I slutningen af året 1959 samlede man en del af banens gamle, mere eller mindre nedslidte, nu også overflødige rullende materiel på Lysbro station, og den 8. januar 1960 var det slut. Denne dag afsendtes materiellet –sammen med en DSB-Mk-Fk– til ophugningsfirmaet H.I. Hansen, Odense.


SKRJ-delen af ophugningstoget bestod af vognene: M 2 (uden motor), C4 (uden vognkasse, der var solgt som beboelsesvogn til opstilling et sted i Kjellerup-området), C5 og 6, D 1 og 2 samt godsvognene P 41 (uden vognkasse), 51, 53, 55 og 57.

Hermed ønskede banens ledelse at nedsætte udgifterne (til vedligeholdelse) for det materiel, der efterhånden ikke længere var behov for på banen. Banen rådede herefter kun over nogle enkelte lukkede godsvogne samt en enlig højsidet, åben godsvogn, som endda lige var forsynet med ny vognbund, og derfor egnet til at tage nok en tørn endnu nogle år, hvis behov skulle melde sig.

Som nedbrudsreserve for persontrafikkens tre skinnebusser havde man herefter kun motorvognen M 3 og den nu kombinerede person- og postvogn Mp 71.Efter nedlæggelsen solgtes M 4 , "DAVID" til ØSJS (hér litreret M 1), medens det resterende materiel blev solgt til ophugning hos firmaet "Horsens Produkt Co". Sporet (skinnerne ?) solgtes til firmaet H.I.Hansen, Odense.------

DAMPLOKOMOTIVER.


SKRJ 1 – 3.

Den første anskaffelse lød på 3 Henschel-lokomotiver, nr. 1-3. Lokomotiverne (3-akslede – 1 B), der var magen til et par lokomotiver på Kolding Sydbaner. Det var gode små maskiner, der fuldt ud dækkede banens behov i de første år.

Hovedparten af Danmarks privatbaner, benyttede sig af et hvidt-rødt-hvidt skorstensbånd, således også SKRJ.

.
Nr.1 blev solgt til Mariager–Faarup–Viborg Jernbane i 1927, medens nr. 2 og 3 beholdtes til 1954, hvor de udrangeredes.


SKRJ 4.

Endnu en Henschel-maskine, nr. 4, blev anskaffet i 1923 (fire-akslet, 1 C). Denne var også var en god og kraftig maskine, vel nok lidt rigelig til SKRJ. Lokomotivet blev i to perioder udlejet til DSB i hhv. 1941 og 42 som rangermaskine i Langaa og måske også Viborg. Lokomotivet blev udrangeret i 1954 efter et uheld d. 30. maj 1953, hvor en dæmning mellem Lemming og Hinge skred ud under et tog, hvorved både lokomotivføreren som fyrbøderen blev dræbt.


Lokomotivet blev erstattet af en maskine købt fra Varde–Nørre Nebel–Tarm Jernbane (nr. 8).SKRJ 8. Foto: P.E. Clausen, DMJK.


Endnu en gang var der tale om en Henschel-maskine (fire-akslet, 1 C), bygget i 1925 og mindede i nogen grad om SKRJ nr. 4. Den beholdt sit nummer (8) hos SKRJ, og blev udrangeret ved banens nedlæggelse i 1968.


SKRJ 8, Silkeborg, 1968. Foto: Chr. H. Herlufsen.

 

 

MOTORVOGNE.


M 1.

Banens første motorvogn var en 4-akslet SCANDIA benzinmotorvogn med Kieler-motor. Den blev anskaffet i 1925 som erstatning for de ”tunge” damptog, men viste sig hurtigt at være lige så tung og uhåndterlig. Den blev derfor allerede i 1930 solgt til Hjørring-banerne (HLA M 3, senere HP M 20).


I de følgende år anskaffede man 3 lette 2-akslede benzinvogne af mere almindelig type og alle med 39 pladser. Det var alle TRIANGEL-vogne med Continental-motorer.


M 2.

1927. 100 HK, 12 t med 39 pladser på træsæder. Udrangeret i 1960.


M 3.

1929. 120 HK. 16 t med 39 pladser men her dog i form af lædersæder. M 3 udrangeredes i 1968


M 4.

Oprindelig stort set magen til M 3

M 3 og M 4 blev i 1954 forsynet med dieselmotor med henblik på brug i de daglige godstog, idet udviklingen -beklageligvis- havde gjort, at de så var kraftige nok til dette formål.

Under udlån til AHTJ (Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane) brændte M 4 i denne banes remiseanlæg i Aarhus i 1956. Vognkassen udbrændte, men undervognen var ikke mere beskadiget, end at det besluttedes at genopbygge den. Undervognen sendtes derfor til Scandia, hvor den blev genopbygget som diesellokomotivet ”DAVID”, med hævet førerrum og to førerpladser midt i lokomotivet samt med revers-gear i stedet for det gamle bakgear. Herved opnåedes, at lokomotivet kørte lige godt/stærkt i begge køreretninger.

Den normale belastning af lokomotivet blev herefter 40 t i persontog og 80 t. i godstog, dog op til 100 t i specielle tilfælde/særlig tilladelse.

Ved banens nedlæggelse solgtes lokomotivet til ØSJS (Østsjællandske Jernbaneselskab) som denne banes M 1´´´.M 4 efter ombygning i 1957.
Foto: Jernbanebladet.M 4, "DAVID", Rødkærsbro, 1965. Foto: Chr. H. Herlufsen.SKRJ M 4, Silkeborg, 15. oktober 1967.
Foto. K.E. Jørgensen.

 

M 4 er i foråret 2011 blevet overført til Centralværkstedet i København, men det er pt. lidt uklart, hvad formålet er.

Hvis de, der står bag denne overførsel, ser dette, hører jeg meget gerne derom.

Se iøvrigt nogle fotos fra overførslen her:   http://www.sporskiftet.dk/forum/viewtopic.php?p=85721#85721


Efter SKRJs likvidation i 1968 kom "David" til ØSJS , hvor den virkede ret nymalet ved fotograferingen i Hårlev d. 11. august 1969.

Foto: Niels Munch.

 


M 1´´

En ny M 1, ex. Ringkøbing – Ørnhøj – Holstebro Jernbane M 5, blev anskaffet i 1946/47 og udrangeredes i 1956.

.

SKINNEBUSMATERIEL.


Avisudklip, "Avisen", (Silkeborg) d. 26. sept. 1947.

Banen anskaffede i 1947/48 3 motorvogne, Sm 81-83 og 2 bivogne Sp 91-92. Vognene var af den almindelige Scandia-type og med Frichs-motor. Alle udrangeredes ved banens nedlæggelse i 1968.
Skinnebussen er den først leverede Sm 81, der havde nederste frontlanterne siddende i modsatte side i forhold til de to efterfølgende Sm 82 + 83.
Postkort.
Sm 82, Lysbro, 10. august 1967.Sm 83, Hinge, 31. marts 1968.Sp 91, Silkeborg. 10. august 1968.Sp 92, Silkeborg, hhv. 10. august 1967 og 31. 3. 1968.
.PERSONVOGNE.


A 1-3 / C 1-3.

Til den første delstrækning RKB anskaffedes i 1912 3 to-akslede sidegangsvogne A 1-3, med 2 II.klasse og 3. III-klasse kupeer. Vognene ændredes senere til 5 III kl. / fælleskl.-kupeer med i alt 46 pladser (44, DSB fort.).


C 4 – 6.

Til den nye, forlængede strækning købtes i 1925 3 to-akslede midtgangsvogne med to ”storrum” med 56 pladser på III. kl. / fælleskl. samt toilet.


Mp 71.

I 1929 anskaffedes en to-akslet motorbivogn MP 71 med 31 (27) pl. på III kl.C 71(?) / Mp 71, Silkeborg, 10. august 1967.


POST- og REJSEGODSVOGNE.


D 1 + 2.

2-akslede post- og rejsegodsvogne. D 1 blev først i 1920-erne omdannet til ren rejsegodsvogn og senere solgt til RØHJ som E 17.


E 3.

2-akslet ”ren” rejsegodsvogn.

.

GODSVOGNE.


1912 / 13: 2 lukkede og 10 åbne vogne.

1913 / 14: 6 lukkede og 4 åbne vogne.

1924 / 25: 12 lukkede og 13 åbne vogne.SKRJ Q 11, Silkeborg. 31. marts 1968.SKRJ Q 16, Silkeborg 10. august 1967.SKRJ I 22, Silkeborg. 31. marts 1968.SKRJ P 54, Silkeborg, 31. marts 1968.

Banens sneplov, Silkeborg, 10. 8. 1967.

 

 

Litteratur - KilderModelbane-Nyt nr. 3, marts 1957.

JERNBANE-BLADET nr. 10, oktober 1962.

SIGNALPOSTEN nr. 1, marts 1976. (Omtale af M 1)

SIGNALPOSTEN nr. 3, september 1977 (omtale af SKRJ).

SIGNALPOSTEN nr. 2, juni 1985 (Omtale af Triangelvognene + Mp 71)

Egne notater.Tak til K.E. Jørgensen og Jens Bruun-Petersen for oplysninger og/eller fotos samt til Christian H. Herlufsen og Keld Korsager for yderligere oplysninger og materiale i forbindelse med hjemmesiden..

.

På "nettet"


Tommy Nilsson´s hj.side www.jernbanen.dk: Silkeborg - Kjellerup - Rødkærsbro Jernbane  SKRJ

 

 


Forrige side: SKRJ - Indledning
Næste side: SKRJ - Stationer.