HHJ   --   Stationerne.

HHJ-stationsbygningerne blev i sin tid tegnet af Thomas Arboe.Der er i de senere år er anlagt adskillige mindre trinbrætter/standsningssteder, som jeg ikke har haft lejlighed til at fotografere.

Skulle der blandt "siden"s læsere være nogen, der kan eller vil bidrage med sådanne nyere fotos af disse trinbrætter/standsningssteder, hører jeg gerne nærmere derom).


Århus H. - Km 0,0.HHJ Ym 33, Århus, 18. juni 2002.


Bemærk i øvrigt, at de jyske ekspl. af Y-togene / Lynette-togene er forsynet med ”almindtligt træktøj” (puffer og koblingskrog og dertil hørende trykluftslanger m.v), medens de sjællandske benytter sig af en Scahffenberg centralkobling.

Forskellen skyldes, at banerne i Jylland ofte havde (har) behov for at kunne medtage f. eks. en almindelig godsvogn med ”hastergods” (fisketransporter).

.

 

Viby J. - Km. 4,6.Viby station set mod øst ... 


... og vejfacaden mod nord.Banemærker stemplet i Viby Jylland i gennem årene 1963 til 1975.

Når jeg ser mine banemærker igennem, må jeg konstatere, at det faktisk er et ret højt antal af alle mærkerne, der er stemplet i Viby J, der således (bl. a. ved FDB) har bidraget godt til godstrafikken.

 

 


 

Tranbjerg - Km. 9,1.

Sporplan . . . . . . . 

 

Tranbjerg station set mod NV / Aarhus. 2018.

Testkørselerne for Aarhus Letbane til Odder er begyndt:

Aarhus Letbane.   Et af de første prøvetog i Tranbjerg.  Set mod Aarhus.   --   20. juli 2018.      
Den  frasolgte stationsbygning anes tv. og som i Odder, skal passagerudvekslingen fra begge spor ske til Ø-peronen.

Foto: Helge Erlandsen.

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

 

Gunnestrup - Km. 10,5.


  .
(Ak ja, -sådan går det, når man er for sparsommelig).


Gunnestrup station set mod SV 


... mod NØ,


 . . . og set i retning mod NV. 

 

 

Maarslet - Km. 13,2.


. . . . .
Privat sidespor til Foderstofforeningen "Kildevang", Maarslet, 19xx - xx.

Maarslet station set mod vest ... 


... mod N-NV... og igen set i retning mod vest, her med krydsning med et skinnebus-tog på vej mod Århus og M 2 mod Hou. 


Svinefolden.

.

 

 

Beder - Km. 15,8.

 


Beder station set mod S-SØ ... 


... mod nord ...


... og set i retning mod NØ.


Banemærke stemplet på Beder station, april 1978.   Fronten af M 2 og varehuset. 

 

 

Egelund trb. - Km. xx.Egelund trb, set mod nord ... 


...mod NØ ...


... set i retning mod SØ ... 


og sidst overkørselen set mod NV.


Alle Egelund-fotos er fra d. 18. juni 2002.

.

 

 

 

Malling - Km 18,1.

 


Malling Station anno 1895.


Fra venstre ses: Elev Johan Christensen, Jenny, Christian (liggende), Clara, Petrine, Jutta, Emma, Thora og Hans Chr. A. Kaster. Sidst nævnte blev ansat ved stationen 1. Juni 1884 som stationsforstander, indtil sin alt for tidlige død 10. Juni 1900, 57 år gammel.
I øvrigt har mange i slægten, været ansat ved De danske Statsbaner.

 

Fotografiet er fra familiens slægtsbog af 1951 og venligst udlånt af familien.

Oplysningerne er indsamlet af Søren Emil Kaster:
Født den 3. marts 1899 i Odder. Skolegang i Odder kommuneskole, Herning kommunale skole, Herning kommunale mellem- og realskole og Ny Munkegades skole i Århus, hvorfra realeksamen i marts 1916. Ansat som trafikelev ved Hads-Ning herreders Jernbane d. 1. april 1916. på hovedkontoret i Odder, senere i Tranbjerg, Odder og Viby J, stationer. Assistent 1. juli 1919, Malling station, og 1. maj 1927 atter på hovedkontoret indtil 1. august 1939, derefter på Odder godsekspedition, overassistent 1. april 1941, godsekspeditør 1. april 1946. Blev 15. november 1948 udnævnt til bogholder på jernbanens hovedkontor og stedfortræder for direktøren. Søren Emil Hagenau Kaster døde dagen før sin 68 års fødselsdag, dvs. den 2. Marts 1967.
Se evt. om Kaster-slægten her.

 


Malling station set mod nord.    I baggrunden til venstre aner man lige stationens 3 tons galgekran.


... mod N-NØ ...


... og set i retning mod NØ. 


 

 

Strækningen Malling-Assedrup.

HHJ M 2 + C 27 v. Pøel,


 


... her krydsende vejen Pøel - Krækær. 

 


 

Assedrup - Km. 22,2.

"Hvad foregår der lige her ? ? ?"Som det fremgår af billederne var der endnu et spor (2), men jeg mangler mere nøjagtige oplysninger om tilslutningen til hovedsporet.


Assedrup station mod øst, uden ...


og med DMJK-medlemmer.

---


 

Odder - Km  26,5.

Tv: Stationsskilt, ur, særtogstavle og -ikke mindst-
nøglekontaktkasser for afgangslys i retningerne:
Horsens, Hou, Århus.


Midten: Hhv. beliggenhedsplan og sporplan over Odder st.
Sporplan: Hans Gr. Alkjær.

Th: Banemærker stemplet i Odder, juni 1963.

 

 Odder st. i anlæggelsesåret 1884.Odder station, 1901 og


ca. 1906 (Postkort-stempel).


HHJ M 2 og G 82, Odder.

Med M 2 ved perronen er vi tidsmæssigt nået til efter 1932.

 

"Marcinbrødet,
HHJ M3, Odder, 11. juli 1961.
Foto: KEJ.


Odder station set mod N-NV. 


Stationsbygningen set mod NV.

Samme fotovinkel 37 år senere.   ---v ... og set mod V/SV.   --   Fotos 18. juni 2002.


Afgående Y-tog i spor 1, 


... ankommende til spor 2, ...


og Y-tog i både spor 1 og 2. Odder station, forpladsen . . . 

Ustemplet postkort.Samme fotovinkel ...


... og set mod sydøst,  37 år senere, 18. juni 2002.
Varehuset er i mellemtiden frasolgt og indrettet som medborger- og/eller kulturhushus. Endvidere afholder Odder Frimenighed gudstjenester i bygningen 
18. juni 2002.


 

Aarhus Letbane.   --   2018.

Testkørselerne til Odder er begyndt

Aarhus Letbane.  Et af de første prøvetog i Odder.   --   20. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.   ^---v

Tak til Helge Erlandsen.

 Banemærker stemplet i Odder i hhv. august 1963 og februar 1965.

Den lille signalpost i Odder.

Bemærk de tre advarselslys(?). Ældre fotos viser signalernes baggrundsplader med bemalingerne "Hs-Ho-Ar" (Horsens-Hou-Århus) og har formentlig -ved slukket eller tændt lys- angivet, at der var stillet indkørsel fra den pågældende endestation.

Bemærk også sporskiftetrækbukken i forgrunden og ikke mindst de tilhørende trækstænger, -- et godt eksempel på den sikkerhed der var og er forbundet med jernbanernes signal- og sikringssystemer: Ved omlægning af "osten" udøves der enten et tryk eller et træk i trækstangen, hvorved sporskiftets tunger omlægges. Her kunne der samtidig have været en mindre trækstang direkte fra sporskiftetrækstangen til sporskiftelygten, der så omstilledes tilsvarende, -MEN NEJ: Trækstangen, der omstiller sporskiftelygten, udgår fra sporskiftetungerne, således at der altid er sikkerhed for, at når sporskiftelygten viser tungernes stilling, så er der samtidig fuld sikkerhed for, at visningen er rigtig, -tungerne har "selv" omstillet lygten.

 

Remisen / værkstedet / maskindepotet


Odder´s meget karakteristiske remiseanlæg; - selv vandtårnet rummer plads til et lokomotiv i sin underetage.


Egentlig lå remiseområdet
lidt adskilt fra selve stationsarealet ved hhv. en kirkegård og en å. I øvrigt var og er remisen og området et yndet modelobjekt for flere af landets modeljernbaneklubber, "store som små" - "0" som "H0"-klubber.

Værkstedspersonale, Odder.
Ud fra lanterneafdækningerne på lokomotiverne synes tidspunktet at være under 2. verdenskrig.


Arbejdere i hhv. loko- og vognværkstedet i Odder.
Foto i alle tre tilfælde: HHJ.

HHJ M4, ex KB M 1, på vej til
drejeskiven, 11. juli 1961.
Foto: KEJ.

Remisen set mod syd.
Remisen og værkstedet er i årenes løb flyttet fra den gamle, adskilte placering nord for stationen til en med stationsbygningen mere sammenhængende placering syd for denne. Her er remisen placeret på tværs over det gamle stationsareal.
18. juni 2002.


Moderne tiders "kulgård",
brændstofpåfyldningstank og sikret affaldsbeholder til olievædede klude m.m. --- Lige til modeljernbanen
8. juni 2002.


"Efter frokost" var HOJ Lm 415
oprangeret ved remisen og klar til at køre turdeltagerne videre til Horsens, men først skal vi lige have "klaret" resten af strækningen til Hou.

 

 


 

Neder-Randlev - Km  29,5.

 

Neder Randlev station mod Nord.

.

Eriksminde trb.


Eriksminde trb.
Tegning: B.S. Christiansen.
(Hvis B.S. Christiansen ser dette, -skriv venligst.)

HHJ Sm 22, 7. april 1975.
Foto: KEJ.

 

 

 

Boulstrup - Km. 32,1.


. . . . . . . . Sporplan

Boulstrup station set mod nord
... og mod N-NV.

HHJ Sm 22 i Boulstrup, 7. april 1975.
Foto: KEJ.

 


 

Halling - Km  33,6.


. . . . . . . . . Sporplan
Halling station (trb) set mod NV.

 


 

Hou - Km  36,2.


. . . Oversigtskort


Tv: Et par bemærkninger til sporplanen for Hou station: Planen for det viste lille udhus nord for stationsbygningen er lidt usikker, og vedr. den viste svinefold, var denne nedrevet for mange år siden, men resterne benyttedes muligvis som siderampe.
Th: Hou station set i retning mod NV.

HHJ Sm 1 er ankommet i spor 1,
og HHJ C 27 er efterladt i spor 2,
medens M 2 er under omløb.
Stationsbygning og varehus.
Bemærk opbygningen af bukke med diverse planker foran varehuset. "Trillebane" for diverse gods til varehuset, der ligger "rimelig langt" fra sporet -og dermed af- og pålæsningsstedet for stykgodsvognen. Man mindes næsten barndommens opbygninger i gymnastiksalen, når man sidste time inden juleferien, fik lov at lege "bjergbestigning" eller "jorden brænder".


Stationsarealet set mod N-NV. - Sporet der fører ud af billedet mod højre, er havnesporet.

Drejeskiven for enden af spor 1.
Møller & Jochumsen, 1883.

Efter de faktuelle oplysninger om stationen, skulle der have været en enderampe bag drejeskiven. Det er "godt-nok ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´ det". Der skal både være plads til en jernbanevogn, til rampe med nedkørsel med plads til, at et vejkøretøj kan levere eller afhente "varen", ... og skellet til nabogrunden ligger lige bag ved ! ? ! ? ! ?

Vejfacaden set mod NØ.
Stationens lille remise i Hou.
Sporet til remisen er "pillet op" for flere år siden (sidst i 1950´erne eller omkring 1960 ???). "Løsdelene" fra sporskiftet er sammen med trækbukken og svellerne henkastet i en bunke foran remiseporten.

M2 + C 27 klar til afgang til Odder.


Strækningen Odder-Hou blev nedlagt 31. marts 1977.

Den tilbageværende del af banen, "Odderbanen", blev slået sammen med Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane til Midtjyske Jernbaner 1. januar 2008. I 2012 indgik Odderbanen i Aarhus Nærbane sammen med Grenaabanen (DSB) og i 2016 lukkedes hele denne nærbane for at blive ombygget til letbane.

Odderbanen forventedes at genåbne som en del af Aarhus Letbane i begyndelsen af december 2017, men "der gik Trafikstyrelse" i sagen, hvorefter åbningen blev udsat til "et sted hen på (foreløbig) foråret 2018".


Se evt:  Aarhus Letbane - AAL


 

- o 0 o -

 

 

Litteratur / Kilder

Jernbane-Bladet. 16. årg. nr. 5, 1959.

Danske Privatbaners Damplokomotiver. William Bay. Herluf Andersens Forlag, 1966. (Ingen ISBN-nummer)

Danske Privatbaners Motormateriel, 1921 - 2001.Tom Lauritsen. Forlag bane bøger, 2002. ISBN 87 88632 88-1

Tidsskriftet SIGNALPOSTEN. Diverse årgange.

Privatbanerne gennem 150 år. Lars Viinholt-Nielsen m.fl. Forlag: bane bøger, 1997. ISBN 87 88632 66-0.

Odderbanen 1984-2009. Thomas Tjørnehøj. Forlaget Holsund, 2009. ISBN: 978-87-89385-34-1

Bogen indeholder ud over en meget grundig liniebeskrivelse ned til mindste detalje, en ajourført og beskrivende materielfortegnelse over banens materiel, og en minutiøs gennemgang af banens udvikling set gennem "køreplanens" briller. Dertil kommer interviews med et antal medarbejdere på banen, herunder Odderbanens sidste "selvstændige" direktør, Mikael Langager.
Fakta om bogen: 64 sider, limet ryg og farveomslag med ca. 160 illustrationer, heraf ca. 110 i farve.

En egn - et spor gennem tiden. Forlag: Odder Lokalhistoriske Arkiv. ISBN: 87-984968-2-4 . Forfattere: Ole Linå Jørgensen, Viby J. samt medarbejdere ved de øvrige lokalhistoriske arkiver langs strækningen.

Egne notater.

Efter sommerferien udgiver Dansk Jernbane-Klub en ny monografi, som gennemgår hele Hads-Ning Herreders Jernbanes Historie. -- Vi må se, hvad der sker.

Tak til Karen og Mette Alkjær for tilladelse til benyttelse af Hans Gram Alkjærs tegninger (her: Odder og M 2).

Tak til "KEJ": Kjeld E. Jørgensen for tilladelse til brug af fotos.

 

-o-