Linie 11.

.

 

Linie 11 - 19 - 20 er en Møbelsporvogn ! ! !   

Annoncefremstød i dagbladene sidst i 1940´erne.

 

KS 335, Husum endestation, juli 1958.


Midt under anden verdenskrig ”fødtes” to nye københavnske sporvognslinier, linie 19 i 1943 og linie 11 d. 22. april 1944, begge som en slags erstatning for to (krigs-)nedlagte buslinier og på grund af krigens restriktioner på mangt og meget.

Linie 11 kørte fra Mozarts Plads i Sydhavnen via Borgbjergsvej, Enghavevej over Enghave Plads. Herfra videre ad Istedgade, Gasværksvej, Vesterbrogade til Rådhuspladsen. Videre ad V. Voldgade over Jarmers Plads til V. Boulevard (nuværende H.C. Andersens Boulevard), Gyldenløvesgade og Åboulevarden.

Atter videre ad Rantzausgade og Borups Allé over ”Prærien” (ligesom linie 19), ad Ndr. Fasanvej, Svanevej til Frederiksundsvej og videre over Brønshøj Torv til Husum endestation.


Som nævnt andet steds -på denne hjemmeside- blev både linie 11 og 19 hurtigt i dagbladenes annoncer udnævnt til at være ”en møbelsporvogn”, fordi man (vist nok) i Rantzausgade passerede en møbelforretning, som åbenbart forestillede sig, at kunderne ville tage hjem med en sofa på nakken i sporvognen, da biler jo på dette tidspunkt var en mangelvare.


D. 16. oktober 1953 omlagdes ruten, idet man herefter fra Jarmers Plads fulgte linie 2´s rute ad Rosenørns Allé, Godthåbsvej til Brønshøj Torv og videre derfra af den gamle rute til Husum.


Efter denne omlægning fik jeg en aften -i ca. 1954/55- lejlighed til at tage dette foto med mit gamle 6x9 box-kamera.
Ved stoppestedet på Brønshøjvej holder en linie 11 klar til at svinge til venstre (set fra vognstyrerpladsen), og videre ud ad Frederikssundsvej mod Husum.Efter krigens afslutning i 1945 og tingenes langsomme tilbagevenden til mere normale tilstande blev både linie 11 og 19 efterhånden igen overflødige.


21. juli 1958 indstilledes linie 11.

 

PS.

Nedenfor bringes en lille litteraturfortegnelse, men inden vi når så langt, er her en lille henvisning til en helt anden form for litteratur: Københavns Sporvejes små gule køreplaner. Herfra et lille udsnit:

 

Bagage.

Mindre bagagegenstande, der uden gene for de øvrige passagerer kan haves i hånden eller på skødet, kan medtages i alle vogne.

Større bagagegenstande medtages kun, såfremt pladsforholdene tillader det. I sporvogne skal sådan bagage anbringes på motorvognens forperron, i omnibusser på bagperronen og i trolleyvogne i førerhuset. I vogne med fast konduktør skal bagagen dog anbringes på bagperronen.I en af datidens aviser blev en dag bragt nedenstående lille episode, gengivet her som den huskes fra dengang:


Et ungt par har netop overtaget en lejlighed på fjerde sal i en københavnsk ejendom. Nu er man i gang med at sætte den i stand, og er nået til tapetseringen. Det gamle tapet er revet ned og lagt i fire store sække, klar til at blive smidt væk. Men hvad siger viceværten ?


I det samme ringer det på døren. Udenfor står en tigger. Om man giver en skilling ? Den unge mand får en lys idé. Hvis tiggeren vil skille dem af med de fire sække tapetaffald, skal han få ”en femmer”.


Tiggeren drager af med den første sæk. Ti minutter efter henter han den næste sæk, og så fremdeles. Ved afhentningen af den sidste sæk, fik han som lovet ”femmeren”. Nysgerrigt spurgte den unge mand, hvad tiggeren egentlig havde gjort af sækkene.


”Jo”, svarede han, ”jeg gik ned og tog den første sporvogn der kom forbi. Her gik jeg op til vognstyreren på forperronen og stillede sækken. Jeg gav ham en tiøre for at passe godt på den. Derefter gik jeg tilbage gennem vognen, og ved næste stoppested stod jeg af, og gik tilbage efter den næste sæk."
----
Gad vide, hvad vognstyrerne på de fire efter hinanden følgende sporvogne har tænkt, når de hver især stod ved endestationen med en sæk med tapetaffald ???

------------------------------

I samme køreplan (Gyldig fra 1.maj 1954) står også at læse:

Driftstid.

Dagdrift. Sidste vogne afgår fra Rådhuspladsen kl. 0.30.

Natdrift Første vogne afgår fra Rådhuspladsen kl. 1.00, sidste vogne kl. 2.40.

I øvrigt skal med hensyn til første og sidste vogne i dagdriften henvises til efterfølgende oversigt. For natdriftens vedkommende henvises til oversigten side 109-114.”(Og efterfølgende finder man så de nævnte oplysninger.)


I forbindelse med ovenstående kunne man hver nat –men måske nok især natten efter fredag og lørdag, før der blev indført natdrift– på Københavns Rådhusplads se og opleve et ganske særegent skue.


Midt over pladsen var ophængt en lampe, der når den var tændt, afgav et rødt lys. Nogle minutter før kl. 0.30 tændtes denne lampe, som ”stopsignal” til vognstyrerne på alle de sidste vogne, at de ikke måtte køre videre før denne lampe slukkedes.


I de sidste minutter før kl. 0.30 var det et mylder af mennesker, der skulle nå at skifte til en anden af de sidste vogne. Mange skulle endda også lige nå at købe en af næste dags aviser i en af pladsens aviskiosker eller fra en af de omkringgående / -løbende avissælgere.


Når man i den stedlige trafikmestervagt havde vished for, at alle ”sidste-vogne” var ankommet, og passagererne havde haft nogle minutter til denne omstigning, slukkede man lampen.


I minutterne derefter genlød pladsen af klokkeklang og sporvognslyd når først alle konduktørerne ringede afgang og vognstyreren ”kvitterede” med advarselsklokken, eller måske brugte denne klokke, for at sætte lidt liv i en af de sene nattevandrere, der endnu ikke havde forladt sporet foran vognen.

  

En tur gennem byen, juli 1958.KS 323, Mozarts Plads


KS 329, Enghavebroen.


KS 328, Godthåbsvej


KS 323, Brønshøj Torv


KS 325, Frederikssundevej


KS 335, Husum endestation
og sluttelig ...


...Opslag om ophør af driften Brønshøj Torv, juli 1958.


----------


Litteratur:


”Københavns Sporveje –-- 1911 - 1. august – 1936”
Udgivet af Københavns Sporveje 1936.

”100 år – Sporveje i København 1863 – 1963”Udgivet af Københavns Sporveje 1963.

Nils Kr. Zeeberg. Linie 11. "Hønen", Strøgbussen og "Undulaten", Sporvejshistorisk Selskab 1978. ISBN 87-87589-06-0

Herudover vil jeg henvise til Sporvejshistorisk Selskab´s andre liniebøger og anden litteratur udgivet af dette selskab.

 

På "Nettet"

Sporvejsmuseet / Sporvejshistorisk Selskabs hjemmeside.
Forrige side: Linie 10.
Næste side: Linie 14. Begrænset indhold.