Troldhede - Kolding / Vejen Jernbane

.

.

.

.

SIDEN ER UNDER OPBYGNING

.

.

.

 

 

.

.

Stationer 2

.

.

(Grindsted) - Kolding / Vejen

. Fortsættelse af siden "Stationer 1" - Troldhede - Grindsted.

.

.

Grindsted st, sydlige del.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

.

.

Fugdal - km. 35,3

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Fugdal trb. set mod hhv. Troldhede ---^ og mod Kolding. ---v

 

Tænk hvis det havde været i farver -- Lige til modeljernbanen !

 

.

.

Heinsvig - km. 38,5

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Heinsvig station, set mod Kolding . . .

 

. . .

.

. . . og mod Troldhede.

.

 

 

 

.

.

Lyngsminde - km. 41,7

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Lyngsminde trb, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding.

.

.

Gildbjerg - km. 43,1

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Gildbjerg trb, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding.

Gildbjerg trb, stationsbygningen :-)

.

.

Vorbasse - km 47,7

.

. Banemærke annulleret i Vorbasse.

. Tegning: Hans Gr. Alkjær.

Vorbasse station, set mod Troldhede. På perronen: "Den evindelige postbil" :-)

8. august 1967.

Set mod Kolding . . .

.

. . .

. . .

. . . set mod Troldhede.

.

.

Dagens godstog

Dagens godstog mod Kolding er nået til Vorbasse (TKVJ M2,C21, xxx og QB 218) . . .

 

. . . og i mangel af bedre kunne en passager evt. køre med godstoget, hvis vedkommende havde tid . . . :-)

 

. . . for godset skulle jo lige læsses ud eller ind først ! ! !

 

.

.

Højmose trb. - km. 49,7

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Højmose trb, set mod Troldhede . . .

 

. . . . og set mod Kolding.

.

TKVJ Sm , ved Højmose trb, på vej mod Kolding.

.

.

Skjødebjerg

Banelinien ved Skødebjerg, set mod Troldhede.

.

.

Fitting - km. 52,1

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Fitting station set mod Troldhede . . . .

.

. . . og set mod Kolding.

.

. . .

 

Vejfacaden.

.

D. 7. februar 1958 skete et uheld på Fitting station. Da banens diesellokomotiv (M ?) og en tankvogn kørte ind på stationens sidespor, væltede den ene skinne. Falck fik efterfølgende et større arbejde med at få sat såvel lokomotiv som tankvogn på sporet igen.

.

.

Klebæk - km. 55,2

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Fotos haves desværre ikke.

.

.

Bække - km. 57,1

Fra TKVJ´s indvielse: Bække station. Udat. postkort.

 

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Bække station, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding - endnu en gang med "den evindelige postbil" (den postbil, man næsten altid kunne se henstillet på perronen, mens det lokale postbud udrettede et eller andet ærinde i stationens postlokale/-kontor.

 

. . . med varehus.

 

Terrain set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding.

 

Samme motiv, dog lidt tættere på læssesporet.

.

.

Staushede - km. 60,1

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

. .

Staushede trb, -set mod Troldhede.

Skabet indeholder det tekniske udstyr til blinklysanlæget (type LK), som fandtes rundt omkring på alle privat- og DSB sidebaner i mange år.

Kan stadig ses i funktion på div. veteranbaner og godsbanen Bramminge - Grindsted. Den lille kasse under skabet indeholder div. betjeningsudstyr til anlæget.

 

.

.

Gesten - km. 63,4

 

Sporplan fra tiden før 1951, hvor stationen var forgreningsstation til den lille sidebane til Vejen.

.

Sporplanen efter 1951

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Banemærke annulleret på Gesten station, 31. maj 1948 - her med stationens poststempel.

.

Gesten station, -- set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding . . .

 

Samme, men her med varehus.

 

Vejfacaden.

Remisen, omend set lidt på afstand . . .

Bemærk den krummende sti i billedets højre side -lige over den lyse personbil. Denne sti er det gamle tracé efter den nedlagte bane mod Vejen.

.

. . . Samme, men set fra stationsbygningen.

 

Set fra remisen, ind mod stationsbygningen.

 

Stationsterrainet, set mod Troldhede.

 

Terrain set mod Troldhede . . .

 

. . . og ind mod stationsbygningen.

.

.

Øster Gesten trb. - km. 65,0

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Øster Gesten trb. ^---v

 

 

.

.

Verst - km. 67.9

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Banemærke annulleret i Verst, men uden angivelser af tid.

 

.

Verst station, set mod Troldhede . . .

. . . og mod Kolding . . .

. . . Samme, -med varehuset.

Vejfacaden.

Perronen, --set mod Troldhede . . .

. . . og tilbage mod Kolding.

D. 8. juni 1963 ved 19-tiden kørte en varebil mod skinnebussen fra Troldhede. Varebilens førerhus blev revet af og de to personer i bilen blev slynget ud på banen. Skinnebussen blev ramt med så stor kraft, at den afsporedes og endte med fronten i banegrøften. Ingen af passagererne kom noget til, hvorimod bilens fører blev dræbt og passageren pådrog sig svære kvæstelser. Der var blinklys ved overskæringen, men et øjenvidne forklarede, at varebilen kørte med stor fart uden at bremse.

.

Hundsholt trb. - km. 70,5

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Hundsholt trb. set mod Troldhede . . .

. . .

. . . og mod Kolding.

 

"Terrain" set mod Troldhede . . .

 

. . . her med skinnebus-tog ved perronen i baggrunden . . .

 

. . . Sm 9 og Sp 32 på vej mod Kolding.

 

.

.

Jordrup - km. 72,4

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Banemærke annulleret på Jordrup station d. 19. august 1957.

Jordrup station, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding.

 

Jordrup station med varehus.

 

Stationsbygning og varehus, vejfacaderne.

Svinefolden

Stationsterrain, set mod Troldhede - - -^ og mod Kolding ---v

.

.

Korsvang - km. 74,9

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Korsvang station, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding.

 

Vejfacaden.

 

Stationen med varehus . . .

 

. . . og varehuset set fra vejen.

 

.

.

Ferup - km. 77,2

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Ferup station, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding.

 

Varehuset, banefacaden . . .

 

. . . vejfacaden.

 

.

"Stationsvejen" / adgangsvejen til stationen. . . . . . . . . . . . . . . Stationsterrain, set mod Troldhede.

EVP´s to sønner - man skal begynde fotograferingen i en ung alder - det blev dog ikke til jernbanefotografering, men norske fjeldlandskaber :-( (ret forstået).

.

.

Dybvadbro - km. 79,9

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Dybvadbro station, set mod Troldhede . . .

 

. . . og mod Kolding.

 

Samme synsretning, men med stationens varehus i forgrunden. - I baggrunden (på læssesporet) ses TKVJ D 62. Foto af denne vogn ses/følger på "siden" om TKVJ´s rullende materiel.

 

Gavl og vejfacade, samt stationsbestyrerfamiliens biler ! ! !

I banens "halvtolvte time", i vinteren 1968, fik TKVJ et nyt trinbræt ! ! ! Ekspeditricen her på Dybvadbro station sagde sin stilling op pr. 1. februar, og banen måtte lukke stationen pr. denne dato. Stationens hovedsignaler måtte derfor ugyldiggøres (stationen fandtes ikke længere i sikkerhedsmæssig forstand), og på perronen blev opstillet et trinbrætsignal af almindelig type til "passagerernes venlige selvbetjening".

I det hele taget, var det --allerede næsten et år før nedlæggelsen--, et problem at holde på personalet og dermed holde banen i drift. Således havde 8 af banens 32 ansatte allerede opsagt deres stillinger pr. 1. juli 1967. Dette medførte bl. a. at banen måtte omskole rutebilchauffører til at kunne køre skinnebusserne i den sidste tid ! ! !

.

.

Bramdrupdam trb. - km. 83,3

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Bramdrupdam trb, set mod Troldhede ---^ og set mod Kolding ---v

 

. . .

 

"Stationsterrain"/sporet, set mod Kolding og den gamle dæmning for overføring af den her nedlagte Kolding-Egtved Jernbane.

.

.

Skæring med nedlagt Kolding-Egtved Jernbane - km.

Den gamle dæmning for overføring af den her nedlagte Kolding-Egtved Jernbane, set mod Kolding . . .

 

.

. . . og set fra den anden side, mod Troldhede. TKVJ set fra dæmningskronen, KEJ´s gamle tracé - mod Kolding.

 

Dæmningskronen, KEJ´s gamle tracé, set mod Egtved.

 

.

.

Kolding Skov - km. 88,6

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

TKVJ´s forløb gennem Kolding Skov, ^---v -dvs ikke selve trinbrættet.

 

Havde fotografierne været i farver, ville en stor kopi i

guldramme være lige til at hænge op over den gamle sofa ! ! ! :-)

.

.

Kolding - km. 87,9

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

 

Remiserne i Kolding.

Udover dette anlæg har TKVJ et større værksted samt remise i baade Vejen, Gesten og Troldhede, således

at banen har 4 remiser med tilsammen 13 lokomotiv- og motorvognspladser (1942).

 

Foto: TKVJ´s jubilæumsskrift fra 1942.)

 

.

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Tak til:

Mette Alkjær, Poul Andersen for oplysninger / fotos.

.

.

Se også siden "Stationer - 1" Troldhede - Grindsted. Link lige herunder. ---v - o 0 o -

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

Tegning: Hans Gr. Alkjær.

.

.

.

(Flere fotos følger)