en vision for 2030 bragt i Berlingske Tidende den 19. maj 2018 siger formanden for pendlerne, Michael Randropp om det stress pendlerne oplever hver dag på hjemrejsen med S-tog mv skal nå en buslinje, der kun afgår hver halve time: "I 2030 skal der i stedet ...(det gulnede citat i Berlingske)".

 

De fleste metro- og baneselskaber deler denne vision for fremtiden. Man taler om på sigt at tilbyde "first and last mile" service, dvs en sammenhængende dør til dør service, og visionen bliver formentlig til virkelighed allerede inden 2030”.