"Stjernen" / Bryggeriet "Stjernen"  m.m.

 

Ganske vist viser dette fotografi ikke en jernbanevogn, men det viser måske lidt om bryggeriet "Stjernen"s farvevalg på deres reklamer.
Gavlreklame, Baldersgade 4, København N.

(”Han vil hel´re, han vil hel´re, han vil meget, meget hel´re ha´ en Star”.)

 

I 1964 lukkede arbejderbryggeriet ”Stjernen”, og bryggeriets samlede vognpark -to vogne- blev med eet slag arbejdsløse.

 

 

-- o 0 o --

 

 

Bryggeriet ”Stjernen”.

”Mennesket lever ikke af Brød alene – der skal af og til en Taar Øl til Maden. Arbejdernes Ølforbrug har været en Guldgrube for Kapitalisterne..…….”

Således og meget mere står der at læse i Det Danske Socialdemokratis Historie fra 1871 – 1921 (udgivet på forlaget ”Fremad” i 1921).

Bryggeriet ”Stjernen” var bare én af en række virksomheder, der blev etableret af arbejderbevægelsen i slutningen af 1800-årene eller først i 1900-årene. Allerede i 1901 begyndte forhandlinger om køb af et eksisterende bryggeri på Frederiksberg.

Bryggeriet blev herefter grundlagt i 1902 som Arbejdernes Kooperative Bryggeri Stjernen. Fra starten lejede man sig ind i Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier's bryggeri, som lå på Dr. Olgasvej på Frederiksberg, og i 1907 blev ejendommen overtaget af Stjernen.

Det blev ikke nogen god start for bryggeriet.

Arbejderne havde med begejstring stemt for at tegne aktier, men syntes mindre ivrige for at drikke øllet, da bryggeriet begyndte sin virksomhed.

Ovennævnte lille slogan (Han vil hel´re…..), var da heller ikke det første slogan, man måtte finde på, for at skabe opmærksomhed omkring bryggeriets øl. Eet af de første -endda på vers- lød således:

 

”Forhen forlangte man Tuborg og Hof,
og Tjeneren sagde: ”Ja, s´gerne !”
Nu siger en Svend af det rigtige Stof:
”Tjener, maa jeg faa en Stjerne !””

 

Omkring 1911 startede sodavandsproduktion på bryggeriet, og i 1920 skiftede bryggeriet navn til ”Bryggeriet Stjernen A/S.”

Det gik dog fremad, og -især Carlsberg- skulle komme til at mærke den begyndende konkurrence fra det nye bryggeri.

 

 

 

Et par private jernbanevogne.

 

Medens der stadig var gang i virksomheden besluttede man i 1939 at anskaffe en enkelt jernbanevogn til sin øltransport:

DSB Zb 99681, Scandia-fabriksfoto 1939.

Litra: Zb 99681. Fabrikat: Scandia. Byggeår: 1939. Længde o/ puffer: 8,67 m. Akselafstand: 4,6 m. Anvendelse: Hvidmalet ølvogn. Andre bem: 600 kg is til afkøling.

Korkisolering. Last 10 tons, 11 tons (1961). Tara 11,2 tons. Bundflade 16,9 m2. Rangerskruebremse. Trykluftbremse. I vognen må befordres: Øl og Mineralvand samt brugt Emballage og beskadiget Gods, der hidrører fra denne forsendelse. Vognen er påmalet ejerens navn. Hjemsted Frederiksberg, fra 1953 Nørrebro. Udr. 1964. Oph. 1966. (?)

Af et brev fra DSB´s Centralværksted i København dateret 2. august 1965 fremgår imidlertid, at vognen er overtaget af Carlsberg, og pr. 31. juli 1965 optaget i DSB´s vognpark som Za 99536 med hjemsted på Gb og værkstedsområde Kh.

Man kan vel derfor dårligt forestille sig, at Carlsberg overtager vognen, lader den optage i DSB´s vognpark med nyt vognnummer, blot for at hugge den op året efter !!!

--------

I 1946 købte man endnu en vogn af mejeriet ”Trifoleum”, DSB Zg 99850. Denne vogn blev herefter omlitreret til Zb 99680:

To sider af samme "sag" (jernbanevogn).  
DSB Zb 99680, Vordingborg, februar 1960. Foto: Jens Bruun-Petersen.

DSB Zb 99680, desværre er det øverste foto en meget dårlig kopi af foto fra tidsskriftet "Jernbanebladet", 1965. Fabrikat: Scandia. Byggeår: 1908. Længde o/ puffer: 8,11 m. Akselafstand: 3,66 m. Anvendelse: Hvidmalet ølvogn. (Se også modelfotos "nederst" på denne side.)

Købt 1946 fra Mejeriet Trifolium ZG 99850. Last 10 tons, 10,5 tons (1961). Tara 8,8 tons, fra 1955 9,1 tons. Bundflade 14,9 m2. Rangerskruebremse. Trykluftledning. I vognen må befordres: Øl og Mineralvand samt brugt Emballage og beskadiget Gods, der hidrører fra denne forsendelse. Vognen er påmalet ejerens navn. Hjemsted Frederiksberg, fra 1953 Nørrebro. Udr. 1964. Oph. 1966.

------------

Med hensyn til yderligere oplysninger om disse 2 vogne og andre øl-vogne, vil jeg henvise til hjemmesiden www.Jernbanen.dk v/ Tommy Nilsson Bryggeriet Stjernen, samt nedenstående litteraturfortegnelse.


DSB Zb 99681, Nørrebro, 3. februar 1965. - Foto: Jens Bruun-Petersen.

En trist gråvejrsdag i september 1965 
kom jeg forbi Nørrebro station, og her holdt den ene af de to ”Stjernen”-vogne.

Som altid lå kameraet i mappen, så der var ikke så meget at betænke sig på. Det var kun, at se og komme i gang med de billeder der var tilbage på filmen.

Resultatet ses nedenfor, dels som ”almindelige” fotos, dels nogle nærmest beregnet på evt. modelbygning.

 

En tur rundt om vognen:

 

(1 : 87-modeller af vognen  --   se lige nedenfor)

 

 
.................................................................... 
 
................................................................ 

Og et par detail-fotos ….. 
......måske lige til modeljernbanen ?? 

Alle fotos: Nørrebro st, september 1965.

Ved hjemkomsten forsøgte jeg at tegne en vogn til egen modelbygning. Vognen blev imidlertid ikke bygget, fordi....

Et stykke tid senere -efter en artikel i det daværende tidsskrift ”Hobby-bladet”- fik jeg en forespørgsel fra Liliput´s danske agent, om jeg kunne hjælpe med fotografier af vognen, med henblik på fremstilling af en HO-vogn, i deres dengang danske program.

Fotografierne kunne leveres, om end -desværre- kun i sort/hvid. Det lykkedes dog at finde ud af, hvilke farver der var benyttet på den virkelige vogn, samt at komme frem til nogle -må man vel sige- acceptable farver på modellen.

Valget af den vognkasse-type, der ligger til grund for modellen, havde vi derimod ingen indflydelse på.

Der var dengang ingen dansk produktion af danske vogne, og hvis man ikke udelukkende ville køre med udenlandske vogne på sin modeljernbane, så måtte man tage til takke med udenlandsk-udseende vogne med danske påskrifter.

 

 

Ærgerligt, --men det var vilkårene.

Set med vore dages øjne, kan disse vogne måske nok se noget ”fjollede” ud, og jeg har da også i tidens løb -på udstillinger / konkurrencer m.v, hvor mange modelbyggere er samlede- hørt mange noget negative bemærkninger om disse udenlandske vogne med danske tekster.

 

Liliput-modellen......

........som den kom til at se ud.....

Her kan man måske så kun håbe, at nogle af disse -lidt utilfredse modeljernbaneentusiaster- læser dette, og evt. prøver at sætte sig lidt ind i datidens forhold.

Det må også huskes, at man bare nogle få år før, måtte klare sig med vogne bestående af en firkantet finérkasse beklædt med papir med påtryk af noget som skulle forestille en person- eller godsvogns-vognkasse, medens undervognen kunne være en historie helt for sig.

Vognene blev imidlertid fremstillet, og mon ikke de -trods alt- har været udmærkede ”springbrætter” til nogle af de flottere og flottere vogne, vi præsenteres for i vore dage. (Og selv i vore dage, hvor man kan sende raketter til månen (eller kan man ???), hører vi stadig om tilsvarende problemer med forkert udseende / fremstillede vognkasser.

Senere -vist omkring årtusindeskiftet- kom så firmaet "Märklin" med en tilsvarende model af Zb 99681, men som den så ud i sit oprindelige udseende.

Når man ser på disse modeller,   er der vist -ærligt talt-
ikke sket de store epokegørende fremskridt på de ca. 40 år, eller er der ???

Set med mine øjne er disse vogne mindst lige så forkerte, som de ofte udskældte "Liliput"-vogne.

Til gengæld kunne fotografierne af vognene have været bedre, -det beklager jeg. De skal snarest blive udskiftet med nogle -fototeknisk- bedre.

 

Som ovenfor nævnt havde Bryggeriet ”Stjernen” to vogne. Desværre synes der ikke at være mange gode fotografier (om nogle) af den anden vogn –i hvert tilfælde synes de at være godt gemt.

En af denne sides læsere, John S. Nielsen, har sendt nogle billeder af sine modeller af disse vogne. Billederne er optaget i 2003 på den nu øde og tomme Nørrebro godsstation, stort set på det sted, hvor mine egne billeder af stjernenvognen i sin tid blev optaget.

1:87-model af DSB Zb 99681 ...  
bygget og fotograferet af John S. Nielsen.

En fotolabratorisk undersøgelse af de gamle sort/hvide fotografier, har imidlertid givet til resultat, at den store "V-bemaling" på den ene side, ikke var grøn, men rød.

1:87-model af DSB Zb 99680 ... 

......

..... her fotograferet med virkelige  
Nørrebrobygninger -omkring den gamle godsstation- som baggrund.

 

 

SIDSTE ! ! !

 

Nu kommer Zb 99681 som 1:87-model fra " hobby trade " :

 

Første prøve på 'Stjenen' ølvogn.

 

På deres hjemmeside skriver " hobby trade " : "Vi har modtaget den første trykprøve på vores kommende model af Stjernen ølvogn. Et billede af hver side af vognen er vist herunder - bemærk at vognen har forskelligt påtryk på hver side. 

Vi forventer at udlevere vognen i 3. kvartal 2010. "

Det bliver spændende at se vognene, når de kommer på markedet
-forventelig- i sidste halvdel af 2010.

 

Fotos:  hobby trade

 

 

Også på anden måde kan det gamle bryggeri komme til at sætte sit præg på en modeljernbane:

 

 

Legetøj.

 

Stjernen-jernbanevogn som legetøj.   Fotograf ukendt.

 

 

Gavlreklamer  (model).

. . . . .   
Tv:  Forlægget på en københavnsk gavl.
Th:  Motivet benyttet på en bygning til modeljernbanebrug, og ses her i en lille modul-opbygning udført af modelbyggeren, John Sch. Nielsen.

 
 

 

Diverse om Bryggeriet "STJERNEN".

I forbindelse med "siden" om de to "Stjernen"-vogne:  DSB Zb 99681 og Zb 99680   har jeg med tak modtaget en del fotos af "Stjernen-effekter".

Goddag, det er Stjernen

 . .  . . 
Kasket, tegnebog og prangerpung.
Arkiv: Tommy Jørgensen.

En bestillingsliste   ... og en lønningspose 
Arkiv: Tommy Jørgensen.

 

Legitimationskort,   1944.
Legitimationskortet var påkrævet (af den tyske værnemagt) i tiden under 2. verdenskrig, 1940-45.
 

Gammel ”skuldret” ølflaske, dvs. så gammel, at den er udstyret med et fælles-mundstykke beregnet både for korkprop, der blev sikret og holdt på plads med tyndt snor, eller for den -dengang- nye ”crown-kork”-kapsel, som vi kender den, den dag i dag. På fotografiet er flasken stadig lukket med den gamle korkprop, men desværre er indholdet drukket.

. .
Vender man bunden i vejret på flasken, kan det -som oftest- af bundmærkerne udledes, hvor og hvornår den er fremstillet.

Efter Handelsministeriets bekendtgørelse af 4. oktober 1938 skulle der stå ”ØL” i bunden af flasker til øl, en bestemmelse der -så vidt vides- stadig er gældende. Dette medførte, at der ikke længere var plads i bunden til de gamle årstalsmærker, som man havde haft i årene fra 1928 – 39. Under ordet ”ØL” anes 5 prikker -i en let bue-, der angiver fremstillingsmaskinens nummer. Her havde Hellerup Glasværk de første 4 såkaldte ”Owens-maskiner” (1 - 4 prikker) og Kastrup Glasværk havde, fra 1938, en femte maskine (5 prikker). Tallet ”6” angiver, at flasken er blevet fremstillet i maskinens form nummer 6.

Alt i alt, kan det herefter sluttes, at denne flaske må være fremstillet på Kastrup Glasværk, ”Owens-maskine” nr. 5, form nr. 6, på et tidspunkt fra 1939 og fremefter indtil man i 1949 påbegyndte fremstillingen af den nye, mere produktionsvenlige flasketype, som stadig er den fremherskende.

"Stjernen"-flaske og el-sikring. Københavns Frimurerloge, 24. november 2004.

I en glasmontre hos Københavns Frimurerloge på Blegdamsvej, står en gammel ølflaske, ”Stjernen Lager”, som man -med megen glæde- fortæller om. Den blev fundet oppe under bygningens tag ved en renovering af dette. Flasken -også med korkprop, og med det fælles prop/kapsel-mundstykke- var uåbnet, og måtte have stået der fra bygningens opførelse eller kort tid derefter, dvs. fra ca. 1927-30. Den gamle el-sikring var fundet samme sted, og er formentlig dermed lige så gammel.

Trods modstand fra afholdsbevægelsen og de store bryggerier, blev Stjernen det 3. største bryggeri i 1930'erne, men alligevel blev det nok aldrig til det, som man havde håbet i begyndelsen.

 

Emaille-reklameskilte.

  

Stjernen-emaille-reklameskilte
Alle fotos:  John Schøler Nielsen.

. . . . . . . . .

     
´Stjernen´-emaille-reklameskilte og et par papskilte fra 1930´erne. Foto: John Sch. Nielsen.


. . . . . .
"Stjerne" Pilsner brygget på . . . . . . Refsvindinge Bryggeri.
Ovenstående 7 illustrationer venligst stillet til rådighed af Peder Olsen, Silkeborg.

-sig altid STJERNE:

.

 

Efter 2. Verdenskrig faldt salget, på trods af reklamekampagner, slogans og en ny øl, STAR - Pilsner.


"Stjerne-Nyt", december 1955 med omtale af premieren på den nye "STAR pilsner.
Arkiv: Tommy Jørgensen.

. .
"Mon nogen ser, at jeg snupper én ...."
Arkiv: Tommy Jørgensen.

Den nye etiket. i to forskellige versioner

Allerede fra præsentationen var der utilfredshed med etiketten: Den grønne farve var for mørk, og det samme syntes man om vikingeskibet. Etiketten blev derfor ændret til en lysere grøn farve og vikingeskibets sejl og flag blev gjort hvidt.
Arkiv: Tommy Jørgensen.

 

 

Stjernen-reklame: Osvald Helmuth.

 

Sidste:

"Stjerne" Pilsner, en pilsner øl med 5% alkohol fra Bryggeriet Fuglsang, Haderslev. 2004.
 Pilsneren brygges for Arbejdermuseet i København, der er eneforhandler

 

 

Små emaille-skilte

Det lille emailleskilt tv. . . . . .
er fremstillet til at sidde på indgangsdørene til købmandsforretningerne. Det skulle lige minde kunderne om, at de skulle huske at købe --ikke bare øl-- men "Stjernen"-øl.
Herefter fik Carlsberg og Tuborg naturligvis lavet identiske skilte i samme størrelse og form.
Foto: John Sch. Nielsen og Tommy Jørgensen.

 

Etiketter m.v.

  .  
Arkiv: John S. Nielsen.

. . . .
Tv: Vender vi også i dette tilfælde flasken ”på hovedet” kan det af bundmærkerne tydes:
Bomærket, det sammentrukne ”KG” viser, at flasken er fremstillet på Kastrup Glasværk, hvor mærket udelukkende benyttedes i forbindelse med ”Feder”-maskiner i tidsrummet 1959-1967.

”9501” er glasværkernes betegnelse for den ”skulderløse” ølflaske, der indførtes i 1949, men betegnelsen angives kun i forbindelse med flasker, der er fremstillet på Kastrup Glasværk.
”L” står for fremstillingsåret 1963, og ”4” står for form nummer 4.

Alt i alt, er der tale om en flaske, der er fremstillet på en ”Feder”-maskine, form nr. 4, på Kastrup Glasværk i 1963.

Th: Ølglas til Viking Star Pilsner.


Påske-øller omend af forskellig styrke. Begge flaskerne til venstre indeholder det samme hvidtøl-agtige "påskebryg", selvom etiketterne er forskellige. Flasken til højre indeholder "rigtig" påskebryg. Bemærk det flotte vikingeskib i folien der dækker kapselen.


Ligesom der bryggedes hvidtøl i en speciel påske-udgave, bryggedes der en tilsvarende, lidt sødere, julehvidtøl til bl. a. risengrøden juleaften. Til forskel fra påskeøllerne, leveredes juleøllerne både i 35 cl. flasker og -som her- i 75 cl-flasker.

 

Nu er livet imidlertid ikke lutter øl ...

 

  

Fotografier af ølkasser med påhæftede reklamer.   ^---v

 

 
"Stjernen"-ølkasser.

Tv: Mineralvandskasse af "lang" type og th: Kasse til hvidtøl.
Begge kasser er fra 1930-erne.

 

Foto: John Sch. Nielsen.

 

 

STAR-mini-ølkasse til ??? 


Der kan (kun) være 3 flasker i den + en masse luft. --- En kasse til 2, 4 eller 6 flasker havde været mere rimeligt, eller er den beregnet til noget helt andet ??? Bemærk ophængningshullet på "bagsiden". Kan det tænkes, at den har været tiltænkt "brugte" kapsler på et værtshus ??? 
Ved nogen noget, vil en mail være velkommen ! ! !

 

 

 

Mineralvand.


3 mineralvandsetiketter fra bryggeriets seneste år.


Mineralvandsflaske og nærfoto af den -dengang- meget benyttede, såkaldte "patentprop".

Arkiv: John Sch. Nielsen.Indførelse af nye øltyper / -mærker var ikke tilstrækkeligt. Arbejderne foretrak tilsyneladende stadig Tuborg og Hof, og i 1964 måtte man dreje nøglen om.

-------

Andre virksomheder var f. eks. Arbejdernes Brændselsforretning, Arbejdernes Fællesbageri, Arbejdernes Kødforsyning, Arbejdernes Landsbank, Arbejdernes Livsforsikring, Boligkooperationen, Brugsforeningerne, mælkeriet ”Enigheden”, dagbladet ”Socialdemokraten” m. fl.

På nær Arbejdernes Landsbank, har en lignende skæbne da også ramt de øvrige arbejderforetagender. Brugsen / ”Daglig Brugsen”, eksisterer også endnu, men jeg kender ikke det nuværende ejerforhold.

 

Øloplukkere, af sølv, til fest ...

... og til hverdagsbrug af jern ( STAR PILSNER og NY VIKING + stjerne-symbol)

Sølvoplukkeren (plet) er fremstillet i forbindelse med bryggeriets 25 års jubilæum i 1927, og venligst stillet til rådighed af Anna Lise Gundertofte og STAR PILSNER-oplukkeren af John Sch. Nielsen.

  

Stjernen-oplukker. ---^ Foto: Orla Ellegaard Jørgensen.   /   Søren K. Svendsen.   ---^

 

. . . . . . . . . . o O o . . . . . . . . . .
Reklame-askebæger. Foto: Tommy Jørgensen - Stjernen´-platte, 1909. Foto: John Sch. Nielsen.

Bankobrikker fra dengang bryggeriet stadig eksisterede.

 

Nydelige små revers-vedhæng. . . .

36 mm høje reklame-flasker, af hhv.  træ og plast. Disse blev i sin tid udleveret f. eks. ved besøg på bryggeriet (Ark:Tommy Jørgensen/John Sch. Nielsen).

. . . . og kravlenisser.

 

 - o - o - o - o -

 

 

Gavlreklamer / reklamegavle og andet "stort".

. . . . . . . .
Motiver, der også har været benyttet som gavlreklamer.

.
Tv: Sct. Hansgade, København N, april 2004. Nu er gavlreklamen desværre væk.

Th:  Københavns formentlig eneste og sidste reklamegavl for "Stjernen" på hjørnet af Olufsvej og Østerbrogade, --og så har den det endda ikke for godt. Her må man forestille sig en arbejder med et glas i hånden og teksten: "Ingen frokost uden en Stjerne øl".

Foto: John S. Nielsen.

 

 
"Den skarpeste klinge er GINGE"

Reklamerne sås i 1940-1950´erne flere steder i København, men er nu (desværre) væk, --og dog. De aller sidste rester af en tilbageværende reklame (th) kan endnu ses på Hostrupsvej på Frederiksberg.

Vil du se den, skal du være hurtig, der er snart ikke meget motiv tilbage.

"Gingemanden" sås med både grøn og gul baggrund i forskellige sammenhænge.

Også andre steder i gadebilledet kunne man støde på ”Stjernen”-reklamer eller lign.

F. eks. under den gamle Langebro
(nedbrudt 1954) havde bryggeriet fået opsat en række reklamer for deres produkter. Her holdt trafikken ofte stille i omkring 5 minutter, og bilisterne havde intet andet at foretage sig, end at se på reklamerne.

Ganske fikst fundet på.

  . . . og skulle billisten kede sig, medens han sidder fast i en bilkø, kan han da altid se ud på sporvognen lige til venste for ham.

Foto: 1964-68. Arkiv: Tommy Jørgensen.

.

 

Udkørsel af øl

"En Stjernevogn kørte ud ..." hedder en bog udgivet om Bryggeriet "Stjernen" (se litteraturfortegnelsen nedenfor).

Fra denne bog stammer nedenstående to fotografier, hvor vi endda på det ene "genfinder" en af kravlenisserne fra denne sides indledning:


Tv: ”Stjernekøretøjer med præmierede hesteforspand på Bellahøjskuet 1938.”
Th: ”Skiftende dekoration på vognenes bagsmække liver op i bybilledet.”


Tv: På dette billede fra udkørslen på Dronning Olgasvej ses Tommy Jørgensens far, Ejner K Jøgensen, som kusk til venstre i billedet ved siden af sine to medhjælpere.

Hestene husker Tommy tydeligt: Prins, som var lidt reserveret, og Hurtigkarl, der havde et heftigt temperament og nødigt ville overhales. Den havde også den vane at trække vognens hjul ned i sporvognsskinnerne, hvilket nogle gange gav min far problemer, især i Stormgade.

Th: Tommy Jørgensens far ved ølvognen ved depotet ved Pilestræde i København.

Foto ca. 1952.

Fotografi fra Vandkunsten, ca. 1952.

Ejner K. Jørgensen står på vognen, --desværre huskes navnene på hans hjælpere ikke, men derimod huskes det, at vognen blev læsset på en speciel måde: Forrest til højre ses øverst en af de lange sodavandskasser. Disse kasser i forenden af vognen var fyldte og stod i 6 rækker ud til fortovssiden. I midterste række stod de mindst solgte typer (frokostøl, hvidtøl og andre). I yderste række, hvor E.K. Jørgensen står, var STAR og Stjerne LAGER anbragt.

Den øverste kasse i venstre side har en speciel form, -det er en distriktkasse til byttere, og vognens distrikt stod på siden, her distrikt 8. Bagerst på vognen blev de tomme returflasker anbragt.

Hestene er stadig Prins og Hurtigkarl.

Tommy Jørgensen fortæller videre: Det var altid sjovt for en lille dreng at være med på vognen for efter at have kørt hele distriktet igennem holdt man frokost på en nærliggende kro/værtshus, og herfra ringede vognens kusk til bryggeriet for at få "ringordre" til de små kunder, der lige stod og manglede en kasse øl eller sodavand i små mængder. Flere små købmænd og ismejerier skulle have 10 sodavand af een slags og 15 andre. Det blev en halv kasse de fik, og så kunne de klare sig til "Goddag, det er Stjernen" kom igen på ruten.

Det var dengang der var service, og det var altid sjovt at skulle blande en sådan en kasse for det blev så "mit" ansvar at tælle rigtigt.

.

Apropos sporvogne og heste-ølvogne.

Jeg mindes en lille hændelse, der for mange år siden blev mig fortalt fra "særdeles pålidelig kilde":

En udenlandsk by -hollandsk eller belgisk (?)- skulle afholde en sporvognskavalkade, og havde i den anledning trukket alt det gamle museumsmateriel af huse. Materiellet var naturligvis strampudset, og alt så lyst og lykkeligt ud. Den gamle hestsporvogn var naturligvis også klar, men desværre, ---hestene var -lige så naturligt- forlængst afgået ved døden. Problemer er til for at blive løst. Det lokale bryggeri udlånte med glæde (eller mod betaling ?) et par af deres heste.

Hestene blev spændt for hestesporvognen, og alt var hermed som det skulle være. Optoget satte sig igang og bevægede sig adstadigt gennem byen, --lige indtil vognstyreren (kudsken) på hestesporvognen fik øje på en ven(-inde) på fortovet, og rigtig ville gøre indtryk ved at træde på "vognstyrer Fodklang"-klokken.

Gennem hele deres liv var bryggerhestene opdraget til at gå ind til siden, når sporvognen bagfra ringede med klokken, og således også idag.

UPS ! ! ! Stor ståhej, --den var ikke så god.

 

Har Du tilfældigvis en model-hestevogn stående, så er her måske et par motiver til inspiration,
men også lastbiler blev naturligvis benyttet til udbringningen af øllet.

 

 

Hurtig-levering:

Man skal altid se en sag fra to sider.
Stjernen-servicevogn til mindre, "hurtige" leveringer, når tørsten meldte sig.

Ovenstående hestevogns- og lastbilfotos: Arkiv: Tommy Jørgensen.

 

 

Og tør man lige . . . 

- i ( ) liste et lille TUBORG øl-vognsfotografi ind, --måske også et emne til en model-ølbil.

TUBORG - Kongens Bryghus,
O.Clausen, Søllested, Telf. 100.

Også DSB´s færger benyttede sig af øl fra Bryggeriet ”Stjernen”.

 

Her er måske nogle idéer / opgaver for en af vore fabrikanter for modeljernbaneudstyr ???

 

I efteråret 2003 fik modeljernbaneforretningen "Togdillen" i Vanløse produceret et mindre antal Tempo-varebiler med "fantom"-reklamer for bryggeriet "Stjernen".    ("Fantom" = uden forbillede i virkeligheden.)


Tilsyneladende tager reklamerne udgangspunkt i reklamepåskrifterne på ovennævnte Zb 99681, der er resulteret en ganske nydelig lille varebil til modeljernbanen.

Det skal bemærkes, at påskrifterne er aldeles tydelige og letlæselige på de små biler, og at disse billeder ikke yder bilerne fuld retfærdighed.

 

 

Et øldepot:

Stjernen´s øldepot i Frederiksværk (?),
Ca. 1930-35.

 


- o 0 o -

Litteratur.

"En Stjernevogn kørte ud...", Bryggeriet "Stjernen"s historie gennem 50 år.
Jørgen Christensen og Ernst Christiansen, Forlaget "Fremad", København 1952.

”Hobby-bladet” 1963. Artikel v/ John B. Dyrkilde.


”LOKOMOTIVET” nr. 32, maj 1993. Artikel v. Torben Andersen.

”LOKOMOTIVET” nr. 50A, december 1997. Artikel af John S. Nielsen.

 

På "Nettet"


"Danske jernbaners rullende materiel gennem tiderne." v/ Tommy Nilsson.


"Bryggerisouvenir."
Peder Olsens hjemmeside,hvor Du kan finde links til danske bryggerier og samlerforeninger af bryggerisouvenir, samt lidt om Peder Olsens egen samling, der består af fyldte ølflasker fra mange danske bryggerier samt øletiketter fra Carlsberg.


"Danske Ølsamlere."
Her kan du læse om Danske Ølsamlere. Se billeder af auktioner på byttemøder og i vores blad. Du kan se hvordan du bliver medlem. Hvor og hvornår der afholdes byttemøder i denne og i andre foreninger.

Ps.

De sidste to fotografier drejer sig ganske vist ikke om Bryggeriet "Stjernen", men viser (tv) en anden af John S. Nielsens bygninger med en påmalet model-reklame.

 

Tak til John Schøler Nielsen og Tommy Jørgensen m. mange flere for idéer, materialer og bistand ved denne sides udarbejdelse.

 

Ganske vist viser dette fotografi ikke en jernbanevogn, men det viser måske lidt om bryggeriet "Stjernen"s farvevalg på deres reklamer.

Gavlreklame, Baldersgade 4, København N.

 

I 1964 lukkede arbejderbryggeriet ”Stjernen”, og bryggeriets
samlede vognpark -to vogne- blev med eet slag arbejdsløse.

.

-- o 0 o --

.

 

Bryggeriet ”Stjernen”.

”Mennesket lever ikke af Brød alene – der skal af og til en Taar Øl til Maden. Arbejdernes Ølforbrug har været en Guldgrube for Kapitalisterne..…….”

Således og meget mere står der at læse i Det Danske Socialdemokratis Historie fra 1871 – 1921 (udgivet på forlaget ”Fremad” i 1921).

Bryggeriet ”Stjernen” var bare én af en række virksomheder, der blev etableret af arbejderbevægelsen i slutningen af 1800-årene eller først i 1900-årene. Allerede i 1901 begyndte forhandlinger om køb af et eksisterende bryggeri på Frederiksberg.

Bryggeriet blev herefter grundlagt i 1902 som Arbejdernes Kooperative Bryggeri Stjernen. Fra starten lejede man sig ind i Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier's bryggeri, som lå på Dr. Olgasvej på Frederiksberg, og i 1907 blev ejendommen overtaget af Stjernen.

Det blev ikke nogen god start for bryggeriet.

Arbejderne havde med begejstring stemt for at tegne aktier, men syntes mindre ivrige for at drikke øllet, da bryggeriet begyndte sin virksomhed.

Ovennævnte lille slogan (Han vil hel´re…..), var da heller ikke det første slogan, man måtte finde på, for at skabe opmærksomhed omkring bryggeriets øl. Eet af de første -endda på vers- lød således:

 

”Forhen forlangte man Tuborg og Hof,
og Tjeneren sagde: ”Ja, s´gerne !”
Nu siger en Svend af det rigtige Stof:
”Tjener, maa jeg faa en Stjerne !””

Omkring 1911 startede sodavandsproduktion på bryggeriet, og i 1920 skiftede bryggeriet navn til ”Bryggeriet Stjernen A/S.”

Det gik dog fremad, og -især Carlsberg- skulle komme til at mærke den begyndende konkurrence fra det nye bryggeri.

Gammel ”skuldret” ølflaske, dvs. så gammel, at den er udstyret med et fælles-mundstykke beregnet både for korkprop, der blev sikret og holdt på plads med tyndt snor, eller for den -dengang- nye ”crown-kork”-kapsel, som vi kender den, den dag i dag. På fotografiet er flasken stadig lukket med den gamle korkprop, men desværre er øllet drukket.

. .
Vender man bunden i vejret på flasken, kan det -som oftest- af bundmærkerne udledes, hvor og hvornår den er fremstillet.

Efter Handelsministeriets bekendtgørelse af 4. oktober 1938 skulle der stå ”ØL” i bunden af flasker til øl, en bestemmelse der -så vidt vides- stadig er gældende. Dette medførte, at der ikke længere var plads i bunden til de gamle årstalsmærker, som man havde haft i årene fra 1928 – 39. Under ordet ”ØL” anes 5 prikker -i en let bue-, der angiver fremstillingsmaskinens nummer. Her havde Hellerup Glasværk de første 4 såkaldte ”Owens-maskiner” (1 - 4 prikker) og Kastrup Glasværk havde, fra 1938, en femte maskine (5 prikker). Tallet ”6” angiver, at flasken er blevet fremstillet i maskinens form nummer 6.

Alt i alt, kan det herefter sluttes, at denne flaske må være fremstillet på Kastrup Glasværk, ”Owens-maskine” nr. 5, form nr. 6, på et tidspunkt fra 1939 og fremefter indtil man i 1949 påbegyndte fremstillingen af den nye, mere produktionsvenlige flasketype, som stadig er den fremherskende.

´Stjernen´-flaske og el-sikring. Københavns Frimurerloge, 24.11.2004.

I en glasmontre hos Københavns Frimurerloge på Blegdamsvej, står en gammel ølflaske, ”Stjernen Lager”, som man -med megen glæde- fortæller om. Den blev fundet oppe under bygningens tag ved en renovering af dette. Flasken -også med korkprop, og med det fælles prop/kapsel-mundstykke- var uåbnet, og måtte have stået der fra bygningens opførelse eller kort tid derefter, dvs. fra ca. 1927-30. Den gamle el-sikring var fundet samme sted, og er formentlig dermed lige så gammel.

Trods modstand fra afholdsbevægelsen og de store bryggerier, blev Stjernen det 3. største bryggeri i 1930'erne, men alligevel blev det nok aldrig til det, som man havde håbet i begyndelsen.

. . . . . . . . .


´Stjernen´-emaille-reklameskilte og et par papskilte fra 1930´erne. Foto: John Sch. Nielsen.


. . . . . .
"Stjerne" Pilsner brygget på . . . . . . Refsvindinge Bryggeri.
Ovenstående 7 illustrationer venligst stillet til rådighed af Peder Olsen, Silkeborg.

-sig altid STJERNE:

.

Efter 2. Verdenskrig faldt salget, på trods af reklamekampagner, slogans og en ny øl, STAR - Pilsner.


"Stjerne-Nyt", december 1955 med omtale af premieren på den nye "STAR pilsner.
Arkiv: Tommy Jørgensen.

. .
"Mon nogen ser, at jeg snupper én ...."
Arkiv: Tommy Jørgensen.

Den nye etiket. i to forskellige versioner

Allerede fra præsentationen var der utilfredshed med etiketten: Den grønne farve var for mørk, og det samme syntes man om vikingeskibet. Etiketten blev derfor ændret til en lysere grøn farve og vikingeskibets sejl og flag blev gjort hvidt.
Arkiv: Tommy Jørgensen.

Det lille emailleskilt tv. . . . . .
er fremstillet til at sidde på indgangsdørene til købmandsforretningerne. Det skulle lige minde kunderne om, at de skulle huske at købe --ikke bare øl-- men "Stjernen"-øl.
Herefter fik Carlsberg og Tuborg naturligvis lavet identiske skilte i samme størrelse og form.
Foto: John Sch. Nielsen og Tommy Jørgensen.

 

Også på etiketterne synes klokken at være faldet i slag.
Arkiv: John S. Nielsen.

. . . .
Tv: Vender vi også i dette tilfælde flasken ”på hovedet” kan det af bundmærkerne tydes:
Bomærket, det sammentrukne ”KG” viser, at flasken er fremstillet på Kastrup Glasværk, hvor mærket udelukkende benyttedes i forbindelse med ”Feder”-maskiner i tidsrummet 1959-1967.

”9501” er glasværkernes betegnelse for den ”skulderløse” ølflaske, der indførtes i 1949, men betegnelsen angives kun i forbindelse med flasker, der er fremstillet på Kastrup Glasværk.
”L” står for fremstillingsåret 1963, og ”4” for formnummer 4.

Alt i alt, er der tale om en flaske, der er fremstillet på en ”Feder”-maskine, form nr. 4, på Kastrup Glasværk i 1963.

Th: Ølglas til Viking Star Pilsner.


Påske-øller omend af forskellig styrke. Begge flaskerne til venstre indeholder det samme hvidtøl-agtige "påskebryg", selvom etiketterne er forskellige. Flasken til højre indeholder "rigtig" påskebryg. Bemærk det flotte vikingeskib i folien der dækker kapselen.


Ligesom der bryggedes hvidtøl i en speciel påske-udgave, bryggedes der en tilsvarende, lidt sødere, julehvidtøl til bl. a. risengrøden juleaften. Til forskel fra påskeøllerne, leveredes juleøllerne både i 35 cl. flasker og -som her- i 75 cl-flasker.

Nu er livet imidlertid ikke lutter øl ...


3 mineralvandsetiketter fra bryggeriets seneste år.


Mineralvandsflaske og nærfoto af den -dengang- meget benyttede, såkaldte "patentprop".

Arkiv: John Sch. Nielsen. Indførelse af nye øltyper / -mærker var ikke tilstrækkeligt. Arbejderne foretrak tilsyneladende stadig Tuborg og Hof, og i 1964 måtte man dreje nøglen om.

-------

Andre virksomheder var f. eks. Arbejdernes Brændselsforretning, Arbejdernes Fællesbageri, Arbejdernes Kødforsyning, Arbejdernes Landsbank, Arbejdernes Livsforsikring, Boligkooperationen, Brugsforeningerne, mælkeriet ”Enigheden”, dagbladet ”Socialdemokraten” m. fl.

På nær Arbejdernes Landsbank, har en lignende skæbne da også ramt de øvrige arbejderforetagender. Brugsen / ”Daglig Brugsen”, eksisterer også endnu, men jeg kender ikke det nuværende ejerforhold.

Øloplukkere, af sølv, til fest ...

... og til hverdagsbrug af jern ( STAR PILSNER og NY VIKING + stjerne-symbol)

Sølvoplukkeren (plet) er fremstillet i forbindelse med bryggeriets 25 års jubilæum i 1927, og venligst stillet til rådighed af Anna Lise Gundertofte og STAR PILSNER-oplukkeren af John Sch. Nielsen.

. . . . . . . . . . o O o . . . . . . . . . .
Reklame-askebæger. Foto: Tommy Jørgensen - Stjernen´-platte, 1909. Foto: John Sch. Nielsen.

Bankobrikker fra dengang bryggeriet stadig eksisterede.

STAR-mini-ølkasse til ???
Der kan (kun) være 3 flasker i den + en masse luft. --- En kasse til 2, 4 eller 6 flasker havde været mere rimeligt, eller er den beregnet til noget helt andet ??? Bemærk ophængningshullet på "bagsiden". Kan det tænkes, at den har været tiltænkt "brugte" kapsler på et værtshus ???
Ved nogen noget, vil en mail være velkommen ! ! !

Nydelige små revers-vedhæng. . . .

36 mm høje reklame-flasker, af hhv træ og plast. Disse blev i sin tid udleveret f. eks. ved besøg på bryggeriet(Ark:Tommy Jørgensen/John Sch. Nielsen).

. . . . og kravlenisser.

- o 0 o -
Som ovenfor nævnt havde Bryggeriet ”Stjernen” to vogne. Desværre synes der ikke at være mange gode fotografier (om nogen) af den anden vogn –i hvert tilfælde synes de at være godt gemt.

 

Private jernbanevogne.

 

Medens der stadig var gang i virksomheden besluttede man i 1939 at anskaffe en enkelt jernbanevogn til sin øltransport:

DSB Zb 99681, Scandia-fabriksfoto 1939.

 

Litra: Zb 99681. Fabrikat: Scandia. Byggeår: 1939. Længde o/ puffer: 8,67 m. Akselafstand: 4,6 m. Anvendelse: Hvidmalet ølvogn. Andre bem: 600 kg is til afkøling.

Korkisolering. Last 10 tons, 11 tons (1961). Tara 11,2 tons. Bundflade 16,9 m2. Rangerskruebremse. Trykluftbremse. I vognen må befordres: Øl og Mineralvand samt brugt Emballage og beskadiget Gods, der hidrører fra denne forsendelse. Vognen er påmalet ejerens navn. Hjemsted Frederiksberg, fra 1953 Nørrebro. Udr. 1964. Oph. 1966. (?)

Af et brev fra DSB´s Centralværksted i København dateret 2. august 1965 fremgår imidlertid, at vognen er overtaget af Carlsberg, og pr. 31. juli 1965 optaget i DSB´s vognpark som Za 99536 med hjemsted på Gb og værkstedsområde Kh.

Man kan vel derfor dårligt forestille sig, at Carlsberg overtager vognen, lader den optage i DSB´s vognpark med nyt vognnummer, blot for at hugge den op året efter !!!