Kolding-Egtved Jernbane -- KEJ.

 Begrænset indhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allerede ved KEJ´s åbning i 1898 blev banen optaget på DSB-    stationen, men på grund af Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane -
 TKVJs åbning i 1917, var man nødt til at foretage nogle spor-
 mæssige omlægninger, der er omtalt i nedenviste "Paategning".


 

 . . .  . . . . . 


Kolding.   DSB / KEJ-sporplan (uddrag).   --   1916.

Som følge af banens anlæg som smalspor (1000 mm) var man nødt til at "finde på noget" ved gennemgående vognladninger, der skulle viderebefordres over DSB-strækninger.  

Dette kunne naturligvis ske ved omlæsning (tager både tid og koster penge), men banens driftsbestyrer, ingeniør P.V.P. Berg, fandt på råd.  Vognfadinger på ruller blev -op til to pr. vogn- rullet over på normalsporede undervogne og tøjret der.   

Undervogn  KEJ xx9935 med to fadinger, KEJ nr. 21 og 24 og i baggrunden en undervogn med fading KEJ nr. 27.
Kolding DSB-station.

På billedet aner man systemet: Den lille smalsporsvogn med eller uden fading er kørt op på en mindre rampe (til højre i billedet), således at vognens "skinner" for fadingernes ruller er i samme højde som de tilsvarende skinner på normalsporsvognen. Mellem de to vogne blev anbragt nogle løse skinner, hvorefter fadingerne kunne rulles fra vogn til vogn, evt. med trækkraft fra et lokomotiv via en ståltrosse med krog. 

 

 

Først i 1920´erne og 2009.

Besigtigelses- og ekspropriationskommision begyndte sit arbejde d. 10. december 1895.  Der var straks anledning til utilfredshed pga. den valgte linieføring til stedet for anlæggelsen banens udgangsstation.  Andre ønskede en mere direkte linieføring øst om byen direkte til DSB-stationen.

Arbejdet påbegyndtes dog i juni 1896 og skulle være tilendebragt 1. december 1897 ! ! !

Sporvidden var valgt som 1000 mm med 12.4 kg/m skinner i grusballast og uimprægnerede fyrresveller.

Banens længde var 27,8 km og maksimalhastigheden fastsattes til 30 km/t.

 

Der anskaffedes 3 -i Danmark noget specielle- tender-damplokomotiver fra den tyske lokomotivfabrik Arnold Jung, Jungenthal, såkaldte "Malletlokomkotiver", med -meget populært skrevet- to små 2-koblede lokomotivunderdele under hvert lokomotiv.

KEJ 1-3.

  

 

Hertil anskaffedes 3 personvogne, 2 bagagevogne og 1 post- og personvogn.   Af godsvogne anskaffedes -i årenes løb- 12 lukkede og 36 åbne godsvogne.  Endvidere anskaffedes 6 stk normalsporede undervogne til transport af -hver- 2 løse vognkasser ("fadinger").  Af disse fadinger anskaffede man i 1899 58 åbne og 2 lukkede til omlæsning på DSB-stationen.

 

Pudsigt nok regnedes DSB-stationen som banens udgangspunkt, og der var da også i stationens østende anlagt.en særlig station med perronspor, opstillings- og læssespor, kvægfold og varehus.

KEJ-sporplan på Kolding DSB-station med ændringer for TKVJ´s kommende optagelse.   --   1916.

 

 

Kolding Nordbanegård.

 

Kolding Nordbanegaard.   Sporplan: Ib V. Andersen.

Som det ses, anlagdes stationen som en såkaldt rebroussementsstation (kun med indkørsel i den ene ende, i modsætning til "gennemkørselsstationer").

 

Kolding Nordbanegaard ca. 1920´erne.  Foto: Arkiv:  Ib V. Andersen / Signalposten.

Som vogn nr. 3 og følgende bagud, ses nogle af de omtalte "fadinger", her på smalsporede undervogne, men som kunne flyttes til de -også- omtalte normalsporede undervogne. 

 

 

. . .  og i 2009.   Nu er det en anden slags trafik, der kører her:

Kolding Nordbanegaard,  sporfacaden, set i retning mod Egtved.   --   13. marts 2009. Foto. Thomas Rithmester.

 

Et par forsøg på at indtegne de gamle strækningsforløb i et par "moderne" bykort.  Nu er disse "nyere" kort nok ikke ligefrem millimeter-korrekte, men det giver vel et nogenlunde indtryk.

 

Kolding-kort.  Politiken.  1943.

I begge tilfælde: Øverste røde strækning fører mod nord til Egtved, den nederste, forbindelsessporet, mod vest til Kolding DSB-station.  Den næsten parallelle, med sort markerede jernbane er TKVJ mod Troldhede.   ^---v

 

Kolding-kort.   KRAK.  1964.

 

For et par år siden "dumpede" der pludselig  en e-mail ned i indbakken, en mail med nogle gamle fotos fra en dengang ukendt jernbanestation.  En forespørgsel på www.jernbanen.dk gav hurtigt til resultat, at fotografierne stammede fra Kolding-Egtved Jernbane, Kolding Nordbanegaard.

 

Kort over Kolding og omegn.  Lodret over Kolding by ses de to privatbaner, Kolding-Egtved (KEJ) med udgangsstationen Kolding Nordbanegaard og tilslutningsbanen til DSB til venstre og Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane (TKVJ) lige til højre herfor.

Kort:  Geodætisk Institut. 1923.


Kolding Nord Banegaard.   Ca. 1920-30 / Først i 1920´erne.   Foto: Arkiv: Birgit Juul Kristensen.   ^---vv

 - - - 

 Man skal -som bekendt- kravle, før man kan gå (cykle) ! ! !

Kolding Nord, vejfacaden

 

 

2009.

Kolding Nordbanegaard,  datidens sporfacade -nu er det omvendt-, set i retning mod Egtved.   --   13. marts 2009. Foto. Thomas Rithmester.


Samme station, datidens vejfacade -nu er det omvendt-, også set mod Egtved.   --   13. marts 2009. 
Foto. Thomas Rithmester.


Kolding Nordbanegaard. Den gamle remise.    --   13. marts 2009. Foto. Thomas Rithmester.

 

 

"TKVJ-Krydsningen" i Bramdrupdam med nedlagt Kolding-Egtved Jernbane.

Kort over Kolding og omegn.  Lodret over Kolding by ses de to privatbaner, Kolding-Egtved (KEJ) med "udgangsstationen" Kolding Nordbanegaard og tilslutningsbanen til DSB til venstre og Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane (TKVJ) lige til højre herfor.

Som det også ses, krydsede de to baner hinanden i Bramdrup / Bramdrupdam.

Kort:  Geodætisk Institut. 1923.

 

Tegning: Hans Gr. Alkjær.


KEJ. Bramdrupdam-dæmningen under bygning af underføringen for TKVJ.  
Foto: Arkiv. Ib V. Andersen / Signalposten.

 

Dæmningskronen med KEJ´s gamle tracé, set mod Egtved.


TKVJs spor mod Troldhede,  set fra KEJ´s gamle tracé mod Kolding, dvs. den gamle dæm-ning og overføring af den her nedlagte Kolding-Egtved Jern-bane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle dæmning for overføring af den nedlagte Kolding-Egtved Jernbane, set mod Troldhede.   ^---v

 

TKVJ - Bramdrupdam trb.

TKVJ - Bramdrupdam trb, set mod Troldhede ---^ og set mod Kolding ---v

. . .


"Billedet er taget på det gamle TKVJ-trace, set mod Kolding.   --   10. august 1996."
TKVJ.  Bramdrup / Bramdrupdam.   Foto:  Ole Gold.


KEJ. Bramdrup nedlagte station set fra gadeside i retning mod Kolding.   --   13. juni 2009.  Foto: thr.

 

(Bramdrup nedlagte station i 2009, se mere:  http://www.danskestationer.dk/kej/bramdrup.php  (Th. Rithmester).

Fotos fra TKVJ:  Se:   TKVJ - Stationer - 1.   /    TKVJ - Stationer - 2."Genfunden" bro.  2017  --  Kolding-Egtved Jernbane   --   KEJ.

Sydøst for Vejle . . .

. . .finder man byen Øster Starup, i sin tid station på den smalsporede (1000 mm) jernbane Kolding-Egtved Jernbane.

 

 

 

  Øster Starup Sogns Lokalråd har netop fået
  bevilget   210.000 kroner til at genetablere en
  gammel jernbanebro. VejleMuseerne kalder
  broen bevaringsværdig.

  Af  Vibeke Frost Oxholm / Claus Skovholm.

  Vejle Amts Folkeblad.    vafo.dk/
 

 


 

  Den ny "genfundne" bro.   --   2017.

  http://vafo.dk/egtved/Historisk-bro-skal-frem-i-lyset-   igen/artikel/459971


 

 

Gravens.   

Der kom en mail:


"Hej Erik.
 
Du har nyligt vist en bevaret bro på Midtsjællandsbanen, og her følger to bevarede broer over vandløb ved Gravens på Kolding – Egtved Jernbane (KEJ), nedlagt den 30. maj, 1930.
 
Bro I:   Den største af broerne, ligger som vist på kortet øst for Gravens, og er flot sat i stand og forsynet med skinner, dog ikke de orginale 12,4 kg/m., men 17,5 kg/m. skinner.
Bro II:  Den lille bro, ligger vest for Gravens på gangstien - KEJ tracéen - mod Brakker, og den er også blevet renoveret. 
 
I Gravens findens den gamle stationsbygning stadig, omend den godt kunne trænge til en kærlig hånd.
 
Foto 1 – 4:  Bro I.
Foto 6:  Gravens st.
Foto 8 – 9: Bro II.
 
 
- Håber du kan bruge dette til dagens foto ?.
 
Mvh.

Poul."
 

 

KEJ.  Tidligere jernbaneoverføring øst ( I ) for Gravens station.   --   10. marts 2018.   Foto:  Poul Andersen.   

^---vv

 

 

 

KEJ.  Gravens station.   --   10. marts 2018.  Foto:  Poul Andersen.  

 

KEJ.  Tidligere jernbaneoverføring øst ( II ) for Gravens station.   --   10. marts 2018.   Foto:  Poul Andersen.   

^---vv

 

 


Tak til:

Thomas Rithmester:  http://www.danskestationer.dk/kej/kolding_nordbanegaard.php og

Ole Gold:   www.j-bog.dk

Vibeke Frost Oxholm / Vejle Amts Folkeblad.

Poul Andersen.

Birgit Juul Kristensen og Thomas Rithmester: http://www.danskestationer.dk/kej/kolding_nordbanegaard.php 

 

 

(Andre gerne at gøre ligeså.)

 

 

Litteratur:  

Kolding-Egtved Jernbane.  B. Wikcke & P. Thomassen,  DJK nr. ?  1965. 

Kolding-Egtved Jernbane --  1898-1930.  Ib V. Andersen / Forlaget A/S Ynico, 1965.  Det var før ISBN-numre, til gengæld kan den også kun løbes antikvarisk.

Signalposten 1991, nr. 1, 2, 3 og 4.På nettet:

Koldingbogen - 2011:

http://stadsarkiv.kolding.dk/administrator/components/com_koldingbogen/media/40dfad1685f012703c61362667b3f393-2011-Nedlaeggelsen-af-Egtvedbanen.pdf


Øster Starup lokalarkiver:

Kolding-Egtved Jernbane 1898-1930:   http://www.osterstarup.lokalarkiver.dk/kolding_egtved_jernbane.htm

 

   -

 

Tak til Birgit Juul Kristensen og Thomas Rithmester:  http://www.danskestationer.dk/kej/kolding_nordbanegaard.php

 

 

   -