Tur til Sprogø   --   2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på Sprogø.   --   2015.

Et hurtigt overblik:

  Fyret set fra nord.


Gårdspladsen "bag" den gamle "stationsbygning".

 

Storebæltsbroen set fra Sprogø.   --   25. september 2015.

 

. . . og så lige en slags "Storebæltskaffe".

 

Der er ikke almindelig adgang til Sprogø, kun på guidede ture og ved særlige arrangementer.

Sprogø.   --   25. september 2015.   ^---vv

Adgang forbudt.   Til alt held havde vi en aftale og var ventet, så porten blev åbnet.

For mit vedkommende var det -som det kan ses andetsteds- et gensyn, idet jeg var ovre på øen første gang allerede i 1989.  Dengang var fyret også flot -som bygningsværk- men har unægtelig fået "en ordentlig ansigtsløftning af Sund & Bælt" i den mellemliggende tid.

En tur avet om (bagvendt) rundt om fyret . . .

Efter "Storebæltskaffen" (ikke pga. kvaliteten, men stedet  ) og en orientering om stedet og dets historie, var det blevet solskin, og det hjælper absolut på farverne.

 

 

I 1997 blev lyset i fyrtårnet atter tændt efter at have været slukket siden 1980  (åhhhh ja - med noget der minder om en gammel 15w-pære med for lav spændingstilførsel. [evp-bem.]).

Fyrlyset har dog i dag ingen praktisk betydning for skibstrafikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sprogø fyr.   Fyrets "dåbsattest"  --   25. september 2015.   ^---vv---^

 

Sprogø fyr.   --   25. september 2015.   ^---vv

Der er sket meget omkring fyret siden jeg var der første gang i 1989.

Sund = Bælt har virkelig gjort noget ved området.  Fyret er blevet gennemgribende restaureret med helt nye facadesten (se mine fotos fra 1989) og en -det må man vist erkende- lidt uskøn tilbygning til/på gavlen her, er blevet fjernet.

Ikke eet ondt ord om, at fyrassistenten i boligen dengang kunne bruge lidt mere plads -det var jo moderne tider, inden fyret "slukkede", men nu er der ikke bolig længere.  

Herefter har Nationalmuseet restaureret de gamle stensætninger (se andetsteds lidt om denne restaurering) rundt om fyret -- et flot stykke arbejde.

En oplevelse at se så godt, der bliver passet på øen, men det kommer der nok flere eksempler på ! ! !

  


Godt, at også andre har øje for det flotte resultat.Fyrmesterboligen, set mod syd  ---^ ,  sydvest  ---v  og  solen ! ! !     

 

Set mod nord / nordvest.   ^---vEn tur rundt om fyrmesterboligen, "en etage" nedenfor fyret.  --   25. september 2015.   ^---vv

 

Fyrmesterboligen, "en etage" nedenfor fyret.  --   25. september 2015.

 

Denne bygning ligger lige overfor fyrmesterboligen, men om den hører til her, eller til assistentboligen bag fyret, ved jeg ikke.

 

Varden, Sprogø.   --   25. september  2015.   ^---vv


 Denne høje varde står lige ved havneindløbet- en varde, 
 der skulle(skal) markere det geografiske midtpunktet  mellem Halsskov og Knudshoved.


 

Muranker til sikring af murværket.


Beviset for præmiering i 2009.

 
 

Fyrtårnet fra 1868 er bygget på resterne af en gammel borg fra 1167 opført af Valdemar den Store. Ruinerne, der er de ældst daterede fæstningsværker i Danmark, er i dag restaureret af Nationalmuseet i samarbejde med Sund & Bælt og fremstår smukt på fyrbakken.   ^---v

 - - - 

 

Sprogø, fyrassistentbolig på øens østside.   --   25. september 2015.   ^---vv

Sprogø´s tredie bolig for fyrpersonalet, -- fyrmesterboligen, fyrassistentboligen i tilknytning til fyret og denne, "en etage" nede mod bæltet.  ---v

Fyrassistentboligen ovenfor set fra en del af det opfyldte areal nord for selve Sprogø.

Den 24 m høje Fyrbakke med fyrtårn har en vis historisk interesse og er i dag fredet. Her -desværre, --nødvendigvis desværre- fotograferet ud gennem turistbussens vinduer på solsiden, hvilket bestemt ikke fremmer billedkvaliteten. På den anden side --ingen fotos havde vel været værre ??? ! ! !  ^---v

 - - - 

 

I 1822 opførte postvæsenet den grundmurede sydfløj, der står den dag i dag (følger -- evp). Bygningen blev opført som nødhotel for rejsende, der ufrivilligt strandede på Sprogø. Som sådant virkede bygningen når Storebælts is ved vintertide lukkede for sejlads, og man måtte gå over til transport med isbåde.


En sådan rejse kunne udvikle sig til en både langvarig, men også farlig affære. I sådanne situationer kunne det være nærmest livsnødvendigt, at man havde et sted på Bæltet, hvor man kunne komme i land, hvis forholdene ikke tillod vidererejse.

I 1883 overtog Statsbanerne såvel Sprogø som Isbådsstationen. I de sidste år af isbådsstationens tilværelse som sådan, benyttedes den af Statsbanerne som feriehjem i sommertiden.

Dette kunne dog ikke vare ved, og i 1923 fik en mand ved navn Christian Keller overdraget bygningen til indretning af et hjem for 22 yngre adfærdsvanskelige piger. Keller havde allerede i 1911 oprettet et tilsvarende hjem for yngre mænd på øen Livø i Limfjorden, under navnet ”De Kellerske Anstalter”.

 

 

De nordlige længer - de, der ses fra jernbanen og motorvejen.   --   25. september 2015.  "Vi" går ind ad porten t.h.

 . . . og kommer ind på øens/bebyggelsens store lukkede gårdsplads.   ^---vv

 

Sprogø.  De nordlige længer.   --   25. september 2015.

 

Sprogø.  Den nordlige og østlige længe.   --   25. september 2015.


 Den østlige og sydlige længe.   --   25. september 2015.

 

Tænk, hvis man fik lejlighed til at tilbringe en uges "ferie" dèr.  

 

Sprogø og Romsø må være noget nær Paradis på jord.

Nordlige længe - set mod nord.   --   25. september 2015.


Den vestlige længe.   --   25. september 2015.Hovedbygningen fra 1923, set fra syd og som man engang så den fra Storebæltsfærgerne.  ^---vv  
25. sept. 2015.   

Tænk, hvis man fik mulighed for at tilbringe en uges ferie dér.  


 

Hovedbygningen fra 1923, set fra syd.   --    25. september  2015. 
Søen her oplystes at være tilholdssted for en koloni af grønbrogede tudser, hvor andre af øens søer huser bl.a. klokkefrøer, --de frøer, der skabte så megen røre, da Storebæltsforbindelsen skulle bygges.
I det hele taget har frøer og tudser været -og er stadig- et naturpleje-mæssigt problem ! ! !
 Dekoration ved søen foran hovedbygningen.   --    25. september  2015. 
Til venstre: Lidt af den i går omtalte lille sø med grønbrogede tudser.
 

Østlige længe.  Til højre ses opkørselen til fyret.   --    25. september  2015. 
 

Fyret set fra "pigehjemmet".   Der er egentlig nok længere afstand mellem optagelsessted og fyr, end man lige tror. Se evt. et luftfoto    --    25. september  2015. 
 

Opkørselen til fyret - "bjergkørsel"  .   --    25. september  2015.   ^---v

 


Uden mad og drikke . . . 

 

Til trods for tre hjerter i den svære dør, er der ikke tale om et gammeldags lokum, men om øens datidige forrådskammer.  

 

 

Tørt og altid en lav temperatur omkring 7-8 grader.

 Ganske vist er det et flot fyrtårn og absolut den bedste placering for et sådant, på øens højeste punkt, men tænk at anbringe det midt i et oldtidsminde - ruinerne af Valdemar den Store´s borg til forsvar mod Venderne.

Sprogø har "lagt ryg" til lidt af hvert i tidens løb:  Her resterne af et par tyske kanonplatforme fra 2. verdenskrig.Dyrelivet.

Som det sikkert er bekendt, var der store problemer omkring beskyttelsen af Sprogø´s -på mange områder- meget specielle dyreliv.  Specielle dyreliv, --fordi øen har været så afsides og ensomt beliggende i alle de mange år.
Klokkefrøer, grønbrogede tudser med mere skulle beskyttes, både under de store bro- og tunnelarbejder, men også senere, når øen --DESVÆRRE-- absolut skulle forbindes med "ny Sprogø".

I de seneste år er der kommet endnu et "dyrelivsproblem" til øen.  Den almindelige danske grønne frø, er ved at fortrænge den grønbrogede tudse ! ! !

Frø-spærring (det nederste  af afspærringen).  Sprogø.   --   25. september 2015.   ^---v
Når man forsøger at "læse op" på området, synes mange oplysninger om dyrelivet --omkring f. eks. frøerne-- at være enten uheldigt formuleret, ret upræcise eller temmelig forskellige, alt efter kilden.
Een ting synes at gå igen, at dyrelivet tog et gevaldigt dyk under byggearbejderne -selvom der var etableret spærringer,- men også, at der -efter byggearbejdernes afslutning- atter er sket en betydelig opblomstring.

Under besøget fik vi fortalt om f. eks. den grønbrogede tudse, at der ved seneste optælling, ganske vist var et stort antal tusinde tudser indenfor spærringerne,  --men der var dobbelt så mange udenfor ! ! !
 "Avlsbygningerne"   --   25. september 2015.   ^---vv"Avlsbygningerne"   --   25. september 2015. 


Så dejligt er der på Sprogø:

"Kanten" af Sprogø,  set mod Korsør.   --   25. september 2015.Sprogø.   --   25. september 2015.

 

Sprogø og Storebæltsbroen.   --   25. september 2015.  ^---vv

 

Det er "godtnok" et flot bygningsværk.

Sprogø og Storebæltsbroen.   --   25. september 2015. 

 

 

Sprogø havn set mod vest / vestbroen og Nyborg.   --   25. september 2015.

 

Samme udsigt  --  blot et par "etager" højere . . .   --   25. september 2015.   ^---v   

 . . . men "Ishuset" faldt for danskernes hellige køer  --  bilerne.    Skammeligt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et tilbageblik:  Sprogø   --   1989.

Anlægsarbejderne til "Ny Sprogø". . . . . 

Fra "omgangen" på fyret var der en meget fin udsigt over hele det store arbejdsområde for den kommende storebæltsbro, et projekt vi dengang fik en længere forklaring om. Som man så arbejderne her fra fyrkronen, lignede det nærmest begyndelsen til et dambrug i overstørrelse.


Udsigt fra fyret mod ”Ishuset”, der kan anes ganske svagt ved pilen.
17. november 1989.

Afstanden fra fyret til "Ishuset" synes måske ikke lang en klar dag i den varme del af året, men situationen var en ganske anden, når det var kold nat efter flere timers vandring over isen på Bæltet i "selskab" med en isbåd.

"Ishuset" er ét af navnene på en lille bygning helt ude i Sprogø´s vestende, og omtales her: Turen til Sprogø.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprogø og Storebælt set mod nord.   --   25. september 2015.  

 

Sprogø og Storebæltsbroen set mod øst / Korsør.
25. september 2015.

(fortsættes en anden gang.)

 -