Høng - Tølløse Jernbane  -  HTJ.

 

 

 . . .

 

 

 

Der er fyret kraftigt op under HTJ G 625  ! ! ! --->

   Tølløse.   --   21. september  1969.  ---v  

 

 - - -

Efter Kalundborgbanens åbning begyndte der at fremkomme forskellige forslag, der skulle udfylde det jernbanemæssigt "tomme rum" mellem Vest- og Nordvestbanerne. ESenere, eter at der havde været fremlagt forskellige alternative planer, blev Høng-Tølløse Jernbane (HTJ) lovhjemlet i den store jernbanelov af 1894.  Den 7. november 1894 fik Holbæk Amtsråd eneretsbevilling på en jernbane fra Høng over Ruds Vedby til Tølløse, og den 22. december 1901 åbnede HTJ med tre tog dagligt i hver retning.


Banen fik fra åbningen driftsfællesskab med Odsherreds Jernbane (OHJ) og senere også med Hørve-Værslev Jernbane (HVJ). Ligesom OHJ, var HTJ blandt de tidligt moderniserede baner.


Under anden verdenskrig, hvor landet i høj grad måtte basere sin energiforsyning på indenlandsk brændsel, fik HTJ nogle meget travle år. Et konsortium bestående af flere store københavnske industrivirksomheder havde købt godset Bodal nord for Vedde station og her blev stiftet en virksomhed, I/S Bodal Tørvefabrik. Til denne virksomhed blev der i 1941 anlagt et ca 5 km langt sidespor, hvortil der kom 8-10 km sidespor i selve mosen, Aamosen. Over dette sidespor og flere af banens andre stationer sendtes der meget store mængder brændsel, hovedsagligt til hovedstaden. I perioder var HTJ oppe på 16 særtog i døgnet. I tidsrummet 1941-45 blev der på HTJ læsset omkring 76.000 godsvogne - en ikke ringe præstation af en jernbane, der var dimensioneret efter et opland uden større byer.


I forbindelse med privatbanemoderniseringerne efter krigen fik HTJ skinnebustog samt forskellige moderniseringer af faste anlæg m.v.


Banen trives i dag i bedste velgående på grund af en dygtig ledelse og påregnes ikke nedlagt i den nærmeste fremtid. HTJ har hovedkontor og værksteder i Holbæk samt remiser i Tølløse og Høng.


Stationer: Høng, Kulby, Ruds Vedby, Hestehaven, Conradineslyst, Skellebjerg, Dianalund, Vedde, Stenlille, Oustrup, Nyrup, Store Merløse, Udstrup, Kirke Eskildstrup, Tølløse. (Danske Jernbaner 1847-1972)

I 2003 fusionerede Høng-Tølløse Jernbane og Odsherredsbanen til Vestsjællands Lokalbaner A/S med hovedsæde i Holbæk.
Den 1. januar 2009 dannedes Regionstog A/S bestående af Vestsjællands Lokalbaner A/S, Lollandsbanen A/S og Østbanen.

 

 

. . . og "grundlaget" for det hele:

HTJ-særtogsanmeldelse for toget d.  21. september 1969.

 

 

 

 

Turinvitation til særtogstur Tølløse - Høng og retur.

 

 

 

 

HTJ-køreplan, april 1944, --  en køreplan, der var til at overse.

 

 

HTJ-køreplan, sommer 1951, --her med skinnebusser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK:

Dette er kun en "smagsprøve".

En rigtig jernbane skal der læses om i en rigtig bog og uden afbrydelser  .

 

Høng-Tølløse Jernbane 1901-2001

Af Ole-Chr. Munk Plum
Udgivet af Dansk Jernbane-Klub.
256 sider, format 24x23 cm,
ca. 400 ill., fuld farvetryk, stift omslag.
Pris Kr. 369,-   bestillings nr. 0052   

Den 22. december 2001 fylder Høng-Tølløse Jernbane 100 år, og Dansk Jernbane-Klub udgiver i forbindelse med jubilæet en bog om banen. Forfatter til bogen er Ole-Chr. M. Plum, der tidligere har skrevet bøger om privatbanerne i Vestsjælland.
I bogen vil du finde kapitler om banens spændende forhistorie, anlæg og åbning. Dertil kommer afsnit, der beskriver banens opland og dens stationer samt det rullende materiel.
Siden åbningen i 1901 har der i forbindelse med driften af den vestsjællandske privatbane været mange begivenheder, der er specielle for netop HTJ.  

Bl.a. kan nævnes tiden under 2. Verdenskrig med de enorme tørvetransporter fra Aamosen og hvorledes banen overtog trafikken mellem Slagelse og Høng fra DSB i 1971 for endelig at overtage hele banen i 1997. Om dette, sporfornyelsen i 1986-90, nyt materiel og meget mere vil du kunne læse i DJK's jubilæumsbog om HTJ. HTJ der i dag fremstår som en moderne lokalbane med en tidssvarende infrastruktur og nyt materiel. 

 

 

 - o -