1:45 model af københavnsk Lunding-sporvogn.

          

Min interesse for disse vogne, var så stor, at jeg engang drømte meget om at købe en af dem, når jeg blev større, og de evt. skulle erstattes af nyere.  Een bestemt vogn var udvalgt hertil, nr. 533, som jeg i tidens løb havde kørt meget med på mine ture fra Østamager til Brønshøj/Husum, og tilbage.

 

KS 533,  Vigerslev Allé.   --   28. marts 1958.

 

Tiden gik, og det gjorde 533 desværre også, ---men det var op i røg, ligesom de fleste andre 
sporvogne i 1960-erne og først i 1970-erne.

 

 
KS 533,  Afbrændings- og ophugningspladsen på Pumpehusvej i Sydhavnen.

Foto / arkiv:  Vognstyrer.dk    ^--- vv  

Så er det slut  -  den sidste time er kommet.   --   Ved et -formodentlig- tilfælde er det timedes "min vogn", 533, at blive udtaget til afbrænding og ophugning sammen med nr 501, den oprindelige prøvevogn, første-eksemplaret for den nye type dansktegnede og byggede sporvogne fra 1930 og årene derefter.

Foto / arkiv:  Vognstyrer.dk