31. december 2014.

Lyngby-Nærum Jernbane / Lokalbanen.   --   2010.

Alle fotos: evp.

(LNJ)  LB  Lm 25.

Som kamæleoner har LNJ´s tog skiftet udseende til Lokalbane-farver mellem 2008 og 2010  ! ! !

(LNJ)  LB  Lm 25 Jægersborg.   --   11. juni  2010.   ^---v

 . . . her på vej mod Nærum.


(LNJ)  LB  Nærum.   --   11. juni  2010. 

 

(LNJ)  LB  Lm 25.  Nærum.   --   11. juni  2010.   ^---v

 - - - 

 

(LNJ)  LB  Lm 25.  Nærum, set mod Jægersborg.   --   11. juni  2010.   ^---v


(LNJ)  LB  Lm 25.  Interieur.11. juni 2010.   ^---vv

 - - - 

 - - - 

 - - - 


(LNJ)  LB  Lm 25.  Interieur.   11. juni 2010.

 

 

 

      

 

 

30. december 2014.

Lyngby-Nærum Jernbane / Lokalbanen.   --   2008.

Alle fotos: evp.

Brede trb. 

 

Brede trb.   --   13. juli 2008.   ^---vv

 

 - - - 

 - - - 

Da den dengang nye bygning blev taget i brug, var der kiosk med udsalg af -ja, hvad man nu kan købe i en kiosk,
og en lille hyggeplads, hvor man kunne nyde sin/sine is, sodavand m.v.   Nu er kiosken nedlagt og der er (eller var) Coaching ???  -for der så meget langtidslukket ud.

 - - - 

Som det fremgår af min LNJ - Stationer.-side, blev der senere åbnet et lille nydeligt spisested - i det mindste i sommersæsonen. - - - 

"Sprøjtehusene", -nu er der to ! ! !  Brede trb.   --   13. august 2008.


Her kommer toget til Jægersborg . . .   Så gælder det om, at have billetten i orden eller få det snarest ! ! ! 

(LNJ Lm 22)   Brede trb.   --   13. august  2008.


 

Opslag om billetter og kort.   Brede trb.  <---  13. august  2008. --->   Brede trb. set mod Jægersborg.

Lige til modeljernbanen.

Se opmåling/tegningsskitse på min side: LNJ - Stationer.


 

29. december 2014.

Lyngby-Nærum Jernbane / Lokalbanen.   --   2008.

Alle fotos: evp.

Brede trb. på vej mod Jægersborg og tilbage:

LNJ Lm 22. Brede trb.   --   13. august 2008.

 

LNJ Lm 22.  Et kik bagud.  Interieur, førerrum.   --   13. august 2008.

 

 

LNJ Lm 22. Interieur.   --   13. august 2008.

 

LNJ Lm 22. Jægersborg.   --   13. august 2008.


Nærum  <------------>  Jægersborg.

 

LNJ Lm 23. Jægersborg.   --   13. august 2008.   ^---v

 

Tilbage i Brede:   LNJ Lm 23. Brede trb.   --   13. august 2008.

 

 

   

 

Søndags-ekstra.

28. december 2014.

 

Københavnske Sporvogne

på/ved Knippelsbro, Holmens Bro, Slotskirken/Højbro og Thorvaldsens Museum.

Københavns anden Knippelsbro bygget af B & W i 1869.  Den lå desværre uheldigt i forhold til strømmen gennem havnen og blev ofte påsejlet af skibe, som strømmen førte på afveje. Den blev tilmed også efterhånden for lille, så i 1909 blev den afløst af en nyere bro.   --   Udateret postkort.

Billedet må være optaget -både- før påbegyndelsen af byggeriet af den nye bro, men også inden byggeriet af Nikolaj Kirkes genopbyggede spir (se yderst ved billedets højre kant).  Efter Københavns brand (1795), hvor kirken brændte og spiret styrtede ned, blev det tilbagestående, "enlige" tårn anvendt til både brandvagtsformål, men også til afgivelse af et tidssignal (en kugle, der blev hejst op i masten, og på slaget 13 faldt ned igen).  Denne funktion ophørte omkring år 1900 (???)

( 885 pix:  Ved indsættelsen her, syntes jeg egentlig, at billederne var så gode, at de burde vises i fuld størrelse. )

Den "gamle" (den anden) Knippelsbro.  Postkort stemplet  22.6.1909 (her er sporvognen dog ikke kommet endnu !). Den nye, tredie bro anes underopførelse til venstre i billedet.

"Den amerikanske bro" eller "Pavillonbroen"  som den så ud fra 1909 til 1934.  

I perioden 1934-37 -mens den nuværende Knippelsbro blev bygget-, forbandt en midlertidig bro København og Christianshavn. Broen var forsynet med en klap med kontravægt under broen. Den var ganske smal, og blev -også- hurtigt for lille til den tiltagende trafik. 


"Havnebroen" / "Jernbanebroen" fra 1880 blev bygget for at føre havnebanen fra Københavns 2. hovedbanegård over Gammelholm.  Foto ca. 1890.  Broen blev senere nedrevet og i 1933 erstattet af nedenviste "Børsbroen".


Børsbroen fra 1933. En ældre linie 9 mod Amager er på vej over broen.   --   Udateret postkort.

 

Holmens bro.   --   Udateret postkort.

 

Slotskirken, Højbro og Gl. Strand.  Postkort købt i 1956.

Bemærk sporvogns-togets bivogn.  Mon ikke fotografiet er optaget under 2. verdenskrig, og det er en gammel hestesporvogn, der er trukket af stalden og ombygget til bivogn - på grund af tiderne.

 

Thorvaldsens Museum.   --   Udateret postkort.

 

Thorvaldsens Museum.   --   Udateret postkort.


Gammel Strand. Postkort stemplet 29.12.1973.

Mon det er sporvognen, drengene "fisker" efter ???

 

 

 

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

28. december 2014.

Sønderjydske transformatorstationer    --   1989-1995. 

Fotos:  Jens Bruun-Petersen.

 . . . . . .. . . .. . . 

Trsfst. 157.Genner.   17. juni 1989.  Fotos:  Jens Bruun-Petersen.

 

Trsfst.-tegn.  Anno 1922.  --  Tårnets totale højde er 8,95 m eller 102 mm i størrelse 1:87. -- "Lige til modeljernbanen"

 

 . . . . . . . . . . . . . 

Trsfst. Hjordkær.  November  1992.  <--- Fotos:  Jens Bruun-Petersen. --->  Trsfst. Kegnæs.  Maj 1995.

 

 

Uddrag af ESS-brev, Sønderborg d. 24.5.1988 (fortsættes).

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

 

28. december 2014.

Komdrup. - 29,8 km fra Aalborg.


(Fotografierne er set før -de er allerede vist på AHJ-siden:  AHJ - Stationer.  men den indsatte "blå" tekst er ny. 

 

En lille hyggelig erindring fra "de gode gamle dage", hvor det hele ikke skulle gå så stærkt.)


Komdrup station -uden andet end hovedsporet- var i de sidste år nedsat til trinbræt.


"Komdrup i tusind år"

Lokalhistorisk forening for Sejlflod Kommune  har i efteråret 2014 udgivet deres 38. årshæfte med nævnte titel. Årsskriftet består af uddrag fra historiske udredninger og fortællinger op til 1978 fortalt af Oluf Schou, samt fortællinger fra en barndom af Ivar Villadsen.  

Om skolegangen i byen anføres det:


"Vi cyklede til skolen om sommeren, og så var det jo altid med at slå rekorden for de ca. 12 kilometer. Den var 20-25 minutter over Smidie.  Resterne af kondien, jeg opnåede derved, sidder såmænd i kroppen endnu !

Om vinteren var det anderledes, så tog vi med toget, "Hadsundpeter".

"Så skulle jeg ned på stationen. Jeg mødte altid først, om det var fordi jeg derved fik æren af at stille signalet på grønt, ved jeg ikke, men det kan da godt være. Det var i hvert fald mit faste job.

Så kom vi ind i Stinnes opvarmede billetkontor (så var hun jo nok fri for at varme venteværelset op). Det var egentlig så hyggeligt,  . . . Fotos:  1. april 1969.

. . . og når stuelampen så begyndte at blinke, var det tegn til afgang. Det var blinklyset ude ved overskæringen, der forårsagede det.  Her i billetkontoret var vi tæt på mange ting.

I toget havde vi jo vore faste pladser, jeg på 7. række helt inde ved vinduet, når det var motortoget, hvor jeg så udmærket kunne høre"de fine" fra Kongerslev snakke om deres erfaringer med Cognac, Whisky og andre eksotiske ting.

Somme tider spurgte vi, om vi måtte komme af ved "Doktorgaarden", og afhængig af, hvilken fører det var, fik vi undertiden lov.   Derfra var der noget kortere at gå til skolen.

Undertiden var der ventetid efter skoletid. Den gik i et klasselokale med lærer på.  Somme tider spurgte vi, om vi måtte gå hjem. Det måtte vi altid. Det foregik på banen, og enkelte gange nåede vi helt hjem, før dem med toget. Nogle gange steg vi på ved trinbrættet "Bjerregaard".


  - - o - - 

 

 

Fra en af "siden" s læsere, Corty Causer, har jeg modtaget nedenstående tre fotos -

så kom vi endelig over Limfjorden ! ! !


"Billedet af Limfjordsbroen (togbroen) med den nedgående sol i baggrunden, er fra sommeren 2002, og giver for mig et helt fantastisk perspektiv og stemning.

Billedet er taget fra vejbroen mod vest."


Limfjordsbroen,  sommer 2002.   Foto: Corty Causer.

 

"2 billeder af Kvissel station mellem Hjørring og Frederikshavn, taget en varm sommerdag i 2002.
Det første billede, med broen i baggrunden, er taget fra vest mod øst (mod Frederikshavn).
 
Det andet billede er taget fra broen, altså modsat vej.  Vejen over broen hedder passende nok “Brovej”.

Som jeg ser billederne er det næsten en tidslomme, for som jeg ser billederne har tiden stået stille fra i hvert fald 80’erne og fremefter.  Det er da ren idyl.
 
Pudsigt nok kan man se en gammel godsvogn.  Da Google var forbi i 2012 med satellitten, stod den der stadig."

 

Kvissel station (Brovej-broen i baggrunden), sommer 2002.  Foto: Corty Causer.


Kvissel station, set fra Brovej (broen), sommer 2002.  Foto:  Corty Causer.


Tak til Corty Causer.

 

   

 . . . .  

 

 

27. december 2014.

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane.  --  HHGB  --  2002.

Alle fotos: evp.

Helsingør-Grønnehave.

HHGB Ys 92 ---^  --  Ym 54. ---v   Helsingør.   --    22. april 2002.

 - - - 


HHGB Ym 54.  Helsingør.   --   22. april 2002.   ^---v

 - - - 

 

HHGB Ys 92.  Helsingør.   --   22. april 2002.

 

HHGB. Desiro-tog v. Helsingør Skibsværft.  Helsingør.   --   22. april 2002.

"Fast sammenkoblet med DM 201.   2 stk. 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. 115 pladser + 10 klapsæder, flexrum, wc (hele togsættet). Ankom til Helsingør 9/3-01. Solgt 2007 til NJ DM 548. Kørte 16/9-07 til Hjørring."    www.jernbanen.dk

Se evt:   http://www.jernbanen.dk/motor_solo.php?s=143&lokid=391&n=hhgb-dm-101

 - - - 

 

Indkørselssignal -fra Helsingør- til Grønnehave.  --   22. april 2002.

 

HHGB Ym 56. Grønnehave  (Helsingør).   --   22. april 2002.

 

 

   

 

Helligdags-ekstra-ekstra.

26. december 2014.

Fotos:  Jens Bruun-Petersen.

Transformatorstation  MSE nr. 191 og 107.    --   1988. 

Fotos:  Jens Bruun-Petersen.

Trsfst. MSE 191.  22. april 1988. Vestøvang, Vojens.

Foto:  Jens Bruun-Petersen.


 . . . . . 

Trsfst.  MSE 153.  Jelshøje  ^----v----^  11. september 1988.  . . . . . .

MSE = Midtsønderjyllands Elforsyning.       Fotos:  Jens Bruun-Petersen. . . .. . . .

- - - 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 


Helligdags-ekstra

26. december 2014.


Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp.

Rullende materiel, --set på strækningen d. 19. maj 1966.

DSB.  Specialvogn nr. 304,   Aalestrup.   --   19. maj 1966.   ^---v

Oml. 1958 fra DSB Bygningsvogn 54.   Hjemsted Aalestrup,  senere Viborg (1966). Udr. 1969.  Solgt 1969 til HgJK som SFJ AA 3.  Se evt. jernbanen.dk:  http://www.jernbanen.dk/dsb_specsolo.php?aar=1958&VognID=169

 - - - 


- - - 


(Aalborg-Hvalpsund Banen  --  AHB,  krydsede Hobro-Løgstør-banen i Aars.)

FFJ Sm 2, Aars.   --   19. maj 1966.

 

FFJ Sp 4. Aars.   --   19. maj 1966.


- - -  

 

DSB Mo 1839.   Gatten station.   --   19. maj 1966.

DSB Mo 1839.  Løgstør.   --   19. maj 1966.


. . . et tilbageblik.

Aars.     Postkort, stemplet  22. august 1967. 

 
Det har også været jul i Ballerup.  Derfor -beklageligvis- kun disse lidt "reducerede" ekstra´er: 

 

25. december 2014.

Helligdags-ekstra.

Et "par" juleagtige postkort fra de gode gamle dage.

Holmens bro.  Postkort.  Stemplet:  12.9.1910.

 

Gammel Strand.  Postkort.  Stemplet  12.9.1906.

Begge kort er håndkoloreret og det øverste er påklistret "gran-guirlander" af glinsende små-flager.

"Glædelig Jul"    Københavns Rådhusplads i sne.  Udateret postkort.

 

Glyptoteket.  Postkort. Stemplet  23.8.1910.

 

Vesterbrogade  v. Frederiksberg Allé.    Udateret postkort.

 

 

 

 

 

Helligdags-ekstra-ekstra.

25. december 2014.

Fotos:  Jens Bruun-Petersen.

Transformatorstation  MSE 107    --   1988.

 . . . . . 
Trsfst. MSE 107. Skudstrup.  --  21. august 1988.  ^----v----^ Fotos:  Jens Bruun-Petersen.
Tidens tand har gnavet fælt i tårnet ! ! !

MSE = Midtsønderjyllands Elforsyning.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

 

25. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp   --   19. maj 1966.

Løgstør.

St.areal set mod øst (mod Hobro). Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

St.areal set mod havnen.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Kulbænken.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

St.areal m. vandforsyning og askegrav  v. remisen.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Drejeskiven.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Remisen,  portgavlen.   Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Remisegavl modsat portene.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 


 

 

 

 

  24. december 2014.  

 

En lille -lidt trist- "jule-ekstra.  --  1982.

POLITIKEN ,  15. februar 1982.

 

 

  24. december 2014.  

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Alle fotos: evp.

Løgstør   --   km 66,2 fra Hobro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaltrækket i Løgstør.

 

LØGSTØR.   --   19. maj 1966.  v--->


 

. . . set "tilbage" mod Hobro . . . 

 - - - 

Vejfacaden.


En bid af havnebanen.


Varehuset og et par godsvgogne foran.   --   19. maj 1966.


  

 

 

23. december 2014 (ekstra).

Nu er det jul igen ... ! ! !

Jeg hørte i dag en udsendelse i Danmarks Radio, P 1. Fra arkiverne havde man fremdraget nogle gamle klip fra 1946, samtaler med mennesker, der skulle rejse "hjem til jul", døtre/sønner, der skulle "hjem" til forældrene i Jylland eller forældre, der skulle besøge børnene/børnebørnene derovre.

Nu var det at købe en billet til Jylland (og Fyn) til julerejsen, ikke noget man bare gjorde.  Man stod i kø.  Nogle af de rejsende, som radioens Ole Kühnel talte med, havde stået i kø foran Københavns Hovedbanegård fra kl. 16.30 den første dag, til de fik købt en billet kl. 9 næste dag --- ikke for at købe en pladsbillet, --nej, alene for at få en billet til rejsen.  Så kom slagsmålet om en plads evt. bagefter.

Billet-kø ved Hovedbanegården 1944, men sceneriet i 1946 har været det samme.

Foto: DSB.

På perronen talte man med generaldirektør Emil Terkelsen og en togfører, mens Ms- / Mb-lyntogets dieselmotorer "drønede" i tomgang bagved.   Det var dengang, der var lyntog til.  

Her skal man huske (hvis man har alderen) eller have at vide (hvis man er af yngre årgange), at de fine (næsten) nye lyntog havde stået "i mølpose" under 2. verdenskrig og kom først frem igen, da krigen var slut.  Nu skulle alle ud at rejse.

DSB Mb-lyntog under udkørsel fra København H.   --   1971   ^---v

Ms-lyntog 401… ”Neptun” til Berlin, København H, 1973.


Glædelig jul.

 

 

 

23. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Alle fotos: evp.

Strækningen Vindblæs - Løgstør.

  

"Pas Paa Toget"-overføring mellem  Vindblæs og Løgstør.   ^---v   19. maj 1966.

 

Strækningsfoto mellem  Vindblæs og Løgstør.   --   19. maj 1966.


  

Landskab v. ågennemløb mellem  Vindblæs og Løgstør.   ^---v   19. maj 1966.

 

Stenkiste for ågennemløb mellem  Vindblæs og Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Lige til modeljernbanen.


 

 

 

22. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp.

 

Vindblæs  -  km.  58,2 fra Hobro.

Hobro-Løgstør. Strækningsfoto mellem Gatten og Vindblæs.   --   19. maj 1966.

 

 

Partier fra Vindblæs med stationen placeret i centrum (det er sådan, det skal være ).    --   Udateret postkort.

 

Vindblæs station set "tilbage" mod Hobro.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 


Vindblæs station, vejfacaden, set mod Løgstør ---^  og "tilbage" mod Hobro. ---v  . . . . . . 19. maj 1966.  

 - - - 

 

Vindblæs, stationsareal, set mod Løgstør.   --   19. maj 1966. 

 

 

Søndags-ekstra.

21. december 2014.

Diverse sporvogne omkring Frihedsstøtten (Udaterede postkort).

Linie 8 ved Frihedsstøtten, set mod Meldahlsgade og Trommesalen med den store kontorbygning opført i 1931-32 af arkitekterne Ole Falkentorp og Povl Baumann.  Til gengæld oplyses linie 8 at have fået ændret linieføring over Rådhuspladsen / Vestre Boulevard (nuv. H.C. Andersens Boulevard) allerede i 1927 ! ! !

Postkort købt 1956.  Arkiv: evp. 

 

Samme motiv, men her med "Buen", opført i 1952-1956, tegnet af arkitekterne Thorvald Dreyer, Ib Lunding og Ole Hagen, som baggrund. 

Postkort. Arkiv:  Jørgen Henneke.

 

KS-scrapvogn 448, Vesterbrogade v. Frihedsstøtten ca. 1955.    

Vognen blev bygget på Københavns Sporvejes hovedværksted og sat i drift 10. november 1942. Udrangeret 1967-68 og afbrændt i juni 1967. ( http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Vogne/Scrapvogne/448/KS448.htm )

Foto:  evp.

 

Frihedsstøtten set i stik modsat retning med Panoptikonbygningen i baggrunden til højre.  Denne bygning nedbrændte d. 4. januar 1950, og blev erstattet af en moderne ejendom, der var indflytningsklar i 1952.

Postkort.  Arkiv:  evp.


 . . . . .  

Tv:  Atter frihedsstøtten, men med SAS-hotellet (opført 1958-60) og Axelborg (opf. 1920, og med hovedsæderne for Landbrug & Fødevarer og DLG) i baggrunden.    Postkort. Arkiv:  Jørgen Henneke.

Th: Palladium-biografen og Københavns Rådhus.  Postkortet er købt i 1956.   Postkort. Arkiv:  evp.

 

 

 

 

 

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

21. december 2014.

Alle fotos:  Jens Bruun-Petersen.

 

Transformatorstation  EE  T 4    --   1988.

(EE = Esbjerg Elektricitetsværk.)

 . 

Trsf.  EE T 4,  opført 1949.   --   25. maj 1988.  Jens Bruun-Petersen.    ^v---v^      

  

 

 . 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 

 

 


21. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp.

Gatten  -  km.  51,7 fra Hobro.

Hobro-Løgstør, strækningen mellem Gatten og Hornum, set "tilbage" mod Hobro ---^ 
og mod Løgstør. ---v    --   19. maj 1966.  

Hvad man desværre ikke kan se på disse sort/hvide fotos, og de øvrige strækningsfotos fra banen er, at busken Gyvel blomstrede i netop de dage og lyste utrolig flot op mellem de nyudsprungne løvtræer og -buske. 

 - - - 

 

 

Gatten station med varehuset i forgrunden, set i køreretning mod Løgstør . . .   --   19. maj 1966.

 . . . og "tilbage" mod Hobro.

DSB-Mo med tog ankommer fra Hobro . . .  ---^  Gatten station.   --   19. maj 1966.

 . . . og fortsætter mod Løgstør.

 

Gatten station,  vejfacaden.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 

 

Gatten station, stationsarealet set "tilbage" mod Hobro.   --   19. maj 1966.

 

 

   

 

20. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp.

 

Hornum  -  km. 46,6 fra Hobro.

 

AHB-skinnebustog  FFJ Sm2 + FFJ Sp4 på vej mod Aalborg.  Aars.   --   19. maj 1966.

 

Hobro-Løgstør, strækningsfoto mellem Aars og Hornum.   --   19. maj 1966.

 

Hornum station, set i køreretning mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 - - - 

 

 . . . og "tilbage" mod Hobro.


Hornum station, vejfacaden.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 

 

Hornum.  Stationsareal set mod Løgstør.   --   19. maj 1966 . . . 

 . . . og "tilbage" mod Hobro.

 

 

 


19. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp.

 

Aars  -  km. 39,2 fra Hobro.

(AHB/Hvalpsund  --  DSB/Aalestrup/Hobro   <--->   DSB/Løgstør   --   AHB/Nibe/Aalborg.)

Tegning:  O.M., Signalposten, 12. årg. nr. 3.


Stationsarealet set mod syd og mod    <-- DSB/Hobro --  AHB/Hvalpsund. -->    19. maj 1966.

 

Drejeskive og den "detroniserede" remise i Aars.   --   19. maj 1966.

 

Stationsarealet set mod syd,   <-- DSB/Hobro og AHB/Hvalpsund -->.  Aars.   19. maj 1966.

Desværre, --det var ikke på grund af min og min ledsagers fotosafari, at stationen flagede den dag, ---det var  Kristi himmelfartsdag

  

Indkørsel fra Løgstør, --set mod Løgstør. --  19. maj 1966. --  Spor 2-4´s og godssporenes afløbssporskifte.

For ikke-entusiaster:  Afløbssporskiftet for spor 2-4 (privatbanen AHB) og godssporene omstilles til afløb mod venstre, når der er stillet indkørselssignal (givet signal for ind- eller udkørende tog) for DSB-tog fra/mod Løgstør.  Dette for at undgå, at et tog i spor 2 m.fl. uden udkørselstilladelse eller evt. tomme, selvkørende godsvogne fra godssporene, forårsager sammenstød med et indkørende tog.

 

  

Indkørsel fra Løgstør, set mod Løgstør. ---^  19. maj 1966.  Halv englænder, indkørsel fra Løgstør. ---^

(DSB/Løgstør   <--->   AHB/Nibe/Aalborg.)

 

Se evt. de øvrige ("gamle") sider, --f. eks: Himmerlandsbanerne   -   Hobro - Aalestrup  ,   Aalestrup   eller  Aalestrup - Løgstør


Ovenstående fotos vil efterfølgende blive indsat i de "gamle" sider.

 

  

 

 

 

18. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp.

 

Trend Aa.

Et par kilometer før Aars, krydser banen Trend Aa på dens vej mod vest og Bjørnsholm bugt.

(Foto haves desværre ikke.)

 

 

Aars  -  km. 39,2 fra Hobro.

 

Aars station set mod nord (Løgstør / Aalborg [AHB]).  -- Ca. 1915.  Postkort.

 

Stationsskiltet i Aars.

Fællesstation for DSB, Hobro / Viborg – Løgstør og Aalborg – Hvalpsund Banen -AHB- . 

 

 

Aars havde i nogle af de tidlige år to stationer. Privatbanen Aars-Nibe-Svendstrup - åbnet 16. juli 1899 og forlænget til Hvalpsund d. 2. juli 1910 med deraf følgende navneændring til Aalborg-Hvalpsund Banen samt færgefart Hvalpsund-Sundsøre i 1928.  Denne bane blev nedlagt 31. marts 1969.  

Banen havde oprindelig egen banegård i Aars, men stationen blev nedlagt og bygningen blev ombygget til privatbolig. Banegården var dengang forbundet med Statsbanernes banegård med et stikspor.

I 1910 blev privatbanen dog optaget på statsbane-stationen - fælles med DSB.

 

 

Aars station set i køreretning mod Løgstør - NØ.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 

 . . . set "bagud" mod Hobro.

 

Gadefacaden.   ^---v

 - - -

 

 

     

 


17. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966

Alle fotos: evp.

 

Lerkenfeld Aa

Et par kilometer før Østrup station krydsede banen Lerkenfeld Aa, der efter at have passeret godset Lerkenfeld, løber ud i Lovns Bredning.

(Foto haves desværre ikke.)

 

Østrup  -  km 32,2 fra Hobro.

 

Østrup station, set i køreretning mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 - - -  

 

 . . . og set "tilbage" mod Hobro.   ^---v

 

Vejfacaden.
Stationsarealet set i køreretning mod Hobro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     . . . . . . . . . 


 

 


16. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Øster=Bølle B & S  -  km 27,5. 

(Billetsalg og sidespor / trinbræt) 

Alle fotos: evp.

 

 

Øster-Bølle trb. set mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 

 

 . . . og set "bagud" mod Hobro.  


Øster-Bølle, venterummet og varehuset.   --   19. maj 1966.    ^---v

 

 

Øster-Bølle,  strækningen set mod Løgstør.    --    19. maj 1966.

 

 

(Fortsættes)

 

 

 

 

 

 

 

Se evt. de øvrige ("gamle") sider, --f. eks: Himmerlandsbanerne   -   Hobro - Aalestrup  ,   Aalestrup   eller  Aalestrup - Løgstør


Ovenstående fotos vil efterfølgende blive indsat i de "gamle" sider.

 

 

 

 

 

 

 

    . . . .  

 


15. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Aalestrup  -  km.  24,2  fra Hobro.

Alle fotos: evp.

 

 . . . . 

Aalestrup.  POLITIKEN - "Landet rundt." 1943. .  .Vandtårnet,  Aalestrup.  --  19. maj 1966.

Remisen,  Aalestrup.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 


Aalestrup.  Stationsareal, set mod vest. ---^    og mod øst ---v   --   19. maj 1966.

 - - - 


Aalestrup.  Stationsareal set mod vest ---^   og mod øst ---v    --   19. maj 1966.

 - - - 

 

(Fortsættes)

 

Se evt. de øvrige ("gamle") sider, --f. eks: Himmerlandsbanerne   -   Hobro - Aalestrup   eller   Aalestrup

Ovenstående fotos vil efterfølgende blive indsat i de "gamle" sider.

 

 

    

 

 

 

Søndags-ekstra.

14. december 2014

Diverse sporvogne:

Københavns Sporveje, KS 575. Strandboulevarden v. Svendborggade, på vej mod Vibenshus runddel.   --   Ca. 1966. Foto:  Jørgen Henneke.

Motorvognen overlevede sporvejenes nedlæggelse i 1972, og den kører nu på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

 

KS 445. Knippelsbro.  Postkort,  stemplet 1966.  Arkiv:  Jørgen Henneke.

 

Straßenbahn Flensburg (vognnummer kendes desv. ikke).  Ca.1966.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Straßenbahn Flensburg nr. 25.  Ca.1966.  Foto: Jørgen Henneke.

 

 

1966 (ca.) / 2008

Wiener-oper / Statsoperaen,  Wien.   --   Postkort, poststemplet 1966.  Arkiv: Jørgen Henneke.

 

Næsten samme motiv:  WL 4867 + 1367-1.  Wiener-oper.  Wien.   --   7.  august 2008.    

. . . også scooteren er i sporvognsfarve.  

Foto: evp.

WL 4023+1423-D.  Statsoperaen, Opernring. Wien.   --   9. august 2008.    ( WL = Wiener Linien. )

Foto: evp.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 


 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

14. december 2014.

Transformatorstationer,  EASV    --   1988  /  1992

Alle fotos:  Jens Bruun-Petersen.

(EASV = Esbjerg Andels Spændingsværk ? )

 . . . . . . . 

Trsfst. EASV nr. 59. Ribe Mark.   --   1. juli 1988.  Fotos: Jens Bruun-Petersen.   ^v---v^

 . . . . . . . 

 - - - 


. . . eller:

 . . . . . . . 
EASV mellem Egebæk og Ribe. Sept.1992. <- Fotos: Jens Bruun-Petersen.-> Amdrup vandvk. v. Esbjerg. 8. maj 1992.
Mon J B-P eller andre har vognnummeret på vognen ???


Tak til:  Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen. 

 

 

 

 

 

14. december 2014.

 

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Alle fotos: evp.

 

 

 

 

 

 

 

Aalestrup  -  km.  24,2 fra Hobro.

 

 

Aalestrup station i modlys, --set i køreretning mod Løgstør. . .    --   19. maj 1966.

 . . . og i køreretning mod Hobro.


Aalestrup st, vejfacaden.   --   19. maj 1966.

 - - - 

 

(Fortsættes)

 

Se evt. de øvrige ("gamle") sider, --f. eks: Himmerlandsbanerne   -   Hobro - Aalestrup   eller   Aalestrup

Ovenstående fotos vil efterfølgende blive indsat i de "gamle" sider.

 

    

 

 

 

13. december 2014. 

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Alle fotos: evp.

 

Simested  -  km  20,0 fra Hobro.

 

 

Simested station m. varehus,  set mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 


Simested station set "tilbage" mod Hobro.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 

 

Vejfacaden.   ^---v

 - - - 


 . . . 

Simested station m. varehus,  set mod Løgstør, og st.arealet set "tilbage" mod Hobro.   --   19. maj 1966. 

 

Lige til modeljernbanen.  

 

 

 

12. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Alle fotos: evp.

 

Nørager   --   km  15,2 fra Hobro.

 

 

Nørager station.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 

 

 . . . vejfacaden.

Terræn set mod Hobro.

 

 

 

Boldrup trinbræt   --  km  17,3 fra Hobro.

 

 

Boldrup trb.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 

 

Boldrup trb.   --   19. maj 1966. 

 

Se evt. de øvrige ("gamle") sider, --f. eks: Himmerlandsbanerne   -   Hobro - Aalestrup   eller   Aalestrup

Ovenstående fotos vil efterfølgende blive indsat i de "gamle" sider.

 

 

 

11. december 2014.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   2014.

Hermed det, der formentlig bliver den sidste lille "rapport" fra Frilandsmuseet i 2014, og det blev da året, hvor der virkelig skete noget, --selvom det ikke er nemt at se lige nu.  

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   9. april 2014,   --   næsten som pakket ind i "sølvpapir".

   Kom indenfor ! ! !   Hovedindgangen - til ventesalen.

 

Endnu en gang "giver jeg en omgang", og igen i 1. sals højde.  Hele ydermuren er nu ført op til etage-
adskillelsen og ved at være klar til bjælkelaget.  . . . . . . . . . . . ( Ventesalen)

Der mangler stadig lidt skillevæg her . . .  . . . . . . . . . . . (Ventesalen)


 . . . og her en hel væg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .( ^v--- Køkken og stationskontor ---v^ )

Når bjælkelaget er lagt -og måske også tagspærene rejst- er det tid at pakke gavlstykkerne ud, fordi de i 
begyndelsen skal kunne afstives til noget fast.

(Ventesalen)

 . . . og rundgangen er slut.

 

 

 

 

 

 

 

10. december 2014.

 

Det stod i avisen . . .    --    September 1968.

 

Uddrag af "Bornholmeren", september 1968.


  

 


9. december 2014.

Det stod i avisen . . .    --    September 1968.

 

Uddrag af "Bornholmeren", september 1968.
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .v----------------------------<----------------------------<-----------------------------------{

 8. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Grynderup trb.  -  km 12,5 fra Hobro.

Alle fotos: evp.

  

Grynderup trb.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 - - - 

 - - - 

Grynderup trb.   --   19. maj 1966.

 

 

 

Søndags-ekstra.

7. december 2014.


Københavns Sporveje.

KS 77.  Linie 2.  Brønshøj Torv.  Foto: Jørgen Henneke.

 

KS 311. Linie 4. Foto:  Jørgen Hennke.

 

KS 458 + ?.  Linie11. Enghavevej.   Arkiv:  Jørgen Hennke.

 

KS 577. Linie 15. Valby Langgade.  Foto:  Jørgen Hennke.

 

KS 271. Linie 18.  Foto: Jørgen Hennke.

 

Aarhus Sporveje - AS 21.  Linie 1.  Arkiv: Jørgen Hennke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

7. december 2014.

Transformatorstationer  --  EASV  10, Vedsted.   --   1988.

Alle fotos:  Jens Bruun-Petersen.

 

Tegning efter fotos.  evp.

 

 . . . . . . . . 

EASV-transformator nr. 10, Vedsted.   --   17. februar 1988.   ^^---vv

 . . . . . . . . 

 - - - 

 . . . . . . . . . 

  - - - 

 

EASV-transformator nr. 10, Vedsted.   --   17. februar 1988.

 

Tak til:  Jens Bruun-Petersen.


Lige til modeljernbanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB  -- 1966.

 

Rørbæk  -  km  10,4 fra

Hobro.

 

Alle fotos: evp.
 
 

 

 

 

 

 


Store Rørbæk.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 - - - 

 - - - 

 - - - 

  Store Rørbæk.   --   19. maj 1966.  

   
6. december 2014.

Hobro-Løgstør,  DSB   --  1966.

Døstrup  -  km  7,6 fra Hobro.

 

Alle fotos: evp.

 

 

 

 

Hobro-Aalestrup(-Løgstør +

Viborg-Aalestrup) --->

 

 

 

Døstrup station, stationsareal set mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

Stationsarealet set "bagud" mod Hobro.


Døstrup station.  St.areal set mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 

 - - - 

Døstrup st.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 

Døstrup st,  gadefacaden.   --   19. maj  1966.

 

 

 


 5. december 2014.

Det stod i avisen . . .    --    September 1968.

 

Af Birthe Lintrup Larsen.  Uddrag af "Bornholmeren", september 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v----------------------<--------------------------------<--------------------{ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v----------------------------<------------------------------<---------------------{Se mere på f. eks: De Bornholmske Jernbaner - DBJ   eller:   Rønne-Neksø Jernbane - RNJ    m. fl. sider.
 4. december 2014.

Det stod i avisen . . .    --    September 1968.

 

Af Birthe Lintrup Larsen.  Uddrag af "Bornholmeren", september 1968.

 

 Ingeniør Fagerlund der udnævntes til banens første driftsbestyrer.
 


. . 
Værkstedet på Rønne H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ved ambolten står smed Hans Petersen og maskinarbejder Johs. Olsen.

Se mere på f. eks: De Bornholmske Jernbaner - DBJ   eller:   Rønne-Neksø Jernbane - RNJ    m. fl. sider. 

 

3. december 2014.

Det stod i avisen . . .    --    September 1968.

 

Af Birthe Lintrup Larsen.  Uddrag af "Bornholmeren", september 1968.

 

 

Rønne H. fotograferet kort efter banens åbning i 1900.

 

 

Bornholms Jernbane - BJ nr. 2.

 

BJ nr. 11.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. december 2014.

Apropos de små træfærger:  

(Fortsat fra 30. november 2014, --men også lige til modelfærgen.)

 

"Klys / klyds

Metalforet hul i skibssiden ell. boven, hvorigennem tove, kæder til skibets forankring ell. fortøjning udstikkes (jf. Klys-gat, -hul samt Anker-, Blyklys)."

(Hvis der omkring kly(d)sene på indersiden er vandrette svære træbjælker / metalstænger til fortøjning, kaldes disse for ”krydsholt”.)

 ,, , . 

M/F IDA, Stubbekøbing-Bogø-overfarten.


M/F HANNÆS.   --   12. september 1998.


M/F  NÆSSUND.   --   8. august 1999.


M/F  VENØSUND II.   --   20. maj 1999.


M/F OURØ.   --   13. juni 2001.   ^---v

  Lige til modelfærgen.

 


 

1. december 2014.

Apropos de små træfærger:  

En pudsig tilfældighed eller en århundreder lang udvikling ?

(Fortsat fra 30. november 2014.)

 

  

M/F OURØ.  Samme pullert ( eller har den/de et særligt navn ???) uden og med tovværk.   --   13. juni  2001. 

 

  

M/F IDA, her med "pind" gennem pullerten, endnu et lighedspunkt med Nydambådens (pullert ?).

19. august 1999.

 

M/F  JACOB  HARDESHØJ, uden såvel "pind" som "gedebukkeskæg".   --   14. maj  2001. 

 

  

M/F  UDBYHØJ - helt anderledes.  --   13. august 1999.  

 

Ankerophæng, --også et bud på anvendelsen - ankrene er næsten altid lige i nærheden på færgerne.


Tegning. Pelle 1978.
"Gamle danske skonnerter",  Erik Dannesboe.  Forlaget FORUM,  1978.

 

Iht. Ordbog over det danske Sprog:

"Pullert:  Korte, opstaaende træ- ell. jærnstøtter (ofte parvis forbundne) til befæstelse af svære tove paa skibe; også om beddingspullert; undertiden om lignende støtte paa kaj."

Betegnelsen for disse stolper må vel derfor være "Pullert"  ???

---------

 

"Klys / klyds:  Metalforet hul i skibssiden ell. boven, hvorigennem tove, kæder til skibets forankring ell. fortøjning udstikkes (jf. Klys-gat, -hul samt Anker-, Blyklys)."

(Hvis der omkring kly(d)sene på indersiden er vandrette svære træbjælker/ metal-stænger til fortøjning, kaldes disse dog for ”krydsholt”.)Se under  2. dec. 2014.


Lige til modelfærgen.

 

Litteratur / kilder:

Hagerup´s illustrerede konversations Leksikon.  1924.

Nationalmuseets arbejdsmark 1997  (dog kun et par fotos samt få linier tekst).

Tidsskriftet SKALK:  Nr 1-1994 og nr. 6-1997.

Se evt. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelse:  http://www.abc.se/~pa/mar/img/danmark/longhead.jpg 

 

(Fortsættes.)


 

 

 

 


 

 

Forrige side: November 2014.
Næste side: Dagens foto(s)