SB - Skagensbanen.


(Frederikshavn - Skagen)

(I samarbejde: Helge Erlandsen og Erik V. Pedersen.   Siden er stadig under udarbejdelse.)


Indledning / historie.


 

 

Historie   (i arbejde)

Skagensbanen (SB) mellem Frederikshavn og Skagen er åbnet i 1890 som privatbane.

Ved åbningen var banen en metersporet smalsporbane, men blev i 1924 omstillet til normalspor.

I 2001 blev Skagensbanen sammenlagt med den anden nordjyske privatbane, Hjørring Privatbaner (HP) til Nordjyske Jernbaner (NJ).

Fra 6. august 2017 udvides Nordjyske Jernbaners operationsområde dramatisk, når Nordjyske Jernbaner overtager driften på den
tidligere statsbanestrækning Frederikshavn-Hjørring-Aalborg og lokaltrafikken syd for Aalborg ned til Skørping.

 

Hulsig station i smalsporsbanetiden.  Postkort.


 Kort over Skagensbanen 1892.


Ved overgangen til normalspor blev der, udover en bane- forlægning lokalt i Skagen by, anlagt en helt ny østligere beliggende strækning fra Frederikshavn til Jerup. De viste stationer i Elling og Rimmen blev afløst af to nye stationer på den nye strækning i hhv. Strandby og Rimmen.


Digitaliseret i kort i Det kon-gelige Bibliotek.


 


.

Skagen station, indvielsestoget ved overgangen til normalspor.   --   6. juni 1924.

 

Fotokort (kort 5 ud af 8) med motiver fra Skagen, heriblandt Skagen station, gadeside. 
Udateret. Arkiv: T. Rithmester.

 

 

Den ny normalsporsbane havde -udover en lokal forlægning i Skagen by- fået et helt nyt forløb mellem Frederikshavn og Jerup med nye stationer i Strandby og Rimmen i stedet for de hidtidige i Elling og Rimmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køreplaneksempler:

 

 

Køreplan for Skagensbanen 1900. 
Bemærk rejsetiderne Frederikshavn-Skagen på 1:50-2:00 mod 0:36-0:37 i den nyeste viste køreplan.

 

432-Koereplan.Skagen-Frederikshavn.800.jpg (800×433)

Særtogskøreplan 1904.

Km 36,2 km er den rigtige kilometerangivelse for Højen trb. De 35,0 fremgår alene af disse to gamle køreplaner fra smalsporsbanetiden. Disse køreplaner har også en angivelse i mil. Hvis man omregner angivelsen i mil til km, så kommer man også til de 36,2 km. Vi har simpelthen afsløret en meget gammel regnefejl. 


 . . . . . .  

Lille bog:  ”A. Petersen – Lomme og Noteringsbog” fra 1907.  I bogen er der i øvrigt køreplaner fra det ganske land.

Arkiv: Th. Rithmester.   ^---v

 

 

Skagensbanen.  Køreplan.  Juli 1943.

 

Skagensbanen. Køreplan. Maj1944.


 

Skagensbanen.  Køreplan.  7. oktober 1951/17. maj 1952.  Ark. HE. 

Skagensbanen. Køreplan.  Vinter 1970-71.

 

Skagensbanen. Køreplan.  Forår 1998.

 

Nordjyske Jernbaner (Skagensbanen). 2015-16.

 

 

Den nye køreplan gældende 6. august 2017-9. december 2017, hvor Nordjyske Jernbaners tog når helt ned til Skørping og man nu kan rejse fra Skagen til Aalborg uden togskift. Pga køreplanens omfang vises kun hverdagskøreplanen for retningen fra Skagen mod Skørping.

Også Nordjyske Jernbaner har problemer med regneriet. Når de på deres hjemmeside angiver at Skagen station ligger i km 38,8, så er der også tale om en fejl, for 39,0 km mærket står lige efter indgangssporskiftet og noget før overføringen for Kirkevej!   Da Hulsig er uændret 28,0 (kilometermærket ses tydeligt på et af "siden"s fotos) vil vi holde fast i den gamle kilometerangivelse 39,7 km for Skagen!

 

 

Banemærker.

 

SB-banemærke nr. 4.  . . . . . SB-banemærke nr. 40. . .SB-banemærke nr. 59.  SB-banemærker nr. 62-61, ca. 1965.


Skagensbanen har aldrig haft den store kreativitet over deres valg af motiver til banens banemærker.  

 

1890: Indledningsvis to mærker (motivmæssigt - men i forskellige 
værdier og dermed farver) og som jeg ikke har i samlingen. Hertil et mærke med 10-punds-angivelse og værdien "20" (øre).

Herefter følger (1903) det store, grønne mærke og andre mærker i andre værdier og farver. Forskellige taknings-antal af disse mærker øger antallet af numre af udgivelser, men ikke mærkernes udseende i øvrigt.

I 1933-36 indføres den lille type mærker, der bliver banens standard-mærke i resten af mærkernes "levetid".   En undtagelse herfra er det "store" mærke med en idrætspige, balancerende på toppen af Vend-syssel (Skagen/Grenen) fra 1947-49.  Tre forskellige værdier indenfor disse år, og senere diverse overtryksværdier.  

 SB-"banemærke" for rutebilpakker R 6.  SB-gebyrmærke G 1.


I 1950 indførtes "Rutebilmærker" (samme udseende, men med "Rutebilpk" i sort påtryk) i forskellige værdier og farver.  Disse mærker afskaffedes dog igen allerede i 1954, og mærkernes angivelse "Rutebilpk" blev overtrykt. Herefter blev mærkerne benyttet som almindelige banemærker.

I 1957 indførtes et "Gebyrmærke" (1,- kr) til brug ved opkrævning af diverse gebyrer, der på denne måde kunne tilsvares på en nem måde.

 

 

Rutebiltransport

 

Parallelkørsel med rutebiler

I 1933 anskaffede Skagensbanen sine første rutebiler og påbegyndte parallelkørsel med banen mellem Frederikshavn og Skagen, således at togafgange med få passagerer blev erstattet af rutebilture. Denne praksis fortsatte helt frem til køreplanskiftet i januar 2005, hvor Desiro-togene blev indsat.

På grund af krigsforholdene var parallelkørslen med rutebiler dog indstillet 1942-1947 bortset fra et par måneder i 1946.

I 1949 blev rutebilledelsen flyttet fra Skagen til Ålbæk.

 

 

Fisk/Fisketransporter

Af Skagensbanens tidligere omfattende godstransport er i dag kun et ugentligt godstog tilbage, den såkaldte ”Fiskemelsekspres”

"I november 1948 påbegyndte DSB -i samarbejde med Skagensbanen- transport af fisk fra Skagen til København, læsset i særlige automobiler, der ved befordring via Grenå-Hundested kunne nå rettidigt på Fisketorvet. 
På hjemrejsen benyttedes bilerne til de tomme fiskekasser og andet gods".

Foto:  DSB, 1948.

 

 

 

 

Tekniske data - Skagensbanen  (2017)

Strækning:  Skagen - Frederikshavn 

Længde   38,8 km  (39,7 km)  *)


Max. hastighed

Skagen - Hulsig   120 km/t
Hulsig - Frederikshavn  100 km/t


Standsningssteder

Frederikshavn (overgangsstation til DSB)  km 0,0
Strandby  km 6,3
Rimmen  km 9,5
Jerup  km 13,0
Napstjert  km 15,6
Ålbæk km 19,8
Bunken km  24,5
Hulsig km  28,0
Frederikshavnsvej  km 38,0
Skagen km  38,8  *)

 

*)   

Nordjyske Jernbaner har tilsyneladende lidt problemer med regneriet. Når de på deres hjemmeside angiver at Skagen station ligger i km 38,8, så er der også tale om en fejl, for 39,0 km mærket står lige efter indgangssporskiftet og noget før overføringen for Kirkevej !   Da Hulsig er uændret 28,0 (kilometermærket ses tydeligt på et af denne "side"s fotos) vil vi holde fast i den gamle kilometerangivelse 39,7 km for Skagen !

 

 

 - o - 

 


Forrige side: Nord- og Midtjylland.
Næste side: Rullende materiel.