Linie 2.

 

En meget stor del af min mødrende familie var bosat på "Torvet" eller lige rundt om det. Født på Brønshøj fødeklinik (lige udenfor venstre billedkant) døbt og gift i Brønshøj kirke lige bag maleren, så man er vel lidt "arveligt belastet".

Lunding-vogntog på linie 2´s endestation på Brønshøj Torv.    Onkel´s maleri formentlig fra 1950-60-erne.

Til trods for, at jeg havde familie boende på Brønshøj Torv, 4. sal, med udsigt over "Torvet", fik jeg aldrig taget ret mange fotografier derfra, og kun et par stykker fra lejligheden.  Til gengæld malede lejlighedens indehaver engang dette maleri, som jeg på et tidspunkt fik overdraget.

Her er det pudsigt: Vandtårnet i baggrunden er også tegnet af sporvognenes tegner, arkitekt Ib Lunding.

Den stråtækte, hvide bygning, der ses lige over sporvognen er en del af Brønshøj Museum.

 

Brønshøj Vandtårn er i stilen funktionalisme og ejes af Københavns Energi. Det blev i 2000 fredet – det er dermed et af de i alt elleve fredede vandtårne i Danmark.

Tårnet er et vartegn for området og benyttes hyppigt som pejlemærke eller mødested.  Faktisk kan jeg selv -i godt vejr og fra tagryggen på mit hus i Ballerup- se tårnet ude i horisonten.

I øvrigt er vandtårnet sat til salg:  http://www.bha.dk/index.asp?SubDir=Artikler&Side=view.asp&ID=1363

 

Et vandtårn til salg.   Den 6. februar 2011.
250 mennesker tog med Københavns Energi og Brønshøj-Husum Lokaludvalg til Brønshøj Vandtårn for at se bygningen indvendigt. Bagefter gik turen til Bellahøj Højdereservoire. Snart vil pumperne ikke længere køre og både Vandtårn og Højdereservoire er sat til salg og hvad kan et vandtårn så bruges til?

(2700 Bydelsportal for Brønshøj, Husum og Tingbjerg: http://www.2700bydelsportal.dk/bydelsplan/bydelsplan.aspx?ID=1 )

 

Brønshøj Museum beliggende på Brønshøj Torv, var en del af Københavns Museum. Selve bygningerne har tidligere rummet en gammel Rytterskole. Museet rummede meget materiale fra svenskekrigene 1658-1660. Det lykkedes dog ikke dengang svenskerne at erobre København. I de underjordiske sikringsrum på Brønshøj Torv kunne man i museets levetid bese en permanent udstilling om hvad der skete omkring København i årene 1658-1660.

Brønshøj Museum blev natten mellem 21-22 august 2010 hærget af en voldsom brand, der tog fat i museets stråtag. Efter en omfattende restaurering der blev færdig i foråret 2011 afstod Københavns Bymuseum efterfølgende Brønshøj Museum.

 

Linie 2.  Brønshøj Torv.   --   April 1959.   Et par billeder blev det dog til.

 

Nedlæggelsen af Københavns Sporvejes linie 2.   --   Oktober 1969.

Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   --   18. oktober 1969.   ^---vv

 

  

Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   --   18. oktober 1969. 

 . . . . . . . . . . .^---    En "prøvebus" synes at være ude på en sidste prøvekørsel (fredag eftermiddag).  --  "Ikke i rute" står der i destinations-ruden. Bemærk også omlægningen af den lille -oprindeligt- trekantede helle.  Jeg ville nødigt være det vejskilt, der er efterladt tilbage -- gad vide om det holdt til det -formentlig- blev flyttet i hel stand.  

Omlægningen af hekken er vel pga. evt. videreførsel af busser ud ad Frederikssundsvej - til højre i billedet.

Ja, ---det er evp´s første, lille Mascot, der holder ovre til højre. . . . ---^


 . . . 

Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   --   18. oktober 1969.   ^---vv

Det kunne godt minde lidt om alles kamp mod alle !

 

På fjerde sal hang jeg ud af vinduet for at tage dette (disse) fotos. Egentlig burde billedet være rettet op, men så havde der vist ikke været meget sporvogn tilbage.

For mig selv er der det specielle, at jeg i 1938 blev født i huset med det høje . ---> tegltag i billedets øverste højre hjørne.

Herfra blev jeg formentlig kørt "hjem" til Amager, hvor mine forældre dengang boede, en uges tid senere, og denne kørsel skete -også formentlig- med linie 5 netop fra stoppestedet til højre i billedet - foran folkerumsbygningen. . . . . . . .  .--->

Hele den store familie -på både mødrende og fædrende side- boede i Brønshøj / Husum, så stort set hver eneste weekend gik turen med sporvogn til disse bydele.

Det er sikkert derfra min store interesse for sporvogne (og tog) stammer.  Tog: Af og til lykkedes det jo drengen at overtale forældrene til at tage S-toget fra Husum eller Islev mod Hovedbanegården.

 

 

Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   --   18. oktober 1969. 


 

Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   --   18. oktober 1969.

En "prøvebus" (nr. 203) synes at være ude på en sidste prøvekørsel (fredag eftermiddag).  --  "Ikke i rute" står der i destinations-ruden. 

I baggrunden -ved afsætnings-stoppestedet- er KS 857 ved at være klar til at svinge til højre, ind i sløjfen.

KS 844 og bagved 857 ved stoppestedet for indstigning. . .   ^---vv      Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   
18. oktober 1969. 

 . . . og under udkørsel i Brønshøjvej . . . 

 . . . på vej mod Sundbyvester Plads.

Den stråtækte bygning i baggrunden er Brønshøjs gamle skole, mens den nye skole lige anes som silhouet over
sporvognens midterled. Over vogntogets forreste vogn (A-delen) anes et "hjørne" af ark. Ib Lundings vandtårn.

 

 

KS 857, Brønshøj Torv.  Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   --   18. oktober 1969.


Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.


KS 838.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.   ^---v

 - - - 

 

KS 836.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.   ^---v


KS 868.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.

KS 887.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.

 

KS 887,  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.   ^---v

KS 887, (forrest KS 836.)

Bemærk afspærringen og nederst i højre hjørne, hvor kantstenen "skifter spor" ---^

Fra "i overmorgen" (søndag d. 20. oktober 1969), er sporvognen fortid her, og busserne skal nu køre højre om Brønshøj´s gamle gadekær og komme ind "ad køkkentrappen" fra Krabbesholmvej.


KS 863 ??? Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.

 

Folkerumsbygningen m. cykelskur -- een har dog taget bilen til arbejdet. Brønshøj Torv.  --  18. oktober 1969.

 

KS 831,  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969. 


KS 821, Brønshøj Torv.  --  18. oktober 1969.


KS 889, Brønshøj Torv.  --  18. oktober 1969.


Folkerumsbygningen.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.


KS 8xx (linie 5),  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969. 


Folkerumsbygningen + KS 8xx.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.


KS 831.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.


KS 878, Brønshøj Torv med Brønshøj kirke i baggrunden.
18. oktober 1969.

 

Linie 2´s næstsidste dag. 

  

KS 8xx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - og 849 ---^  v/ Brønshøj Vandtårn. 18. oktober 1969.


KS 8xx. v/ Godthåbsvej / Gaunøvej.   --   18. oktober 1969.


Dagen derpå . . . 

Dagen derpaa....  Der ventes på sporvognene . . . Bronshoj Torv.   --   20. oktober 1969.   ^---vv


 . . . og endelig kommer de ----for sidste gang.   Sporvognskavalkaden v. Brønshøj Torv 20. oktober 1969.

 - - - 


Linie 2 var hermed nedlagt . . . 

. . . og hvad fik vi i stedet for:  Dieselos i massevis.

 

 -


KS 77.  Linie 2.  Brønshøj Torv.  Foto: Jørgen Henneke.

 

 

Linie 2 på Godthåbsvej ved krydset med Sallingvej.  18. september 1969.

Stoppestedet Godthaabsvej / Sallingvej i køreretning mod Brønshøj Torv.   
Dengang lå stoppestederne foran krydsene, hvor de i vore dage oftest ligger efter disse.

KS 837.  Godthaabsvej / Sallingvej, også på vej mod Brønshøj Torv.

 

KS 832,  Godthaabsvej / Sallingvej. 

Det er ikke altid lige nemt at fotografere sporvogne.  Normalt er det fodgængere, der "opstår som Nullermænd" 
- man aner ikke hvor de kommer fra, men pludselig er de dér bare, -"altid" på de forkerte steder og tidspunkter.

Når bilen er væk, er sporvognen kørt (eller den næste bil er på vej ind foran).

I baggrunden til venstre anes Grøndalskirken. Trods sit udseende som gammel landsbykirke, er den dog først 
opført i årene 1927-28 med hovedindgang i tårnet - frem mod gadekrydset.

KS 890.  Godthaabsvej / Sallingvej på vej mod Sundbyvester Plads, men også mod snarlig nedlæggelse ! ! !
(Her er forgængerne dog "lovlig" undskyldt og helt forventelige.)

D. 19. oktober 1969 var det forbi.  Ved driftens ophør var linien nedlagt (jeg var ikke med til "begravelsen"). 
Næste dag -søndag d. 20. oktober- var der kavalkade på den nedlagte linie (se nederst på siden).

 

KS 818.  Rolighedsvej / Falkonér Allé.   --   18. september  1969.

 

KS 825 ved Rolighedsvej / Falkonér Allé.   --   18. september  1969. 


 

KS 828.  Rolighedsvej.   --   18. september  1969.

 

KS 855.  Rolighedsvej / Bülowsvej.   --   18. september  1969.

 

KS 846.  Rolighedsvej / Bülowsvej.   --   18. september  1969.

 

KS 8x6.  Rådhuspladsen.marts 1969.


 

 

KS 866. Raadhuspladsen.   --   18. marts 1969.

 

KS 825.  Raadhuspladsen.   --   18. marts 1969.


KS 840.  Stormgade / H.C. Andersens Boulevard.   --   18. marts 1969.

 

 

 

 

 

Ved Sundby Remise:

. . . hvor vognene køres i remise -for nogles vedkommende- for sidste gang efter dagens sporvognskavalkade.

(De "runde former" . . . )

  

KS 190 bakker ind i Sundby remise.   --   20. oktober 1969.   --   KS 825 efter kavalkadens afslutning.

 

(. . . og de "kantede"  )

  

KS 545 og 1582, Sundby remise.  --  20. oktober 1969.  For dem er udsigten afbrænding og skærebrænder. 

 

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

 

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

 -  -

 


Forrige side: Vogntyper.
Næste side: Linie 3.