"Sprogø i model".

 


Sprogø fyr som det så ud i 1989.

I sin meget flotte serie om danske fyrtårne udgiver firmaet ´Trip-Trap´/´Rikki-Tikki´ også en utrolig flot model af Sprogø fyr.   Desværre fremstiller man ikke den tilhørende og med tårnet sammenbyggede assistentbolig (! ! ! ???), hvorfor jeg fandt, at den måtte jeg så selv forsøge at fremstille.
Nu hænger tegninger af Sprogø fyr ikke ligefrem på træerne, men det lykkedes dog alligevel at finde frem til en brugbar tegning, der sammen med mine fotografier fra øen, kunne danne grundlag for modelbygningen.

Forskelligheden i hhv. tegningstidspunktet og fotografiernes optagelstidspunkt gjorde imidlertid, at det blev svært at bygge assistentboligen helt korrekt, og det "lykkedes" da også at begå et par småfejl undervejs i byggeriet.

Modellen af ass.boligen blev imidlertid bygget uden den -for mig at se-, noget uskønne tilbygning, som da også -ved renoveringen af fyret- atter er blevet fjernet.

  På de to fotos ses hhv. assistentboligen og den
  nedennævnte -noget uskønne- tilbygning i forgrunden.

 

Desværre har firmaet -uvidst af hvilken årsag- valgt at fremstille fyret med en hvid gavl på den lille "mellemgang", der er mellem fyrtårnet og den assistentbolig, som man hverken fremstiller endsige har planer om at fremstille i model ! ! ! - Et er, at man ikke fremstiller assistentboligen, men så kunne man da, i det mindste, lade tårnets og mellemgangens bemaling fortsætte ud over gavlen, således at modellen ikke på forhånd er "tvunget til" at stå således, at den hvide gavl vender væk fra beskueren.

Et par henvendelser til firmaet derom, har desværre været resultatløse.

Fyrtårnet "råber" derfor nærmest på, at man selv må fremstille sin assistentbolig.

 

 

 

 

 Trip-Trap / Rikki-Tikki-modellen af Sprogø fyr.  

 

Den færdige, sammenbyggede model. 

 

-------

 

´Pesthuset´, ´Ishuset´, ´Friheden´

Optagelsestidspunktet kendes desværre ikke. Nok så ærgerligt er det, at man på originalbilledet lige netop kan se det øverste af en dato, som man næsten må regne med er optagelsesdatoen. Den resterende del af datoen er desværre skåret væk, men at vi skal mange år tilbage i tiden, er der dog nok ikke tvivl om. På dette tidspunkt ser huset stadig pænt og vedligeholdt ud.


 

 

 

 

 

 

Endnu et fotografi af "Ishuset."

 

 

Også dette fotografi ser gammelt ud, men allerede her synes hærværk at gøre sit indtog. Vinduessprosserne er -formentlig ved hærværk- slået ud af det ene vindue i højre side. Dette ses også nedenfor på mit foto fra november 1989. Omend der på dette senere foto er sket yderligere hærværk, behøver der måske ikke at være så mange år mellem optagelsestidspunkterne.

 

 

 

 

Oversigtstegningen er udført dels ved en hurtig opmåling (´træsko-mål´), idet der desværre ikke var tid til andet, dels ved efterfølgende at "tælle mursten" på de hjembragte fotografier. Om ydermurene f. eks. var udført som helstensmure eller hulmure, er jeg ikke vidende om.

 

Nedenfor vises endnu et par fotos og tegningsskitser med henblik på evt. modelbygning.

 

Som det fremgår af fotografierne, havde forskellige ilandstegne vandaler desværre sat sit tydelige præg på huset, der også var blevet tømt for såvel ovndøre som bilæggerovn (?)

 

 

 

 

 

Ildstedet i Ishuset, 1989.  

 

 

Desværre lå huset i vejen for det kommende brobyggeri, idet det lå lige det stykke af øen, hvor bane og vej nu snitter hen over øens vestlige del.

Tanken med nedenstående er egentlig, at en evt. modelbygger f. eks. kan overføre en kopi af tegningerne til et Word-ark, hvor man dér kan justere tegningestørrelsen til næsten nøjagtigt det ønskede målestoksforhold.

 

 

 

 

 

 

 

   
Som ovenfor nævnt er bygningen "opmålt" ved skridt-måling kombineret med efterfølgende murstenstælling på de hjembragte fotografier.

 

Dette gav til resultat, at bygningens flademål var meget tæt på 7 x 4,75 meter, hvilket omsat til f. eks. 1:87/H0 giver 80 x 54 mm.

 

´Ishuset´ m. m. med hovedmål. . . .
Nøjagtigt som ved tegningerne, kan fotografierne overføres til et Word-ark, hvor bygningens mål kan tilpasses ved at "hive tegningen" diagonalt i hjørnerne. På fotografierne må det huskes, at tagryggen egentlig skulle være nogle få millimeter højere på grund af det lidt større afstand fra fotografiapparatet end bygningens facadevægge.

 

  

Den færdige model af "Ishuset".

Send det lille hus en tanke, når Du næste gang "drøner" hen over stedet med toget eller i bilen på motorvejen, lige før Sprogø forlades og der køres ind på broen til Nyborg.

Her lå det engang ! ! !
 . . . .  - o 0 o -