Danske letbaner.

 

 

Danmark har (eller får - indtil videre) tre byer med letbaner nævnt i anlæggelsesrækkefølge: Aarhus, 2016 - Odense, 20xx og København, 20xx.

Disse tre byer har alle tidligere haft sporveje og jernbaner, der i vekslende grad har været eller ikke været underlag for de moderne letbaner:  Omtales under de enkelte baner.

 

 

Herunder links til disse gamle strækninger:  

 

A)     Aarhus Sporveje:                  -  Aarhus Sporveje. 

B)     HHJ indtil 2016.                     -  HHJ - Indledning. 

C)     Aarhus-Grenaa indtil 2016,   - Aarhus-Grenaa. 

         

 

Aarhus Letbaner er alle opstået på (bygget over) hhv. en gammel sporvej -Aarhus Sporveje- og to jernbanelinier, en DSB-strækning: Aarhus-Grenaa og en privatbanestrækning: Hads-Ning Herreders Jernbane (Aarhus-Odder-Hou).

Odense Letbane............

Københavns Letbane .........

 

 

 

D)      Aarhus Letbane:    

 

1)      Indledning.

         Rullende materiel

2)      Letbanen i byen, dvs de nye strækninger Aarhus H-Lisbjerg Skolen/Lystrup

3)      (Aarhus H-)Østbanetorvet-Grenaa. efter 2016.

4)      Odderbanen efter 2016.

 

E)      Odense Letbane.

          (evt. undersider - rull. matr. m.v)

 

F)       Hovedstadens Letbane.

          (evt. undersider - rull. matr. m.v.)

 
G)       Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.