København H - (Ballerup)

.

.

.

.

København H.

Tidligt foto optaget af James Steffensen, senere DSB. -- Her er der sat en signalskive i en særlig holder på fronten.

Bemærk også det hvid/sorte destinationsskilt: København H-Vanløse.

Efter sigende var det på J.Steffensens foranledning, at man skiftede design til sort bund og hvid tekst, da teksten var næsten umulig at læse i den mørke del af døgnet, hvor hele feltet var lyst/"lyste hvidt", når lyset bag destinationsrullen var tændt.

 

1953.

Første S-tog til Glostrup.   
17. juni 1953.  

 

Foto:  evp.

 

Foto optaget med mit da-værende box-kamera, 8 optagelser pr. film, 6x9 cm på træspoler, og otte dage til man tidligst så resultatet.

Begrebet lukker-hastighed, var et spørgsmål om hurtigt eller langsomt tryk på kameraets udløser. :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Dybbølsbro - km 0,9

Perron og spor mod Valby.

A-tog til Vanløse. -- Januar 1968.

.

MM xxx ? --- B-toget kører ganske vist mod Glostrup, men stationen (trinbrættet) er Dybbølsbro. 6. juni 1969. ^---v

Fs 971.

 

 

 

Dybbølsbro trb   --   1965.

Perron og spor mod København H.

DSB F479 det obligatoriske sted ved Dybboelsbroen, 1965.  Foto: Kurt Otzen.
Bemærk -i baggrunden- det gamle, oprindelige passagerlæ for S-togspassagererne mod København H.

 

Set mod København H og med det gamle, lidt specielle halvtag . . . 

(De hvide skilte langs S-togssporet, er skiltene for S-togenes standsningssteder - 2, 4, 6 eller 8 vogne.

Den gamle kulbro, der ses i baggrunden, måtte lade livet måtte lade livet i "småbidder" i løbet af 2015-16.)

. . . mens der ikke var et tilsvarende for de rejsende mod Valby.

 

 

 

 

 

Dybbølsbro trb   --   1972.

Perron og spor mod København H.

 

Dybbølsbros nye, nyopsatte st.skilt (ny typografi og netop monteret).     --   13. oktober 1972.   ^---v

 

  - - - (og dér i baggrunden ligger det gamle skilt "henslængt"   ---   Således forgår alverdens herlighed  )

 

 

 Ny type læskur.  Dybbølsbro trb.   --   August 1972.   ^---v

 

   

 - - -

 

Ny type læskur.  Dybbølsbro.   --   August 1972.   ---^
"Lige til modeljernbanen"   --   Det var da -i sin tid- også til det formål. at billederne blev optaget.

 

 

2. generations S-tog som prøvetog.  Dybbølsbro trb.   --   August 1972.

 

.

Tiden er ude for den gamle Dybbølsbro station . . .

. . .

. . .

Stationsbygningen nedrives i april 1996 med henblik på en total ombygning af stationen. En ny stationsbygning skal ikke genopbygges, og perronerne / perronadgangen skal ændres totalt.

.

Rent faktisk blev det sidste af ombygningen først klar i efteråret 2011.

.

.

Ganske vist ikke en del af Frederikssundsbanen, men "nabo" til den: Det gamle "Enghave Maskindepot / S-togsremisen indtil udflytningen til Tåstrup.

12. februar 1967.

.

.

.

Enghave - km 2,3

 

Enghave station nedlægges. . .   --   2016.

. . i morgen, d. 3. juli 2016 kl. 12.

Enghave station, vestlige ud- / indgang, set mod vest / Valby.   --   15. juni  2016.   ^---v

 

Overgangen over sporene, set fra perron-enden mod Sønder Boulevard.   --   15. juni 2016.

 

Overgangen over sporene, set fra indgangen ved Sønder Boulevard mod perronen.   --   15. juni 2016.

 

Et tilbageblik:

Enghave station nedenfor i højre side af foto.   Hullet i rækværket er efter sporvognen, linie 10, KS 191, der afsporedes i svinget og endte -stor set- nede på sporet.
28. marts 1958.

 

Afspærring efter KS 191´s afsporing.   --   28. marts 1958.

Der ser noget anderledes ud i vore dage, Carlsberg er væk og i dag åbner den nye "Carlsberg" S-togs-station,  se nedenfor ! ! !

Afsporinger på linie 8 og 10. )

 

 -

 

 

2. juli 2016.

Enghave station nedlægges.   --   2016.

Enghave station.   --   15. juni  2016.   ^---vv

Enghave station, set mod vest / Valby.   --   15. juni  2016.

 

Enghave station, set mod øst / København.   --   15. juni  2016.  ^---v

- - - 

Enghave station, set mod vest / Valby.   --   15. juni  2016.

 

. . . og så lige et tilbageblik.

 

Godt og vel halvvejs nede mod Kvægtorvet lå der et sporskifte, der åbnede mulighed for at man ved kørsel over det, men i modsat retning, kom ned til Carlsberg Byggerierne.  Her havde man fra begyndelsen til engang i 1950´erne en åben læsse-/losseplads for bryggeriernes vogne, men -som nævnt- i 1950´erne overdækkede man de to spor, således at forstå, at de to spor kom til at ligge inde under en større bygning.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/carlsberg.ca.1947.dsb.jpg

Netop i den tid jeg var stationeret i Kommando-posten på Gb --i 1963/64-- afprøvede man nogle nye radiotelefoner, så man kunne holde kontakt med rangermaskinerne, mens de kørte rundt ude på arealerne.  Alle kan formentlig tænke, hvilket stort fremskridt det var.  "Mærkeligt" var det dog. Hver gang et rangertræk kom ned til Carlsberg, kom det tilsyneladende ind i et "radio-dødt" område ! ! !

 

Læsning af ølvogne på Carlsberg i 1947.

Foto:  DSB.

 

 

. . . og nu er der kun 1½ døgn tilbage ! ! ! 

 -

 

Et tilbageblik  ---v   Foto 3. juli 2016,  25 min. inden stationen blev lukket.

Fronten er allerede afdækket, og lige inde bagved døråbningen står endnu en finérplade klar til at blive 
skruet på om ca. 25 minutter.   Selv postpakkeboksene er fjernet.  Ingen cykler ved stationen fra 1. august.

Dette varsler nok stationens hurtige nedrivning, så snart sommerferien er overstået.  Mon træet får lov at overleve ?

"Det gamle træ, oh lad det stå,
indtil det dør af ælde"

 

Der er såmænd ikke for meget grønt i området ! ! !

 

Herefter d. 25. august 2016:

Enghave station nedrives.   --   25. august 2016.   ^---vv

   

Tv: Et godt fast greb og så lægges indgangsportalen ned til den ene og anden side -skiftevis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th: Tilsidst giver den sig og "mister jordforbindelsen" . . .

 

Flere fotos:      Sommer 2016 -2. (August)

-------------------

 

Carlsbergbroen mellem Enghave og Valby stationer.

    

Carlsbergviadukten med Gamle Carlsberg.                   Den nye, stadig eksisterende Carlsbergbro, fra 1910,  

Opført 1847. Nedrevet 1900.                                            der fører fra Carlsberg til Solbakken og Vestre Kirkegård.                                           

                                                                       

Den oprindelige (første) bro, blev bygget af Det sjællandske Jernbaneselskab 1846-47. Broen var opført i gule mursten med røde buer. 

I forbindelse med udvidelsen af jernbanen via Valby i 1910 blev den oprindelige bro revet ned, og den nuværende stålbro blev bygget fra Carlsberg til Solbakken og Vestre Kirkegård.

 

3 optagelser fra Carlsbergbroen mellem Enghave og Valby. Ligesom ved Dybbølsbro, kan man bemærke, at disse spor ikke alene er Frederikssundsbanen, men fælles for S-togene til/fra Frederikssund og Taastrup . . .

1. generations S-tog (linie A) mod København H / Klampenborg . . .

Samme tog efter passagen af broen, nu set mod Enghave / København H . . .

Stadig linie A, men her på vej mod Vanløse.

Alle fotos: 11. juli 1967.

.

Bemærk tagene og strømaftagerne på de nærmeste motorvogne på de tre fotos: Ved et tilfælde blev de fotograferet i en slags rækkefølge: På første foto har motorvognen stadig bevaret den oprindelige placering af to strømaftagere, hvoraf kun een var i brug (efter forskellige regler i tidens løb / og årstid).

.

På det andet foto, har man påbegyndt nedtagningen af den ene / forreste strømaftager. "Bundplankerne" for strømaftageren og løbebrædderne ud til den, er dog stadig bevaret.

.

På tredie foto er taget ryddet for alt vedrørende forreste strømaftager.

.

Valby - km 3,7

(Se underside)

 

Langgade - km 4,5

I Valby Langgade krydsede Københavns Sporveje´s linie 6 og 15 Frederikssundsbanen under denne viadukt.

Lunding-vogn nr. 592 med hhv. rutebilen/bussen linie xx og S-toget på "Langgade" station (trb). ^---v

August 1968.

. . .

Linie 6 ved broen over Valby Langgade. Lavningen ved denne overføring er ofte årsag til oversvømmelser ved større regnmægder/skybrud. -- Marts 1969.

Foto: evp.

.

.

.

Tv: Ovenstående kort fra 1923 viser skæringen mellem den gamle Vestbane (skråt ned mod venstre) og Frederikssundsbanen (fra Valby og skråt op mod venstre -- Desværre slutter kortet netop her).

Th: En midlertidig overføring af Frederikssundsbanen --midlertidig fordi Vestbanen fra Københavns 3. hovedbanegård over Valby var tæt på indvielse-- hvorefter Vestbanens /det nederste spor kunne nedlægges. Fotografiet er optaget tidligere end 1911, så man kan undre sig over, at kortet fra 1923 stadig viser banelinien.

.

Umiddelbart nord for nævnte baneskæring fulgte Frederikssundsbanens skæring med Roskildevej. Denne er her bragt ud af niveau i form af en ståldragerbro. Andre fotos tyder på, at Roskildevejs fortov og grøft forløb på vejens sydside, hvorfor fotografiet synes at være set mod Ålholm/Roskilde.

.

Samme overføring, men omkring 15 år senere, ca. 1925. Fotografiet er derfor set mod Frederiksberg (Valby Bakke) og København.

.

Fotografiet stammer fra Dansk Naturfredning´s årsskrift 1925/26, hvor det sammen med andre "reklamefotos" indgår i en artikel om: "Kampen mod Friluftsreklamerne". På side 40 ff finder man en lille artikel uden forfatterangivelse, med bl. a. følgende lille uddrag:

(…) Her er stygge Skilte med Oplysning om, at der nu kun er 5 Kilometer til Jens Jensens Møbelforretning, en nydelig lille Lussing at faa, netop som man sad og glædede sig over Udsigten. Og her er en net Viadukt, der gaar naturligt ind i Landskabet, men paa lang Afstand glor den én i Møde med onde Øjne, store hvide Reklameøjne paa sort Baggrund, igen en Hilsen fra de danske Statsbaner. (…)”.

.

Næsten samme synsvinkel, men måske først fra 1930´erne.

.

.

.

Peter Bangsvej - km 5,6


Michael og Thomas ved udkørsel fra Peter Bangsvej mod Langgade.

September 1970.

 

Peter Bangs Vej S-togsstation er beliggende midt på Frederiksberg i København. Herfra kan man rejse med Frederikssundbanens linje C mod såvel København som mod Frederikssund.

Stationen er en del af det københavnske S-togsnet, som er et af de bindeled, der sørger for at forbinde ydre bydele som Klampenborg, Hillerød, Farum, Høje Taastrup, Køge og Frederikssund med indre by, Hovedbanegården og Nørreport Station.

Man kan rejse til og fra Peter Bangs Vej S-togsstation på hverdage, weekender, dag og nat. 

 

S-togsstationen Peter Bangsvej under istandsættelse.   --   2018/19.

        

Trappen fra perronen  ^--- til gaden og adgangen til stationens elevator.  ---^

 

Den moderne udsmykning.

 

Jeg kunne med en vis glæde konstatere, at allerede dengang stationen blev bygget (åbnet september 1941) kunne man finde 
ud af, at inddele de tre trappeløb i 
ens antal trin -- 15 trin . løb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappen til perronen, set fra gadeniveau.

 

 

Elevatoren til perronen.

 

Forhallen.  Bemærk den store "olieplet" midt i billedet.

Det er naturligvis ikke en olieplet, men "arret" efter den billetkontrolboks, der stod her til 1969 - lige ud for 
billetsalget, --så man slap ikke forbi uden billet.

 

[image]For de, som ikke lige har oplevet datidens billetkontrol:

 

Nok råd og rejsevink, men her tænkt som illustration på datidens billetkontrol-bure

 

 

 

 

 

 

"Raad og Rejsevink" -- 1943. Tegninger: Engholm.

 

 

S-togsstationen Peter Bangsvej, set mod vejen.    --   23. november 2018.   ^---vv

Stationens forhenværende kiosk ?

 

 . . . set ind ad Peter Bangsvej . . . 

 

Det gamle (forhenværende) billetkontor.

 

 . . . set udad Peter Bangsvej.

"FREDERIKSBERG  KOMMUNALBESTYRELSE  HAR  PRÆMIERET  DENNE  BYGNING   OPFØRT ÅR 1942  FOR  
DE DANSKE STATSBANER  AF  OVERARKITEKTEN  VED  DSB  K T  SEEST"

Frederiksberg Kommunes udmærkelse for et flot byggeri.

 

Ikke så snart er håndværkerne/malerne gået ud ad den ene dør, førend graffiti-malerne rykker ind ad den anden.

 

 

Nyrenoveret.   --   Peter Bangs Vej station.   --   2019. 

Stationen har netop været gennem den helt store istandsættelse og fremstår nu lys og indbydende. Den er nu
klar til at tage i mod passagerer og kunder.  Dagligt kommer der ca. 2.500  togpassagerer på stationen.

Der er i forbindelse med renoveringen blevet etableret 2 nye lejemål. Lejemål 1 er udlejet til Ricco’s Kaffebar, 
som åbner primo 2019.  Lejemål 2 på 57 m2, er stadig ledigt (marts 2019). 

Peter Bangs Vej station.  "Hovedindgangen".   --   22. februar 2019.   ^---vv

 

Peter Bangs Vej station.        " 1935 "  ------^         "Køkkentrappen".    -----------^    --    22. februar 2019.

 

Broen over Peter Bangs Vej.   --   22. februar 2019.   ^---v

 

 

Tegning: DSB Ejendomme.

 

Peter Bangs Vej station.  Nyrenoveret.   --   22. februar 2019.   ^---vv

*) " . . . gennem den helt store istandsættelse og fremstår nu lys og indbydende . . . " Åhh ja -  bedøm selv.

( "lys"  --  så skal det elektriske lys i det mindste være tændt - også i dagslys.)

S-togsstationen Peter Bangsvej, set mod vejen.    --   23. november 2018.   

- o -

 

"Lejemål 2".   ^---vv

 

 

"Lejemål 1".   ^---vv

 

 

Elevator / trappe.   ^---^v

Peter Bangs Vej station.  Nyrenoveret. 
22. februar 2019.

 

 

(Fortsættes)

 

 

 

 

 

 

Vanløse - km 7,3 fra København.

Vandløse.    "Tog mod Frederikssund"   --   Udateret postkort.

 

Overføringen, Jernbane Allé, set mod nord.

Udateret postkort.

.

Vanløse station under ombygning, efteråret 1931 - set mod NV ---^ og mod SØ ---v.

Fotos: J. Steffensen.

. . .

.

Samme motiv som ovenstående, men 9. juni 1951.

Fotograf ukendt

.

Vanløse station set mod nord på langs ad Jernbane Allé. -- Desværre ikke et godt foto, men i mangel af bedre, -og meget er ændret i forhold til i dag. Bestemt ikke alt til det kønnere.

.

A-tog ankommer i spor 1 . . .     

Toget er stadig under indkørsel (har endnu ikke passeret "2-vognsmærket", dvs. mangler to vognlængder inden standsning.  Føreren har allerede "drejet" (omstillet) destinationsskiltet til "KLAMPENBORG".

"Falsk varebetegnelse" 

Samme tog - set fra modsatte ende, dvs. at det holder med front mod Klampenborg.   ^---v

Føreren er endnu ikke kommet på plads i førerrummet (til venstre på billedet) og har derfor endnu ikke "drejet" destinationsskiltet.

April 1966.

.

A-togene ankommer i spor 1, for nogle minutter efter atter at afgå mod Vanløse :-) Nej, --destinationsskiltet er endnu ikke omstillet.   Det sker først (ligesom ovenfor) når elektroføreren kommer ind i førerrummet. Det foregik ved ægte håndkraft dengang. ---^ Togene kørte i øvrigt til Klampenborg. -- 11. marts 1968.

.

 

UPS

Jernbanebladet nr. 4, april 1964.

.

.

.

Jyllingevej - km 8,2

DSB O 327 passerer broen over Jyllingevej.  --  4. juni 1939.   Bemærk,  at man nederst i billedets venstre side netop aner det gamle spor fra før banen blev ført over broen, samt advarselsskiltet "Bevogtet jernbaneoverskæring" yderst til højre.

Foto: J.Steffensen.

 

. . .

.

. . . . . . . . . .

 

 Jyllingevej-broen. Tog mod-København H. -- August 1966.

Fotos: evp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSB  Jyllingevej S-togs-station.   --   8. februar 1966.  Flaget er i øvrigt hejst i samme anledning som ovenfor -den særlige flagdag for Kong Baudouin.

 

. . .

. . .

Den "gamle", oprindelige type køretrådsophængning. Der var nu noget let og elegant over den. Deesværre var den ikke kraftig nok til kørsel med vore dages højere hastigheder, og det betød udskiftning.


Solopgang over Jyllingevej "station". I baggrunden er det stillet indkørsel til Vanløse station.
Januar 1968.

.


Trappehuset over adgangstrappen - omend billedet er optaget pga. det indkørende S-tog. -- 11. juni 1969.
Kameraet udløst eet sekund tidligere havde været noget bedre :-) .

.

 

30. marts 2015.

 

Hus nr 2 ???  opført 1927.    --   Jyllingevej .     

På venstre side af banen, set i køreretning mod Frederikssund.

Bag brofæstet til venstre for banelinien, finder man nedenviste tjenestebolig, opført i 1927.

Jfr. "Sjællandske Statsbaner; Frederikssundbanens Inddeling og Bevogtning" af 11. november 1880 er et hus no. 2 opført til venstre for banelinien (set mod Frederikssund) ved banens anlæg, medens det nuværende hus -nummer 2 ???-   er opført i 1927, men også i en langt nyere, datidig stil.

Forhenværende ledvogterbolig v. Jyllingevej st.   --   30. marts 2015.   ^---vv

 

 

 

 

 

Forhenværende ledvogterbolig v. Jyllingevej st.   --   30. marts 2015.

Som man kan se, står boligen i optagelsesøjeblikket tom, men er i løbet af 2018-19 kraftigt ombygget til "nutidig" beboelsesformål/-udseende.

 

 

På den anden side af banen

(til højre i kørselsretningen, set mod Frederikssund) står en lidt tilsvarende bygning -udseendemæssigt-  opført i 1925.  Et senere opført hus nr. 2a ?

Ved første øjekast kunne man vist godt få tanken om et forhenværende ledvogterhus / ledvogterbolig opført til formålet.

30. marts 2015.

 

DSB-tjenestebolig,  Jyllingevej.  2015.

Ved første øjekast kunne man vist godt få tanken om et forhenværende ledvogterhus / ledvogterbolig opført til formålet.

Nærmere "undersøgelse" viser imidlertid, at det drejer sig om en "almindelig", privat villa, opført i 1925 næsten lige på hjørnet af Jyllingevej og Herlufsholms Allé.

 

Villaen blev imidlertis senere, sammen med en nabovilla til højre, købt af DSB, formentlig henblik på anvendelse som tjenestebolig for ledvogterpersonalet ved  overskæringen.  Om dette blev tilfældet vides pt. ikke.  

Omkring slutningen af 1930-erne/begyndelsen af 1940-erne blev strækningen Vanløse-Herlev hævet med henblik på at gøre dens vejoverskæringer niveaufri. Ved denne lejlighed er de to/tre beboelser formentlig blevet overflødige og frasolgt (?) 

Ved en udvidelse af Jyllingevej først i 1950-erne blev villaen til højre formentlig nedrevet, og der blev plads både til vejudvidelsen og en lille "forplads" med cykelstativer.

 

 

Se  evt:  jernbanekilder.dk (Danmarks Jernbanemuseum): 

http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/72784/viewmode=previewview   med fotos fra 1943, før nedrivningen af den nævnte, højre villa.

 

På den modsatte side af Jyllingevej (mod nord), ses en meget tilsvarende villa (opført i 1921 (af DSB ? )), stående meget tæt på broen over Jyllingevej, -ja næsten inde under broen     . 

 Bro og villa i "nærkontakt".

 

Se  evt:  jernbanekilder.dk (Danmarks Jernbanemuseum): 

http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/189083/viewmode=infoview/qsr=*jyllingevej  med fotos fra 1938 af denne villa.

Herudover flere andre fotos fra stationen gennem årene.

 

 

 -

 

 

Islev - km 9,4

På Islev trb. stod der i 1960-70´erne en sød ældre dame i billetsalget, -altid med en halv cigar i munden (om der var ild i den ???). Når hun tiltrådte vagten, ”forhånds-klippede” hun et ”rimeligt” antal fællesbilletter, så de var lige parat, når der kom kunder, der skulle nå toget.

En dag -i god tid- kom min far og jeg til stationens billetsalg.  Vkøbte og fik billetter fra denne forklippede ”stak”.  Da vi på København H kom op i en sporvogn, linie 1 ved Frihedsstøtten, så konduktøren mistænksomt på billetterne. Min far spurgte ham, om der var noget i vejen med dem – han havde lige købt dem i Islev.  --  ”Nejjj / Hmmm” (???), sagde konduktøren – ”de er bare ikke trådt i kraft endnu.” ! ! ! 

 

 

 

Husum - km 10,8

1949

Lørdag den 14. maj 1949 kørte det første officielle S-tog over strækningen fra Vanløse til Ballerup. Med trafikminister Carl Petersen og Generaldirektør Emil Terkelsen i spidsen for et indbudt selskab afgik S-toget fra Hovedbanegården kl. 14, nymalet og smykket med flag og bøgeløv.

Første S-tog til Ballerup, her på Husum st.   --   15. maj  1949.   Foto: DSB.

For mig er dette foto en lille smule morsomt / interessant:  Det er nøjagtigt som at se min farmor i den sorte silhouet foran lysmasten. Denne del af familien boede 500 m fra stationen og benyttede dagligt (indtil den dag) "de gamle Frederikssundstog" fra Vanløse (G-maskiner med et antal personvogne eller Mo + Cr-vogne). 

Hun blev spurgt i en sen alder, men huskede det ikke ! ! !

 

1966

Det eneste foto jeg har af stationen i gamle tider, er desværre ikke det bedste, men --det kunne man jo altid tage igen ! ! !   Der hang i hine tider et nydeligt foto i ramme på billetkontoret - gad vide, hvor det er i dag ???

Husum station, set i køreretning mod Ballerup / Frederikssund.   --   Februar 1966.

 

 

Den står ikke mere ! ! !  

. . . og så er (eller rettere var) Husum station endda en rigtig station, der -i de gode gamle dage- var togfølgestation med af- og tilbagemelding.  Et lille "bevis" på dette, havde vi i stationsforkortelsen, Hü,  uden det "t", der ellers betegner S-togs-"stationernes" status af trinbræt.  NBNBNB  Jeg er dog blevet gjort opmærksom på (tak for det), at stationdforkortelsen i vore dage er "moderniseret" til Hut, og således er tingenes tilstand nu bragt i orden -her.

 

2013.

Elevatortårnet og stationsskiltet.  --  Så langt, så godt . . .    ^---v

 - - -   (og i 2015 er det rød-malet.)

 

. . . men "så går det galt"    --   15. april  2013.   ^---vv 

Bemærk fodgængerbroen/-overgangen -ude i baggrunden (og med trappe ned til perronen). Den binder de to gamle forbindelsesveje bag Vestvolden sammen. Intet varer dog evigt - heller ikke sådanne fodgængerovergange.

Se nedenfor.

 

Set i køreretning mod  Ballerup / Frederikssund . . .

 

 . . . og tilbage mod København.

 

Ventefaciliteterne er der endnu -- nåhh jahh, --her var der engang en nydelig, velassorteret kiosk med varelager.

S-togene kører dog endnu, --og standser ved stationen.    --   15. april 2013.

 

 

11-12. juni 2015.

Togbusser mellem Vanløse og Herlev på gr. af en ny gangbro over S-banen.

 17. juli 2015.

 

Ny gangbro over Frederikssundsbanen / S-banen ved Husum st.   --   11. juli 2015.   ^v---v^

Da jeg tidligere på dagen passerede stedet -i Togbussen, men uden tidsmæssig mulighed for at stige af-, var man ved at hejse broen på plads -som jeg så det på afstand- i eet stykke.

Nu -fem timer efter- hviler freden over området, omend der arbejdes på fuld kraft med mindre detaljer omkring trappen fra perronen til broen.  Man må da håbe, at højderne passer sammen.

 

 

 

Der er højt ned ! ! !   -  Ny gangbro over Frederikssundsbanen / S-banen ved Husum st.  --  11. juli 2015.

 

 

  
Ny gangbro ved Husum st.   --   11. juli  2015.    --    ^v---v^

Ja, --gangbroen er ny, men trappen (og passagen i det hele taget) er gammel. Den tidligere bro blev revet ned allerede for ca. tre år siden  -- men trappen blev stående som en anden "Himmelstige".

Det er ikke broen -som sådan- der er skæv, kun rækværket.

 

 

 

 

 

 . . . og lige et slutfoto af kranen.  (Gad vide, hvordan de har fået den derind - eller man har måske bygget den på stedet ?)

 

  

 17. juli 2015.   ^---vv

Ny gangbro over banen, --men man ser dårlig nok broen for beskyttelsestagene for el-ledningerne.

Ingen kraner, ingen arbejdskøretøjer i sporene, . . . 

 . . . endnu er der dog længe til den første fodgænger kan forcere broen.

 

  

Ny fodgængerovergang ved Husum st.   --   17. juli 2015.   ^---v---^     Her er det nordsiden af broen.

 

"Himmelstigen" - trappen, der har stået ensomt tilbage (uden sin gamle bro) de seneste par år.

 

 

Herlev - km 12,3

Den endnu enkeltsporede Frederikssundsbane ved Herlev station. Set fra Ring 3-broen mod Ballerup. -- Aug. 1966.

Foto: evp.

.

.

Slovlunde km 15,0

 

 

Ingen elektrificering uden strøm: Omformerstationen i Skovlunde under bygning og indretning, foråret 1949.

Tidsmæssigt burde dette foto have været bragt tidligere, men man kan ikke få alt: Strækningsmæssigt nærmer vi os Ballerup:

Omformerstationen eksisterer endnu, men den egentlig ganske nydelige bygning i blanke røde sten er i vore dage omkrandset af bebyggelse, og er flere gange blevet gråmalet for straks efter at blive flittigt dekoreret med en af vore dages svøber: Graffiti.

 

------

 

 

Skovlunde omformerstation anno 2011.

.

Som et lille apropos: Skovlunde station og omformerstation med "moderne graffiti-dekoration". Utroligt, at man ikke kan have noget i fred.

 

Skovlunde S-station set i samme retning som foto ovenfor, men set ca. 100 m nærmere mod København.

 

Så har man set det med ! ! !

Set på Skovlunde station.  Ballerup Bladet, 17. november 2015.

Tak til Egon I. H. Sørensen for tilladelse til brug af foto.   

 

Omformerstationen. Fotos: 22. august 2011.

 

 

 

Malmparken km ---

Jens P. Skaarup / Hans Færch - POLITIKEN, 3. oktober 1987.

.

Malmparken station.   --   28. juli 1987.   ^---vv

Malmparken S-togsstation set mod norsøst, og beliggende på vejen af samme navn.   --   28. juli 1987.

Som jeg husker det, var vejgennemføringen en af de første, hvor hele betonstøbningen blev foretaget udenfor/ved siden af banedæmningen og efterfølgende presset ind under sporet, alt mens driften blev opretholdt på sporet ovenover - langsomkørsel ganske vist, men opretholdt. -- Det var tider dengang.

 

 

Elektrificering til Frederikssund

Indvielsestoget med Dronningen passerer broen - 27. maj 1989.

Indvielsestoget før . . .

. . . og efter den gamle bro. Dronningen er med, så toget skal være, som havde det forladt fabrikken i går.

 

Det ville være håbløs gerning, at forsøge at tilkæmpe sig en plads i bageste eller næstbageste række på Ballerup station, og kransekagen havde de nok alligevel spist, inden ... Derfor sprang jeg Ballerup over og turen gik direkte til Pederstrupoverskæringen.

.

.

----------------

.

.

Ballerup (station) - km 17,9

(se særskilt side)

.


Forrige side: Frederikssundsbanen.
Næste side: Enghave station.