Stationer:  Odense Banegård - Hjallese Station.

 +  Kontrolcenter - KVC.

 

 

Kort over letbanen

(Odense Letbane / Odense Kommune)

 

 

Linjeføring. (i "kort" form)

Tarup Center
Højstrup
Idrætsparken
Bolbro
Vesterbro
Vestre Stationsvej
Kongensgade

Odense Banegård

Odeon
Albani Torv
Benedikts Plads
Palnatokesvej
Østerbæksvej
Korsløkke
Ejerslykke
Rosengårdcentret
IKEA
Bilka
Cortex Park
Campus Odense
SDU
SDU Syd / Hospital Nord
Hospital Syd
Parkering Odense Syd

(CMC / KVC  --  Komtrolcenter.)
Hestehaven
Hjallese Station

 

Se iøvrigt Letbanens eget meget fine, illustrative kort over banen:

https://www.odenseletbane.dk/detaljekort/?@55.3957185,10.3912323,1

 

 

 

Odense Banegård

 

Odense DSB-banegård med såvel sporvogne som trolleybus.   Foto: Postkort.

 

Østre Stationsvej v. Jernbanegade,  Odense.   --   30. november 2019.  (nm)

 

Letbanearbejder ved gl. Odense Banegård   --    30. september 2020.    (nm).

 

Letbanestoppestedet kommer selvfoelgelig ud for Odense Banegård Center, 30. september 2020.   --   (nm).

 

   

Stoppestedet ved Odense gamle Banegård  ---^  og ved det nye Banegårdscenter, --  Stationsvej  ---^ 

Set mod øst / endestationen i Tarup,                                            og mod vest, endestationen i Hjallese.

 

 

 

Odense Banegård, strækningen mod Hjallese Station

Østre Stationsvej set mod vest fra Odense Banegård / Centre Station.   --   12. november 2021.

 

Østre Stationsvej set fra øst mod Odense Banegaard / Central Station.   --  12. november 2021.

 

Letbanen svinger fra Østre Stationsvej ind på Odins Kvarter.  --    12. november 2021.

 

Odins Kvarter set mod syd, mod Odeon Station.   --   12. november 2021.

 

 

 

 

Odeon Station har, som een af få stationer, et særligt ststionsskilt.   --   12. november 2021.

 

Odeon Station.   --  12. november 2021.

 

Odeon Station set mod nord og svinget ind på Østre Stationsvej.  --   12. november 2021.

 

Letbanen på Odins Kvarter set mod syd.  --   12. november 201.

 

Letbanen passerer H.C. Andersen Museum på vej mod Albani Torv.   --   12. november 2021.  ^---vv

 - - - 

 

Letbanen set mod Odins Kvarter fra Torvegade og fra syd.   --   12. november 2021.

 

 

 

Albani Torv 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021. 

 

Albani Torv.    --   Udateret postkort.

 

Albani Torv Station set fra sydøst.  --    12. november 2021.

 

  

Albani Torv Station set fra nordvest   ---^      12. november 2021.      Albanigade set fra Albani Torv Station set mod sydøst.   ---^

 

Letbanen krydser Odense Aa. Set mod nordvest med Sankt Albani Kirke i baggrunden.  --    12. november 2021. 

 

Letbanen passerer Albani Bryggeri.  --    12. november 2021.

 

Skinneskidtskrabere i aktion ved Albani Bryggeri på vej nordpå.  --    12. november 2021.

 

Tryg parkering sålænge letbanen ikke er i drift endnu.  --    12. november 2021.

 

Letbanen svinger fra Albanigade ind på  Benedikts Plads Station.  --    12. november 2021.

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Benedikts Plads Station set mod øst.   --   12. november 2021.

 

Benedikts Plads Station set mod vest.   --   12. november 2021.

 

Letbanen løber på Benediktsgade,  her set mod nordøst.   --   12. november 2021.

 

Letbanen på Benediktsgade set mod vest. --  Bemærk:  Køretrådene er jordet. 

   --   12. november 2021.

 

Letbanen svinger fra Benediktsgade ind på Nyborgvej.  Set mod øst.   --   12. november 2021.

 

Odense Domkirke set mod vest fra Palnatokevej Station.   --   12. november 2021.

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

 

Palnatokesvej Station set mod øst.   --   12. november 2021.

 

Palnatokesvej Station set mod vest mod Bennediktsgade.   --   12. november 2021.

 

Mellem Palnatokesvej Station og Østerbæksvej Station er der stop for testkoersler fra drt sydlige Odense.   --   12. november 2021.

 

Synsretning mod øst ad Nyborgvej mod Østerbæksvej Station.   --   12. november 2021.

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Østerbæksvej Station set mod øst.   --   12. november 2021.

 

Østerbækvej Station set mod vest.   --   12. november 2021.

 

Østerbækvej Station ligger 2 km fra Odense centrum.   --   12. november 2021.

 

Advarselsskilt Østerbækvej Station.   --   12. november 2021.

 

Advarselsskilt Østerbæksvej Station.   --   12. november 2021.

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Korsløkke Station set mod øst.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Afgrening ved Korsløkke Station til evt. udvidelse af linienettet.  Set mod øst.   --   12. november 2021.  

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Afgrening ved Korsløkke Station til evt. udvidelse af letbanen.  Set mod vest.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Letbanen svinger fra Nyborgvej fra højre ind på Ørbækvej gennem afgreningen til en evt. udvidelse af letbanen.  Set mod sydøst.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

 

 

Foto. Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Ejerslykke Station set mod  sydøst, mod Rosengård Center Station.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Ejerslykke Station set mod sydøst mod Rosengårdcenteret.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen

 

 

Foto. Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Stationen på Ørbækvej ved Rosengårdcentret.  --   21. august 2019  (nm).

 

Stationen på Ørbækvej ved Rosengårdcentret med prøveopstillet læskærm (hvis stationsnavn var overdækket).  --   21. august 2019  (nm).

 


Rosengaardcenteret Station set mod sydøst.   --   12. november 2021. 
 

Rosengaardcenteret Station set mod sydøst.   --   12. november 2021. 

 

Rosengaardcenteret Station set mod vest.   --   12. november 2021. 

 

 

 

 

Ikea Station.   Synsretning mod nord.   --   20. december 2012.

 

Ikea Station.   Synsretning mod nordvest mod Rosengårdcenteret Station.   --   20. december 2021.  

Ikea Station. synskretning mod vest.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.   Synsretning mod sydvest.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.    Letbanen løber langs Ørbkvæej.  Synsretning mod øst.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.   Synsretning mod syd, mod Bilka Station.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.   Synsretning mod syd, mod Bilka Station.   --   20. december 2021.  

 

Efter Ikea Station svinger letbanen fra Ørbækvej mod vest og foelger Niels Bohrs Allé mod Bilka Station.   --   20. december 2021. 

 

 

 

 

Foto:  Jen-Eddie Marthasen.

 

 

Bilka Station set mod vest.  --   20. december 2021.


Bilka Station.  Synsretning mod nordvest.  --   20. december 2021.

 

Bilka Station.  --   20. december 2021.

Bilka Station set mod nordoest. --    20. december 2021.

Bilka Station med endnu et prøvetog, der følger tæt på det første.  --   20. december 2021.

Bilka Station.   Prøvetoget i kurven ved Ørbækvej på vej mod nord og Ikea Station. --   20. december 2021.

 

Bilka Station.   Synsretning mod vest mod Cortex Park Station.  --   20. december  2021.

Bilka Station.  Synsretning mod vest mod kurven ved Ørbækvej.  --   20. december 2021.

 

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 


Cortex Station set mod Niels Bohrs Allé og Bilka.   --   9. februar  2022.

 

Cortex Station set mod nordøst.   --   9. februar 2022.

 

Cortex Station set mod sydvest.   --   9. februar 2022. 

 

Udsynet mod syd mod universitetet fra Cortex Station.   --   9. februar 2022.

 

Prøvetog på vej fra universitet mod Cortex Station.  --    9. februar 2022.

Prøvetog på vej fra universitetet mod Cortex Station.   --   2. februar 2022.

 

Udsynet mod Syd Dansk Universitet (SDU).   --   9. februar 2022.

 

 

 

Campus Odense.

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

6558-152 Campus Odense Station set mod syd 09.02.2022.jpg (800×533)

Campus Odense Station set mod syd.   --   9. februar 2022.

 

Campus Odense Station set mod syd.    --    9. februar 2022.

 

Campus Odense Station set mod nord.   --   9. februar 2022.

 

6561-156 Campus Odense Station set mod nord. 09.02.2022.jpg (800×533)

Campus Odense Station set mod nord.   --   9. februar 2022.

 

Letbanens forløb gennem Syd Dansk Universitet set mod syd.   --   9. februar 2022.

 

Prøvetog på vej fra Campus Odense Station mod SDU University Station.

9. februar 2022.

 

 

 

 

Vue over SDU University Station set mod syd.   --   9. februar 2022.

 

SDU University Station set mod nord.   --   9. februar 2022.   ^---v

 

Letbanen forløber i en S-kurve fra SDU University Station mod SDU Syd - Hospital Nord Station.   --   9.  februar 2022.

 

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

6570-165 Det nye Odense Univeritets Hospital skyder op i baggrunden. Letbanen set mod syd mod SDU Syd - Hospital Nord Station. 09.02.2022.jpg (800×533)

Det nye Odense Univeritets Hospital skyder op i baggrunden. Letbanen set mod syd,  mod SDU Syd - Hospital Nord Station.   --   9. februar 2022.

 

6571-166 SDU Univerity Station set fra SDU Syd -Hospital Nord Station.jpg (800×533)

Univerity Station set fra SDU Syd - Hospital Nord Station.   --   9. februar 2022.

 

SDU Syd - Hospital Nord Station set mod syd.   --   9. februar 2022.

 

SDU Syd - Hospital Nord Station set mod nord,  mod SDU University Station. 
9. februar 2022.

 

SDU Syd - Hospitai Nord Station,  set mod nord    --   9. februar 2022.

 

Tilslutning af strømforsyning på SDU Syd - Hospital Nord Station.   --    9. februar 2022.

 

Det nye Univeritets Hospital set mod nord og Hospital Syd Station som ligger skjult mellem bygningerne.   --   9. februar 2022.

 

Universitetshospitalet set mod nord og Hospital Syd Station (området er utilgængeligt pga. byggeriet).   

9. februar 2022.

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Hospital Syd station set mod syd.   --   23. marts 2022.

 

Hospital Syd station set mod syd.   --   23. marts 2023.

 

Hospital Syd Station set mod Hospital Nord station.   --   23. marts 2022.

 

Hospital Syd Station set mod nord.   --   22. marts 2022.

Hospital Syd station set mod nord.   --   22. marts 2022.

 

Hospital Syd fortsættes snarest med endnu et par fotos.

 

 

 

Letbanen svinger mod vest og krydser Søndre Hospitalsvej på vej mod Parkering Syd Station. Værksted og kontrolcenter ses i baggrunden til højre.   --   9. februar 2022.

 

 

Parkering Odense Syd Station / Park & Ride.