0,0 km. .........Horsens.


Den gamle station fra 1868
her fotograferet i 1905 og 1907.

Banefacaden anno 1910.

Den nye banegård, gadefacaden, ....
... og set fra stationsarealet i 1929.Stationsarealet i 1929 og 1937.
Det spinkle spor til højre for de kraftige DSB-spor er Juelsmindebanen.

Stationsforpladsen i 1952.

Alle ovenstående postkort er venligst stillet til rådighed af www.horsens.varberg.dk (link nederst på siden).Horsens

Tv: Uddrag af sporplanen visende Juelsmindebanens og Odderbanens indføringer til Horsens DSB-station.


Perronerne på Horsens Banegård.

HJJ skinnebus med vognen ISF 348 (tog 70).   --   1953 .   Foto:  Børge Sundahl.
(HJJ = Horsens Juelsminde Jernbane)

 


Her er der ganske vist tale om en "Horsens-Odder"-skinnebus, HOJ Sm 411, på Horsens-Odder Jernbanes sidste driftsdag, d. 31. marts 1967, men "billedet" må have været næsten det samme 10 år tidligere, medens Horsens-Juelsminde Jernbane endnu var i drift.
.Ca. 3 km. ......... Thorsvang trb.


Oprettet 15. maj 1950 . . .
, . . . . . . . . . . . Postkort. Arkiv: Finn Christensen.

. . . ved Horsens-Vejle landevejs skæring med banen.

.Ca. 5,3 km. ………... Torsted grusgrav.

Sidespor for ballast-afhentning.

Desværre intet foto.

.5,5 km. ………... Ørnstrup Møllevej trinbræt.

Oprettet 4. oktober 1936.
Foto.O.H. Wesenberg, 29. september 1957.

.6,6 km. ………Ørnstrup.


Ørnstrup station (holdeplads) med sidespor for vognladningsvise forsendelser var banens mindste "sattion", med kun en lille ventesal, et lille kontor (senere med postekspedition) og en ganske lille beboelse for den stedlige ekspedient.

.8,3 km. ............ Dallerupvej. Oprettet 15. juni 1936-1940: Dallerup Skov. 31.maj 1952=Dallerupvej.
Desværre intet foto.

.9,3 km. ………… Stenderup


Først tre år efter banens åbning anlagdes et privat sidespor til det stedlige teglværk, dette til trods for, at teglværkets ejer var en af initiativtagerne til banens anlæg.
Stenderup station 1909. Postkort. Arkiv: Per Juhl Nielsen.


Ved mit besøg på stationen søndag d. 29. september 1957, var det i første omgang noget af en skuffelse, at se en blå rutebil parkeret midt på perronen, lige foran stationsbygningen. Årsagen var, at banens ”revision” var på nedlæggelses- og regnskabsaflæggelsestur til de forskellige stationer langs banen. Kasserne blev gjort op og pengene blev afleveret.

Og det skulle så ske lige nu, hvor jeg skulle tage et billede af stationen.

Alt som tiden er gået, er det nu ganske morsomt også at have fået et billede af den pågældende rutebil, som bl. a. et par rutebilentusiaster har været glad for at gense.

.

 

Ca. 12 km. .........Braa trb.

Oprettet 15. maj 1935 og med venteskur fra 15. maj 1939.

Braa trinbræt oprettet især med henblik på skolebørn.


Måske et lidt trist og forsømt trinbræt, men hvilke omgivelser ??? Måske er Danmark fladt, men behøver bestemt ikke at være kedeligt af den grund.

Tænk hvis man kunne overføre dette landskab til sin modeljernbane ! ! !

.13,1 km. ………… Braaskov

Læsse- og krydsningsspor + privat sidespor. 29. september 1957.

Braaskov station set fra luften.
Ved perronen tog mod Juelsminde.
Foto: Postkort. Arkiv. Per Juhl Nielsen.

.15,x km. ………… Hornsyld By.

Hornsyld By. Oprettet i 1932.
Arkiv: Finn Christensen.

.15,4 km. …………Hornsyld

 


Hornsyld-oplysninger: Politiken, Landet Rundt 1944.

Foto: Udateret postkort.
Manden i uniform er trafikass. Jørgen Gold.
Arkiv: Finn Christensen.

Læssespor med siderampe.

Tre af banens stationer var udstyret
med daglyssignaler, bl. a. Hornsyld. Her ses indkørselen til stationen i retning mod Juelsminde.
Foto: O.H.Wesenberg, 29. september 1957.

.xx,x km. ………… Lindved. Oprettet 1932.

.18,7 km. ............ Gramrode


Læsse- og krydsningsspor.


Foto: O.H. Wesenberg, 29. september 1957.

.xx,x km. ……… Grønvejen. Oprettet i 1932.

.
Dette har ikke meget med Horsens - Juelsminde Jernbane at gøre, men som københavnerdreng ”med S”, kunne jeg ikke stå for dette syn på vejen mellem Gramrode og Barrit.

 

21,8 km. …………Barrit


.
Tv: Barrit station i sine ”unge år”, om end der må være gået nogle år fra banens åbning, til træerne er blevet så store. Over døren til vestre anes at skilt: ”Venteværelse”.

Th: Banemærke stemplet i Barrit d. 15. februar 1912.

Luftfoto af Barrit by og station.
Stationen var banens højst beliggende, 70 m.o.h, og var -ekspeditionsmæssigt set- en af de største, der lige fra begyndelsen også omfattede en postekspedition.

I banens senere år modtog man også transporter til Barrit Maskinfabrik.

.Ca. 23,1 km. …………Gramtange.

Desværre intet foto.

.

24,9 km. ………… Vesterby holdeplads / billetsalgssted.

Oprettet 4. december 1884.
Fra 1.4.1896 sidespor f. vognladningsgods. Billetsalgsstedet, den lille træbygning der ses til venstre i billedet, blev passet af den stedlige købmand.

Ups ! ! !
Tog fra Juelsminde efter sammenstød med en hestevogn i julen 1905
Arkiv: Finn Christensen.

.

 

26,7 km. ………… Klakring.

Klakring st. med læssespor m. siderampe.


Postkort. Arkiv: Finn Christensen.


Tog på Klakring station 1905. Arkivfoto: Ole Gold.


Klakring station ca. 1904
. . . . . . . . . . . . . . . og ca. 1906.
Arkivfotos: Ole Gold.


Niels Olesen Gold foran Klakring station omkring 1908, og Niels Olesen Gold med hustru m.fl. på bænken foran Klakring station omkring 1910.
Arkivfotos: Ole Gold.


Klakring station ved vintertid omkring 1907, og i 1910.
Arkivfotos: Ole Gold.

Se om "Stationsmesteren i Klakring" på J-bog´s hjemmeside (link nederst på denne side).

Klakring station, 29. sept.1957..xx,x km. ………… Højbo trb. - Desværre intet foto.

.

30,x km. ………… Juelsminde S.


Arkiv: Finn Christensen.

.

30,5 km. ………… Juelsminde.


Sporplan for Julsminde station. . . . . . . Oplysninger om Juelsminde: Politiken: "Landet Rundt" 1944.


Jernbane-Bladet

nr. 3, marts 1958.”Juelsminde station.At man i gamle dage tillagde den kommende Juelsmindebaneen ikke ringe betydning, fremgår af det enorme projekt, man havde udkastet til en jernbanestation i Juelsminde. Det var nærmest på størrelse med en banegård. Ser man på den nuværende stationsbygning, vil nogen måske undre sig over, at den er af træ. De øvrige stationer på banen er dog af sten. Det har imidlertid sin fornuftige forklaring, idet den dengang den blev rejst, kun var tænkt som en midlertidig foranstaltning. Selskabets arkitekt, J. Hansen, havde i februar 1883 –i disse dage for 75 år siden –udarbejdet et projekt, der sagde sparto og tre til hvad man hidtil havde set. Bygningen kolossal – den skulle have 18 fag vinduer, og det er et mere end det antal, der er på Horsens Banegård i dag –og bestod af en én-etages bygning med to-etages sidebygninger. I midterbygningen skulle der være entre, korridor, varmerum, toilet, 2 ventesale, buffet samt inspektørkontor. I sidefløjene skulle togpersonalet have til huse, togføreren, fyrbøderne, portørerne, assistenten, lokoføreren, toldbetjenten og stationsarbejderen.”


I 1901 flyttedes banens hovedkontor til Horsens.


Banens lille, lidt ”triste” endestation. Fotos: Arkiv: EVP.

"Tog mod Horsens perron 1"
Juelsminde st. 1957. Foto. P.E. Clausen, DMJK.

 

HJJ.  Sp 321c og 320c. Juelsminde.   --   29. september 1957.

To fotos blev optaget - hvilket  der er bedst ??? - her følger de begge.

I ”nattens mulm og mørke” var nedlæggelsesnattens motorvogn Sm 311 ”stukket af” til Horsens.
Ærgerligt ! ! !

 

Juelsminde remise og værksted
opført ved banens anlæg og senere udvidet med værksted i 1921.
Foto: EVP, 29. sept. 1957.


Samme dag og næsten samme synsvinkel, men med lidt mere af remisens nordside.
Foto: O.H. Wesenberg.

 

Postkort: Juelsminde set fra luften,
1950´erne.
Arkiv: Per Juhl Nielsen.


Intet varer som bekendt evigt, --således heller ikke her.

I 2001 indhentede "skæbnen" den gamle midlertidige stationsbygning:


"Perron-facaden"
Juelsminde station, 31. marts 2001.    ^---v
Facade mod vejen.


Foto: Øverst: Ulrik Knudsen.
Nederst: Henning Knudsen.

 

 

 

Tak til: 

Finn Christensen, Ole Gold, Ulrik Knudsen og Henning Knudsen, Per Juhl Nielsen, Børge Sundahl og O.H. Wesenberg.

 

 

- o -