Forretningsfacader til evt. modelinspiration.   --  1:1 eller mindre størrelser.

Siden er tænkt som inspiration for dem, som "lige" står og skal skabe en rimelligt udseende forretnings- / butiksfacade i mindre modelstørrelser, --eller evt. i fuld skala (1:1)  --  måske til museumsbrug.

Kort sagt:   Lige til en museumssporvej  

 

  

Sværtegade 11  ---^      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  og -  -  -  -----^   9.  København K.   --   August  1982.

 

  

Gothersgade 32.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - og -  -  -  -----^  34.   København K.   --    August 1982.

 

  

Gårdinteriør m. retiradebygning.   Gothersgade.  August  1982.

 

Lige til modeljernbanen eller . . . museumssporvejen ? ? ? ! ! !

 

 -

 

"Vore gamle skilte".

13205-Gamle gadeskilte-.jpg (800×476)

Gamle gadeskilte.  "Baltica",  1962.   ^---v  

Sene bidrag / løsninger til konkurrencen kan det næppe betale sig at ofre porto på, --løbet er kørt.

 

---

 

 

,,Abelone,,  Magstræde 16.  Kbh. K.  Juli 1992.

 

,,Clausens Dyrehandel,, --  ,,Huset på Christianshavn,,  Amagergade 7-9 ABCD.   Kbh. K.   Oktober 1986.
Foto. Henry Hansen.

 

"Model" af "Huset på Christianshavn", Amagergade 7-9 ABCD, Christianshavn.  Bygget ca. 1980.

Modellen er udført i sin tid, da udsendelserne rullede over TV-skærmene for første gang, og bygget efter iagttagelser på skærmen og div. fotos i datidens kulørte ugeblade + lidt fantasi, hvor forlægget ikke strakte til.

 

 

Sct. Annægade 8-18, Christianshavn.

Sct. Annægade 8-20,  Christianshavn.   ("Tre huse på Christianshavn" - se nedenfor).   ^---v

 

 - - - 

 

28-IMG_0485.Sct.Annae Gade.Chr.havn.JPG (800×533)

(Man burde have gjort bygningerne den ære at lade Photoshop fjerne den hæslige moderne "kasse", der er skudt op til højre i billedet (Wildersgade), men det er vel "historieforfalskning",  fy, fy ! ! !       Foto: EVP 2016.   ^---v

Det lille mørkerøde hus opgives normalt til at være Københavns ældste (borger-)hus opført på Christian IV´s tid.

Iht. nogle undersøgelser (Nationalmuseet) konstaterede man ved husets renovering først i 1970-erne, at husets bindingsværk mere "hang" i sidehusene end støttede på jorden (det nederste bindingsværk var rådnet væk).

(Litt:  "Tre huse på Christianshavn"   Harald Langberg.  Foreningen til gamle Bygningers bevaring.  Kbh. 1976.

ISBN  87-87546-03-5. )

 

Reklamegavlen til højre er EVP´s "opfindelse" for at give bedre indkik til gavlen af nr. 8.   Endnu et udslag af EVP´s fantasi, er sporvognen, der er omlagt til denne gade.   Størrelse 1:87 = H0.

 

 

  <---   ,,Kristianshavns Kaffehandel,,  Sofiegade 4, Christianshavn.

 

 

 

 

       BYENS  KRO

          

"Byens Kro", Møntergade 8. Kbh,  K.   ^---v   Ca. 1984.  

Bemærk, hvordan der flere gange er "malet udenom" ved de nedtagne reklameskilte.  Bemærk også kroens
tilbagetrukne indgangsdør.

"Byens Kro", Møntergade 8. Kbh. K.   --   Ca. 1982.

 

"Model" af "Byens Kro" i ca. størelse 1:40.  På "modellen" ser man måske bedre, hvordan der er malet på facaden i flere omgange, -af og til også malet udenom ! ! !

En ældre udgave af samme motiv, -den har hængt oppe i mange år og modtaget meget sollys.
"Vinduesglassene" er blevet godt "solbrændte".  I mørke kan der tændes lys i lampen over det lille
cafébord, samt et par lamper i hver side inde bag i lokalet.

 

"Cafe 44".  Holmbladsgade 44.  Kbh. S.

 

 

VIKING / STJERNEN-reklamen på Baldersgade nr. 4.

og facaden af  Café "Baldur", der synes at synge på sit sidste vers, . . .

Café ,,Baldur,,. Baldersgade 4,  København N.   Juli 1984.   ^---vv

 . .. 

 

Café ,,Baldur,,. Baldersgade 4,  København N.   Juli 1984.

 

. . . men der var måske flere vers i sangen end forventet ???

Omend beliggende i København / Nørrebro, kunne den lille bygning vel sagtens omplantes til "Den lille by" på et modeljernbaneanlæg ! ! !  

 

Kort sagt:

Lige til museumssporvejen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Café ,,Baldur,,. Baldersgade 4, Københ. N. Juni 1985.

Bygningen blev revet ned september / oktober 1996.

 

 

 -

 

 

  

"Frugt-Kolonial-Grønt",Torvegade.  

Forretningen blev uheldigt berømt en dag, da man havde fyldt en blanding af benzin og petroleum på petroelumsdunke til opvarmning i områdets private petroleums-varmeovne.  Der var stor efterlysning af mulige kunder i daværende Københavns Radio, for at finde frem til kunder, der havde fået en forkert vare.            

  

. . . og sådan ser det ud i 2016.

Butiksskiltene er væk, --desværre står de vel næppe i baglokalet ?

 

 

Apropos Frugt og Grønt.

Sverrigsgade 18, København S.

Et ganske lille forhus som var skudt frem mellem to beboelsesejendomme. Det har -i tidens løb- indeholdt både skomager, sliberi og grønthandel, -dog ikke samtidig.

Det var også adressen på et murstenshus som lå trukket noget tilbage fra husrækken bag ved det pudsige lille forhus. En kilde vil vide, at den smalle bygning her engang har været en skole. Det er nok korrekt, for huset har sikkert hørt med til Sverrigsgades Skole, der i en årrække lå få meter derfra, i nr. 24.

Ca. 2005. Både butikshuset foran og bygningen med nr. 18 bagved skal snart rives ned. Huset, nr. 20/20A, ved siden af er allerede nedrevet.

 

--------------------------

 

Først nogle indledende, lidt forklarende linier.

I 1983 besluttede DSB, at deres daværende røde lyntog skulle gennemgå en større renovering (a la Carlsson, SAS) og derefter opreklameres under navnet ”Sølvpilen” (”Stanniol-ekspressen”, som folkeviddet døbte dem).

Jeg blev bedt om at deltage i planlægningen sammen med en gruppe ingeniører og værkmestre, og de fandt ud af, hvad der skulle laves og hvordan. Jeg skulle notere og sørge for indkøb af delene til arbejdet.

 

Herefter ”Beretningen”.

En dag kom jeg ud på DSB´s store Centralværksted i Sydvest-kvarteret (Otto Busses Vej), hvor jeg skulle aftale nogle indkøb af reservedele. På vejen til det aktuelle kontor, kom jeg gennem et mødelokale, hvor der hang en stribe malerier, vel ca. 20-25 stk, malet af en af værkstedets ansatte (Henry Hansen) med evt. salg for øje.

Blandt alle disse malerier, faldt mit øje straks på ét. Måske var det, det meget røde synsindtryk, blandt de mange andre i mere blå/grønne/grå nuancer. Forespørgsel til maleren, Henry Hansen (HH), en aftale kom i stand, og jeg overtog billedet.


Sverrigsgade 18.  "HH 1982"

Efterfølgende fortalte HH lidt om maleriets tilblivelse. Han malede altid hjemme, efter blyantsskitser og kombineret med farvefotos, --således også her. I den anledning var han en dag -på vej hjem fra arbejde- cyklet gennem Sverrigsgade, hvor han havde fundet interesse for den lille bod, der ses på maleriet.

Han -der ikke var en stor/høj mand- var stået af cyklen, og gået i gang med at fotografere, og skitsere på sit papir. Pludselig fornemmede han, at han ikke længere var alene (måske har han set nogle store ”ekstra fødder”, når han så ned ! ! ! ). Da han så op fra papiret, var han ”omringet” af et par store rockeragtige typer, der hurtigt fik givet ham indtryk af, at her var en virkelig god forklaring på hans tilstedeværelse og forehavende ønskelig.

Den forklaring fik de, og nu kom der en anelse af smil på ”rockernes” ellers stramme ansigter. Det var helt i orden, --men de var vant til, at hver gang der kom nogle forbi for at fotografere, notere og måle op eller tegne, så var der altid et hus eller to, der skulle rives ned, --og det huede dem ikke.

Lutter smil, og han kunne køre glad hjem.

---------------------------

Da jeg nu havde overtaget maleriet, fik jeg en dag også lyst til at se stedet ”in natura”, og tog (ligeledes) min cykel for at køre forbi. Jeg fandt mit kamera frem, og tog et par billeder, ligesom HH.

De grøntsager der var til salg lå lidt skjult nede bag den øverste, grønne uaftagne skodde.

Sverrigsgade 18.   --   11. juli 1985.

Herefter kunne jeg fornemme/se, at der var "nogle øjne”, der fulgte mig inde fra butikkens mørke.

Erindrende malerens fortælling, gik jeg ind i forretningen, for at fortælle om mit ærinde. Det var to ældre damer, der passede boden, og de blev straks to store smil, da de hørte om årsagen til fotograferingen. . . Hvis jeg ville vente et øjeblik, så skulle der sandelig blomster i vinduet i stedet for de grøntsager, der allerede var udstillet, så jeg kunne få et pænere billede ! ! !
 
Som skrevet, så gjort. Vinduet blev pyntet om i løbet af nogle minutter.

Nu er der kommet blomster i vinduet.


I mellemtiden spurgte jeg om, hvorfor boden var blevet gul, --på mit maleri derhjemme var den jo rød ??? Forklaringen var, at Nordisk Film havde været derude for at lave optagelser til deres og Erik Clausens film ”Midt om natten”, og her skulle boden være gul.

De havde så malet det hele uden omkostninger, og det var damerne godt tilfredse med ! ! !

 

Et nyt hus i nr. 18 stod færdigt i 2006. Det indeholder to boliger, begge i to etager. Det bebyggede areal er 50 kvm.

 

 

Sverrigsgade 16-16A.

Oplyses bygget af "Foreningen De stræbsomme Brødre", 1887.

Sverrigsgade 16 blev fotograferet samtidig.  Det var vist her en stor del af filmens handling foregik.

Bygningen eksisterer endnu (2016), men i renoveret stand.

 

Fakta-tekster efter:  Jørgen Grandt´s store hjemmeside om adskillige Amager-gader og veje.  Se:  Sverrigsgade 
 

 -

 

GUF.    Kbh. K. Juli 1983.

 

GUF.  Sct. Hans Torv.  Kbh. N.   August 1983.

 

Lige til museumssporvejen.  

 

 

"Kongens Bar", Lille Kongensgade, Kbh. K.   ^---v

 

 

Læderstraede 16, Kbh. K.   --   Juli 1992.   ^---vv

  

 

 

???  Kbh. K.  --   Juli 1983.                             

 

???  Kbh. K.  Juli 1983.

 

Tobaksforretning. Nørre Voldgade. Kbh. K. Juli 1983.

 

"Your Bookshop",  Pilestraede 33. Kbh. K.  Juli 1984.

 

Lige til museumssporvejen.  

 

 

Ikke ligefrem butiksfacader, men nok så aktuelle på ældre gadefacader.

Heerings Gaard, Overgaden neden Vandet 11. Christianshavn.    I fornem kommunal udgave (med lidt privat-støtte ???) . . . 

 . . . og måske en lidt mindre privat udgave.  Strandgade 4, Christianshavn (Det gamle B&W-museum).

 

 

Glumsø Isenkram ca. 1965.

Glumsø Isenkran ca. 1953-1964.  Arkiv.Th. Albøg Olsen.   ^---v

Personerne på billedet er fra venstre mod højre: Isenkræmmer Børge Albøg Olsen, kommis Kaj Knudsen og lærling Ivan Knudsen, søn af tømrer Julius Knudsen, Glunsø.

 

Desværre, --de som billederne her på siden egentlig var tiltænkt, er vist ikke særligt interesseret ! ! ! 

 

 - o - 

 

Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.  --  2016.

Denne uges søndags-ekstra har jeg valgt at lade gå til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor man har fået den fantastiske idé, at lade den ene langside af den nye "Remise 3" udstyre som en forretningsgade,  -- diverse små 
forretninger udformet med facader i tidssnittet 1950-60.  Også busudstillingshallen på den anden side af "gaden" bliver udstyret med tilsvarende små og større "forretninger".

 

"Valby Langgade" *), Sporvejshistorisk Selskab  --  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   24. oktober 2016.

Som forretningerne så ud i oktober -for en måned siden- godt begyndte, og næsten halvt fuldendte, i det mindste hvad indretningen angår.

Tro mig,  --der er sket meget siden da ! ! !   Bl. a. er man i gang med at forberede til fast vejbelægning og "rigtige" køreledningsophængning med ophæng (rosetter) monteret direkte i bygningernes ydermure --^  herover. 

 

*)  "Valby Langgade":   Den efterhånden længere og længere "gade" begynder med hhv. museets første og ældste 
remise på den ene side og museets anden remise, en ældre rigtig (oprindelig) sporvognsremise fra Valby Langgade i København, på den anden side  --  og deraf gadenavnet.

Den lokale radioforretning.

Det skal bemærkes, at alle forretningerne kun er kulisser og derfor altid lukkede, men det er alligevel lykkedes at få 
skabt nogle ganske nydelige småforretninger, til trods for, at forretningslokalerne kun er lidt over to meter i dybden.

Hatteforretning.

Der er indsamlet en masse gamle ting og sager til de ønskede forretninger, --her til en hatteforretning, der (også) ser utrolig flot ud, når mørket falder på, og der tændes lys i vinduet.

 

"Café Tempo".

Det lokale værtshus  -"Café Tempo"-  mere elle mindre med forbillede i en tilsvarende café på Nørrebro.   ^---v

Mange fine vinduer / gode idéer og nydeligt udført.  

Lige netop her kunne jeg dog godt savne en indgangsdør ! ! ! 

Mon ikke et par kvikke hoveder kunne finde en løsning ???  Der må være adskillige forlæg at finde i ældre bøger 
om København / bøger med ældre billeder.  

Selv en arkitektonisk uskøn, men sandsynlig, løsning ville måske være bedre i situationen.

 

Et udsnit af de -endnu- under udførelse værende forretninger.  Jeg vil snarest fortsætte med flere fotos af 
de mere færdige forretninger, uden eller med diverse forretnings-skilte.

 

Følg i øvrigt byggerierne på SHS´s egen hj.side: http://www.sporvejsmuseet.dk/dansk/byggeri/remise3.htm

 

 

Sig det med blomster.

Taga Blomster.  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   24. oktober  2016.   ^---vv

 

 

Herreekvipering / Damehatte.

Herreekvipering.  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   24. oktober 2016.   ^---v

 

Damehatte.  Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   24. oktober 2016.   ---^^

 

 

 

Mejeri / (Ismejeri).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeri / Ismejeri. Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   24. oktober 2016.   ^---vv

Bemærk vinduerne / "lejlighederne" ovenover forretningerne -- dem kommer vi tilbage til.
"VA 3252"   For yngre generationer, der ikke har oplevet andet end mobiltelefoner: 

Ligesom alle jernbanestationer havde / har stationsforkortelser, havde alle de gamle københavnske telefoncentraler også hver deres forkortelse, her VA for Valby.  På telefonernes nummerskive (ikke drejeskive, som mange benævner dem) "drejede man" V og A, hvorefter en såkaldt "centralmelder" sagde ordet Valby.  Herefter sagde man sit nummer, 3252, til telefonistinden, hun gentog det, stillede igennem til nummeret, og der blev afgivet ringning.

Stedbetegnelser som Valby (VA), Amager(AM), Sundby(SU), Søborg(SØ) siger næsten sig selv.  Øbro (ØB) og Vester (VE), Damsø (DA) antyder lokaliteterne Østerbro, Vesterbro og Vanløse. Hertil Fasan (FA) og Godthåb (GO) på Frederiksberg.

Udover lokale stedbetegnelser, var relevante pigenavne ofte det foretrukne: Nora (NO): Nørrebro, Bella (BE) = Bellahøj (Brønshøj/Husum), Taga (TA - se blomsterforretningen "TAGA" andetsteds på "siden"), Ægir (ÆG) på Ydre Nørrebro og Asta (AS), som var en sammentrækning af de to ama´rkanske centralers forbogstaver (A og S).

Noget helt for sig var, Hovedcentralen i Nørregade, der havde sit eget "hul" på nummerskiven benævnt "Central".  En anden "specialitet" var bydelen Hellerup (HE), der på KTAS´k hed Helrup, men kun eet "l", fordi det var nemmere at både sige og høre og derved undgå misforståelser.

 

 

Mejeri / (Ismejeri). Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.   --   24. oktober 2016.
Bemærk drengen i billedets højre side og kurven med en "dagsration" af morgenbrød.

Som dreng "gik jeg også med morgenbrød" for den lokale Bager(-forretning).  Hver søn- og helligdag (lørdagsfri var ikke "opfundet" endnu) stillede jeg kl. 6 morgen, for at begynde dagen med at køre (på cykel) nogle store krydsfinérkasser med rundstykker, gifler, thebirkes, franskbrød m.v. til et "Ismejeri" på Lergravsvej (nr. 55/57, Kbh. S). Når det var klaret, gjaldt det nogle træbakker med diverse former for morgen-wienerbrød.  Til slut 1½ times udbringning af en masse poser med morgenbrød til de enkelte husstande i beboelses-ejendommene i området (flest på fjerde sal - sådan fornemmedes det i det mindste).

Også de klare / hvide mælkeflasker, senere "medicinflaske-brune" *) med metalfolie-kapsler har deres spændende historie / historier alt efter by / landsdel.

 

Fedt i dritler i et Ismejeri, husker jeg ikke at have set, og samtaler med andre ældre giver samme resultat. Sidst har også en samtale med en mejerist på et af landets mindre, men absolut "toneangivende" mejerier i Nordjylland, bekræftet det:  
Ikke fedt i dritler i et ismejeri. Om smør´et i dritlen ville synke så meget sammen, er måske også et spørgsmål.

*) De brune flasker skulle være bedre for at undgå solens / dagslysets uheldige indvirkning på mælken.  Flaskerne begyndte deres indtog i 1959, og blev alle fremstillet på Holmegårds Glasværk.

 

Jeg vil glæde mig til der kommer nogle "Provstindens guf" på hylderne eller i vinduet - (lange stykker (ca. 2 x 3 x 8-9 cm) af honningkagedej (eller lign.), gennemskåret på langs og med et lag smørcreme imellem). For mig var en sådan ofte belønningen, når jeg "gik i byen" for min moder (som det hed dengang).   Firmaet havde deres egne, meget karakteristiske varevogne med tydelig angivelse af varen.  

Der ses et enkelt foto på nettet (https://www.flickr.com/photos/ambjorn/7684129656), men jeg mener ikke, at det helt viser det rette udseende.  Som jeg erindrer vognene, var de "rigtige" en højere vogntype, mere brune i farven og med et gult "rullebånd" med teksten "Provstindens Guf".

Hvis nogen blandt læserne/seerne har fotos i familialbummet, så vil en scanning være velkommen.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

(Fortsættes)

 

 


Forrige side: Gavlreklamer - Reklamegavle..
Næste side: Danske småøer.