Her fortsættes med tiden fra 2006 og fremefter.19. januar 2006.Adgangstrappen til perronen.
Dog, endnu er "Adgang til byggepladsen forbudt".

Elevatorhuset med den gamle Øresundsvej station i baggrunden. Om nogle få dage er bygningen omdannet til et "eetplanshus"Endnu er udsigten dog ganske god, så længe det varer.

I baggrunden ser man ud ad strækningen mod Kastrup.19. april 2006Tv: Udsigt over Øresund station, --det skrider fremad. Th: Elevatortårnet.
Tv: Stationsbygningen er væk, . . . . . . . . . . . . . . . . . men "Træet" står endnu.

Fredag d. 10. marts afhentede Nationalmuseet (Frilandsmuseet) det sidste murstykke. Pt. venter bygningen så på sin genopførelse, som forhåbentlig indledes i løbet af den kommende måned.
Station "Amager Strand", v. Italiensvej. (tv) Stort set kun perrontaget er synligt fra vejen, men i fodgængertunnellen kan man da få et foto af den kommende trappe til perronen (th).


Tv: Modlys over station "Femøren" v. Hedegårdsvej. Th: Stationen (perrontaget) set fra gaden, mod sydøst.

Tilsyneladende er de sidste Amagerbane-sporrester -der hidtil har ligget under overføringen- nu fjernet.


24. juni 2006.Ved Metro-tunnellens ophør ved Strandlodsvej er det efterhånden umuligt at se, hvad der foregår for de lovbefalede, kraftige betonmure, der skal holde vandet tilbage, hvis Øresund skulle stige mere end godt er.

At der imidlertid sker noget, er sikkert.

Fra d. 26. juni er Metroen lukket i ca. tre måneder på strækningen Christianshavn - Lergravsparken på grund af, at man nu skal igang med den fysiske sammenkobling af den eksisterende strækning med den nye strækning.

"Konkret består sammenkoblingen i, at de to Metrostrækningers skinner forbindes, og at de elektroniske styre- og strømsystemer bygges sammen. Det arbejde kræver blandt andet, at man bevæger sig godt 100 meter ind i den eksisterende tunnel. Først skal man justere spor og skinner, så man kan svejse de store elementer sammen, og dernæst kan det elektroniske arbejde gå i gang."
"METROnyt", juni 2006.Ved Øresundsvej synes tiden næsten at være gået i stå, men man er jo nu også i den fase, hvor det er de små, men nødvendige ting, der skal gøres, -ting som dårligt ses.Men "Træet" står endnu, som næsten det eneste grønne i hele området (bortset fra ukrudtet).
18. september 2006.

.

"Hul igennem"

 

Kørestrøm på baneanlægget. - Livsfare ved ophold på Metroens område.

For at man kan teste Østamagerbanens tekniske installationer, er der allerede nu i perioder strøm på baneanlægget. Det er derfor forbudt og yderst livsfarligt, på enhver måde, at opholde sig på Metroens område. Langs hele strækningen er der sat skilte op på de høje hegn, som omkranser området. Skiltene informerer om faren ved at opholde sig på alle dele af området, og man opfordrer især forældre til at gøre deres børn opmærksomme på forbudet.

-------


I weekenden den 23. og 24. september 2006 er hele Metroen lukket, dels på grund af vedligeholdelse, dels på grund af sammenkobling af, og testkørsler på ”den gamle” Østamager-strækning og den nye etape til Lufthavnen. Herefter åbnes igen helt til Lergravsparken den 27. september efter tre måneders lukning.

Fra natten til lørdag den 23. september klokken 0.00 til natten til mandag den 25. september klokken 0.00 er Metroen lukket. Passagererne må i stedet køre med Metrobusser, som kører langs hele strækningen.

Samtidig benytter man den nødvendige weekendlukning til at gennemføre andre arbejder, fx foretage diverse vedligeholdelsesarbejder samt implementere navneændring på to stationer Universitetet og Solbjerg, der skifter navn til hhv. DR-byen og Fasanvej.Efter sommerens stilstand på strækningen Christianshavn - Lergravsparken er der nu brudt hul gennem den midlertidige betonmur, der skulle forhindre evt. oversvømmelsesvand i at oversvømme den samlede Metro.

Tv: I den kommende week-end begynder testkørslerne på det første stykke mod stationen "Øresund", idet man nu fremover vil køre helt frem over disse transversaler og retur til Vanløse herfra.
Th: Svinget inden station "Øresund", her dog set mod Lergravsparken.

Tv / midten: Sporet hhv. fra og mod Lergravsparken. Th: Adgangen mod Øresundsvej.

Og "træet" står der endnu ! ! !


Tv: Perronen, set mod Kastrup og (th) forgængerbroen lige syd for stationen.
De store "kasketskygger", der ses over sporene, er naturligvis ikke af hensyn til at beskytte (mod)den strømførende køretråd, der ikke hænger der, men er et udtryk for de forholdsregler, man desværre er nødt til at tage for vore dages hærværk.
Tv: Kik tilbage mod "Øresund" med den kraftige stinging op mod
højvandssikringen, der anes på billedet til højre.
I tilfælde af evt. stormflod og højvande, og under hensyntagen til op til 50 cm stigning af verdenshavene indenfor de næste 100 år, er der anlagt den højvandssikring, der anes på billedet til højre. Skulle vandet stige så højt, at det i evt. pålandsvind oversvømmer de udenfor liggende sporarealer (mod syd/Kastrup), vil vandet blive standset her.

 

Nedkørselen mod Øresund station / Øreesundsvej st og "røret".

M2 v/ Øresund.   --   2010.  Foto:  Daniel Kaaring Zøllner.   

 

M2 v/ Øresund.   --   2014.  Foto:  Daniel Kaaring Zøllner.   

 

 

 

Tv. Strækningen set mod nord(København) og i midten, mod syd (Kastrup).
Th: Den kommende plads for cykelparkering. En tilsvarende plads findes på den modsatte side af sporene.

Tv: Strækningen set mod nord (København), og (th) set mod syd.


Teknikrummet på "Femøren" under montering.

 

 

4. oktober 2006.Efter åbningen af "hullet" ved Strandlodsvej, begyndte Metro-togene -som nævnt- den 27. oktober at køre udenfor tunnelrøret for at "vende".Metro-toget nærmer sig dagslyset, . . . . . . . . . . . . . . . . . . og kommer ud i det.

Via en transversal krydses der over ...


... i det indadgående spor...... til "vendepladsen". . . . . . . . . Fotografiet til højre er optaget fra Øresundsvej-broen.


Her har fotografen "skiftet førerrum", og er klar til at køre tilbage. I første omgang mangler der kun, at sporskiftet bliver stillet om.

Det bliver det, og et øjeblik efter, begynder toget tilbageturen mod Vanløse.På vej ind i mørket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og atter inde i det.23. april 2007.


Her lå Krimsvej engang ! ! !

Udførelsen af pladsen omkring Metrostationen "Øresund" er igang, ...
men "Træet" står endnu.

Det gør postkassen også, --bag nogle ikke særligt overbevisende afspærringer, og tilsyneladende uden at være lukket og/eller overdækket med f. eks. en sort sæk eller lign.

Gad vide, hvornår den sidst er tømt ???
13. maj 2007.


Der foretages denne dag testkørsler på strækningenfra Lergravsparken til Lufthavnen med 3-4 togsæt.

Her passerer nogle af togsættene station "Øresund" ved Øresundsvej, ...


... og man fornemmer vist tydeligt --på fotografiet til højre-- den kraftige stigning fra Øresund´s lavtliggende perron til "vandskellet" ganske kort efter afgangen, på vejen mod Kastrup.

"Træet" står endnu, nu med friske nye blade, men ellers synes det som om, at stationsforpladsen ved "Øresund" er det sted, der indtil videre mangler mest i sin færdiggørelse (ikke Metro-selskabets opgave). Krimsvej ligner stadig "et hul i jorden", men der kan vel nå at ske meget til oktober.Ikke total-reklame, men --næsten-- "total-graffiti". Togsæt 24 på vej over "vandskellet" ned i dybet til perronen ved "Øresund".

Ved Roselillevej nær Italiensvej.


"Amager Strand" (v. Italiensvej) og "Femøren" (v. Hedegårdsvej) synes næsten kun lige at skulle gås efter med en kost, inden der er klar til indvielse.


"Femøren" station,
ikke lige det bedste sted for en jernbaneentusiast med et kamera.

I øvrigt må man håbe, at gartnerens -til formålet sammensatte planter- efterhånden må komme til at dække den store dæmning.Juli 2007.Skitse over den kommende Metrostation Øresund.Hvem ved, --måske ender det med at blive et ganske pænt område, efterhånden som de mange igangværende projekter bliver afsluttet.


Skanska-byggerierne på den gamle VØLUND-grund.Adgangen til metrostationen "Øresund" og elevatortårnet.

Tv: Øresundsvej, set i retning mod Øresund og badeanstalten "HELGOLAND" (den gamle, nu nedrevne, og den nye ??? ).
Th: Ejendomme på den gamle Olskind & Standard / Helly Hansen-grund.Krimsvej og forpladsen til stationen, set fra Øresundsvej.
Næppe mange af områdets nye beboere vil tænke på, at her lå den gamle stationsbygning for Øresundsvej station på Amagerbanen i næsten 100 år.Stedet for den evt. kommende buslomme.

Fotos: 4. juli 2007.


.

3. september 2007, --det nærmer sig en indvielse.
Fortsatte prøvekørsler. Her møder to tog hinanden på Øresund station. Toget til venstre (mod Lufthavnen) fortsætter...

... "klatrer" op over "vandskellet" ...

... og forsvinder i det fjerne, samtidig med, at det næste tog mod Vanløse er på vej ned ad vandskellet.
Mon ikke man her meget godt fornemmer denne sikkerhedsforanstalining, at tracéen skal op i en højde af 2,20 m over daglig vande, for --hvis det værste skulle ske-- ikke at kunne oversvømme hele Metroen med vand fra Øresund.

Det lyder måske som en umulighed i vore dage, selvom der tales meget om global opvarmning, men her er taget højde for de næste 100 år.Togviserskiltene afprøves og fungerer allerede.
Den mørke "bjælke" henover skriften, er et fototeknisk problem (formentlig et uheldigt samspil mellem periodisk jævnstrøm til lysdioderne i skiltet og en hurtig optagelse på fotografiapparatet).
Det store bomærke og stationsnavn sættes op på elevatortårnet."Færdigt arbejde !"Nu skulle det være en kendsgerning: "Træet" overlever.

Tak til dem (den), der sørgede for det.
Cykelparkeringspladsen. Endnu er de sidste dele af stativerne ikke sat på plads, men alt loves på plads inden indvielsen.28. september 2007Den færdige cykelparkeringsplads ved "Øresund", --endnu uden cykler. Buslommen nåede kun næsten at blive færdig, men der arbejdes på "sagen".
"Amager Strand" set mod østfacaden, det endnu lukkede gitter for adgangstrappen -et par timer inden indvielsen- og stationens vestfacade.

Endnu er der ikke meget "fest" over området, men alt er nået.


28. september 2007 - Indvielse.


Da indvielsen vel må betragtes som en samlet begivenhed, gengives den som begyndende på "Lufthavnen" station, hvorfra også den officielle indvielse begyndte.


Den officielle indvielse fandt sted på endestationen "Lufthavnen", hvortil H.K.H. Kronprins Frederik ankom i Metro-tog fra Kongens Nytorv. Efter de indledende taler og lykønskninger klippede kronprinsen det røde bånd over, og banen erklæredes for åben

Efter ca. en halv times tid kørtes atter tilbage mod banens andre stationer, hvor der var mindre receptioner med taler af lokale personligheder, og servering af bl. kaffe og kage.

Ved Amager Strand (Italiensvej) var der opstillet telte og boder med aktiviteter for hele familien. Musik, fadøl, suppe og pølser med brød samt skattejagt m. m. for børnene.

Kl. 17-21 afsluttedes dagen med "Musik fra undergrunden" med et tre-mands band.


Fra kl. 14.50 kunne man tage Metroen til Lufthavnen eller til byen, og i dagens anledning var kørselen gratis mellem Kongens Nytorv og Lufthavnen helt til driftsdøgnets afslutning.Fra City til Lufthavnen
hvert 4. minut.
Skal du med ?"Lufthavnen" . . . . . . . . .Kronprinsen ankommer
med Ørestadsselskabets bestyrelsesformand Henning Christophersen som "vejviser".Efter taler og lykønskningerklippede H.K.H. Kronprins Frederik det røde bånd, hvilket blev vist på storskærme for de, som ikke kunne være med "i forreste linie".
"Let anretning og musikalsk indslag", så der var sørget for både lidt til ganen samt noget for øret og for øjet.
Indvielsestoget er tømt for gæster og klar til at køre tilbage.
Første ordinære Metrotog ankommer og passagererne strømmer ud.


Hvor vejret i dagene op til indvielsen havde været ganske solrigt og varmt, var denne dag desværre grå og meget blæsende, til tider også med regn.

.Kastrup


Metro - Kastrup.. .
Den festligt pyntede forplads ved Kastrup station.Alle veje fører til . . . . . . . . .
Den nye metrostation og den gamle Amagerbanestation, der synes "at se undrende til" ("Den som de andre ikke vil lege med").
Som noget nyt -jeg har i det mindste ikke set det før- er der indbygget hvide lysdioder i trappegelænderne. Sikkert en god idé i det daglige og ganske festligt.Femøren

 Endnu er der omkring halvanden time til indvielsen, men alligevel synes der ikke ved denne station at være lagt op til de store festligheder, som ellers skal løbe af stabelen senere på eftermiddagen/aftenen: "Musik fra undergrunden" i tiden mellem kl. 17-21.Amager Strand

 Begyndende foranstaltninger til en større "folkefest" ved stationen "Amager Strand" (Italiensvej), hvor der er stillet adskillige telte og boder op i den brede midterrabat. Som det ses var det regnvejr under opstillingen, men i et par timers opholdsvejr efter indvielsen, kom der utroligt mange mennesker til festlighederne: Aktiviteter for hele familien, musik, fadøl, suppe, og pølser med brød samt skattejagt m. m. for børnene.


Ikke alle var dog glade for Metroen:


I et træ på Tovelillevej,
med front mod Metroen, var dette banner ophængt.ØresundOpslag om indvielsen -"Skal du med ?"- og indvielsesgæster under "Træet".Stationsskilt "Øresund"Togviserskilte og de tilsvarende tog ...
... og få minutter efter kommer de næste tog, her et tog mod Vanløse, set mod "vandskellet" og Lufthavnen.Metro-strækningen Lergravsparken - Lufthavnen var indviet på bedste måde.

 

NBNBNBNBNB Vær også opmærksom på Ørestadsselskabets hjemmeside www.m.dk, der i deres billedarkiv har mange flere gode fotografier, heri blandt andet mange gode luftfotografier.

 

Link til øvrige "ikke-jernbane-sider":Hjemmesider om områdets gader og veje (v/ Jørgen Grandt)

 

- o 0 o -