”Roer på skinner” http://www.mjk-h0.dk/evp_ADdS/0-Danmarkskort..jpg

 

 

Anledningen til denne "side" er forlaget ”bane bøger”s bog "Roer på skinner”, som er udgivet i december 2008.Den danske sukkerindustris opblomstring blev baseret på sukkerroer, men da sukkerroers sukkerindhold falder langsomt efter optagningen af roerne, forudsættes en effektiv sukkerproduktion, således at roerne kommer frem til sukkerfabrikkerne så hurtigt som muligt. Roerne kan således ikke oplagres som f. eks. kartofler. Derfor viste de mange smalsporede jernbaner sig at være en nødvendig forudsætning for, at dansk sukkerproduktion kunne få så stort et omfang.

I roekampagnens rundt regnet tre måneder transporterede de over en million tons roer og affaldsprodukter. Det skal ses i forhold til at landets dengang talrige privatbaner tilsammen -på de tre måneder af året- kun befordrede dobbelt så meget gods, og at ”storebroderen” DSB på de tre måneder kun transporterede syv gange så meget. Det var således imponerende transportpræstationer, som udførtes af de smalsporede roebaner.

Desuden var roer en vigtig transportartikel for en hel del af landets almindelige jernbaner, ja for nogle privatbaner udgjorde roer og roeaffald over halvdelen af årets samlede godsmængde !

Men konkurrencen fra landevejstransporten satte for alvor ind i 1950´erne, og roetransporterne ad jernbanerne forsvandt i det store og hele sammen med de store roebanesystemer i perioden 1959-1967.

Der var roebaner på Vestfyn (Assens Sukkerfabrik), Vestsjælland (Gørlev Sukkerfabrik), men det største banenet, på op mod 500 km, var på Lolland. Alene under Nakskov Sukkerfabrik var der over 200 km roebaner.

Stort set således præsenterer forlaget ”bane bøger” sin seneste bog ”Roer på skinner”, se nedenfor.
 

Sakskøbing Sukkerfabrik


Sakskøbing Sukkerfabrik B2 "Lange Maren", ...
(godt trækkende maskine, der var meget afholdt af personalet.)

...C.2, ...

... Sakskøbing-fabrikkens nr. C.4, ...

... D.a.4 og ...

... D.a.7 rangerer på fabriksområdet.
Sakskøbing, oktober 1958.


Højbygaard Sukkerfabrik (Holeby)


Højbygaard Sukkerfabrik DdS B3 ...
... Holeby, oktober 1958.


Nakskov Sukkerfabrik


Nakskov Sukkerfabrik ADdS nr. 2 ...
...

... og ADdS nr. 5 på remiseområdet.

Remisen i Nakskov, november 1959.


Horslunde saftstation


Nakskov Sukkerfabrik ADdS nr. 6 ...
... i remisen, november 1959.


Gørlev Sukkerfabrik


Gørlev Sukkerfabrik nr 4 ...
... "under optankning" ...

... og under dagens rangering med et
mindre rangertræk på fabriksområdet.
Oktober 1959.


Remiseområdet, Oktober 1959.


Assens Sukkerfabrik


Assens Sukkerfabrik ADdS nr. 2 ...
... og ...
ADdS nr. 9 i regn og rusk.
November 1959, --en dag, hvor vejrguderne bestemt ikke var indstillet på fotografering af sukkerlokomotiver.


Vognmateriel


De for sukkerfabrikkerne så karakteristiske åbne bogievogne til hjemkørsel af de nyoptagne roer, her Gørlev Sukkerfabrik´s vogn nr. 78.
November 1959.


Lukket bogievogn til transport af færdigprodukter. Nakskov Sukkerfabrik nr. 417.
November 1959.

Åbne bogievogne til transport af roeaffald.
Roeaffaldet var roedyrkernes eget, og blev bragt / kunne blive bargt tilbage som kreaturfoder.
Nakskov Sukkerfabrik nr. 72, november 1959.


Lokomotivtender til lokomotivets beholdning af vand og kul. Nakskov Sukkerfabrik nr 3.
Horslunde november 1959.


I marken . . .


Der er ikke meget fest og farver over et
fotografi som dette. Desværre var roekampagnen altid "anbragt" i årets tre sidste måneder, ...

... hvor vejret som oftest var tungt og vådt.

Og vi, som fotograferende, kunne endda bare holde os på det tørre. Værre var det for roeoptagningsmandskabet: Fra tidlig morgen til sen aften, i al slags vejr --- roerne skulle op.

Sporsammenløb med Nakskov-Kragenæsbanen ved Sandbyvejen nordvest for Nakskov.
Nakskov 23. marts 1967.SLUT


Alt har en ende, også et sukkerroelokomotiv-liv.
Her er sukkerfabrikkernes bestand af dieselelektriske lokomotiver endt hos ophugningsfirmaet Petersen & Albeck i Københavns Sydhavn.

Een maskine -ADdS nr. 25- blev dog reddet ud i tide, og kører i dag i Hedehusene.


Det var lidt om de roebaner, jeg nåede at opleve i slutningen af 1950´erne, men bogens 264 sider og ca. 600 illustrationer giver naturligvis et langt bedre indtryk.

 

-------------

 

 

"Roer på skinner" – Jernbanens rolle i dansk sukkerproduktion.


John Poulsen, Morten Flindt Larsen og Per Topp Nielsen. 264 sider, ca. 600 illustrationer, heraf mange i farver,
stift bind. Stort format: 24,5 x 23 cm.
Bogladepris kr. 398,-.--------------------------------------------------------------------------------------
 

 

... og husk så:

Denne hjemmeside er ikke tænkt som "stedfortræder" for bogen "Roer på skinner", men som et supplement.