http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/danmarkskort.hoejbygaard.jpg Højbygaard Sukkerfabrik.

 

Sukkerfabrikken i Holeby på Lolland var et af de første danske industrianlæg, der blev etableret som følge af en helt ny opdagelse: At sukker kan udvindes af roer.

Brødrene Erhard og Johan Ditlev Frederiksen var begge født på Nøbbøllegaard på Sydlolland i 1843 og 1846. De var uddannet landbrugskandidater, og havde været på studierejse i udlandet, hvor de i Tyskland havde studeret produktion af sukker udvundet af roer. I Holeby på Lolland anlagde brødrene både ”Sukkerfabrikken Lolland”, funktionær- og arbejderboliger, og det hele stod færdigt i 1874. Selskabet gik konkurs i 1877 og kreditorerne omdøbte fabrikken til ”Højbygaard Sukkerfabrik”. Andre producenter havde dog mere held, og i 1880 blev fabrikken opkøbt af A/S De Danske Sukkerfabrikker, der også var etableret i 1872 af C.F. Tietgen. Selskabet blev den dominerende sukkerproducent i Danmark.

Roemarkerne blev karakteristiske for Lolland-Falster, og sukkerkogerierne blev placeret så tæt på markerne som muligt, for roerne var tunge og skulle behandles på én gang i det sene efterår. Højbygaard Sukkerfabrik fremstillede råsukker, som blev sendt med jernbanevogne til Raffinaderiet Phønix i København, hvor det blev oparbejdet til hvidt sukker. Råsukkeret fremstilledes helt frem til 1960, hvor fabrikken blev lukket som følge af rationaliseringer og ombygget til papirfabrik. Som sådan lukkede fabrikken i 1993.

I dag udlejes lokalerne i den gamle sukkerfabrik til forskellige firmaer.

 

 

Rull. Materiel.

 

Sporvidde:  700 mm.

Nr.      Type               Byggeår         Fabr.                 Udr.                 Noter

1          0C0t                1894                Bagnall 1958

2          0C0t                1902                Bagnall ?

3          0C0t                1905                Bagnall ?

4          0C0t                1910                Henschel          ?                      Ex Sakskøbing C3.

6          0C1t                1897                Krauss             1961                Ex Maribo B2.

7          0C1t                1913                Krauss             -                       Ex Mabrbo B3, til DJK 1961 ???

B5        0C0t                1920                O&K                                        Ex Maribo B5, 1960/61. Til Sakskøbing, B5, 1961.

 

Et ukendt antal roetransportvogne.

 

1  4-aksl. sneplov.

 

En tur rundt om De danske Sukkerfabrikker Maribo B3, -> Højbygaard nr. 7.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.23.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958..jpg..http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.16.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.24.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.21.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.25.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

Bemærk ølflasken på vandkassen.

<---

Trods fotografe- ret i 1958, synes flasken at være en af de "skuldrede", flasker, der i 1948 blev erstattet af den type vi stadig benytter, flasken med den jævne overgang mellem hals og krop.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.17.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.16.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

"Opmålingsfoto."


http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.18.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

I DMJK havde Povl Adamsen,  Ulf Holtrup og jeg lavet et noget specielt "målebånd", idet det var inddelt med centimeter- angivelser med store runde "prikker" for hver 45 cm og tilsvarende milli-meterangivelser med streger for hver 4,5 cm.

 

Formålet hermed var, at når vi holdt målebåndet op foran lokomotivet- (erne), med mål- angivelserne synlige . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.19.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.ii.20.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg . . . og tog et foto vinkelret på køretøjets side/ gavl, kunne vi hjemme i mørke- kammeret lave en nøjagtig 1:45 gengivelse af fotografiet.

 

Lige til at bygge efter på model- jernbanen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/54.iii.22.dds%20b3.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailfoto.

 

(Desværre er de specielle mål ikke til at se på disse fotos, men det virkede fint på "rigtige" fotografier.)

 

 

Højbygaard remise.    I remisen ses nr. 6 , ex. Maribo B2.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.i.27.dds.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/55.i.28.dds-sneplov.hoejbygaard%20sukkerfbr.okt.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sneploven.

 

 

 

Som det tydelig ses:  Dette er ikke "historien" om Højbygaard Sukkerfabrik. Der er alene tale om de fotos,

som jeg kan supplere med.

 

Herudover må jeg henvise til f. eks. bøgerne:

 

"Roebanerne", Tom Lauritsen og John Poulsen. bane bøger 1987.    ISBN 87 88632 16-4

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/roer-paa-skinner.jpg"Roer på skinner - Jernbanernes rolle i dansk sukkerproduktion", Morten Flindt Larsen, Per Topp Nielsen og John Poulsen, bane bøger, 2008.  ISBN 978-87-91434-174   --  roebane-"Biblen".  Især denne sidste bog indeholder mange interessante fotos fra banen og virksomheden.

 

 

- o 0 o -


Forrige side: Gørlev Sukkerfabrik.
Næste side: Nakskov Sukkerfabrik.