DBJ - Rullende materiel

 

Bornholms første jernbanestrækning, Rønne-Aakirkeby-Neksø (RNJ) åbnedes d. 13. december 1900, med en sidebane Aakirkeby-Almindingen, der åbnedes året efter,  d. 31. maj 1901.

Øens anden jernbane, Rønne-Allinge-Sandvig (RAJ) åbnedes d. 6. maj 1913, og den tredie banestrækning, Almindingen-Gudhjem (AGJ), -en forlængelse af Aakirkebys sidebane-, åbnedes d. 27. juni 1916.

Alle tre strækninger var smalsporede, sporvidde 1000 mm.

I 1934 sluttedes de tre baner sammen som De Bornholmske Jernbaner (DBJ).

D. 18. august 1952 lukkedes strækningen Aakirkeby-Gudhjem og året efter, d. 15. september 1953, strækningen Rønne-Sandvig.

D. 28. september 1968 var det helt slut med jernbanedrift på øen.

 

Med hensyn til nøjagtig gennemgang af de enkelte materieltyper, vil / må jeg henvise til de allerede trykte kilder (se nedenfor) eller hj.siden  www.jernbanen.dk  /   http://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=196&n=de-bornholmske-jernbaner 

 

 

Dampmateriel. 

Et af de store lokomotiver -nr 1- bygget i Troldhättan, Sverige. Her fotograferet på Nexø station. 
Foto. Arkiv:Allan Hansen.

 

RAJ nr. 2 med godsvogne på Gudhjembanen,   --   1950´erne.   Foto.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

Motormateriel.

 

DBJ  M 1.

DBJ  M 1 på remiseområdet i Rønne  --  15. april 1960.

Man er ved at oprangere (eller adskille ??? særtogsskiven sidder i den "forkerte ende" for tog mod Neksø, eller den sidder der måske fra sidst ? :-)  ) et særtog i anledning af påsken / påsketrafikken, --et bornholmsk "Lyntog" bestående af motorvognene M 1 og M3 med et par personvogne imellem.

Herlige vogne, både at se på og køre i, dengang i 1960, men også da de otte år senere så skammeligt blev hugget op.

 

 - - -

DBJ  M 1,  Rønne.   --   15. april 1960.

 

 

DBJ M 3, Rønne  --  15. april 1960.

Fotografierne er optaget i Rønne som noget af det første på  Langfredag d. 15. april 1960, og derfor kan det måske undre, at dagens påskesærtog til Neksø tilsyneladende har særtogsskiven i den forkerte ende.   Måske sidder pladerne bare stadig på, som da toget evt. kom hjem "i går", Skærtorsdag ??? 

DBJ M3 + 323 + 321. Rønne.   --   15. april 1960.
Toget er her oprangeret og formentlig ved at være klar til afgang.  ^---v

 

Tænk hvis billederne havde været i farve - tiden var desværre ikke til det, i det mindste ikke for mig.

 

DBJ M 1 eller 3. Nexø.   --   1968.   Foto.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

DBJ  M 2.

Fra Bornholm har jeg modtaget en stribe fotos optaget af den tidligere DBJ-lokomotivfører Aage Olsen, bl. a. disse:

DBJ  M 2, Rønne.  ^---v   DBJ havde oprindelig 3 vogne af denne type bygget af A/S Frichs i Århus.  

Den ene af disse tre motorvogne, M 1-3, nemlig M 2, brændte på strækningen ved Pedersker d. 15 juni 1958. 
Det vender vi tilbage til.
Arkiv:  Allan Hansen.

 

DBJ M 2 brænder ved Pedersker.   --   15 juni 1958. Arkiv:  Allan Hansen.   ^---vv
Formentlig avisoptagelser.

 - - -

 - - -

 . . . så er det ved at være slut  --  både med branden, men også for motorvognen, der blev ophugget.

Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

DBJ M 3, Rønne.

DBJ M3,  Rønne.   --   21. september 1968.    ^---vv

 

Disse fotos er egentlig optaget med henblik på modelbygning af vognen.  Ud fra de hovedmål jeg havde på vognen, kunne jeg så kopiere papirbilleder i netop det størrelsesforhold, jeg havde tænkt mig / havde brug for, og derefter enten benytte fotografierne som "modelbyggetegning"  eller som grundlag for at tegne en tegning.   ^---vv

 

 

DBJ M 3,  Rønne havn.   21. september 1968.

 

DBJ  M 5.

 

DBJ  M 5. Rønne.  DBJ havde 2 af denne type (4+5) købt fra de smalsporede Haderslev Amtsbaner.
Arkiv: Allan Hansen.

 

 

 

DBJ M 5 + 324,  Rønne, -på vej mod Neksø.   --   21. september  1968.

 

DBJ M 5 + 324, Robbedale grusgrav.   --   21. september 1968. 

 

DBJ M 5 v.  Køllergaarde,  set mod Rønne  --->

 

DBJ M 5 v. Neksø. -- 21. september 1968.

 

DBJ  M 7.

DBJ-diesellokomotiv M 7 fra Frichs, Aarhus - 1935.  Foto: Aage Olsen - Arkiv.: Allan Hansen.

 

 

Traktor  DBJ  ML 8 og 10  (ML 9, -se lige efter disse).

 

DBJ.  ML8. Rønne.   --   15. april 1960.   ^---v

DBJ ML 8 er her koblet til de to SB´er med "alm. bornholmsk kobling" i modsætning til den nedenunder siddende skinnebuskobling.) 

 - - -

 

 

DBJ-rangertraktor nr. 10 efter hovedreparation og opmaling.    --   Arkiv:  Allan Hansen.

 

Traktor 10, Rønne. -- 21. september 1968. ^---v

- - -

 

DBJ 10.  Rønne H.   --   22. september  1968.    Foto: EVP.

 

DBJ  ML 9.

Rangertraktor M 9 fra Frichs.  Rønne.   --   Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

 

Personvogne.                 

 

DBJ 321. Rønne.   --   15. april 1960.

 

DBJ 322.  Foto.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

DBJ 322.   Rønne H.   --   22. september  1968.     Foto: EVP.

 

DBJ 323.  Rønne.15. april 1960.   ^---v

 - - -

 - - -

 - - -

Udsnit af bogie (323).

 

 

 

"DBJ-lyntoget"s mellemvogne, DBJ 323 og 324.

 

DBJ 323, Rønne.   --   21. september 1968.

 

DBJ 323.  Rønne H.   --   22. september  1968.   Foto: EVP.

 

DBJ  324.  Rønne.   --   15. april 1960.

 

DBJ 324.  Rønne H.   --   22. september  1968.   Foto:  EVP

Tænk:  At man kunne nænne at ophugge og afbrænde alt dette herlige jernbanemateriel (på nær banens to postvogne og en godsvogn) et par måneder efter ! ! !  

Skandale ! ! ! 

 

 

 

Skinnebusser.     

DBJ  Sm 30.  Neksø.   --   15.april 1960.

 

DBJ  Sm 31.  Rønne.   --   15. april 1960.

 

DBJ  Sm 33. Rønne.   --   15. april 1960.

 

Førerbord, skinnebus (Sm).    --   15. april 1960.

 

 

 

Liden fjæl kan vælte stort "læs". 

Krølle-Bølle.     "Bornholmeren"


- o - 


 

St. Klintgaards tabte sidefjæl.   --   4. januar 1967.     "Bornholms Tidende"  5. januar 1967.

 

Skinnebussen, Sm ??? mellem Aakirkeby og Ugleenge.  --  4. januar 1967.  ("Bornholms Tidende" 5. januar 1967.)

 - - - 
"Det lakker mod enden"   --   6. januar 1967.     "Bornholmeren"


http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/4110-DBJ-tekst.Jernbladet,Febr.1967,.jpg

"Jernbanebladet",  Februar 1967. --->


 

 

 

 

 

DBJ  Sp 31.  Rønne.   --   15. april 1960.

 

DBJ  Sp 32.  Rønne.   --   15. april 1960.

 

 

-------------------------------------------

 

 

DBJ  SP 30.   --   15. april 1960.   ^---v 

DBJ  Sp 30.  Rønne.   --   15. april 1960.

Bemærk --på dette og nedenstående fotos-- den påsvejsede(?) stødplade oven på den almindelige skinnebuskobling, af hensyn til kørsel sammenkoblet med "almindeligt" rullende materiel.

På nogle punkter er det "nemt", når man er en lille afsondret privatbane uden forbindelse til andre baner/materieltyper, hvor man kan "gøre det som man vil", --på andre punkter kan det åbne nye "problemer".

 

DBJ  Sp 31.  Rønne.   --   15. april 1960.

DBJ Sp 31. Neksø. -- 21. september 1968. -- Ikke den bedste dag at påbegynde en rejse med klassen.

DBJ Sm 30 og Sb 41 (i baggrunden). Neksø. -- 21. september 1968.


DBJ Sp 31. Neksø. -- 21. september 1968.
. . . og det regner stadig -- på solskinsøen . . .

 

DBJ  Sp 32.  Rønne.   --   15. april 1960.

 

 

 

Skinnebusbagagevognene  SB 40 og 41.

 

 

 

 

SB 40.  Rønne.   --    15. april 1960.

 

Sb 40,  Rønne,  samt lidt af postvogn nr. 26.   --   21. september 1968.


Rønne godsekspedition / varehus.   --   September 1968. 

Vognen til højre, DBJ SB 40 var den ene af de to små, lette vogne, der efter skinnebussernes indførelse blev ombygget som "bivogne" (skinnebusbivogne - SB) med de helt specielle DBJ-skinnebuskoblinger ("almindelig" skinnebuskobling nederst med en ovenover siddende stødplade for de andre vogntypers centralkoblinger. 
Se  DBJ - Rullende materiel 

Foto: Bornholms Tidende.


 

 

 - - -

(Byg: Scandia, Randers/opr. fra Skagensbanen - Tara:  3,260 t - Last: 5,000 t - Aks.afst: 3.900 mm. -  Rødmalet.)

   "Lige til modeljernbanen"

 

 

DBJ skinnebusbivogn Sb 40.  Rønne.    --   15. april 1960.

Bemærk de "deforme"/specielle koblinger - øverst beregnet til kobling med DBJ´s "normale" materiel, og nederst til kobling med skinnebusserne.

 

 

Sb 41.  Rønne.   --   15. april 1960.

 

 

Postvogne.

 

Den gamle "Post".

 

 

DBJ  26.  Rønne.   --   15. april 1960.   ^---v

(Egentlig skulle fotografiet være optaget en anelse længere mod venstre -for at være taget vinkelret/midt på, men som man sikkert kan ane - der stod lige en bil i vejen.)

Det er ikke blot naturens luner, men en menneskeret at have fri lejlighed til "at slå en streg for fædrelandet". 

(Bygget: Sächsische Waggonfabrik Werke GmbH, Werdau, 1901 -  Aks.afst: 3.200 mm.  Sidst rev:  1.4.1964. -  "Postkasse-rød".
Aflæst  -bl. a.-  på vognen  i 1968.)

 
DBJ postvognen nr. 26,  Rønne. -- 21. september 1968.

Den blev i de sidste år forsynet med to lysstofrør til vognens egenbelysning og bevarede til det sidste den oprindelige centralkobling til evt. brug i et DBJ-motortog.

 


 

    

   

"Lige  til  modeljernbanen"  . . . . . . . . . . . . .

 

 

At de bornholmske vogne var "små", ses tydeligt her, hvor DBJ 26 er indtegnet i et normalspors-fritrumsprofil.

Her ville en tilsvarende normalsporet vogn næsten have udfyldt profilet helt.

 

Yderligere om DBJ 26 kan læses i Signalposten nr. 6, 1968, som i vore dage kan læses på hjemmesiden:

http://www.signalposten.dk/signalposten.php?aar=1968&nr=6

 

 

 

 

DBJ 26.  Rønne H.   --   22. september  1968.   ^---v  Fotos: EVP.

 - - -

 

Den daglige anvendelse af vognen i ´60-erne er beskrevet under:  "Posttoget" --> Rønne-Neksø Jernbane - RNJ
13011-DBJ 26.jpg (800×507)

DBJ 26, Rønne.   --   September 1968.   Fotos og tekst:  Bornholms Tidende.   ^---vv

 


2016.

I vore dage er vognen udstillet på  DBJ Museum i Neksø.   ^---vv     Fotos:  Foreningen DBJ, Neksø.

(Interesserede besøgende -men måske ikke nørder- vil måske undre sig over det røde kors i cirkelen bagest på vognkassen:  Et såkaldt "slutsignal" / "slutsignalskive".  Denne "skive" skulle anbringes på og medførtes på togets sidste vogn for at tilkendegive overfor stationernes personale, at hele toget var med.  Først når denne skive var set, måtte man "tilbagemelde" toget (melde strækningen klar).

Det gule flag:   "Ranger forsigtigt med vognen."   Tilkendegiver, at der er personale i vognen, og der arbejdes i den.

Kom indenfor ! ! !   ^---v     Fotos:  Foreningen DBJ, Neksø.

 - - - 

 

Tak til Nils Pedersen    (Foreningen DBJ,  Ndr. Strandvej 8,  3730 Nexø.)

 


 

 

En anden gammel "Post"   -    DBJ  1960 / 1968.

 

DBJ 326.  Rønne.   --   15. april  1960.   ^---v

 - - -

 

 (Bygget: Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 1912  -- 

"Postkasse-rød".)

 

 

"Lige til Modeljernbanen"

 

Postvognen er oprindelig bygget af Bornholms Maskinfabrik, Rønne, i 1911 til den daværende metersporede Rønne-Allinge Jernbane (RAJ) som litra Da nr. 326.

Da DBJ lukkede i 1968 blev vognen solgt til en privat og blev ombygget til 700 mm, gjort 30 cm lavere og malet grøn. Vognen kom til "Blovstrød Banen" i 1984.  --   I forbindelse med flytningen af Post- og telegrafmuseet i København, sponserede Postvæsenet i 1986 en udvendig genopmaling i den oprindelige røde farve med gule stafferinger, så den kunne udstilles. Nogle år senere blev den gjort i stand indvendigt.

Vognen har endnu de oprindelige sorteringshylder med bornholmske bynavne. Desværre er vognen temmelig tung, og den har efter omsporingen ikke haft særligt gode køreegenskaber.

Vognen bliver i dag brugt til kiosksalg ved teglværket (Blovstrød), hvor den har sin egen perron.

Ovenstående tekst er "sakset" fra hjemmesiden:   Blovstrød Banen  også med oplysninger om denne bane og dens øvrige materiel m.v.

 

Stort "tog" på spinkle skinner.

Efter nedlæggelsen af DBJ blev jeg fortalt, at man på Bornholms Mueum i Rønne havde tænkt sig at beholde DBJ 326, men man ville sælge DBJ 26 (den med den lille tagrytter  http://evp.dk/index.php?page=dbj---rullende-materiel).  En henvendelse til Bornhollms Museum afsendtes.   Om rygtet ikke var sandt, om henvendelsen gav resultat eller om man bare skiftede mening, blev jeg aldrig klar over.  I det mindste beholdt Bornholms Museum nr. 26 og solgte nr. 326 til "en privatmand", --der altså var baronen på Aalholm slot.

Her blev vognen ændret til kørsel på 700 mm-spor, ligesom den blev berøvet 30 cm af sin højde (var det ikke noget med et stort gammelt træ, ædelt træ, med en kraftig sidegren (det halve af træet), man ikke ville beskære ???    Så beskar man vognen med 30 cm i stedet for  --- og det lider den under endnu  http://blovstrodbanen.dk/banen/?page_id=88.  

Skammeligt  (ikke at den lider under det endnu, men at man kunne finde på det at "stråforkorte" den med disse 30 cm).

 

DBJ 326 efter tilbgekomst fra Aalholm slot.   --   24. juli 1986.   ^---vv

 

 - - -

Nu henlever vognen åbenbart sin alderdom  -30 cm kortere / vi taber jo alle lidt højde med årene-  som kioskvogn.

 

Andre vogne.

DBJ-skinnebus-bagagevogn Sp 42, Rønne. -- 21. september 1968.

 

DBJ-postvognen nr. 326, Rønne. -- 21. september 1968.

 

Det lille "tog" er klar til at blive rangeret over til spor 1, sporet foran stationsbygningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBJ-"posttoget": Traktor 10 + 26 + Sp 42 + 326, Rønne. -- 21. september 1968.

 

 

Godsvogne.

 

Lukkede godsvogne.

Nedenstående oplysninger om vognene i ( ) er aflæst på vognene ved mit næste besøg på øen i 1968, --derfor revisionsdatoer, der ligger senere end foto-tidspunkterne.  Aflæsningen gælder også akselafst. 3.500 / 3.800 mm, der vel burde have været den samme for alle vogne i serien ???)

DBJ 173, Neksø.   --   15. april 1960.    (I baggrunden en fhv. godsvogn ombygget til Sb-skinnebus-bivogn.)

(Byg: Bornholms Maskinfabrik. Rønne - Tara:  4.480 t - Last: 5.000 t - Aks.afst: 3.500 mm.  Sidst rev:  30.10.1961. -  Rødmalet.)

 

DBJ 174, Rønne.   --   15. april 1960.

(Byg: Bornholms Maskinfabrik. Rønne - Tara:  4.440 t - Last: 5.000 t - Aks.afst: 3.500 mm.  Sidst rev:  1.5.1962. -  Rødmalet.)

 

DBJ 174,  Rønne.   --   21. september 1968.

 

 

DBJ  175, Rønne.   ^---v

(Byg: Bornholms Maskinfabrik. Rønne - Tara:  4.460 t - Last: 5.000 t - Aks.afst: 3.800 mm.  Sidst rev:  20.11.1961. -  Rødmalet.)

 . . .

^---   "Lige til modeljernbanen" ! ! ! . --->. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBJ 175 Rønne. . .

 

 

DBJ 176, Rønne.    15. april 1960.

(Byg: Bornholms Maskinfabrik. Rønne - Tara:  4.490 t - Last: 5.000 t - Aks.afst: 3.500 mm.  Sidst rev:  24.2.1961. -  Gråmalet.)

 

2016.

DBJ 176.   Foto:  Foreningen DBJ.   ^---v

DBJ 176 færdigrestaureret og med åbne døre.  --  Kom indenfor. . .       Foto:  Foreningen DBJ.


 . . .   DBJ 176, indvendig gulvhøjde.    Foto: Foreningen DBJ.


 

 

"Den "glemte" godsvogn i Allinge:"

DBJ 188, Allinge.
Foto: P.E. Clausen. DMJK.

 

Nævnte overskrift siger næppe nogen noget i dag, men dengang, omkring 1970 kendte næsten alle -med lidt interesse for bornholmske jernbaner- "Den "glemte" godsvogn i Allinge".

Stationsbygningen i Allinge blev straks efter nedlæggelsen af banen overtaget af Civilforsvarsstyrelsen, som også overtog / fik overdraget DBJ 188 til "øvelsesformål".  Vognen stod der i mange år herefter på det gamle stationsareal, medens skinnerne på resten af banen forlængst var taget op.  Den fik derfor efterhånden den nævnte betegnelse, men jeg er ikke klar over, hvornår den "gik til de evige jagtmarker". 

Da jeg selv var der i 1960, kendte jeg ikke dens eksistens, men den skal såmænd nok have stået et sted derinde bag hegnet.

 

Mere om stationen kan læses her:  Allinge station 

 

 

  

En lukket godsvogn.

Nedenstående oplysninger om vognene i ( ) er aflæst på vognene ved mit næste besøg på øen i 1968, --derfor revisionsdatoer, der kan ligge / ligger senere end foto-tidspunkterne.  

DBJ 445

DBJ 445.  Rønne.   --   15. april 1960.

(Byg: Beuchelt & Co, Grünberg/Schlesien, 1917.  - Tara:  5.710 t - Last: 10.000 t - Aks.afst: 3.500 mm.  Sidst rev:  4.5.1955. -  Rødmalet.   Benyttet til bl. a. transporter af svin til Rønne Slagteri.)

 

 

Tankvogn T 200.

T 200.  Det danske Petroleums Aktieselskab, DDPA, senere Esso.

 

DBJ T 200.  Rønne.   --   15. april 1960.   ^---v

(Byg:  ?  - Tara:  ?   t - Last: 3.000 t - Aks.afst: 3.500 mm.  Sidst rev:  ? . -  Gråmalet.)

"Lige til modeljernbanen".

 

 - - - 

 

Bænke- og bagagevogne, DBJ 663 og 664.

DBJ 663, Rønne.   --   15. april 1960.   ^---v

 . . .

 

Vognene DBJ 663 og 664 er bygget på Bornholms Maskinfabrik som nummer 91 og 92 i 1916. 

Vognene -fire ialt- blev bygget til Gudhjem-strækningen med numrene, Qa 661-664, og havde -med løse bænke- 32 siddepladser.

Taravægt: 7,070 t.   Akselafst:  4,2 m.

 

Set vinkelret mod siden, set diagonalt og set vinkelret mod gavlen  --

. . . lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejsegods- og bænkevogne nr. 663 og 664.  Foto. Arkiv:  Allan Hansen.

 

DBJ 664 (+ 322), Rønne.   --   15. april 1960.   ^---v

 - - -

 

 

 

Åbne godsvogne.

Vognene, litra Rb 701-711, blev bygget til Almindingen-Gudhjem Banen (AGJ) af Bornholms Maskinfabrik, Rønne i 1915-16. 
Lasteevne 5 t.  Bundflade  9,3 m2 og kun med håndbremse - som det også ses på fotos.

 

DBJ 704.  Rønne.  15. april 1960.

 

DBJ 705. Rønne.   ---   15. april 1960.   ^---v

"Lige til modeljernbanen"

( Kopier af billedet på et Word-ark og "træk" kopien af selve vognkassen (4710 mm) diagonalt til størrelsen 10,5  cm (størr. 0) eller 5,4 cm (størr H0) opnås.  Udskriv foto på et stykke papir. Juster evt. lidt op/ned og Du har en arbejdstegning - lige til modeljernbanen ! ! ! )

 

DBJ 706.  Aakirkeby.   --   15. april 1960.

 

DBJ 707.  Aakirkeby.   --   15. april 1960.

 

 

DBJ 708.  Rønne.   --   15. april 1960. 

 

 

 

Lige til modeljernbanen ! ! !  ---  Kun 10,5 cm lang i spor 0 eller 5,4 cm i H0 ! ! ! . . . . . . . . .

Tegnet efter egne opmålinger i 1960.  . . . . . . . .

PS.    DBJ-tegning opgiver længde- og breddemål til: 4760 x 2100 mm ! ! !

Et er tilsyneladende tegning, --noget andet målebånd.

 

 

DBJ-special: Koblinger - sporstoppere.

DBJ-sammenkobling: Motorvogn M5 - personvogn 324. -- 21. september 1968.

 


DBJ-sammenkobling postvogn 26 - skinnebusbagagevogn Sb. -- 21. september 1968.

 


DBJ. Skinnebuskobling. 21. september 1968.

 

<-- DBJ-kobling, åben godsvogn 706.

21. september 1968.

 

 

 

 

 

 

Koblingen synes at have taget "en skæv retning": . . . . . . . . . . . .
DBJ Sb 41. Rønne. 15. april 1960. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


DBJ. Bornholmsk sporstopper. Aakirkeby.
21. september 1968.

 


The end of the line. Rønne H. Måske ikke så speciel, og dog ? For enden af en strækning, mod offentlig vej.
21. september 1968.

 

Lad mig i øvrigt minde om bogen:

 . . . med en masse gode gamle og nye fotos og tegninger af alt på DBJ. 

Skal jeg være helt ærlig, er der nok desværre meget, man ikke finder omtalt i bogen. Lidt trist, for hvornår tør andre igen, udgive en bog i den "vægtklasse"  om DBJ (m.fl.), og så længe må vi savne, det vi mangler ! ! !

Til gengæld må det nok også erkendes, at der er utrolig mange gode ting, som man slet ikke ville vente, at finde i bogen,  men som er med til at hæve bogens kvalitet væsentligt ! ! !

 

 

 

 

DBJ i vore dage:

Arkiverne findes dels på Bornholms Museum, dels på Lokal- historisk arkiv på Bornholms bibliotek og endelig findes der en del materiale hos foreningen De Bornholmske Jernbaner.

 

Foreningen holder til i en tidligere skibsværftsbygning på Nexø Havn.

 

Det er på adressen:

Ndr. Strandvej 8, 3730 Nexø,

hvor medlemmerne vedligeholder en mindre udstilling om jernbanerne på Bornholm.
 
Udstillingen har kun åbent i sommermånederne.

 

 

- o -