Aastrup Kildekalkleje.

 

      . . . . . . . . . . . .

 

Aastrup kildekalk leje ligger ved Tølløse / Elverdamsdalen på grænsen mellem de gamle Holbæk og Københavns amter.

 

 

Kildekalk

Smeltevand fra slutningen af sidste istid, og senere regnvand, har ved hjælp af sit indhold af kulsyre / "bikarbonat" eller Ca(HCO3)2, kunnet opløse kalk i jorden. Når vandet derefter iltes, mister det noget af kulsyren og kalken udfældes. Denne er uopløselig og aflejres som frådsten.  I frisk og våd tilstand er stenen let at forarbejde, men når den bliver tør, er den hård og vejrbestandig.

Der er på denne måde opstået store mængder kildekalk/frådsten i området ved Elverdamsdalen, der selv blev dannet af en stor smeltevandsflod efter istiden.

Frådsten blev i sin tid meget anvendt ved vore kirkebyggerier, og det er da også således, at næsten 80-90 % af landsbykirkerne inden for det område, den store cirkel på Danmarkskortet dækker (dvs. rundt om Isefjorden og Roskilde Fjord med hele Horns- herred) er opført af dette materiale.  Frådsten / kildekalk blev dog også tidligere brugt til fremstilling af mørtel.

 

Aastrup kildekalkleje´s motorlokomotiv.  --   Juli 1957.   ^---v . . .

 . . .

 . . . og en af lejets tipvogne.

 . . .

 . . .

 

 

Litteratur:

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

 

 

 

 

- o 0 o -

 

 

 

 


Forrige side: Faxe Jernbane,
Næste side: Fakse Kalkbrud.