Gribskovbanen - GDS  --  Stationer.

 

 

 

 

GRIBSKOVBANEN, Hillerød.   --   24. marts 1963.

 

 

Helsinge-tog på Hillerød gamle station, ca. 1900.
Foto: Arkiv:  Alkjær/Jesper Reinfeldt.

 

 

GDS Drejeskiven, Hillerød.   --   24. marts 1963.

 

 

"Alt vejr er godt vejr," siger man, "man skal bare være klædt på til det."   Det gælder dog ikke altid, når man skal ud og fotografere jernbaner, --men der kan blive nogle udmærkede stemningsbilleder ud af det.

GDS-perronen, Hillerød. 24. marts 1963.

 

 

GDS-HFHJ  Ys 52.  Hillerød.   --   15. september 2002.

 

 

GDS-HFHJ-Y-tog.  Hillerød.   --   2. oktober  2002.

 

 

GDS-HFHJ-IC2-tog  1141/1041.  Hillerød.   --   2. oktober  2002.

 

 

GDS, Remise- og værkstedsområdet, Hillerød.   --   24. marts 1963.   ^---v

 

 

GDS, Hillerød.   --   24. marts 1963.

 

 

Slotspavillonen   --   km.  1,6 fra Hillerød.

 
Slotspavillionen.   --    August 1966.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 

GDS-HFHJ-Y-tog.  Slotspavillonen.   --   2. oktober  2002.

 

 

GDS-HFHJ-IC2-tog  1143/1043.   Slotspavillonen.  --   2.10.2002.

 

 

GDS-HFHJ-IC2-tog 1143/1043.  Slotspavillonen.   --   2. oktober  2002.

 

 

På og ved:   Kildeport trb.  km.  4,2 fra Hillerød.

 

Kildeport. 

I 1930´erne havde Zoneredningskorpset en afdeling i Esbønderup, der formentlig var en "bistation"  til redningsstationen i Helsinge. En gang var der slået alarm om en brand i Gadevang, og man var på vej fra Esbønderup gennem Gribskov, da brandbilen -ved Kildeport trb.- blev torpederet af Gribskovbanens tog. Umiddelbart før overskæringen skråner den smalle grusvej ned mod jernbanesporet. Da chaufføren, Thorkild Hansen,  så toget, bremsede han, men bremserne var ikke, hvad de er i dag - så bilen standsede først, da forhjulene stod midt mellem skinnerne. Motoren var gået i stå - og skulle startes med et håndsving, hvilket ikke var aktuelt, da toget kun var 20-30 m borte.  Det lykkedes Thorkild  Hansen og Rasmus Nielsen, som sad ved siden af, at komme ud af bilen, men ikke langt nok væk, hvorfor de blev ramt af brandbilen, som blev slynget rundt af lokomotivet.Rasmus Nielsen mente, at han (til alt held) blev slået bevidstløs, så han lå helt stille på den udragende ende af svellerne, mens toget rullede forbi. Thorkild Hansen røg til den modsatte side, efter et kraftigt skub af den torpederede brandbil. 

(Hele beretningen -der også indeholder andet om brandstationen- kan læses i en bog om Zoneredningskorpset eller på nettet:

http://www.zone-redningskorpset.dk/hotel/zonen/webpages.nsf/ba9f50795226e2afc12565b5005aa2de/a61a3c13456c2879c125693f0074fc4e!OpenDocument  ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kildeport trb.  -->   

 

Illustr.  Skov- og Naturstyrelsens brochure nr. 005-0109. Årg. 2000. 

 

 

GDS.  Kildeport trb.   --   2. marts 1969.   ^---vvvv

 

 - - -

 

 - - -

 

 

 Set i retning mod Gilleleje.   ^---v

 

 

 

 

 

Samme dag og næsten samme sted: 

En af Gribskovs andre gamle brændepladser, formentlig beliggende ved nærmeste  ^---v  nordligere overskæring.

Set mod Gilleleje ? ---^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - og mod Hillerød (med Kildeport trb. ---v  i kurven i baggrunden ?

  

 - - -

Alle fotos:  2. marts 1969.

Som nævnt andetsteds på "siden" (  Øresundsvej station til Frilandsmuseet - 2005.  ) er Kildeport trb. "hjemtaget" af Frilandsmuseet med henblik på opstilling i forbindelse med den kommende lille jernbane fra "Øresundsvej station" i Andelsbyen til museets Brede-indgang.

 

 

Kildeport trb.   --   "Lige til  modeljernbanen".

 

Kildeport trb.  -  2002.

 

 
Kildeport trb.   --   2. oktober  2002.   ^---vvv
  
 - - -
 
 - - -
 
(De mange små hvide pletter på de røde plankevægge er ikke fejl ved scanningen, men rester af plakater,
der er sat op med en hæftemaskine og senere revet ned uden den store omhu.)
 

"Lige til modeljernbanen"


Det ses tydeligt, at trinbrættet er nedlagt og står øde hen. Bygningen er nu - som tidligere nævnt - overført til Frilandsmuseet i Lyngby med henblik på genopførelse i/ved Stationsbyen.

GDS/HFHJ-Y-tog.  Kildeport trb.   --   2. oktober  2002.


 
GDS/HFHJ-IC2-tog  1143-1043.  Kildeport trb.   --   2. oktober  2002. 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------

 

Mellem Kildeport og Gribsø trinbrætter:

Stedet for nedenviste optagelser er formentligt det samme som de gamle optagelser ( 14. oktober  - se nedenfor ), hvor der i årenes løb er kommet ny plantevækst til.

 

En af Gribskovs gamle brændepladser, formentlig beliggende ved nærmeste nordlige overskæring efter Kildeport.

Set mod Gilleleje ? ---^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - og mod Hillerød (med Kildeport trb. ---v  i kurven i baggrunden ?

  

 

Samme sted  -  1969 ???

 

 

GDS.  Mellem Kildeport og Gribsø trb.   --   2. oktober  2002.   ^---v

 

 - - -

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Gribsø trb.   --   km. 7,1 fra Hillerød.

 

Gribsø trb.  Udateret postkort.

 

 

Gribsø-tegning.  

Tegning: "Fra Damphest til Lyntog". Carlo Andersen. Carl Allers Bogforlag. 1957.

 

 
Gribsø trb,  set mod Hillerød.    --   August 1966.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 

Gribsø trb.  -  1995.

 

 

 

GDS.  Gribsø trb.   --   1. juli 1995.   ^---vvv

 

 - - -

 

 - - -

 

"Lige til modeljernbanen"

GDS-HFHJ Ym 15.Gribsø  trb.   --   1. juli  1995.

 

 

Gribsø  trb.   2002.

 

 - - -

 

 

Gribsø  trb.   --   2. oktober  2002.  ^---vv

 

 - - -

 

Opslag og zone-kort.

 

 

GDS-HFHJ 1043. Gribsø trb.   IC2-tog mod Kagerup.   --   2. oktober  2002.

 

 

GDS. Gribsø trb.   Y-tog mod Kagerup.   --    2. oktober  2002.

 

 

Gribsø trb. set i køreretning mod nord / Kagerup   --   2. oktober  2002.

 

"Skønhed som De ikke aner - findes langs de private baner" ! ! !

 

 

Gribsø trb.   --   2. oktober  2002.   ^---vvv    --   Set mod Hillerød . . .   ^---v.

 

 - - -  (Et foto eller to kan være set før  )

 

 . . . og set mod Kagerup - Gilleleje/Tisvildeleje.   --   2. oktober  2002.   ^---vv

 

 

  

 - - -

 

 

Pas på toget . . .

 

Lige til modeljernbanen  ???

 

Tænk hvis man . . .

 

 . . . kunne gøre dette efter på modeljernbanen med samme skønhed.

 

"Skønhed som De ikke aner - findes langs de private baner" ! ! !

 

 

 

 

 

Gribsø trb.   --   "Lige til modeljernbanen".

 

 

Store Gribsø.

  

 . . . og vi skal da også lige have et billede af den navngivende Gribsø, der i sig selv er en ganske speciel sø.


Gennem en lang årrække blev der ad skovens grøfter ledt store mængder surt overfladevand fra moser og granbevoksninger ud i søen. Dette bevirkede, at søen, der engang indeholdt over 100 dyrearter, var ved at uddø. Den eneste fiskeart, der var tilbage i 1999, var aborren. Nu er de fleste af disse grøfter lukket, og nogle af de omkringliggende granarealer er ændret til vådområder og løvskov.  Nu får søen igen mulighed for at få en bedre vandkvalitet og et rigere dyreliv.

Sagnet om Store Gribsø siger, at den er bundløs, og at det skyldes Guds vrede. Engang lå her et nonnekloster. Nonnerne interesserede sig imidlertid mere for munkene oppe i Esrum Kloster end for Vorherre. Derfor åbnede jorden sig og opslugte klosteret med de elskovssyge nonner, og klosteret blev ved med at synke. Således opstod søen. I stille aftener kan man stadig høre klokkerne dernede fra dybet.

Selv om søen med sit mørke vand ser bundløs ud, er forklaringen nu en ganske anden. Økologisk er Gribsø en såkaldt dystrof sø. Udover at være sur har den et meget højt indhold af humusstoffer, dvs. delvist omsatte organiske stoffer i meget små partikler, som i større mængder farver vandet brunt. Derfor er det umuligt at skimte søens bund, selv om søen kun er 11 meter dyb.  Søen har ingen afløb. 


Der kan bades i søen, men pas på: Vandet kan være iskoldt lige under overfladen.

 

"Skønhed som De ikke aner - findes langs de private baner" ! ! !

 

 

 

Kagerup.  --  km. 8,6 fra Hillerød.

GDS skinnebustog i Kagerup.  -   Forrest S 3, derefter T 2 (med lodrette pladesamlinger). Resten fortaber sig.
24. februar 1963.  Foto: (nm).

 

 
Kagerup station, set mod Tisvildeleje / Gilleleje.   --    1963.
Foto. Jesper Reinfeldt.

 

 
"Kommandoposten" i Kagerup 1964.
Foto. Jesper Reinfeldt.

 

 
Kagerup station, set mod Tisvildeleje, -- uden og med tog.   ^---v
Foto. Jesper Reinfeldt.

  

 - - -

 

 
Kagerup station. Udkørsel mod Hillerød   --    1964. 
Foto. Jesper Reinfeldt.

 

 

GDS Y-tog krydser Helsingør Jernbane Klub / HgJKs juletræstog i Kagerup.   --   10. december 1972. 
Foto: (nm).

 

 
Helsingør Jernbane Klub / HgJK - ØSJS Nr. 7 med jueltræstog i Kagerup.   --   10. december 1972.
Foto:  (nm).
 

GDS Y-tog. Kagerup station.   --   September 1973.  Foto:  Torben Rasmussen.


 

Kagerup.     2002.

 

GDS.  Kagerup station.   --   2. oktober  2002.

 

Stationsbygningen set mod nordvest,  køereretning mod både Tisvildeleje og Gilleleje.   ^---v

 

 - - -

 

Vejfacaden (nordgavlen, set mod syd/sydvest).

 

Vej- eller "gårdfacaden" med retiradebygning, set mod sydøst . . .

 

 . . . og mod nord/nordøst.

 

   

Vandtårnet, banefacaden, -- set mod nordøst - sydvest og vejfacaden mod sydøst.   --   2. oktober  2002.

 

 

Kagerup, indkørsel fra Gilleleje.   --   2. oktober  2002 . . .   ^---v

 

 - - -

 

 - - -

 

 . . . og klar til afgang mod Hillerød.

 

 

IC2 GDS/HFHJ 1143/1043 mod Hillerød.   ^---v

 

 

 

Sporudfletningen nord for stationen. -

Bemærk den herlige lille "krølle" lige efter hjertestykket i sporskiftet til højre, --kommer man ikke til at tænke på f. eks. et sæt Märklin-sporstykker, hvor man lige skal have klaret et baneforløb ud fra de for hånden værende materialer. 

Se også sporskiftet i nederste højre hjørne . . .

 

 

 . . . hvis sporskiftetrækbuk ses i nærfotos efterfølgende.   ^---vv

Trækbukke er set før, --men årsagen her er sporskiftelåsen.  God gammel nøgleaflåsning, herligt system.

En låsepal går ned i indgreb i et hul i den lille, men kraftige bøjle, og sporskiftet er låst.  Vil man omlægge sporskiftet for at komme ind på sidesporet/læssesporet, må man først udtage en stor kraftig nøgle (så stor, så man ikke glemmer den i bukselommen) af sportavlen (eller lign.), hvorefter signalgivning for indkørsel er umuliggjort.

 

 

 

 - - -

 

Alle umiddelbart ovenstående fotos:  2. oktober 2002.

 

Herefter deler banen sig i to grene:  Hagerup - Gilleleje  og   Kagerup - Tisvildeleje. 

 

 

 

GDS´s officielle liniekort med Kildeport og Gribsø trinbrætter indtegnede.

 

 

"Vi" fortsætter mod Gilleleje.

 

Storkevad trb.   --   km. 12,3 fra Hillerød.

 

GDS. Storkevad trb.   --   August 1966.   ^---v
Foto:  Jesper Reinfeldt.

 
Sidespor og trinbræt ved Storkevad.   --   August 1966.
Foto. Jesper Reinfeldt.

 

 

Storkevad trb.   "Lige til modeljernbanen".

 

NBNBNBNB:  På nettet ligger  en over 20 år gammel DR-udsendelse om Gribskov, hvor udsendelsens gennemgående figur, Helge Quistorf  ankommer til trinbrættet pr. Y-tog, går en lang, interessant tur i skoven og afslutter med at køre hjem igen med toget fra det nu forsvundne Storkevad trinbræt.   I sig selv en pragtfuld udsendelse --- også for folk uden jernbaneinteresser.
http://www.dr.dk/tv/se/de-danske-skove/de-danske-skove-6#!/

 

 

Maarum   --   km. 13,7 fra Hillerød.

 
Maarum station,  set mod Gilleleje.   --   August  1966.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

Saltrup   --   km. 16,6 fra Hillerød.

 
Saltrup station, set mod Hillerød.   --   August 1966.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 

Græsted  --  km. 19,7 fra Hillerød.

(Ældre fotos søges)

 

Pinsetræf / "Marcipanbrødstræf" i Græsted. 

HHGB x under restaurering. Græsted.   --   19. maj 2002.   ^---v

 

Meldeklokke (Linieringningsklokke).


Meldeklokke, der med sine 5 enkeltslag for ulige tognumre [f. eks. mod Korsør] eller 5 dobbeltslag for lige tognumre [f. eks. mod København] underrettede ledvogter- personalet om, at et tog snart ville passere overkørslen. "Snart" var defineret i et opslag ophængt i ledvogterhytten, som et antal minutter efter klokkeslag, idet man, fra den foranliggende togfølgestation, afgav man ringningen umiddelbart før afgang i den aktuelle køreretning.
Veterankøretøjer på Pinsetræffet.    --   19. maj 2002.   ^---v

Bemærk den lille drengs hænder / fingre ! ! !   --------^   
Det var (er) kolosalt så høj musik (så meget larm), der kan komme ud af sådant et Gadeorgel (en forstørret lirekasse) m. piber, trommer, klokker og lignende.  


IC2-togsæt  1143/1043 på vej mod Hillerød --->, Græsted.   --   19. maj 2002.

 

 -

 

5. april 2016.

Pinsetræf / "Marcipanbrødstræf" i Græsted. 

Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane´s HFHJ M 8, Græsted,  kurs <---Gilleleje. 

 

Skagensbanens SB M 5, Græsted, ankommet fra Gilleleje . . . 

 . . . og krydser IC2.


Så går turen til remisen i Græsted . . .    ^---v

 - - - 

 

 

Paarup  --  km. 23,1 fra Hillerød.

(Ældre fotos søges)

 

 

Gilleleje   --   km. 26,0 fra Hillerød.

Centralstationen -- HHGB-sporet med tog mod Helsingør.  Det kurvede spor til højre er havnebanen til Gilleleje havn.  

Postkort stemplet i Gilleleje d. 16 september 1927.

  

 

Gilleleje, 1915. 

 

 

Gilleleje station set diagonalt mod nordøst, med Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banens spor i forgrunden.
23. maj 1963.   ^---v

Gilleleje station.   --   23. maj 1963.   ^---v

Stationsbygningens sydøstlige hjørne med Gribskovbanens drejeskive foran.   23. maj 1963.

 

Gilleleje station med stationsforpladsen bag det hvide stakit.   --   Sporet til højre -Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banens indkørselsspor-  og samtidig det spor, der forsvinder ind bag stationsbygningen, er perronsporet fra fotografiet oven over, medens det andet spor -længst til højre- er HHGB´s opstillingsspor.

23. maj 1963.

 

Varehuset, på venstre side af stationsforpladsen.  23. maj 1963.   ^---v

 . . .

 

GDS.  Remisen, Gilleleje.   --   23. maj 1963.

 

GDS.  Kulgården, Gilleleje.   --   23. maj 1963.

 

 

Gilleleje st, sydenden, dvs. indkørselsenden for tog fra Hillerød.

Alle fotos:  23. maj 1963.

Midt i billedet ses indkørselssignalet på "Stop" og i højre side ses HHGB-sporene sydvest for drejeskiven . . .

 

 . . . næsten samme synsvinkel, men lidt nordligere, og her er det GDS-sporene, der ses.

 

Set den modsatte vej, --mod nord:  HHGB-perronen med et par af deres skinnebusbivogne, HHGB Sp 3 og Sb 1, 
på opstillingssporet  . . .

 

  . . . stadig HHGB-sporene, --lidt længere mod nord . . .

 

  . . . og GDS-sporene . . .

 

  . . . med skinnebusmotorvogn, GDS  S 2  under omløb.

 

Svinefolden, remisen m. vandtårn og kulgården.  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

GDS´s officielle liniekort med Kildeport og Gribsø trinbrætter indtegnede.

 

 

. . . og her fortsætter "vi" mod Tisvildeleje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duemose trb. på "Tisvildeleje-grenen",

 kort efter Kagerup.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gribskovbanen  --  Duemose trb.  km. 10,7 fra Hillerød.  -  2002.

  
Duemose trb.   --   August 1966.   ^---v
Foto: Jesper Reinfeldt.
 
Udkørsel fra Duemose trb, set mod Kagerup.  --    Bemærk sidesporet for Maarum teglværk.   Sidesporet omtales på denne side (6. og 7. november) og under teglvk.: http://evp.dk/index.php?page=maarum-teglvark
Foto: Jesper Reinfeldt.    --   August 1966.  

 

2.oktober 2002.

 

 

Duemose trb.   --   1. oktober 2002.

 

  

Duemose trb.   --   15. september  2002.

 

   

Duemose trb.   --   2. oktober  2002.

Hvis seerne/læserne undrer sig over, at man ikke ser skinner/spor på ovennævnte fotos, er årsagen, at venteskuret er placeret ved den krydsende vej i forbindelse med den stedlige buskørsel.   

Togpassagererne må trykke på skurets knap for "STOP" ved perronen og stole på det.  Passagererne, der skal med toget mod Hillerød, kan dog følge med, idet de har udsyn over den tilstødende mark, men passagerene mod Tisvildeleje må alene stole på signalet eller tage opstilling på perronen.

 

GDS.  Duemose trb. - Trinbrætskuret anes i skyggen af skoven i baggrunden.   --   15. september  2002. 

 

 

Duemose trb. set i køreretning mod Hillerød.  Masser af skov dækker for udsynet til toget . . .
15. september 2002.

 

. . . men endnu er der udsyn -fra venteskuret- over marken mod togene fra / til Tisvildeleje. 

Duemose trb.   --   2. oktober  2002.

 

 

 

 

 

 

GDS-HFHJ Ys 52.   Duemose trb.   --   15. september  2002.

 

 

GDS-HFHJ 1043.  Duemose trb.   --   2. oktober  2002.

 

 

GDS-HFHJ 1143.  Duemose trb.   --   2. oktober  2002.

 

 

GDS/HFHJ 1043/1143, Duemose trb.   --   2. oktober  2002.

 

Sidespor til / for Maarum Teglværk.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Maar/maarum_teglvaerk.smalsporsplan.jpg

Fra Maarum Teglværk til Duemose trinbræt/sidespor, blev anlagt en ca. 1,5 km lang, smalsporet bane (600 mm sporvidde). Denne bane forløb over ca. den halve strækning på østsiden af vejen Kagerup – Maarum, hvorefter den synes at have krydset vejen til vestsiden på den sidste halvdel af strækningen. Til vognfremførelsen på banen blev oprindeligt benyttet heste, medens der senere anskaffedes motorlokomotiver. Banen til teglværket blev tilsyneladende optaget i 1948.

Ved mine besøg på teglværket (2002) omtaltes banen stadig af de tilbageværende medarbejdere, men som en normalsporet strækning og alene beliggende på vejens østside. Her må det nok tages i betragtning, at de pågældende medarbejdere næppe selv kan have set banen, allerhøjest hørt om den. Om der derfor er tale om en erindringsforskyd- ning/fejloplysning, kan jeg ikke svare på.

Entusiaster i "Industribaneklubben" i Hede- husene (IBK) med forstand på disse ting, er forespurgt, og bekræfter 600 mm smalspor.

 

I  2002 kunne man stadig se de sidste rester af de gamle sidespor. Skinnerne blev optaget i 1996, og er idag genbrugt på Blovstrødbanen, men de sidste rester af de gamle sveller kan ses, godt gemt i vore dages græsbevoksning, og godt på vej over til deres oprindelige naturtilstand. Langs sidesporets sider ses også endnu -enkelte steder- nogle gærdeagtige jordvolde (lastekajerne ?).

 

 

 

 

  

Teglværks-sidespor.  Duemose trb.   --   1. oktober  2002.

  

Sidesporet -eller måske rettere resterne deraf- i oktober 2002. På fotografiet ovenfor anes rester af jordvolde (”lastekajer”) langs sidesporets sider, samt de allersidste rester af en af sidesporets gamle sveller.

 

Andre gamle sveller. 2002.

 

 

GDS. Teglværks-sidespor.   Duemose trb.   --   1. oktober  2002.

 

 

Høbjærg trb.   --   km. 13,3 fra Hillerød.

(Ældre fotos søges)

 

 

Helsinge   --   km. 14,6 fra Hillerød.

( [Flere] ældre fotos søges)

 

 
GDS L 1 med godstog i Helsinge.   --   3. august 1979.
Foto: (nm)

 

Lavø trb.  --   km. 16,9 fra Hillerød.

(Ældre fotos søges)

 

 

Ørby    --   km.  19,1 fra Hillerød.

 

Ørby station, set mod Kagerup.   --   1964.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 

Pakhuset i Ørby.   --   1964.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 

 

Vejby   --   km. 21,0 fra Hillerød.

( [Flere] ældre fotos søges)

 

 

Vejby station set mod Kagerup. ---^  og mod Tisvildeleje   ---v   --   1964.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 - - -  

 

 

Holløse trb.   --   km. 22,2 fra Hillerød.

( [Flere] ældre fotos søges)

 

 

Holløse trb.   --   August 1966.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 

 

Godhavn trb.  --   km. 23,5 fra Hillerød.

(Ældre fotos søges)

 

 

 

Tisvildeleje station -- km. 24,7 fra Hillerød / km 61,2 fra "Kjøbenhavn".

 

- - -

 

Sporplan ca. 1950.

 

Tisvildeleje station. -- 19. maj 2004.

 

Tisvildeleje station, set mod Hillerød. -- 19. maj 2004. ^---v

- - -

 

"End of line"

 

Tisvildeleje, vejfacaden.19. maj 2004. ^---v

- - -

 

Tisvildeleje, retiradebygningen, vejfacaden. -- 19. maj 2004.

 

Tisvildeleje, varehuset ("PAKHUSGALLERIET"). -- 19. maj 2004.

 

DSB 80 86 981 0 458 - 1. Tisvildeleje. -- 19. maj 2004.

DSB tjenestevogn 80 86 981 0 458 - 1 Bygget af Uerdingen i 1953 Anskaffet af DSB i 1984 fra Apfelpfeil, DB Dms 51 80 09-42 953. Ombygget til mandskabsvogn, hjemsted: Helsingør, " Lokalvogn, må ikke befordres i tog". Udr. 1992. Til Tisvildeleje 2002 som "Kulturtoget". Se mere på "jernbanen.dk": 981 0 458 

 

 

Tisvildeleje, remisen.   --   1965.
Foto: Jesper Reinfeldt.

 

 . . . og mere er der vel ikke at sige til det ! ! !   --   (Nåhh, jahh - der er måske nogle omkring Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane, der ikke vil skriver under på det.)

Gad vide, om de holder der endnu ? Måske står passagererne og spejder eller tænker: "Kommer der ikke snart et lokomotiv".

 

Tak til Jesper Reinfeldt og Torben Rasmussen for tilsagn om brug af  ovenviste fotos.

 

Litteratur:

GRIBSKOVBANEN.  Ole-Chr. M. Plum og Lars Viinholt-Nielsen.

Dansk Jernbane-Klub nr. 57,  2009.   ISBN nr.  978-87-87050-61-6.

  

Modeljernbanen,  nr. 1-2, januar / februar 1950.

 

 

Gribskovbanen i model (1:87).

 

Et lille udsnit af Gribskovbanens trinbræt-bygninger (skure).

 

Bemærk, at tegninger og fotos kan ses under http://evp.dk/index.php?page=oktober-2012 (21. oktober)

   

1:87-model af Kildeport trb. 

De hvide striber på taget: Taget er fremstillet af alm. hvidt A4-kopipapir kørt igennem fotokopimaskinen med et sort forlæg (laser-kopier). Som tiden går, "gnides" lidt af det sorte farvepulver af og giver de hvide striber, der er udmærkede her, til illustrationsforhold.   ( http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/1615-GDS.%20Kildeport-tegning.evp.jpg ) 

Skal skuret en dag i brug, får det lige lidt (tyndt lag) sort skosværte - giver en tilpas mat overflade.

 

Som det ses er taget løst -foreløbig- af illustrative årsager.

 

 

1:87-model af Gribsø trb. 

Modellerne (væggene) er fremstillet af 0,8 mm krydsfinér, ridset som planker med en passerspids. Tagkonstruktionen af div. smålister (fra hobbyforretningen) og farven / bemalingen er foretaget med svenskrød træbeskyttelse.

(  http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/1618-GDS.%20Gribsoe-tegning.evp.jpg  )

 

1:87-model af Storkevad trb.

(  http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/1621-GDS.Storkevad-tegning.evp..jpg  )

   

Senere fjernede man plankerne for forreste fag (herunder forsiden), så skuret nu var helt åbent. Kun var taget understøttet af de to hjørnestolper (efter / på grund af hærværk ???).

 

----

 

 

- o -