Kvæg- og svinefolde.


På adskillige stationer kunne man finde de nedenfor viste eksempler på svine- eller kvægfolde til opstaldning af dyrene inden eller efter deres -måske- ”sidste rejse".

- o 0 o -

I model (1:87) kan de f. eks. bygges både af tyndt krydsfinér, ridset som planker (1 mm) eller evt. af tilskårne stykker af 1 mm-lister. Tændstikker kan evt. anvendes, men disse er dog lige lovlig voldsomme, og nok bedre egnede i modelstørrelse 0 (1:45).

Det vil nok være en fordel at indfarve træværket inden bygning, da overflødig lim, på de forkerte, synlige flader, vil hindre farven i at trænge ind, hvis der først farves bagefter. Til formålet bruger jeg brun træbeskyttelse, men vand- eller spritbejse vil være lige så anvendelig.

Desværre giver de viste sort/hvide fotografier ikke noget indtryk af farven på de virkelige foldes træværk. Mon dog ikke de fleste modelbyggere har set andet tilsvarende træværk i form af bolværker o.l, og der konstateret, at næsten alle brun/grå/sorte nuancer kan være lige rigtige. Farvenuancen afhænger naturligvis først og fremmest af det anvendte produkt, men nok så meget af, hvor længe det er siden, det blev smurt på.


 

AHJ, (Aalborg-Hadsund Jernbane)/RHJ (Randers-Hadsund Jernbane), Hadsund N,

30. marts 1969.

 

 

En fold der vist forlængst er overgået til anden benyttelse.

Stationen var fællesstation for privatbanerne Aalborg-Hadsund Jernbane og Randers-Hadsund Jernbane.

 

 


 

AHJ, Aalborg-Hadsund Jernbane, Storvorde,

18. august 1964.

 

 

Foto: Ulf Holtrup.

 

 


 

DBJ, De Bornholmske Jernbaner, Pilemølle,

21. september 1968.

 

 

 


 

FFJ, Fjerritslev-(Aalborg)-Frederikshavn Jernbane, Brovst,

18. august 1963.

 

 

Foto: Ulf Holtrup.

 

 


 

FFJ, Fjerritslev-(Aalborg)-Frederikshavn Jernbane, Rørholt,

19. august 1964.

 

 

Masten foran folden er beregnet til at vise om læsset på en vognladningsvis forsendelse holder sig indenfor det tilladte læsseprofil.

Hvis læsset berører de nedadhængende kæder, må læssets størrelse evt justeres/rettes.

Foto: Ulf Holtrup.

 

 


 

FFJ, Fjerritslev-(Aalborg)-Frederikshavn Jernbane, Vodskov,

24. august 1965.

 

 

Stationen var overgangsstation til privatbanen Vodskov-Østervraa Jernbane.

I modelbanemæssig sammenhæng, må denne fold vist siges at være en nem lille sag.

 

 


 

KRB, Køge-Ringsted Jernbane, Bjæverskov,

24. februar 1963.

 

 

Måske er fotografiet bedre egnet som julekort end som illustration til modelbygning.

...Men sådan kan det altså også se ud (og der faldt virkelig meget sne den søndag).

 

 


 

KSB (København-Slangerup Banen) / DSB, Hareskov,

10. februar 1967.

 

 

Folden er oprindelig opført til privatbanen København-Slangerup Banen (KSB) og i 1948 overgået til DSB ved Statsbanernes overtagelse af banen.

Når man kender området eller evt. ser det på et landkort, kan man have lidt svært ved at se fornuften i opførelsen af en sådan svinefold. 1/4 af banens opland var allerede ved banens indvielse i 1906 -så småt- udtænkt som beboelses- og sommerhusbebyggelser, medens resten var og er skov (og vi taler vel næppe om opdræt af vildsvin).

Efter DSB´s overtagelse blev den da også indrettet til opholdslokale for Baneafdelingens personale, som det ses her.

 

 


 

NPMB, Næstved-Præstø-Mern Banen, læssespor og kvægfold,

26. marts 1961.

 

 

Dette første fotografi viser ganske vist kun folden lidt i baggrunden, men er medtaget for at vise, hvordan foldene ofte/normalt var placeret ved stationernes læssespor (Her menes ikke kun NPMB, men stationer i almindelighed).

Bemærk dog her den for NPMB særegne måde, hvorpå man har forsænket læssesporet.

Dels undgår man at skulle opfylde en pladskrævende af- og pålæsningsrampe, men samtidig opnås, at når først en vogn er placeret på sporet, bliver den der, til den bliver afhentet igen. Der er næppe nogen fare for, at den selv -utilsigtet- sætter sig i bevægelse.

 

 


 

SKRJ, Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane, Hinge,

31. marts 1968.

 

 

Bemærk, at der i dette tilfælde ikke er nogen fast siderampe. Rampen her er løs, og forsynet med hjul således, at den kun køres frem til godsvognen, når der er en vogn, der skal læsses eller aflæsses.
(Det er rampen, der anes stående inde i folden.)

 

 


 

SVJ, Skive-Vestsalling Jernbane, Balling,

24. september 1965.

 

 

 


 

VNNJ, Varde-Nørre Nebel Jernbane, Outrup,

18. marts 1972.

 

 

- o 0 o -