Dagens foto(s).December 2013.Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

 

 

( Prøv og se, ...på evp )

 

 -  -

 

 

NBNBNBNB  --  "Jule-indskrænkninger".

I de kommende jule- og nytårsdage vil antallet af indlæg være nedsat (de dage, hvor man bare tog af tidligere tiders scanninger er forbi - nu skal der scannes HVER dag).  Der vil komme noget nyt på siden, --men ikke på bestemte tidspunkter.

 

31. december 2013,  årets sidste dag:

 

Godt nytår ønskes alle "sidens" læsere,

og STOR  TAK  for de mange jule-/nytårshilsener jeg har modtaget i de sneste dage.

 

Jeg håber vi mødes også i det kommende år, 2014, til ca. de samme tider som i 2013

(forhåbentlig også i aften til sædvanlig tid   ).

 

 

31. december 2013.  Bulder og brag.

Helligdags- ekstra (en dag før tiden  og der kommer ikke nogen "ekstra" i morgen kl. 10.)

 

Sundby vandtårn   --   1905 - 1967.

Sundby Vandtaarn fra 1905 i  landlige omgivelser.    Postkort.

 

. . . og hvad har det tårn så at gøre på en "jernbane-side" og i dag ???

Når man ser på postkortet herunder, er der da i det mindste en sporvogn, en linie 19 (??? ! ! ! )

I billedets højre side ses det yderste af en gasbeholder og lige til venstre , foran første beboelsesejendom, ses en af bygningerne fra det gamle Sundby Gasværk med sidespor fra Øresundsvej station på Amagerbanen.

Linie 19´s endestation ved Øresundsvej, med vandtårnet i baggrunden. 

Linie 19 ? !  Fotografiet kendes også i en linie 5-version.  Det er da også tydeligt at se på postkortet, at linie 5-skiltet på motorvognen er "kradset ud" til en næsten hvid flade, som skiltene på linie 19.

 

Fotografiet er -formentlig- optaget inden 1933, hvor linie 5 blev forlænget til en ny endestation ved Italiensvej og Sundby Hospital (punkteret sløjfe på kortet th.).  I 1947 forlængedes linie igen, nu til Formosavej (lige udenfor kortet), og dette holdt til 1972, hvor linien blev nedlagt som Københavns -og Danmakrs- sidste sporvogns-linie.

 

Fotografen er gået op i en af opgangene på den modsatte side af Øresundsvej (som evp gjorde det på billedet nedenfor), og Øresundsvej forløber derfor langs billedets underkant (et gadehjørne ses lige over ordet "Øresundsvej" på postkortet) mod venstre (Amagerbrogade) eller mod højre (til Øresundsvej station, ca. 7-800 m og Øresund og badeanstalten Helgoland (ca. 1 km).

 

Gaden over sporvognen er den sidste ende af Østrigsgade, inden den fortsætter videre som Backersvej mod Italiensvej og Formosavej lige udenfor fotografiets nedre kant.

 

Vandtårnet ses markeret ca.  midt i kortet    --->
(ca. 1955).

 

 

 

 

Vandtårnet i -stort set- samme fotovinkel som ovenstående linie 19-postkort.
December 1956.

 

Som barn var legepladsen -lige nedenfor tårnet- et af de foretrukne legesteder, og som større barn var den store græsplæne (nu "stationsplads" for Metroen) om vinteren -og i frostperioder-  oversprøjtet med vand og fungerede som vores skøjtebane.

 

Det store knald.

 . .  

Sundby Vandtaarn.  Lergravsparken.  . . . . . . . . . . . ^---v---^

Den  29. april 1967 var det slut.  Byens politikere havde besluttet at tårnet skulle ned, til stor sorg for de fleste i området, men nej - trods massevis af protester, var der intet at gøre.  Lørdag kl. 12 eller var det kl. 13  lød braget.

Skulle man komme med een positiv bemærkning, så var det den flotte sprængning.  Det kan være svært at se på et foto, når man ikke er stedkendt og var på stedet ved sprængningen, men som lokalkendt og tilstedeværende, kunne jeg konstatere, at tårnes sank lige lodret ned, og at spidsen af taget (det lille spir) lå lige midt i bunken af murbrokker. 

Flot arbejde.

En skandale ! ! !     --  vi må håbe på, at det samtidige og helt tilsvarende tårn i Glostrup får en bedre skæbne. 

Pas på det, Glostrup.

 

Nu er området bare et trist og gråt område med opgang fra Metroen (pænt og nydeligt anlagt fra Metroens side), men fyldt med hensatte ejede og/eller stjålne cykler, stående eller smidt pga. pladsmangel.  Et absolut tilbageskridt.

 

 

Gå ikke glip af Jørgen Grandts fantastiske "ude- og hjemmesider" om Vandtårnet, Øresundsvej og Østrigsgade: 

* Lergravsparken med vandtårn og gasværk

* Øresundsvej Nord 

* Øresundsvej Syd     (Øresundsvej station)

* Østrigsgade 

 

 

 

 

 

31 december 2013.

DSB - Centralværkstedet, København.   --  1990.

"Hovedvejen" ind gennem (og adskillelsen mellem) Centralværkstedet´s og Maskindepot Gb´s områder. 
22. november 1990.

 

Kort over "Maskindepot Gb" og det meste af Centralværkstedet.    ^--- Lige herover, ved den blå pil, markeres
plankeværket på nedenstående fotos.

POLITIKEN.  Ca. 1955.

 

I efteråret 1988 besluttedes det, at DSB´s Maskinafdelings administrationskontorer i Sølvgade skulle flyttes ud i Central-værkstedets Administrationsbygning på Otto Busses Vej 5, og det skete i april 1989.  Endnu var den vestlige del af bygningen "beboet" af Uniformslageret, men da de var flyttet ned på selve centralværkstedet i løbet af 1989, blev de gamle lagerlokaler ombygget til kontorer og mødelokaler. 

Herefter skulle der også "ryddes op" udenfor, og det kostede så den lille lagerbygning (oprindelig opført til opbevaring af banernes "krudt og kugler",  dvs. farligt gods f. eks. knaldkapslerne til knaldsignaler (se f. eks. Signalreglementet - 1944)).

 

Otto Busses Vej.   --   22. November 1990.  Det "fine" gamle plankeværk røg med i købet ! ! !   ^---v

 - - -

 

Lagerbygningen  Otto Busses Vej.   --   22. november 1990.   ^---vv

- - -

 . . . og et par dage efter var den væk.

 

København H.

Nu skal det ikke være bedrøveligheder altsammen.

7-800 meter fra Ottobussesvej, på København H´s område var man i fuld gang med at bygge nyt: Klargøringscenteret for de nye IC3-tog.   --   November 1990.

 

 

 

 

 

 

 

30. december 2013.

Lyngby - Nærum Jernbane  -  LNJ.   --  1990.

LNJ Ym 19.  Jægersborg.   --   29. juni 1990   ^---v

- - - her på vej mod Nærum.  <---

 

LNJ  Ym 20 ankommer ---> til Jægersborg.   --   29.  juni 1990.

 

LNJ  Ym 20. Jægersborg.   --   29. juni 1990.  v---^

 - - -

LNJ  Ym 20,  Jægersborg.  Set fra DSB´s S-togs-perron.   --   29. juni 1990.

 

 

 

 

 

29. december 2013.

Søndags-ekstra-ekstra-ekstra-ekstra ! ! ! 

 

500.000.

Så nåedes 500.000 på den lille tæller til venstre, mellem de grønne navigationspaneler:

  . . . og 5-6 sekunder senere:  

lidt ærgerligt, at lige nr. 500.000 "smuttede", fordi vi var to, der trykkede "samtidig" (indenfor de 5-6 sekunder) ! ! !

 

 

-  -  

 

29. december 2013.

Søndags-ekstra. . .

Københavns Sporveje  1967.

 

KS 8xx. Oslo Plads.   --   April  1967. (Desværre endnu et eksempel på problemer med både kamera (sporvognen var hurtigere end kameraets lukker), men også filmenes / farvernes holdbarhed.  Hvorfor så bringe et sådant foto overhovedet ???

Godt spørgsmål.  Der er som bekendt noget godt i os alle, -siges der.  Det kunne måske også gælde et fotografi ???)

 

KS 8xx.  Christiansborg Slotsplads, ved Slotskirken / Højbro Plads.   Den gamle lampe-stander herover, hører til slotskirkens indgangsparti.   --   April 1967.

 

KS  816.  Vindebrogade.   --   April  1967.

 

KS  S 1.  Vindebrogade.  April  1967.

 

KS 8xx.  Vester Voldgade-Stormgade.   --   April 1967.

 

KS 8xx. Trommesalen-Vesterbrogade.   --   April  1967.

 

-  -  

 

 

29. december 2013.

Søndags-ekstra-ekstra.

 

Transformatorstationer: Sydfyns Elforsyning  og

Langelands Elforsyning - LEF. 

 

1988.

Trsfst. 306,  Vornæs,  Taasinge  Januar 1988.   ^---v  Foto:  Sydfyns Elforsyning.  

Det sidste murede tårn  i Sydfyns Elforsynings område.

 

Da jeg -som del af "SIGNALPOSTEN" s redaktion, i 1988,- skrev rundt til en stor del af landets elforsyningsselskaber, blev mine ønsker mødt med utrolig stor velvilje. 

Adskillige selskaber sendte de ønskede tegninger (nykopierede eller gamle fra "skrivebordsskufferne"), andre bekla-gede, at de ikke længere havde teg-ninger, men sendte i stedet en med-arbejder ud for at tage nogle fotografier, --på film eller -som her- ved hjælp af datidens polaroid-kameraer. Fotografiet var optaget og færdigt til betragtning indenfor nogle få minutter, --men desværre var farverne ikke de bedste -i det lange løb.

Tanken var dog fin, og --havde man ikke udvist en sådan velvilje-- havde vi slet ingen tegninger og/eller fotos haft.

 

 

 

Langelands Elforsyning  --  LEF.   (Samme tegning er tilsyneladende benyttet af Sydfyns Elforsyning.)

 

 

2011.

Farverne er i vore dage flotte, -- men måske næsten for flotte ?

 . . . . 

Unavngivet trfst:  Skovbovej / Sønderskovvej,  Longelse - Illebølle.   --   4. juni 2011.   ^v---v^

 . . . . 

 - - -

 

 . . . med lidt af omgivelserne.

  

På Langeland er 13 nedlagte transformatortårne ombygget til kunstværker ! ! !   --->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "Lige til modeljernbanen" 

    (ikke "kunstværket", men tårnet   )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

29. december 2013.

Lyngby - Nærum Jernbane  -  LNJ.   --  1990.

LNJ  Ym 18.  Jægersborg.   --   29. juni 1990.

 

LNJ.  Jægersborg.   --   29.  juni 1990.   ^---vv

 - - -

 - - -

"Uvedkommende  ingen  adgang"    men er det DSB (til venstre) eller LNJ (til højre) der skal holdes ude ?

 

LNJ  Ym 20,  Jægersborg.  Set fra DSB´s S-togsperron.   --   29. juni 1990.

 

 

 

 

 

28. december 2013.

DSB,  Struer  --  1990.

 . . .  

DSB   IC3 5219.  Struer.   --   9.  juni 1990.   ^v---v^

 . . . 

Måske ikke noget særligt, men som jeg husker det, var det første gang jeg så den slags vask blive udført. 

 

DSB Bcm-o  50 86 51-40 414-9.  Struer.   --   9.  juni 1990.

Se evt. mere:  http://www.jernbanen.dk/pvognsolo.php?Aar=1966&VognID=883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. december 2013.

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane - VLTJ  /  DSB  --  1990.

 

VLTJ / DSB  Vemb.

I går var Y-toget i Thyborøn Havn klar til afgang mod Vemb.  --  I dag er det ankommet,

(Rejsen København tidligere på dagen var -stort set- foregået i solskin, men omkring Vemb blev det lettere overskyet ! ! !  Således forblev det næsten hele dagen, indtil tilbagekomsten til Vemb. Nogle få hundrede meter inden stationen, kom solen atter frem fra skyerne.  --  Der er "godtnok" anderledes "knald" over farverne:

VLTJ  Ym14 / Ys14-"TANGEN".  Vemb.   --   8. juni 1990.   ^---v

 - - -

 . . . og toget er klar til endnu en "omgang."

VLTJ.  Togviserskilt.  Vemb.   --   8. juni 1990.

 

 

Jeg fortsatte selv til:

DSB,  Struer.

DSB.  Togviserskilt.  Struer.   --   8. juni 1990.  

 

DSB MR / MRD 4091 / 4291.  Struer.   --   8. juni 1990.   ^---v

  - - -

 

 

 

 

 

26. december 2013,   --  Helligdags-ekstra-ekstra.

Glædelig "bag(h)jul".

 

En tur rundt om DSB-traktor 57,- kendt fra filmen "Olsenbanden på sporet."

DSB, traktor 57, --et par år senere med i "Olsenbanden på sporet".  ^---vv  Centralværksted Kbh. Otto Busses Vej.
5. maj 1970.

 

 

 

 

 

 

 

 - - -

God fornøjelse med "Olsenbanden ser rødt". 

Det burde naturligvis være "Olsenbanden på sporet", der skulle være vist i aften, --men nej, --desværre.  Skulle jeg til gengæld vente på det, kunne der gå yderligere 12-13 år / gange 2. juledag, inden den dag oprandt ! ! !

 

 

 

 

26. december 2013,   --  Helligdags-ekstra.

Glædelig "bag(h)jul".

 

Noget af  "Byens Nips".   --   1957 -- 1986.

 

 "Byens Nips" er egentlig en bog om byens kiosker, sporvogne, plakatsøjler, brandhaner, lygtepæle, skilte og finurlige udskæringer. Bogen er skrevet af Søren Palsbo og Niels Kr. Zeeberg og udgivet af Sporvejshistorisk Selskab, 1974.

Nips´et "sneg" sig dog også ind på byens jernbaner.

 

. . . . . . 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

     . . . . . . Gaslygte ved Amagerbanen, Uplandsgade.  ---^ 

. . . . . . . . .Maj 1957.

 

Ser man på kortet over området Vester Voldgade / Frederiksholms Kanal og gaderne op mod havneløbet, er billederne fra den yderste gade, Bryghusgade. med den røde markering for bygningen og de to blå +  for gadelamperne.

Der lå i sin tid -på modsatte side af gaden- et bryghus/bryggeri, Kongens Bryghus, nedlagt i 1923 og omdannet til en slags pakhus.  Da jeg en sen aften, d. 2. oktober 1960 -kom forbi på Langebro-, stod det i lys lue.  Et flot, men utrolig trist syn. Pakhuset var blevet lagerplads for nogle meget brandfarlige "sager" - bl. a. fyrvær-keri, -det hørtes, og sås tydeligt mod nattehimlen.  Dagen efter var der intet andet tilbage end nogle sodsværtede mure. 

Ovennævnte gaslygter sad på muren på den modsatte side af gaden, så måske er de der endnu (ombygget til elektrisk lys), men ellers er området på mange måder om-bygget til ukendelighed, -så ???. . . . . . . .   

 

 . . . . . . . 

Gaslygter i Bryghusgade.   --   Oktober 1959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaslamperne ses på bygningen i fotografiets venstre kant.     --    Foto:  Ca. 1950-55.
Det var den store bygning i baggrunden, der gik op i røg om natten d. 2. oktober 1960.

 

 

 

 

Gaslygte-gadebelysning (elektrisk ???)    ^---v    og KS 847.  Tietgensbroen.   --   11. juni 1968. 

 

Tietgensbroen.  September  1968. 

 

 

Politiken,  februar 1986.

Tietgensbroen,   Københavns Hovedbanegård.   --   Marts  1981.

 . . . . . . . . . . 

 

Skandale ! ! ! 

-   -

 

 

 

26. december 2013,

Glædelig "bag(h)jul".

 

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane  --  VLTJ  --  1990.

  

VLTJ   Tv: Ym 14-"Tangen" og th. Ym 12-"Storåen".  Lemvig.   --   8. juni 1990.   ^---v

 

 

VLTJ.  Ym14 "Tangen" og Ym 12 "Storåen".  Lemvig.   --   8.  juni 1990 

VLTJ  Thyborøn havn.   --   8. juni  1990,

 

VLTJ  Thyborøn havn station.   --   8. juni  1990,

 

VLTJ  Ys 14-Ym 14, "Tangen",  Thyborøn havn.   --   8. juni  1990.

    

 

 

 

 

 

 

25. december 2013.

En ganske lille Søndags-ekstra-ekstra:

Jeg har lige siddet den sidste halve time og gennemset -og moret mig over- de i tidens løb udklippede striber af:

Gantriis´  "Livets gang i LIDENLUND".

 

Een stribe må jeg bringe på denne juledag --  så må pastor Swolm hjælpe mig med at få tilgivelse bagefter ! ! !

Sammenlign med billederne nedenfor.

 . . . . . . . . .   

Lemvig kirke. . . . . . . . . .

. . . og hvis man så også så den fine TV-udsendelse, der blev bragt for nogle år siden om "Damernes Magasin"
i Lemvig, så har man lige stemningen. ( http://www.damernesmagasin.dk/ )

Endnu en gang blev ca. 500 Lidenlund-striber gennemset -fordi jeg ikke kan finde een- men nej, --den var der ikke.  Til gengæld var det bestemt ikke kedeligt - i øvrigt var over 60 fra Lidenlund station eller livet omkring den. 

Utroligt, hvad Gantriis kunne få ud af selv de mindste hverdagssituationer. Ærgerligt, at man ikke bare kan "plukke"

 

 

 

 

24. december 2013

http://www.mjk-h0.dk/evp_Soroe/indkoerselssignalet.soroe.vinter_1957-58.jpg

Indkørselssignalet, Sorø station.   --   Vinteren 1957-58.

(OK, --billedet kan være set før - men det kan de jo snart være "allesammen" - det bli´r sværere og sværere.  )

 

 

 

 - 

 

25. december 2013.

 

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane  --  VLTJ  --  1990.

"LEMVIGBANEN"  -  fra banens varevogn, G 16.  Lemvig.   --   8.  maj 1990.

 

Lemvig station - perronsiden, men på afstand.   --   8 maj 1990.

 

VLTJ 17. Lemvig.   --   8. juni 1990.   ^---vv

  - - -

  - - -

 

VLTJ  Ym13 - Ys13  "Vigen".  Lemvig   --    8. juni  1990.

 

 

   

 

 

 

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane  --  VLTJ  --  1990.

 

Et lille "blandettog" "oprangeret" af udrangeret materiel.

VLTJ nr. 6.  Lemvig.   --   8. maj 1990.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

VLTJ  D 20 som "sommerhus"  Lemvig.   --   8. maj 1990.   Vognen befinder sig nu hos SFvJ
( http://www.sfvj.dk/ / http://www.sfvj.dk/materiel/index.htm ), hvor vognens historie ses kort fortalt.

 

VLTJ  L 74.  Lemvig.   --   8. maj 1990.    Vognkassen er her benyttet som garage, hvilket til- / frakørslen
ved gavlen vidner om.

Dette sidste: Lige til modeljernbanen, med brug af en "afhjulet" Q-vogn

 

Tak / Kilde: 

Poul Andersen og  www.jernbanen.dk. - "Øvige/Privatbaner - VLTJ".

 

 

 

 

 

 

23. december 2013.

 

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane  --  VLTJ  --  1990.

VLTJ Ym 13-Ys 13 - "VIGEN".  Lemvig.   --   8. maj 1990.

 

VLTJ.   --   8 maj 1990.

Som de fleste nok ved (?) var det Lemvig, der var forbillede for tegneren Gantriis´s tegneserie "Livets gang i Lidenlund".

Ophavsretsloven forbyder desværre gengivelse / brug af af disse tegneserier - der var ellers utrolig mange herlige motiver med Lemvig station og banens rullende materiel som forbilleder.  Mange af dem ligger her bag mig som udklip gennem en årrække, --men desværre ! ! !  Hertil de mange herlige episoder, der foregik på det lille værtshus "Café Perlen", eller på redaktionen for byens avis "Tidende" med redaktør Ansatz og journalisteleven Stickelberg.  --De kan ikke beskrives - de skal (burde kunne  ) vises.

(En enkelt gengivelse kan da bringes her:  http://octoplus.komikken.dk/js/tiny_mce/plugins/filemanager/files/_l/livets_gang_i_lidenlund_9_samling_001.jpg  )

Jeg må nøjes med selv at glæde mig over dem, --- meeeeenn et lille "hip" kunne det måske blive til senere ! ! !

Lemvig station.    --   8. maj 1990.

Lemvig  station, gadefacaden.   --   8 maj 1990.

 

VLTJ  Remisen.  Lemvig.   --   8 maj 1990.

 

VLTJ-varevogn G 16.  Lemvig.   --   8 maj 1990.

 

 

   

 

 

 

22. december 2013.

Søndags-ekstra-ekstra.

 

Reklamegavle / Gavlreklamer. 

Reklamegavle må vel være gavlene, som gavlreklamerne sidder på ! ! !

Under alle omstændigheder var disse  reklamer i ældre tider ganske mange, og ganske underholdende, måske især set med nutidige øjne ! ! !

Hvem  --over 70-- husker ikke denne reklame:  "Ginge-manden" - ham så man på utallige gavle i København, men vel også i andre større byer.  Han var på de kvadratiske emaille-blikskilte på stationerne, på de frederiksbergske stoppestedsstandere, men sikkert også mange andre steder.

Jeg har altid været meget imponeret af fantasien i denne reklame:  . . .

Emaille-blikskilt fra station.

 

 . . . . . .  

Carlsberg-reklame, Trianglen, København.   ^- -  - - - - - - - -^
Man aner ordet "GINGE" og datidens barbermaskine gennem det falmede farvelag og afskalningerne.

 

 . . .  så meget, at jeg -da jeg engang fik en "parallel-hobby"- ville prøve at male én i størrelse ca. 1:30, men hvordan ??? Reklamen kunne jeg ikke længere finde på husgavlene - de var overmalede med mere moderne reklamer, men . . .

En dag så jeg et gammelt foto i en af "Sporvejshistorisk Selskabs" fotobøger:  Trianglen, indkørselen til Blegdamsvejens remise.

Straks blev "cyklen pumpet"  --  desværre den var forlængst overmalet.  Dog, -- gennem overmalingens allerede afskal-lende maling, kunne man ane Ginge-manden.   I en fart fandt jeg et tilfældigt stykke papir og tegnede den "nye" ølhund, så godt jeg kunne.  Oveni tegnede jeg nu den gamle reklame, der anedes bag malingen.

En masse billeder --på afstand og med lidt af datidens zoom-- blev taget.  Hjemme kunne jeg nu udsave en "gavl" og tegne en ølhund på den, -efter billederne og med blyant.  --  Da det var gjort, blev Ginge-manden tegnet op, så godt som muligt ud fra den tegningsskitse fra Trianglen, hvor både hund og mand var tegnet.  Sluttelig kunne ølhunden viskes ud, og tilbage var en skitse af Gingemanden.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maling og tålmodighed måtte klare resten. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Nu hænger "han" på væggen derhjemme. --^

Selve gavlen er uden egentligt forbillede (målmæssigt), men tilstræbt 1:30.  Skurene nedenfor gavlen er også efter egen fantasi.

 

To Epoke-Modeller-byggesæt, --men her ganske enkelt sammenlimet, side mod side. Det kan principielt gøres flere gange (som Bregnerødgade på Nørrebro - se evt. Dagens fotos d. 3. og 4. september 2013).   Efter at de to bygninger er limet sammen, bliver der to stk. "murstenskarton" i overskud (et fra hver af de sammenlimede sider). Det ene af disse kartonstykker er tilpasset den fremkomne, nye, midtergavl. Et foto af gavlreklamen, "Ginge-manden", er fotokopieret over på kartonstykket, der herefter er limet fast på gavlen.

Modeljernbaneklubben H0,  Albertslund.   --   Marts 2013.  

 

 

"Mælk er sundt" / "Mælk gi´r sundhed" . . .

 . . . var et tema, der blev "dyrket" på en masse gavle i København i 1960-70´erne:

 

 Peter Bangsvej / Finsensvej --- jeg fik ikke noteret det.

 

"Lige til modeljernbanen" 

 

 

 

 

 

 

22. december 2013.

 

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane  --  VLTJ  --  1990.

VLTJ  Ys 13-Ym 13, "VIGEN", Vemb station (DSB) .   --   8 maj 1990.   ^---vv

 - - -

 - - -

 

Krydsning i Bæksmarksbro.   --   8.  maj 1990.

 

 . . . og i  Faare,   VLTJ    ---   8. maj 1990.

Om få minutter er den nydelige lille plante i krydsningssporet forvandlet til "jernbane-bonsai."

 

VLTJ Ym 13-Ys 13 - "VIGEN".  Lemvig.   --   8. maj 1990.

 

 

 

   

 

 

 

21. december 2013.

 

DSB Mx med tog passerer Strandmøllebroen 1977 - Lidt LJ / DSB 1989.

DSB Mx passerer Strandmøllebroen (mellem Skodsborg og Klampenborg) i retning mod København. 
September 1977.  (Se evt: (Klampenborg) - Rungsted. )

. . .  Da jeg i sin tid var stationeret på København Gb, med dagligt tjenestested på Distriktstoldkammer 6 (Toldpakhuset), -nærmere betegnet i sommeren 1972-, blev jeg en dag kontaktet af en ældre told-medarbejder, fr. Schierbeck.  Hun havde hørt, at jeg interesserede mig for sporvogne, og nu kom hun for at forære mig nogle fotos af den københavnske linie 5, billeder hun havde taget den sidste dag den var i drift (22. april 1972). Vi talte lidt om billederne, men også om min interesse for jernbaner.

Efter at vi havde talt lidt sammen, fortalte hun, at hendes far havde været ingeniør og havde arbejdet på opførelsen af Strandmøllebroen over Mølleåen. Broen var ganske vist blevet opført, men hendes far må ikke rigtig have følt sig sikker på den, som hun fortalte, for efter opførelsen nægtede han at køre over den i tog. Skulle han til Helsingør med tog, foregik det med Nordbanen, over Hillerød-Snekkersten ! ! !

Vi andre ved, at broen -trods denne mistillidserklæring- blev stående lige til den blev skåret ned igen, så helt så galt har arbejdet og broen tilsyneladende ikke været.  ("Lånt" fra:  (Klampenborg) - Rungsted. )

 

. . . og nu til noget helt andet:

DSB  Mz 1443. Maribo, i retning mod  <--- Nakskov.   --   28. juni  1989.  ( ^---"Hjem til frokost ???"  )     ^---v

 - - -

 

LJ Ym 66.  Maribo, i retning mod Nykøbing F.  --->     --   28. juni 1989.

Bagenden af samme tog: LJ Ys 82.  Maribo.   --   28. juni 1989.

 

UPS - Lidt tog - meget perrontag.  Årsag: At foto´et er taget fra DSB-togets personvognsvindue, -men alligevel - UPS.
LJ Ym 66 ankommet til Nykøbing F.   --   28. juni 1989.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

20. december 2013.

 

DSB SSR 529a og Tørveslettevej-broen,  Ballerup.   --   1988.

DSB  SSR 529a,   Ballerup.   --   23. marts 1988.   ^---vv

Bygget hos Scandia, 1952 og leveret som ØSJS  Sb 2.  Oml. 1954 til Sp 2. Rejsegodsrum.  Udr. 1975.  Solgt 1975 til DSB Sv13a.  Oml. 1985 til SSR 529a.

 - - -

 - - -

 - - -

 

 

Broen over Tørveslettevej,  Ballerup.

DSB Tørveslettevej-broen inden nedrivning i forbindelse med Frederiksundsbanens omstilling til S-bane og udbygning til dobbeltspor.   --   Marts 1988.   ^---v

 - - -

 

 

   

 

 

 

 

 

19. december 2013.

 

Frilandsmuseet, Lyngby.  "Øresundsvej station", Amagerbanen.   --  2013.

Som det vil være mange af denne "side"s læsere bekendt, er Nationalmuseet / Frilandsmuseet i Lyngby igang med at genopføre Amagerbanens Øresundsvej station på museet.  Hertil har man ønsker / planer om at etablere en ganske lille (kort) museums-bane fra museets Brede-indgang til det nye museumsafsnit, Andelslandsbyen (Stationsbyen, --mange steder benævnt).

Med henblik på denne lille jernbane har en lille remise været ønskelig, og man har erhvervet en lille traktor-remise fra Vordingborg station.  Denne remise er nu under genopførelse. 

 

Her er remisen dog under nedtagning  på Vordingborg station.


 

Nedtagning af  Vordingborg stations traktorremise.   --   Foto:  Frilandsmuseet.   ^---vv

 - - -

 . . .. . 

 - - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th:  Genopførelse på Frilandsmuseet.   --  Foto:  Frilandsmuseet.

Traktorremisen under genopførelse. Der er kommet tag på og i løbet af vinteren ventes remisen indklædt. Remisen er placeret for enden af et vigespor, som kan ses på nedenstående sporplan opmålt, koteret og planlagt af COWI.

Remisesagen blev akut da man skulle flytte de adskilte dele endnu en gang, hvorfor man besluttede at få den ind i "Stationsbyen"s interne arbejdsplan, og få den opført.   Hertil kommer, at man har brug for pladsen i remisen til opbevaring af diverse, eftersom udenoms arealerne er blevet indskrænket fra årsskiftet.

"Øresundsvej stations" påtænkte sporplan indtegnet i et luftfoto.  Bygningernes endelige placering fremgår af nedenstående illustration.

Foto/tegning:  Frilandsmuseet.

 

 - - -  

Yderligere omkring baneprojektet kan tilføjes, at man får firgivet et større beløb i 2014, som er  blevet øremærket til at få Øresundsvej-murværket muret sammen og få bjælkelag og tag over huset. Frilandsmuseet går selv ind med 4 årsværk i jernbaneprojektet i 2014.  

Så mon ikke man får samlet lidt op på det visuelle udtryk omkring Øresundsvej i løbet af 2014 ??? 

Vi andre håber på det bedste.

 

 

 

   

 

 

 

 

18. december 2013.

 

3 vogne til ophug eller ??? + 1 der ikke blev:   2010 / 2013.

Måske har Du set den debat der har været på    http://www.jernbanen.dk/forum/    om Jernbanemuseets skrotning af nogle af deres gamle vogne  eller resterne af dem  --  måske har Du selv deltaget i debatten ???

Her er nogle fotos af enkelte af disse vogne:

 

DSB  UCS 022. Centralværkstedet,  København.   --    8. juni 2010.   ^---v   Oph. 28. nov.  2013 på Cvk. Kh.

 - - -

 

DSB  Cy 4649.  Centralværkstedet, København.   --    8.  juni 2010.   ^---v  Ophugget ???

 - - -

 

xxx.  Centralværkstedet, København.   --    8. juni 2010.   Ophugget ???

 

 . . . og så en der ikke blev hugget op.

"Inde i varmen", på den anden side af skydebrograven, holdt bl. a. denne Carlsbergvogn:

DSB  ZA 99521.   Centralværkstedet, København.   --    8. juni 2010.

 

 

 Det er næsten synd, at to "Stjernen-nisser" 

 

skal være med til at "indramme" en Carlsberg-vogn,
men det var dem, der stod for tur ! ! !

 

 

17. december 2013.

 

Ophuggede vogne:   2010 / 2013.

Måske har Du set den debat der har været på    http://www.jernbanen.dk/forum/    de seneste dage om Jernbanemuseets skrotning af nogle af deres gamle vogne  eller resterne af dem  --  måske har Du selv deltaget i debatten ???

Her er nogle 2010-fotos af enkelte af disse vogne:

 

DSB   ZE 502751 / 503061.  Centralværkstedet, København.   --   8.  juni 2010.   ^---vv   Oph. 3. dec. 2013 på Cvk. Kh.

 

 - - -

 

DSB ZE  508047 (DSSF).  Centralværkstedet, København.   --   8.  juni 2010.   ^---v  Oph. 28. Nov. 2013 på Cvk. Kh.

 - - -

 

DSB  CE 1341 / Specialvogn 732.  Centralværkstedet, København.   --   8.  juni 2010.   Ophugget.

 

 

 

 

 

 

 

16. december 2013.

 

Frilandsmuseet, Lyngby.  "Øresundsvej station", Amagerbanen.   --  2013.

Som det vil være mange af denne "side"s læsere bekendt, er Nationalmuseet / Frilandsmuseet i Lyngby igang med at genopføre Amagerbanens Øresundsvej station på museet.  Hertil har man ønsker / planer om at etablere en ganske lille (kort) museums-bane fra museets Brede-indgang til det nye museumsafsnit, Andelslandsbyen (Stationsbyen, --mange steder benævnt).

Med henblik på denne lille jernbane har en lille remise været ønskelig, og man har erhvervet en lille traktor-remise fra Vordingborg station.

Denne remise er nu under genopførelse, og en af "siden" s læsere, Stig Jensen, har sendt nedenstående fotos:

 

Frilandsmuseet.  Tømmer til Vordingborg´s lille traktorremise.   --   Oktober  2013.  Foto: Stig Jensen.

 

Frilandsmuseet.  Udsigten fra remisen mod den kommende station.  --   Oktober  2013. Foto: Stig Jensen.

 

Det -restaureringsmæssigt- nødvendige tømmer til remisen, saves på Frilandsmuseets eget savvaerk.  
Oktober 2013.  Foto: Stig Jensen.   ^---v

( I øvrigt er det Øresundsvej stations mure, der svagt anes i baggrunden i billedets venstre side for enden af "Stationsbyens hovedgade".)

Se mere om savværket::  http://natmus.dk/frilandsmuseet/udstillinger/stationsbyen/snedkervaerksted-fra-borre/

 

OHJ Qh 350

Set fra remisen mod stationsbygningen (under genoppførelse - vi ser frem til foråret 2014).  --   Vognen på det midlertidige spor er et udlån.   ^---v

 - - -

 Vognen er OHJ Qh 350, senest litreret Glm 350. Den er stillet til rådighed for Frilandsmuseet, idet museet skulle have planer om at sætte den i stand til udstillingsbrug (dog ikke som køreklar), når projektet når så langt.

(www.jernbanen.dk / http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=156&g=g : QH 350.  Bygget af Niesky 1919. Omb. 1930 til OHJ J 350 og atter omb. 1965 til OHJ Glm 350.)

 

TAK til Stig Jensen for tilsendelse af fotos.


 

 

   

 

 

 

 

Søndags-ekstra.

15. december 2013.

 

Københavns Sporveje.  Linie 14.  September 1965 -- mens vi havde dem endnu !

KS 849.  Ålstrupvej.   --   25. september 1965.   ^---v

 - - -

 

KS 842.  Ålstrupvej.   --   25. september 1965.   ^---v

 - - -

 

KS 804  Smallegade X Ndr. Fasanvej / Sdr. Fasanvej.   --   ca.1965.   ^---v

 - - -

 

. . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

---

 

 

 

 

15. december 2013.

Søndags-ekstra-ekstra.

 

Dueodde fyr,  gammelt og nyt.  --  2002. 

 

En lille rejse til Bornholm i 2002 gav mulighed for optagelsen af disse og de tidligere fotos af bornholmske fyrtårne. Her kom bussen lige forbi det ene af de to gamle fyrtårne, Dueodde Nord. 

Der kan ikke holdes, hver gang evp har sær-interesser.  Begge fotos er derfor optaget fra bussen, -det venstre gennem frontruden og det højre gennem en af sideruderne. 

 

Dueodde gamle fyr (Dueodde Nord, 1880 - desværre med aftaget lanterne - de moderne bygninger og antennemaster pynter heller ikke ligefrem i landskabet).
"Adgang forbudt - Militært område" ses på det gule skilt (t.h.) og lige udenfor venstre billedkant anes lidt af et overvågningskamera på original-negativet.
30. april 2002.

 

 

En tur rundt om, og op i Dueodde nye fyr (1962).

Da jeg kom til fyret  --døren var åben, fri adgang hvis man lagde en 5-krone i en lille kasse-- var jeg "høj i hatten".
Jeg husker ikke hvor mange trin - ca. 200 - dem klarer jeg sagtens i een omgang --jeg SKAL klare dem i en omgang.
Efterhånden blev jeg dog mere og mere forpustet, men toppen nåedes -- næsten.  Da jeg nåede det fjerde-sidste trin, med platformen i øjenhøjde, kunne jeg ikke mere.  Her måtte jeg vente 20 sekunder / et halvt minut - husker det ikke nøjagtigt - for lige at klare de sidste fire trin. 
Havde der været 50 trin yderligere, havde jeg sikkert også klaret dem uden stop,  indtil det fjerde-sidste trin ! ! !
30. april 2002.   ^---v

 

Der er "godtnok" en flot udsigt . . .   

Th: Nedenfor det nye fyr ses "resterne" af det andet gamle fyr (bifyr, Dueodde Syd ---^, også 1880), men her med aftaget lanterne og indrettet til udkigsformål i 1963.

Udsigt fra Dueodde nye fyr med det gamle --^-- fyr næsten lige herover.   30. april 2002.

 

Se meget mere om både fyrene Dueodde Nord, Dueodde Syd og dette nye fyr på de danske fyrtårnes "Bibel":  http://www.fyrtaarne.dk/

 

"Lige til modeljernbanen" 

 

 

 

 

 

15. december 2013.

 

Frilandsmuseet, Lyngby.  "Øresundsvej station", Amagerbanen.   --  2013.

Som det vil være mange af denne "side"s læsere bekendt, er Nationalmuseet / Frilandsmuseet i Lyngby igang med at genopføre Amagerbanens Øresundsvej station på museet.  Hertil har man ønsker / planer om at etablere en ganske lille (kort) museums-bane fra museets Brede-indgang til det nye museumsafsnit, Andelslandsbyen (Stationsbyen, --mange steder benævnt).

Med henblik på denne lille jernbane har en lille remise været ønskelig, og man har erhvervet en lille traktor-remise fra Vordingborg station.

Denne remise er nu under genopførelse, og en af "siden" s læsere, Stig Jensen, har sendt nedenstående fotos:

Frilandsmuseet, Lyngby.  Vordingborgs lille traktor-remise under genopførelse.   --   8. december 2013.
Foto:  Stig Jensen.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -  her med begyndelsen til den lille tilbygning ved remisens bageste gavl.

 

"Udsigten" mod stationsbygningen (under genoppførelse - vi ser frem til foråret 2014).  --   Vognen på det midlertidige spor er et udlån (???), som jeg forsøger at vende tilbage til snarest.

 

TAK til Stig Jensen for tilsendelse af fotos.


 

 

   

 

 

 

14. december 2013.

 

DSB  --  Lollandsbanen (LJ)  /  Ringsted station.   --   1987. 

LJ  Ys 82.  Ringsted.   --   1. september  1987.

 

LJ  Ys 82 + Ym 60.  Ringsted.   --   1.  september 1987.   ^---v

 

   <--  DSB-køreplanen  "Danmarks Rejseforbindelser,  sommeren 1987.  --v

 

Den røde markering viser Y-togets plan Ringsted - Nakskov.

 

 

Når man ser på originalnegativet (nedenfor), i forstørrelse, --- i  STOR   FORSTØRRELSE, kan man se på perron-uret i baggrunden (ak, ja, ---det var dengang, da der var service til), at nøjagtig på klokkeslæt, kl. 12.30, afgik Y-toget mod Nakskov.

LJ Ys 82 (forrest / til højre) + Ym 60 afgår fra Ringsted . . .   --   1. september 1987.   ^---v
Bemærk i øvrigt lystårnene på stationen - herover eet helt i højre side, men også på de andre fortos kan tårnene ses.

 

Apropos lystårne:

Se evt:  Angrebet på Shelhuset under 2. verdenskrig, hvor et af flyene kom til at strejfe DSB´s lystårn ved Enghavebroen, og derved blev årsag til katastrofen med bombningen af Den franske Skole. 

http://www.dr.dk/tv/se/angrebet-pa-shellhuset/angrebet-pa-shellhuset

(Den første udsendelse har været vist på DR d. 9 eller 10. december, men der resterer endnu et par genudsendelser, --vist bl. a. den 23. december 2013 - se selv efter i DR-programmerne)

 

 . . . mod Nakskov. 

 

Herfra fortsatte min lille udflugt til Høng - Tølløse Jernbane,  HTJ:

 

Store Merløse station.

 - - -    Perronfacaden,  set i køreretning mod Tølløse:    Se mere på "siden":   HTJ - Stationer.


 

 

   

 

 

 

 

13. december 2013.

Hvad Postkassen gemte:

 . . . . . . . . .

LOKOMOTIVET   . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . SPOR   OG   BANER

 

"Én ulykke kommer sjældent alene" siger et gammelt ordsprog.  I dag var det lige omvendt:   Der var ikke bare eet, men hele to jernbane- / modeljernbaneblade  i "Kassen" på een gang.

Begge flotte blade, i sort/hvid og farve, med masser af fotos, nyt og gammelt, 1:1 og model.  Hertil adskillige informative, relevante reklamer - ikke mindst lige her op til jul.  -----  Hvad kan man ønske mere ??? ! ! !

 

LOKOMOTIVET:

DSB diesellokomotiv litra ME,  Byg en kedelvogn, Byg en DSB-Mo-vogn i 1900-serien og Kombinerede post- og personvogne hos FFJ.

 

SPOR   OG   BANER:

Et anlæg i verdensklasse,  Tur til Hjørring Privatbaner,  DSB litra F...., hvor er den skøn !   og  Fiskekuttere i H0  m. fl.

 

Læs dem  ---  før Deres nabo

 

 

 

 

13. december 2013.

DSB  --  Lollandsbanen (LJ)  /  Ringsted station.   --   1987. 

 

   <--  DSB-køreplanen  "Danmarks Rejseforbindelser,  sommeren 1987.  --v

 

Den røde markering viser Y-togets plan Nakskov - Ringsted.

 

 

LJ-Y-tog i Ringsted.

 - - -

 

LJ  Ym 60.  Ringsted.   --   1. september  1987. 

 

LJ  Ym 60 + YS 82.  Ringsted.   --   1. september  1987.   ^---vv

 - - -

LJ  Ym 60 + Ys 82.  Ringsted.   --   1. september  1987.  

 


 

 

   

 

  

 

12. december 2013.

Lyngby-Nærum Jernbane - LNJ.   --   1985. 

LNJ Ym 19 - Ys 25. Jægersborg.   --   16. oktober 1985.

 

LNJ "Gris"-graffiti-malet Ys 25 - Ym 19.  Jægersborg.   --   16. oktober 1985.   ^---vv

 - - -

 - - -

LNJ (Ys 26) - Ym 18.  Jægersborg.   --   16. oktober 1985.

LNJ Ys 26 - Ym 18.  Lyngby Lokalstation.   --   16. oktober 1985.


 

 

   

 

  

 

 

 

11. december 2013.

Lyngby-Nærum Jernbane - LNJ.   --   1985. 

LNJ Ym 18 mod Jægersborg ---> (tv) krydser Ym 19 <---.  Fuglevad.   --   16. oktober 1985.

Ym 19 mod Nærum <---.  Fuglevad.   --   16. oktober 1985.

 

LNJ Ys 25 v. Fuglevad, på vej mod Nærum.   --   16. oktober 1985.

(Skønhed som De ikke aner, findes langs de private baner.)

 

 

LNJ  Lyngby Lokalstation.   --   16. oktober 1985.   ^---v

 - - -

 
 

 

   

 

  

 

 

10. december 2013.

Lyngby-Nærum Jernbane - LNJ 18 og 19.   --  1978 / 1985. 

LNJ Ym 18.  Brede, på vej mod Nærum. <---    --   August 1978.   ^---v

 - - -  

LNJ Ym 18.  Brede, på vej mod Nærum. <---   --   16. oktober 1985.
 

LNJ Ym 18,   Nærum.   --   16. oktober 1985.
 

LNJ Ym 19.  Brede, på vej mod Jægersborg. --->    --   August 1978.
 

LNJ Ym 19.  Brede, på vej mod Nærum. <---   --   16. oktober 1985.
 
 
 

 

   

 

  

 

 

9. december 2013.

 

 

S-tog på Hareskovbanen   --   1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareskov.

Første ordinære S-tog mod Farum.  Hareskov.   --   24. september  1977.   ^---vv

 - - -

 - - -  (Hvor de parkerede biler holder, lå den lille, kønne Hareskov station indtil for kort tid siden ! ! !
Bemærk transversalen, og se nedenfor ! ! ! )

 

 

Farum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Første S-tog i Farum.   --   24. september  1977.    Fotos: Berlingske Tidende.

Liv og glade dage / fest og farver (omend ikke på ovenstående fotos), --- men den almindelige toggang blev alligevel opretholdt:

 

 

Hareskov.

Sidste ordinære Mo-tog mod København,  Hareskov.   --   24. september 1977.

 

. . .og nu kører det bare:  Det andet ordinære S-tog mod Farum.  Hareskov.   --   24. september 1977.

 

Første ordinære S-tog mod København.  Hareskov.   --   24. september 1977.

Hvor de parkerede biler holder, lå den lille, kønne Hareskov station indtil for kort tid siden ! ! !

 

Et "drømmesyn" / tilbageblik:

Hareskov station.   --   1. juni 1969.   Foto: evp.

 

1975  --  nogen tid før S-togene begynder at køre:   Bemærk transversalen.
Fotos:  Per Bjørn Pedersen.   ^---v

 

 

(Slut.)

 

 

   

 

 

 

Søndags-ekstra.

1. december 2013.

Københavns Sporveje.  Linie 14 (+16).  April 1967 -- mens vi havde dem endnu !

KS 807.  Rådhuspladsen.   --   25. september  1965.   ^---v

 - - -

 

KS 807.  Gl. Kongevej  v. Trommesalen.   --   25. september 1965.

 

KS 807.  Gl. Kongevej - Smallegade.   --   25. september 1965.   ^---v

 - - -

 

KS 839. Axeltorv.   --   25. september 1965.

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

 

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

8. december 2013.

 

Et par lollandske transformatorstationer    --   1989.

 

Trsf.st.  3033,  Tillitse Nørrehave.

"Lige til modeljernbanen"

   . . . . . . . .

Trsf.st.  3033,  Tillitse Nørrehave.   v---^v   Marts 1989.   Foto:  Michael Vester.

 . .  . . . 

 

Trsf.st. 3605,  Xxx. (Lolland).

 . . . . .  

Trsf.st. 3605,  Xxx. (Lolland)   --   Marts 1989.   Foto: Michael Vester.

(Som antydet, kender jeg ikke den nøjagtige placering.  Måske lokale beboere kan hjælpe ??? (e-adressen kan findes via det grønne navigationspanel til venstre, nederst).  

I øvrigt kan jeg få den tanke, om den forholdsvis store afstand -fra vejbanen til tårnet- skyldes, at der tidligere har ligget en roebane i vejkanten ??? )

 

"Lige til modeljernbanen"

 

 

  

 

 

8. december 2013.

 

S-tog på Hareskovbanen  --  1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et af de sidste Mo-tog, formentlig det næstsidste inden omstillingen til S-tog.  Hareskov.  --  24. september 1977.

 

Ved Bagsværd station afventer man ankomsten af det første S-tog.   --   24. september 1977.
Gladsaxe Pigegarde forkorter ventetiden på stationspladsen.

 

Indvielsestoget er netop afgået fra Skovbrynet mod Farum.   --   24. september 1977.
Det lyse areal mellem de to spor er stedet, hvor det gamle KSB-Skovbrynet trb. lå.

 

Med tildækket flagdekoration passerer det sidste Mo-tog strækningen Skovbrynet-Hareskov på vej mod Farum.
24. september 1977.   ^---v

Toget er sidste ordinære tog fremført af Mo (x 2).  Toget  har tildækkede flagdekorationer, fordi det følger
efter det allerede passerede, flagdekorerede indvielsestog.  Mo-toget skal til Farum for at køre det sidste
ordinære Mo-tog tilbage mod København, mens de inviterede gæster i indvielsestoget får "en lille een til
halsen" i Farum.

 

(Fortsættes.)

 

 

 

 

 

 

 

7. december 2013.

 

Ophugning af DSBs MB-lyntog  --   1973.

Den 6. november 1973 var de udrangerede FRICHS / Scandia-lyntog tømt for relevante dele til brug for andre tog med fælles reservedele og blev kørt ud til afbrænding på arealet bag værkstedet (op mod containerkranen -- Se også -indtil videre- Dagens fotos i Januar 2013. ).

 

MB 410 / FJ 447.

DSB MB 410,  Centralværkstedet, Otto Busses Vej, København.   --   6. november 1973.   ^---vv

Inden ilden fik for godt fat i de to mellemvogne FJ 447 og AB 435 (yderst) -og røgen for voldsom- , lykkedes
det lige at få et billede af MB 410 . . .

 . . . og da "røgen havde lagt sig."  

 

FJ 447 og MB 410.  Centralværkstedet, Otto Busses Vej, København.   --   6. november 1973. 

 

"Dagen derpå"

DSB MB 410 ---^  og FJ 447 ---v,  Centralværkstedet, Otto Busses Vej, København.   --   6. november 1973.  

 - - -

 

DSB  AA 432,  Centralværkstedet, Otto Busses Vej, København.   --   22. november 1973.     

 

(Slut)

 

 

 

 

 

6. december 2013.

 

Ophugning af DSBs MB-lyntog  --   1973.

Den 6. november 1973 var de udrangerede FRICHS / Scandia-lyntog tømt for relevante dele til brug for andre tog med fælles reservedele og blev kørt ud til afbrænding på arealet bag værkstedet (op mod containerkranen -- Se også -indtil videre- Dagens fotos i Januar 2013. ).

 

I går (5.12.) sluttede billedserien med dette foto, hvor den mest "farverige" røg fra den kolde vogn, nu er forbi.  Vognen er nu gennemvarm og røgen har skiftet karakter til mere grålig, men utrolig "giftig", sviende i både næse og øjne, hvis man kommer for tæt på.

DSB AB 435.  Centralværkstedet, Otto Busses Vej, København.   --   6. november 1973.   ^---vv

Så er det ved at være slut . . .

 . . . det er næsten slut.   Der sprøjtes vand på den omliggende jordoverflade, der tilsyneladende er godt varm.

^---v

 - - -

"Dagen derpå" -- skærebrænderudstyret nærmer sig.

 

Et par dage efter er det slut med AB 435.  --  Nu venter FJ 447 og MB 410 på skærebrænderen længere fremme.

 

(Fortsættes)

 

 

 

 

 

 

 

5. december 2013.

Ophugning af DSBs MB-lyntog  --   1973.

(Fortsat fra 4.12.)

DSB AB 435. Centralværkst. København.   ^---v   6. november 1973.

Nogle vil måske undre sig over, at der ikke er fotos af de to andre vogne -- det var ikke det rareste sted at stå
og tage nærfotos.

 - - -

 - - -

 - - -

Mon ikke man her kan fornemme, at nu er vognen ved at være udbrændt -- idet mindste for de mest let-brændbare dele -- som tilskuer til afbrændingen, var det meget tydeligt, at denne røg "sene" røg havde en helt anden lugt / sammensætning (?).  Nu sved den langt mere i næse og øjne, hvis man kom for tæt på, --og allerværst blev det på de næste fotos . . .

 

(Fortsættes i næste nummer  -- som der altid stod / står(?) i ugebladene.)

 

 

 

 

 

4. december 2013.

 

Ophugning af DSBs MB-lyntog  --   1973.

Den 6. november 1973 var de udrangerede FRICHS / Scandia-lyntog tømt for relevante dele til brug for andre tog med fælles reservedele, og de blev kørt ud til afbrænding på arealet bag værkstedet (op mod containerkranen. -- Se også -indtil videre- Dagens fotos i Januar 2013. ).

Da jeg kom tilstede, havde man kort tid forinden fordelt de sædvanlige to-tre spande petroleum rundt i vognene og sat en tændstik til.  -  Senest er ilden nu ved at få fat i AB 435.  --  FJ 447 og MB 410 længere fremme er færdige med at se godt ud.

 

DSB AB 435.  Centralværkstedet, Otto Busses Vej, København.   --   6. november 1973.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 . . . men der er en halv times ildebrand endnu, inden det er forbi.

 

(Fortsættes)

 

----------------------------------------------------

 

 

Har Du købt din egen julegave ???   

. . . ellers er her et forslag:

 

motor materiel 8

John Poulsen, 128 sider liggende A4. 
Stift bind. Ca. 300 ill, mange i farve.
Ca. 25 H0-tegninger.

ISBN 97887-91434-37-2

Vejledende pris 395,- kr.

I løbet af 1950’erne begyndte danske baner så småt at indkøbe motormateriel fra tyske fabrikker.

Her behandles motormateriellet fra MaK, Jung, Henschel og MAN. MaK-fabrikken i Kiel kom til at levere en række diesel-hydrauliske lokomotiver – samt et par ret specielle motorvogne – til privatbanerne, og langt senere MK-rangerlokomotiverne til DSB.  --  Der fortælles også om MK’ernes mislykkede, belgiske for-gænger litra MJ.

I 1960erne anskaffede også DSB tyskbygget motormateriel i form af MA-lyntogene fra MAN, mens Henschel i 1950’erne leverede DSBs første dieselhydrauliske rangerlokomotiver litra MH og i 1977 tre nye diesellokomotiver til privatbanerne.  

 

 

 

 

 

 

3. december 2013.

 

DSB litra BD -- 1968.   -----   Københavns Sporveje (KS) -- 1968 / 1974.

DSB  BD xxxx.  Maskindepot Gb, Otto Busses Vej, SV.   --   Okt-nov. 1968.   ^---vv

Vognen, der formentlig her er nyleveret, er henstillet på sporet, hvorpå man henstillede vogne til prøvekørsel.

Den er fra serien BD 010-019, dvs uden dampvarme, men med DIN skrift i litra.

 - - -

 

Linie 6´s endestation på Aalholm Plads.   --   Okt-nov. 1968.

 

 

Københavns Sporveje (KS)  /  Næstved-Præstø-Mern Banen (NPMB)--  eller både og  ?

KS 1529, afbrændt på den nedlagte Næstved-Præstø-Mern Banen´s (NPMB´s) stationsareal i Allerslev.    
8. august  1974.   ^---v

 . . .  vel egentlig et besynderligt sted  --for en sporvogn--  at ende sine dage ! ! !    Et held at lige vognnummeret
"overlevede".    Faktisk så jeg for mange år siden en efterlysning --hvor netop denne vogn var forsvundet hen.

Dette spørgsmål kunne jeg således både besvare og dokumentere ! ! !

Iflg. Sporvejshistorisk Selskabs store værk: "Sporvogne i Danmark", var vognen (bygget 1931) og overgået til
brug som "Institutionsvogn" efter udrangeringen i 1971-72.

Det var lidt af et held, at jeg opdagede "branden".  På vejen til fotooptagelser af Kalvehavebanens "rester" i 1974 (15 år efter nedlæggelsen) gik vejen tilfældigvis forbi Allerslev station.  Den sidste svage røg, fra et sted inde på det nedlagte (1961)stationsareal vakte opmærksomhed.

Til min store overraskelse:  Det var tydeligvis resterne af en sporvogn, og "roret" blev omgående lagt om.

 

Tak til UTJ for tilføjelser til min tekst.

 

 

 

 

 

2. december 2013.

 

De Bornholmske Jernbaner  (DBJ)   --   1968.

DBJ-"Lyntog"  til Nexø,  -her lidt nord for Rønne.   --   22. september  1968.   ^---v    En uge før nedlæggelsen.

 - - -

 

DBJ.  Rønne Nord station.   --   22. september 1968.  Man kan ikke bevare alt ! ! !  Det gjorde man heller ikke.  Stationsbygningen blev revet ned kort efter banens nedlæggelse.

 

Falsk reklame ! ! !

 

Tog til NEXØ og GUDHJEM.   Nexø / Neksø er god nok, men Gudhjem ! ! !  Det er 16 år siden Gudhjembanen blev nedlagt  !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tog til NEXØ og GUDHJEM.

22. september 1968.

 

Rønne N. sation, set mod Nexø.   --   22. september  1968.

 - - -

 

 

 

 

  

Søndags-ekstra.

1. december 2013.

Københavns Sporveje.   Linie 1.  April 1967  --  mens vi havde dem endnu !

KS 806 ved endestationen på Peter Bangsvej (v. Ålastupvej og K.B. Hallen)   --   April 1967.

 

KS 583.  Peter Bangsvej. (Bemærk stoppestedsstanderen til venstre for motorvognens front - Vi er på Frederiksberg).
April 1967.

 

KS 827.  Peter Bangsvej, På vej mod Ålstrupvej   ^^---vv.   --   April 1967.

KS 801.  Peter Bangsvej, På vej mod Ålstrupvej   ^^---v.   --   April 1967.

 

KS 816.  Peter Bangsvej, På vej mod Ålstrupvej.   --   April 1967

 

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

1. december 2013.

 

Hammeren fyr   --   2002 (ca 1900).

Hammerens første fyr var et kulfyr, der blev opført i 1802 og var et ottekantet tårn med et lukket kulfyr på toppen. Det blev moderniseret i 1837, hvor det ændredes det til et spejlfyr, som afgav fast hvidt lys.  Dette fyr blev nedlagt 1872 efter beslutningen om at bygge et nyt og større fyr nær ved Hammerens højeste punkt, Stejlebjerg.

Hammeren fyr er et stort anduvningsfyr, der som regel har en kæmpe linse, og giver de søfarende mulighed for at fastslå deres position i forhold til et kendt punkt på land.

Fyr er opført i bornholmsk granit og 21 m højt med en flammehøjde på 91 m.o.h. Denne højde viste sig dog at være et problem, da lavthængende skyer ofte medførte at lyset ikke rakte langt nok.

 

 

 


Hammeren fyr, ca 1900.  Udateret postkort.

 

 

 

 

 . . . . . . . . 

Hammeren fyr,   ---   1. maj  2002.   ^^---vv

 - - -

I 1895 besluttedes det derfor at bygge et nyt fyr, Hammer Odde Fyr,  på den lavere Hammer Odde, øens nordligste punkt.

Fyret er det højest beligende på Bornholm, dog ikke det højeste.   Det højeste fyr på øen er Dueodde fyr, der med sine 47 meter er mere end dobbelt så højt som det på Hammeren, og samtidig er Danmarks højeste fyr.

 . . . . . . . 

 

Hammeren Fyr vedblev at virke frem til 1990, hvorefter fyr og fyrbygninger i 1992 overgik fra Farvandsvæsenet til Skov- og Naturstyrelsen, nu Naturstyrelsen.

 

Hammeren fyr. . .    --   1. maj  2002.   ^---v

 . . . og udsigten derfra.  Man fornemmer,  at  "der er højt ned".

 

 

Lige til modeljernbanen.

 

Se meget mere på  http://www.fyrtaarne.dk/  (de danske fyrtårnes "Bibel" )

 

 

 

 

 

1. december 2013.

 

De Bornholmske Jernbaner  (DBJ)   --   1968.

DBJ Sm 30 + Sp x + Sm x, -- "Lyntoget" fra Neksø.   Rønne H.   --   22. september  1968, -- en uge før nedlæggelsen.

 

DBJ 10.  Rønne H.   --   22. september  1968.

DBJ 26.  Rønne H.   --   22. september  1968.   ^---v

 - - -

 

DBJ 322.   Rønne H.   --   22. september  1968.

DBJ 323.  Rønne H.   --   22. september  1968.

DBJ 324.  Rønne H.   --   22. september  1968.

Tænk:  At man kunne nænne at afbrænde / ophugge alt dette herlige jernbanemateriel (på nær banens to postvogne) et par måneder efter ! ! !  

Skandale ! ! ! 

 

 

 -  -   

 


Forrige side: Dagens foto - indhold.
Næste side: November 2013.