Troldhede - Kolding / Vejen Jernbane

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

Stationer

 

.

.

Troldhede - Grindsted

 

.

.

Troldhede - km. 0,0

 

.

POLITIKEN: "DANMARK RUNDT", 1944.

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

TKVJ-remisen i Troldhede, uden ---^ . . .

. . . og med skinnebus (TKVJ Sm 8).

"Storm-P-figuren" foran skinnebussen er en -i vore dage af og af mange ret ukendt- trådstrammer til opstramning af trådtrækket til hhv. DSB-indkørselssignalet og det tilhørende fremskudte signal for tog fra Herning, der ses på et nedenstående foto.

Drejeskiven foran remisen.

.

DSB-anlæg:

 

DSB-stationen Troldhede set mod Herning.

.

Tv: "Tog mod Grindsted, Kolding og Vejen", -det sidste må siges at være en overdrivelse (med mindre man ville køre over Kolding), for som det senere kan ses, er sporet fra Gesten mod Vejen forlængst pillet op !

Th. Stationsterrain set mod TKVJ-remisen og i retning mod Herning. Til venstre i dette foto den ovenfor nævnte dobbelte trådstrammer (for to trådtræk), for hhv. DSB-indkørselssignalet fra Herning og det tilhørende fremskudte signal.

(Det kan være lidt svært, at beskrive emner som dette: For en ældre "jernbanemand" af gerning eller interesse er dette almindelig baggrundsviden - for alle andre er det "en hvid plet på landkortet": Hvem skal man skrive for ???)

Stationsterrainet, set mod Herning. Bemærk perron-belægningen: Ellers udtjente sveller

Bemærk også de to udkørselssignaler fremme ved remisen. Signalerne ses i nærfoto nedenfor ---v . . .

Udkørselssignalerne for tog mod Herning. Bemærk indkørselssignalet ude i baggrunden til venstre for sporet.

Mo-tog under udkørsel mod Herning, fra spor 2.

.

September 2012:   Store planer i Troldhede: 

"Står det til Emil Bredvig fra Snejbjerg skal Troldhede Station bevares og det brændte mejeri genopbygges med lejligheder, atelier og værksteder. Og det er en opgave, han gerne selv påtager sig."

 http://aoh.dk/artikel/store-planer-troldhede#.UEYVHQ6ELt8.email

 

---

 

Overby trb. - km. 3,5

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Overby trb.

I baggrunden, men tilbagetrukket i forhold til banelinien og på tilsyneladende privat jord, en trinbrætskur-lignende bygning i forfald. Evt. har bygningen på et tidspunkt været fælles venteskur for banen og en lokal rutebil, idet passagererne så evt. kunne dreje trinbrætskiltet på perronen -og derved sikre sig at komme med toget-, eller man fra bygningen ved vejen kunne holde øje med rutebilen . . .

. . . set mod hhv. Troldhede ---^ og mod Kolding ---v

.

.

Sdr. Felding - km. 6,4

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Banemærke anulleret på Sdr. Felding station d. 11. aug. 1942.

Sdr. Felding station, set mod Troldhede . . .

. . . og mod Kolding . . .

. . . med varehus.

Stationsterrain, set mod Kolding. Til venstre privat pakhus.

 

 

 

 

 

"Under et tordenvejr, der -d. 22. april 1963 ved 18-tiden- trak over egnen omkring Sdr. Felding, slog lynet ned i en transformator, hvorved strømmen til blinklysene til den lokale vejoverskæring blev afbrudt. En el-installatør blev tilkaldt, men da denne i sin varebil ville passere overskæringen ved stationen, blev hans vogn ramt af skinnebussen.

Føreren af skinnebussen havde set, at blinklysene ikke virkede, men i det fugtige vejr var det ham ikke muligt at standse skinnebussen før overskæringen. Bilen slæbtes med ey stykke hen ad banelegemet, og føreren af den slyngedes ud og pådrog sig en hjernerystelse."

 

"Jernbanebladet" nr. 5, maj 1963.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_TKVJ/249-TKVJ.KKHansen-1..jpg

Fotografiet er fra en inspektionstur på den helt nyanlagte bane, og viser en motordræsine på broen syd for  Sdr. Felding. På dræsinen ses formand Karl Kristian Konstantin-Hansen og en del børn, hvoraf et par stykker nok er hans egne.

Karl Kristian Konstantin-Hansen var en af de mest aktive i Kolding ved banens anlæggelse. Han var senere formand for banens bestyrelse indtil 1928.

Foto: Arkiv: Torsten Laursen Vig.

 

 

 

 

 

Kærhede trb. - km. 9,4

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Kærhede trb, set mod Troldhede ---^og mod Kolding ---v

 

.

.

Sandet Jyll. trb. - km. 11,6

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

 

.

 

.

.

Stakroge - km. 14,2

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Stakroge station, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding . . .

 

. . . . og med varehus.

 

Stationsterrain, set mod Kolding.

.

.

Skersig trb - km. 16,5

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Her sku´ det være, men mangler desvæ´re :-)

(Foto haves desværre ikke.)

 

.

.

Sdr. Omme - km. 20,9

.

.

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

. Banemærker annuleret på Sdr. Omme station

hhv. 22. juli 1922 . . . . . og . . . . . . 14. marts 1932.

.

.

.

D. 17. december 1957 skete et ret stort uheld i vejoverskæringen ved Vejlevej. En stor brunkulslastbil med påhængsvogn kørte om formiddagen ind på overskæringen i Sdr. Omme og blev påkørt af et skinnebustog. Skinnebussen blev afsporet og skubbet på tværs af sporet. Påhængsvognen blev slynget om mod siden af skinnebussen, der fik knust flere ruder. De ca. ti passagerer var alle -ved den hårde opbremsning- blevet væltet ned på gulvet, hvorved de undgik at blive ramt af de mange glasskår, og efterfølgende strømmede brunkul ind gennem de ituslåede vinduer.

Skinnebussen blev så medtaget at den måtte sendes til reparation på Vognfabrikken Scandia i Randers. Her blev skaden opgjort til 30.000 kr.

.

.

Birkebæk trb. - km.

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Birkebæk trb. . . .

 

. . . set mod Troldhede ---^ og mod Kolding ---v.

 

 

.

Hjortlund trb. - km.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Hjortlund trb. set mod Troldhede ---^ og mod Kolding ---v

 

 

. . . og ved Hjortlund trb, TKVJ Sm ?

 

.

.

Simmelbæk - km. 26,1

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Simmelbæk trb. . . .

 

. . . set mod Troldhede ---^ og mod Kolding ---v

 

 

.

.

Grindsted - km. 30,7

 

Grindsted stations sydlige del med ind-og udkørsel mod syd.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Grindsted station (DSB) - en ganske flot station . . .

 

med perroner til tog i "alle" retninger, her til TKVJ-togene (set mod Troldhede).

 

.

.

.

Siden fortsættes med "Stationer - 2", (Grindsted) - Kolding / Vejen.

(Link lige herunder ---v .)

.

.

. (Flere fotos følger)